M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT An Giang

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 51001033 Sở GDĐT An Giang 6 8.25 49.5
2 51000744 Sở GDĐT An Giang 6 8.05 48.3
3 51000319 Sở GDĐT An Giang 6 8 48
4 51001561 Sở GDĐT An Giang 6 7.92 47.5
5 51007736 Sở GDĐT An Giang 6 7.9 47.4
6 51010818 Sở GDĐT An Giang 6 7.88 47.3
7 51000226 Sở GDĐT An Giang 6 7.86 47.13
8 51001282 Sở GDĐT An Giang 6 7.81 46.85
9 51005023 Sở GDĐT An Giang 6 7.8 46.8
10 51011065 Sở GDĐT An Giang 6 7.75 46.5
10 51001923 Sở GDĐT An Giang 6 7.75 46.5
12 51010750 Sở GDĐT An Giang 6 7.74 46.45
13 51003283 Sở GDĐT An Giang 6 7.72 46.35
14 51000980 Sở GDĐT An Giang 6 7.69 46.15
14 51013244 Sở GDĐT An Giang 6 7.69 46.15
16 51005820 Sở GDĐT An Giang 6 7.68 46.1
17 51001211 Sở GDĐT An Giang 6 7.67 46
18 51006900 Sở GDĐT An Giang 6 7.66 45.95
18 51006461 Sở GDĐT An Giang 6 7.66 45.95
20 51005835 Sở GDĐT An Giang 6 7.65 45.9
21 51012588 Sở GDĐT An Giang 6 7.64 45.85
22 51006290 Sở GDĐT An Giang 6 7.63 45.8
22 51001252 Sở GDĐT An Giang 6 7.63 45.8
24 51000307 Sở GDĐT An Giang 6 7.62 45.7
24 51005460 Sở GDĐT An Giang 6 7.62 45.7
24 51011847 Sở GDĐT An Giang 6 7.62 45.7
27 51000966 Sở GDĐT An Giang 6 7.59 45.55
27 51013319 Sở GDĐT An Giang 6 7.59 45.55
27 51013057 Sở GDĐT An Giang 6 7.59 45.55
27 51000605 Sở GDĐT An Giang 6 7.59 45.55
31 51001910 Sở GDĐT An Giang 6 7.58 45.45
31 51011473 Sở GDĐT An Giang 6 7.58 45.45
31 51001363 Sở GDĐT An Giang 6 7.58 45.5
34 51013162 Sở GDĐT An Giang 6 7.57 45.4
34 51004560 Sở GDĐT An Giang 6 7.57 45.45
34 51006117 Sở GDĐT An Giang 6 7.57 45.45
37 51005845 Sở GDĐT An Giang 6 7.56 45.35
38 51009852 Sở GDĐT An Giang 6 7.55 45.3
39 51001109 Sở GDĐT An Giang 6 7.54 45.25
40 51011509 Sở GDĐT An Giang 6 7.53 45.2
40 51007281 Sở GDĐT An Giang 6 7.53 45.2
40 51003698 Sở GDĐT An Giang 6 7.53 45.15
40 51013238 Sở GDĐT An Giang 6 7.53 45.2
44 51009409 Sở GDĐT An Giang 6 7.52 45.1
44 51010220 Sở GDĐT An Giang 6 7.52 45.1
46 51000096 Sở GDĐT An Giang 6 7.51 45.05
46 51001434 Sở GDĐT An Giang 6 7.51 45.05
48 51003441 Sở GDĐT An Giang 6 7.5 45
48 51001099 Sở GDĐT An Giang 6 7.5 45
50 51014639 Sở GDĐT An Giang 6 7.49 44.95
50 51012860 Sở GDĐT An Giang 6 7.49 44.95
52 51000537 Sở GDĐT An Giang 6 7.48 44.85
52 51004377 Sở GDĐT An Giang 6 7.48 44.9
52 51001253 Sở GDĐT An Giang 6 7.48 44.85
55 51011417 Sở GDĐT An Giang 6 7.47 44.85
55 51011875 Sở GDĐT An Giang 6 7.47 44.8
57 51013217 Sở GDĐT An Giang 6 7.46 44.75
57 51001037 Sở GDĐT An Giang 6 7.46 44.75
59 51008985 Sở GDĐT An Giang 6 7.45 44.68
60 51011930 Sở GDĐT An Giang 6 7.44 44.65
60 51001090 Sở GDĐT An Giang 6 7.44 44.65
62 51001002 Sở GDĐT An Giang 6 7.42 44.5
62 51002006 Sở GDĐT An Giang 6 7.42 44.55
62 51009941 Sở GDĐT An Giang 6 7.42 44.5
65 51008393 Sở GDĐT An Giang 6 7.41 44.45
66 51011777 Sở GDĐT An Giang 6 7.4 44.4
67 51000645 Sở GDĐT An Giang 6 7.39 44.35
67 51005407 Sở GDĐT An Giang 6 7.39 44.35
67 51000917 Sở GDĐT An Giang 6 7.39 44.35
67 51002066 Sở GDĐT An Giang 6 7.39 44.35
67 51010190 Sở GDĐT An Giang 6 7.39 44.35
72 51007656 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.25
72 51006835 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.25
72 51002391 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.25
72 51013639 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.25
72 51006271 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.25
72 51012896 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.3
72 51004856 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.25
72 51010043 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.3
72 51011882 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.3
72 51003926 Sở GDĐT An Giang 6 7.38 44.3
82 51011039 Sở GDĐT An Giang 6 7.37 44.2
82 51000974 Sở GDĐT An Giang 6 7.37 44.2
82 51006470 Sở GDĐT An Giang 6 7.37 44.2
82 51000941 Sở GDĐT An Giang 6 7.37 44.2
82 51013997 Sở GDĐT An Giang 6 7.37 44.2
82 51013829 Sở GDĐT An Giang 6 7.37 44.2
82 51011487 Sở GDĐT An Giang 6 7.37 44.2
89 51002380 Sở GDĐT An Giang 6 7.36 44.15
89 51009831 Sở GDĐT An Giang 6 7.36 44.15
89 51001030 Sở GDĐT An Giang 6 7.36 44.15
89 51010224 Sở GDĐT An Giang 6 7.36 44.18
93 51002584 Sở GDĐT An Giang 6 7.35 44.1
93 51006740 Sở GDĐT An Giang 6 7.35 44.1
93 51006155 Sở GDĐT An Giang 6 7.35 44.1
93 51005949 Sở GDĐT An Giang 6 7.35 44.1
93 51000650 Sở GDĐT An Giang 6 7.35 44.1
93 51001412 Sở GDĐT An Giang 6 7.35 44.1
99 51006779 Sở GDĐT An Giang 6 7.34 44.05
100 51002073 Sở GDĐT An Giang 6 7.33 44
100 51009369 Sở GDĐT An Giang 6 7.33 44

Toán

 • 16K số thí sinh
 • 5.05 trung bình
 • 5.2 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 5 8.8 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 3

 • 6

 • 14

 • 38

 • 52

 • 95

 • 135

 • 162

 • 208

 • 257

 • 359

 • 435

 • 526

 • 564

 • 678

 • 762

 • 831

 • 937

 • 987

 • 1,035

 • 1,061

 • 1,043

 • 1,068

 • 995

 • 917

 • 819

 • 626

 • 485

 • 350

 • 255

 • 208

 • 137

 • 79

 • 60

 • 47

 • 27

 • 16

 • 4

 • 5

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 16K số thí sinh
 • 6.22 trung bình
 • 6.25 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 12 9.5 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 2

 • 3

 • 2

 • 10

 • 15

 • 18

 • 32

 • 36

 • 51

 • 61

 • 106

 • 123

 • 186

 • 191

 • 348

 • 267

 • 470

 • 316

 • 898

 • 750

 • 1,008

 • 932

 • 1,403

 • 1,104

 • 1,398

 • 1,158

 • 1,281

 • 936

 • 943

 • 578

 • 603

 • 361

 • 318

 • 154

 • 106

 • 36

 • 12

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 7,354 số thí sinh
 • 5.05 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 7

 • 10

 • 18

 • 49

 • 86

 • 113

 • 157

 • 222

 • 311

 • 367

 • 464

 • 486

 • 490

 • 560

 • 574

 • 573

 • 520

 • 464

 • 384

 • 350

 • 276

 • 263

 • 190

 • 152

 • 96

 • 76

 • 43

 • 23

 • 16

 • 8

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 7,378 số thí sinh
 • 5.06 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 6

 • 13

 • 28

 • 51

 • 111

 • 107

 • 184

 • 242

 • 294

 • 329

 • 375

 • 438

 • 520

 • 530

 • 548

 • 592

 • 540

 • 513

 • 439

 • 362

 • 305

 • 249

 • 193

 • 150

 • 111

 • 48

 • 44

 • 18

 • 16

 • 8

 • 5

 • 2

 • 3

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 7,324 số thí sinh
 • 5.01 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 6

 • 13

 • 15

 • 49

 • 74

 • 144

 • 231

 • 317

 • 413

 • 457

 • 561

 • 593

 • 620

 • 610

 • 589

 • 506

 • 475

 • 388

 • 328

 • 247

 • 211

 • 148

 • 93

 • 83

 • 64

 • 37

 • 20

 • 17

 • 6

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 8,966 số thí sinh
 • 4.2 trung bình
 • 4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 11

 • 26

 • 70

 • 146

 • 223

 • 308

 • 487

 • 646

 • 675

 • 700

 • 686

 • 681

 • 647

 • 596

 • 555

 • 527

 • 427

 • 331

 • 256

 • 234

 • 162

 • 141

 • 119

 • 79

 • 66

 • 46

 • 43

 • 28

 • 17

 • 18

 • 6

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 8,479 số thí sinh
 • 5.86 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 4

 • 4

 • 9

 • 17

 • 26

 • 52

 • 78

 • 141

 • 176

 • 283

 • 369

 • 462

 • 550

 • 679

 • 781

 • 703

 • 720

 • 707

 • 588

 • 555

 • 455

 • 348

 • 244

 • 177

 • 125

 • 95

 • 66

 • 30

 • 14

 • 10

 • 6

 • 2

 • 0

GDCD

 • 7,640 số thí sinh
 • 7.69 trung bình
 • 7.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 9 10 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 1

 • 3

 • 3

 • 3

 • 10

 • 10

 • 20

 • 30

 • 38

 • 66

 • 94

 • 117

 • 192

 • 245

 • 345

 • 397

 • 494

 • 607

 • 647

 • 703

 • 755

 • 722

 • 649

 • 548

 • 450

 • 277

 • 150

 • 50

 • 9

Tiếng Anh

 • 14K số thí sinh
 • 4.04 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 15

 • 32

 • 72

 • 141

 • 202

 • 298

 • 443

 • 614

 • 741

 • 828

 • 923

 • 925

 • 946

 • 912

 • 867

 • 782

 • 689

 • 619

 • 551

 • 441

 • 389

 • 327

 • 290

 • 236

 • 185

 • 195

 • 164

 • 124

 • 123

 • 82

 • 85

 • 66

 • 62

 • 49

 • 37

 • 42

 • 34

 • 20

 • 17

 • 7

 • 8

 • 5

 • 1

 • 0

 • 0