M

TP HCM: Cần khoảng 140.000 lao động 6 tháng cuối năm 2015

Trong 6 tháng cuối năm 2015, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhu cầu tuyển dụng 140.000 lao động, trong đó 30.000 nhu cầu lao động thời vụ.

Đó là kết quả khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các ngành nghề gồm: Kinh doanh – Thương mại- Quản lý chiếm 31,59%; Dịch vụ chiếm 17,68%; Điện tử - Công nghệ thông tin 8,11%; Du lịch 6,86%...

Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM cho biết, thị trường lao động trong 6 tháng cuối năm 2015 dự kiến tăng 10% so với 6 tháng đầu năm. Thị trường lao động tiếp tục tăng nhanh, phát triển theo hướng tăng yêu cầu chất lượng, trình độ và hạn chế về số lượng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ cao đẳng - đại học - trên đại học chiếm 31,79%; trung cấp chiếm 22,52%; Sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm 11,2%.

Năng suất lao động toàn cầu giảm: Yếu hay lười?

Sản lượng trên mỗi công nhân năm ngoái đã tăng với tốc độ chậm nhất trong nhiều thập kỷ qua và sự sụt giảm rõ rệt ở hầu hết các khu vực.

http://www.baohaiquan.vn/pages/tp-hcm-can-khoang-140-000-lao-dong-6-thang-cuoi-nam-2015.aspx

Theo Thu Dịu/Hải Quan

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh