M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Hải Dương

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 21006176 Sở GDĐT Hải Dương 6 8.38 50.25
2 21009180 Sở GDĐT Hải Dương 6 8.27 49.6
3 21008924 Sở GDĐT Hải Dương 6 8.26 49.55
4 21009511 Sở GDĐT Hải Dương 6 8.16 48.95
5 21009043 Sở GDĐT Hải Dương 6 8.12 48.75
6 21009212 Sở GDĐT Hải Dương 6 8.08 48.45
7 21009299 Sở GDĐT Hải Dương 6 8.04 48.25
8 21017010 Sở GDĐT Hải Dương 6 8.01 48.05
9 21008904 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.98 47.9
10 21001641 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.97 47.8
10 21001746 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.97 47.85
12 21008912 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.92 47.55
12 21005775 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.92 47.55
14 21008891 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.9 47.4
14 21016906 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.9 47.4
16 21014241 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.89 47.35
16 21016241 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.89 47.35
16 21011539 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.89 47.35
19 21003178 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.88 47.25
19 21006327 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.88 47.3
21 21009218 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.87 47.2
22 21005012 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.85 47.1
23 21003408 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.82 46.9
24 21014224 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.81 46.85
25 21009160 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.8 46.8
25 21001512 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.8 46.8
27 21013201 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.79 46.75
28 21011367 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.78 46.65
28 21001924 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.78 46.65
28 21006567 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.78 46.7
28 21017808 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.78 46.7
32 21009402 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.76 46.55
33 21006236 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.75 46.5
34 21006537 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.74 46.45
35 21009340 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.73 46.4
36 21009558 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.71 46.25
37 21009284 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.68 46.1
37 21004392 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.68 46.1
39 21009505 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.67 46
39 21016761 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.67 46
39 21006447 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.67 46
42 21011289 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.66 45.95
43 21009238 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.65 45.9
43 21011188 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.65 45.9
45 21001326 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.63 45.8
46 21001875 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.62 45.7
46 21009018 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.62 45.75
46 21009058 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.62 45.7
46 21009379 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.62 45.7
46 21009515 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.62 45.7
51 21009411 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.58 45.45
51 21011514 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.58 45.45
51 21009074 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.58 45.5
51 21014966 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.58 45.45
55 21009288 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.57 45.45
55 21006750 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.57 45.4
55 21006082 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.57 45.4
55 21016601 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.57 45.4
55 21009571 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.57 45.4
60 21009089 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.56 45.35
60 21006496 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.56 45.35
62 21004567 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.55 45.3
63 21009198 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.54 45.25
63 21019668 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.54 45.25
63 21017785 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.54 45.25
63 21009526 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.54 45.25
67 21019897 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.53 45.2
67 21009490 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.53 45.15
67 21013818 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.53 45.2
67 21018301 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.53 45.15
71 21009114 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.52 45.15
71 21001971 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.52 45.15
71 21012574 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.52 45.1
71 21002021 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.52 45.1
71 21008985 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.52 45.1
76 21006336 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.51 45.05
76 21014661 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.51 45.05
76 21004424 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.51 45.05
79 21009030 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.5 45
79 21004646 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.5 45
81 21003729 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.49 44.95
82 21019441 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.48 44.85
82 21001064 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.48 44.9
82 21004255 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.48 44.9
82 21009172 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.48 44.9
82 21018739 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.48 44.85
87 21009118 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.47 44.8
87 21009476 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.47 44.8
87 21018053 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.47 44.85
90 21007672 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.46 44.75
90 21020024 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.46 44.75
90 21017799 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.46 44.75
90 21009280 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.46 44.75
90 21018161 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.46 44.75
95 21006135 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.45 44.7
96 21009356 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.44 44.65
96 21009062 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.44 44.65
96 21003185 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.44 44.65
96 21001926 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.44 44.65
96 21009331 Sở GDĐT Hải Dương 6 7.44 44.65

Toán

 • 20K số thí sinh
 • 5 trung bình
 • 5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.4 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 9

 • 18

 • 35

 • 66

 • 134

 • 154

 • 246

 • 361

 • 400

 • 475

 • 513

 • 558

 • 638

 • 653

 • 731

 • 720

 • 805

 • 804

 • 909

 • 941

 • 952

 • 971

 • 992

 • 1,006

 • 974

 • 857

 • 903

 • 806

 • 693

 • 625

 • 462

 • 407

 • 331

 • 252

 • 177

 • 148

 • 90

 • 63

 • 25

 • 12

 • 9

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 20K số thí sinh
 • 5.76 trung bình
 • 6 trung vị
 • 10 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 5

 • 3

 • 2

 • 23

 • 46

 • 74

 • 145

 • 150

 • 256

 • 265

 • 466

 • 449

 • 533

 • 529

 • 616

 • 535

 • 649

 • 555

 • 980

 • 797

 • 1,099

 • 1,046

 • 1,396

 • 1,056

 • 1,376

 • 1,132

 • 1,388

 • 974

 • 1,033

 • 689

 • 679

 • 328

 • 227

 • 102

 • 35

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 7,434 số thí sinh
 • 5.28 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 17

 • 28

 • 74

 • 102

 • 121

 • 180

 • 208

 • 220

 • 237

 • 260

 • 277

 • 287

 • 318

 • 312

 • 338

 • 358

 • 409

 • 383

 • 398

 • 345

 • 377

 • 350

 • 350

 • 345

 • 277

 • 229

 • 207

 • 174

 • 114

 • 68

 • 36

 • 18

 • 7

 • 4

 • 1

 • 0

Hóa học

 • 7,510 số thí sinh
 • 5.15 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 15

 • 24

 • 68

 • 88

 • 141

 • 191

 • 205

 • 275

 • 282

 • 285

 • 303

 • 288

 • 303

 • 341

 • 363

 • 421

 • 398

 • 383

 • 435

 • 386

 • 391

 • 361

 • 344

 • 313

 • 231

 • 202

 • 159

 • 117

 • 83

 • 47

 • 30

 • 19

 • 10

 • 0

 • 2

 • 1

Sinh học

 • 7,383 số thí sinh
 • 4.47 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 8

 • 14

 • 28

 • 72

 • 121

 • 182

 • 235

 • 356

 • 404

 • 502

 • 568

 • 610

 • 613

 • 611

 • 575

 • 465

 • 424

 • 385

 • 278

 • 201

 • 171

 • 104

 • 88

 • 77

 • 67

 • 60

 • 54

 • 42

 • 23

 • 16

 • 9

 • 6

 • 6

 • 2

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 13K số thí sinh
 • 3.82 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 11

 • 36

 • 90

 • 180

 • 317

 • 540

 • 764

 • 923

 • 1,100

 • 1,216

 • 1,260

 • 1,181

 • 1,099

 • 952

 • 838

 • 680

 • 531

 • 413

 • 297

 • 252

 • 175

 • 130

 • 103

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 13K số thí sinh
 • 5.65 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất

GDCD

 • 11K số thí sinh
 • 7.34 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 9 10 điểm
 • 7.5 điểm nhiều nhất

Tiếng Anh

 • 15K số thí sinh
 • 3.76 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 2 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất

Tiếng Pháp

 • 21 số thí sinh
 • 8.81 trung bình
 • 8.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 9.6 điểm
 • 8.2 điểm nhiều nhất

Tiếng Đức

 • 4 số thí sinh
 • 5.05 trung bình
 • 4.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 5.8 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất

Tiếng Nga

 • 23 số thí sinh
 • 8.68 trung bình
 • 8.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 9.6 điểm nhiều nhất

Tiếng Nhật

 • 4 số thí sinh
 • 7.2 trung bình
 • 6.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất

Tiếng Trung

 • 3 số thí sinh
 • 5.73 trung bình
 • 6.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.4 điểm
 • 4.6 điểm nhiều nhất