M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Bắc Giang

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 18017148 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.48 50.85
2 18017387 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.18 49.1
3 18018000 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.13 48.8
3 18017256 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.13 48.8
5 18016977 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.1 48.6
6 18010229 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.09 48.55
7 18017143 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.07 48.45
7 18001215 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.07 48.4
9 18017541 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.04 48.25
10 18018072 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.02 48.1
10 18017280 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.02 48.15
10 18017268 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.02 48.15
13 18008394 Sở GDĐT Bắc Giang 6 8.01 48.05
14 18017538 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.98 47.85
15 18008215 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.93 47.55
15 18017058 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.93 47.55
15 18017370 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.93 47.6
18 18017026 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.91 47.45
18 18003577 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.91 47.45
20 18017003 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.9 47.4
21 18016158 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.88 47.3
22 18017907 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.87 47.2
22 18017226 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.87 47.2
24 18017395 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.85 47.1
25 18017144 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.83 47
25 18017273 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.83 47
27 18017763 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.82 46.95
27 18018174 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.82 46.95
29 18008454 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.8 46.8
30 18005154 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.79 46.75
31 18017365 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.78 46.65
32 18011163 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.77 46.6
33 18017760 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.76 46.55
34 18011661 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.75 46.5
34 18018083 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.75 46.5
34 18012413 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.75 46.5
37 18011264 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.72 46.35
37 18017287 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.72 46.3
37 18018059 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.72 46.3
37 18018023 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.72 46.35
37 18008776 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.72 46.3
42 18018108 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.71 46.25
42 18017466 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.71 46.25
44 18017379 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.7 46.2
45 18003442 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.68 46.1
46 18017697 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.67 46
47 18013621 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.65 45.9
48 18017701 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.64 45.85
49 18013081 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.62 45.7
49 18015308 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.62 45.7
49 18006565 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.62 45.7
52 18011307 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.61 45.65
52 18017036 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.61 45.65
54 18017441 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.6 45.6
54 18017262 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.6 45.6
56 18017319 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.59 45.55
56 18011041 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.59 45.55
56 18017121 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.59 45.55
59 18016030 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.58 45.45
60 18018165 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.57 45.4
60 18017515 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.57 45.4
60 18010416 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.57 45.4
60 18017494 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.57 45.45
64 18013844 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.56 45.35
65 18017902 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.55 45.3
66 18015499 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.54 45.25
66 18017111 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.54 45.25
66 18017195 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.54 45.25
69 18017644 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.53 45.15
70 18014770 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.52 45.15
71 18006171 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.51 45.05
71 18015693 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.51 45.05
73 18017107 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.5 45
73 18003890 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.5 45
75 18017353 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.49 44.95
75 18003716 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.49 44.95
77 18010626 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.48 44.9
77 18017735 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.48 44.9
77 18013735 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.48 44.85
77 18008401 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.48 44.9
77 18017828 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.48 44.9
82 18004083 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.47 44.8
82 18006683 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.47 44.8
82 18007918 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.47 44.8
82 18014776 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.47 44.8
82 18003654 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.47 44.85
82 18016282 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.47 44.85
88 18001485 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.45 44.7
88 18017188 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.45 44.7
88 18016979 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.45 44.7
88 18017704 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.45 44.7
88 18000176 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.45 44.7
93 18017279 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.44 44.65
94 18003656 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.43 44.6
94 18015611 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.43 44.6
96 18017088 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.42 44.5
96 18008395 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.42 44.5
98 18000854 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.41 44.45
98 18011311 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.41 44.45
100 18017725 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.4 44.4
100 18009582 Sở GDĐT Bắc Giang 6 7.4 44.4

Toán

 • 20K số thí sinh
 • 4.68 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 4.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 6

 • 18

 • 45

 • 75

 • 133

 • 207

 • 295

 • 393

 • 543

 • 601

 • 657

 • 760

 • 817

 • 889

 • 868

 • 912

 • 1,025

 • 992

 • 908

 • 905

 • 935

 • 850

 • 890

 • 810

 • 769

 • 700

 • 608

 • 590

 • 514

 • 427

 • 356

 • 299

 • 202

 • 150

 • 136

 • 94

 • 71

 • 37

 • 18

 • 8

 • 6

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 19K số thí sinh
 • 5.62 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 8 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 5

 • 1

 • 10

 • 12

 • 17

 • 29

 • 60

 • 86

 • 144

 • 203

 • 366

 • 349

 • 553

 • 507

 • 684

 • 607

 • 827

 • 633

 • 1,381

 • 1,047

 • 1,406

 • 1,338

 • 1,668

 • 1,356

 • 1,412

 • 1,095

 • 1,135

 • 730

 • 688

 • 368

 • 353

 • 131

 • 102

 • 28

 • 16

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 5,104 số thí sinh
 • 5.33 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 4

 • 6

 • 15

 • 29

 • 50

 • 59

 • 96

 • 154

 • 158

 • 179

 • 209

 • 255

 • 267

 • 240

 • 273

 • 274

 • 284

 • 300

 • 310

 • 285

 • 288

 • 248

 • 230

 • 235

 • 164

 • 155

 • 127

 • 65

 • 73

 • 42

 • 13

 • 7

 • 5

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 5,141 số thí sinh
 • 5.24 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 10

 • 18

 • 27

 • 53

 • 63

 • 124

 • 151

 • 183

 • 176

 • 234

 • 247

 • 289

 • 289

 • 271

 • 267

 • 302

 • 303

 • 305

 • 307

 • 268

 • 267

 • 206

 • 196

 • 151

 • 112

 • 98

 • 81

 • 47

 • 43

 • 27

 • 11

 • 5

 • 3

 • 2

 • 0

Sinh học

 • 5,033 số thí sinh
 • 4.7 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 5 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 10

 • 26

 • 38

 • 69

 • 107

 • 165

 • 267

 • 295

 • 367

 • 387

 • 373

 • 451

 • 420

 • 361

 • 334

 • 307

 • 220

 • 160

 • 173

 • 112

 • 102

 • 71

 • 62

 • 40

 • 33

 • 33

 • 20

 • 12

 • 7

 • 5

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 14K số thí sinh
 • 3.76 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 14

 • 38

 • 102

 • 222

 • 370

 • 561

 • 836

 • 1,094

 • 1,299

 • 1,360

 • 1,431

 • 1,274

 • 1,145

 • 1,002

 • 842

 • 673

 • 521

 • 401

 • 264

 • 251

 • 182

 • 127

 • 105

 • 69

 • 67

 • 52

 • 36

 • 32

 • 25

 • 23

 • 13

 • 14

 • 8

 • 5

 • 2

 • 2

 • 0

Địa lí

 • 14K số thí sinh
 • 5.63 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 11

 • 15

 • 33

 • 64

 • 93

 • 153

 • 267

 • 344

 • 454

 • 634

 • 759

 • 1,018

 • 1,114

 • 1,162

 • 1,147

 • 1,127

 • 1,142

 • 999

 • 825

 • 718

 • 577

 • 464

 • 330

 • 240

 • 172

 • 141

 • 92

 • 63

 • 37

 • 23

 • 10

 • 7

 • 2

GDCD

 • 12K số thí sinh
 • 7.24 trung bình
 • 7.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 14 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 9

 • 5

 • 6

 • 11

 • 28

 • 35

 • 47

 • 77

 • 106

 • 151

 • 223

 • 310

 • 377

 • 514

 • 609

 • 732

 • 891

 • 911

 • 989

 • 1,022

 • 1,057

 • 969

 • 775

 • 677

 • 479

 • 302

 • 226

 • 106

 • 47

 • 14

Tiếng Anh

 • 15K số thí sinh
 • 3.7 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 9

 • 42

 • 56

 • 129

 • 217

 • 365

 • 568

 • 721

 • 1,068

 • 1,202

 • 1,237

 • 1,195

 • 1,222

 • 1,084

 • 999

 • 794

 • 668

 • 566

 • 443

 • 372

 • 297

 • 270

 • 199

 • 178

 • 187

 • 148

 • 127

 • 118

 • 96

 • 91

 • 93

 • 71

 • 78

 • 61

 • 62

 • 51

 • 38

 • 37

 • 27

 • 21

 • 14

 • 11

 • 4

 • 1

 • 1

 • 1

Tiếng Pháp

 • 20 số thí sinh
 • 7.68 trung bình
 • 8.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 8.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 4

 • 2

 • 2

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

Tiếng Nhật

 • 14 số thí sinh
 • 5.54 trung bình
 • 5.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.8 điểm
 • 3.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 25 số thí sinh
 • 8.25 trung bình
 • 8.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 8.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 5

 • 4

 • 1

 • 2

 • 0

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0