M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Bạc Liêu

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 60001374 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 8 48
2 60000280 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.88 47.25
2 60001329 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.88 47.3
4 60001114 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.79 46.75
5 60001081 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.74 46.45
6 60001565 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.71 46.25
7 60003632 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.66 45.95
8 60002711 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.62 45.7
9 60000372 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.61 45.65
10 60000673 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.6 45.6
10 60002667 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.6 45.6
12 60001405 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.55 45.3
13 60004986 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.52 45.1
14 60001037 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.51 45.05
14 60001148 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.51 45.05
16 60001264 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.5 45
17 60003766 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.48 44.85
17 60003691 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.48 44.9
19 60004769 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.47 44.8
20 60004937 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.46 44.75
21 60000039 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.45 44.7
21 60001736 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.45 44.7
23 60004411 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.43 44.6
24 60001043 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.42 44.5
25 60001837 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.41 44.45
25 60003731 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.41 44.45
27 60003827 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.38 44.3
28 60000398 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.36 44.15
28 60003650 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.36 44.15
30 60001147 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.33 44
30 60004796 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.33 44
32 60000634 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.31 43.85
33 60003553 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.29 43.75
34 60000371 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.27 43.6
35 60001050 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.26 43.55
35 60001839 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.26 43.55
37 60003427 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.25 43.5
37 60003707 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.25 43.5
39 60001396 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.24 43.45
40 60002469 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.22 43.3
40 60002009 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.22 43.35
40 60002243 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.22 43.3
40 60002618 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.22 43.35
44 60003066 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.2 43.2
45 60004926 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.19 43.15
46 60001719 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.18 43.1
46 60001643 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.18 43.05
48 60003664 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.16 42.95
48 60001896 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.16 42.95
48 60002075 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.16 42.95
48 60002388 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.16 42.95
48 60000757 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.16 42.95
53 60003558 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.15 42.9
54 60000538 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.14 42.85
55 60001115 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.13 42.8
56 60001220 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.12 42.71
56 60004745 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.12 42.7
58 60000292 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.08 42.5
58 60000493 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.08 42.5
58 60003136 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.08 42.5
58 60004970 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.08 42.5
62 60001578 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.07 42.4
62 60002129 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.07 42.4
62 60000657 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.07 42.45
62 60002869 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.07 42.4
66 60000721 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.06 42.35
66 60001812 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.06 42.35
66 60004909 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.06 42.35
66 60003720 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.06 42.35
70 60003844 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.05 42.3
71 60002819 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.04 42.25
71 60003684 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.04 42.25
71 60000571 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.04 42.25
71 60000700 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.04 42.25
71 60004905 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.04 42.25
76 60001995 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.03 42.2
76 60003433 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.03 42.2
78 60001085 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.02 42.1
78 60002308 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.02 42.1
78 60002036 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.02 42.15
78 60004196 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.02 42.1
78 60004619 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.02 42.15
83 60001485 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7.01 42.05
84 60000058 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 7 42
85 60000191 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.99 41.95
85 60001649 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.99 41.95
85 60001932 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.99 41.95
85 60003799 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.99 41.95
89 60000286 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.98 41.9
89 60000603 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.98 41.9
89 60000766 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.98 41.85
89 60004899 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.98 41.85
89 60000157 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.98 41.9
94 60003805 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.97 41.8
95 60000044 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.95 41.7
95 60000981 Sở GDĐT Bạc Liêu 9 6.95 62.55
95 60001574 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.95 41.7
95 60004894 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.95 41.7
95 60001027 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.95 41.7
100 60002579 Sở GDĐT Bạc Liêu 6 6.94 41.65

Toán

 • 5,335 số thí sinh
 • 4.95 trung bình
 • 5 trung vị
 • 17 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 17

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 5

 • 6

 • 12

 • 23

 • 37

 • 37

 • 65

 • 84

 • 85

 • 132

 • 158

 • 168

 • 194

 • 226

 • 278

 • 314

 • 312

 • 351

 • 332

 • 338

 • 369

 • 324

 • 278

 • 276

 • 216

 • 190

 • 131

 • 119

 • 74

 • 54

 • 41

 • 25

 • 25

 • 15

 • 7

 • 6

 • 0

 • 4

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

Ngữ văn

 • 5,285 số thí sinh
 • 6.2 trung bình
 • 6.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 6.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 7

 • 5

 • 15

 • 14

 • 35

 • 34

 • 62

 • 63

 • 87

 • 68

 • 111

 • 116

 • 227

 • 243

 • 350

 • 339

 • 502

 • 483

 • 558

 • 425

 • 458

 • 289

 • 310

 • 161

 • 151

 • 82

 • 57

 • 17

 • 9

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 2,216 số thí sinh
 • 4.99 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 5

 • 8

 • 15

 • 28

 • 41

 • 64

 • 70

 • 118

 • 97

 • 126

 • 157

 • 163

 • 175

 • 166

 • 147

 • 149

 • 123

 • 127

 • 92

 • 80

 • 73

 • 60

 • 35

 • 37

 • 27

 • 14

 • 6

 • 5

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 2,234 số thí sinh
 • 4.88 trung bình
 • 5 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 7

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 7

 • 7

 • 13

 • 37

 • 33

 • 42

 • 62

 • 97

 • 96

 • 115

 • 127

 • 142

 • 142

 • 163

 • 148

 • 175

 • 144

 • 150

 • 129

 • 112

 • 77

 • 72

 • 43

 • 30

 • 18

 • 17

 • 16

 • 3

 • 3

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 2,200 số thí sinh
 • 5 trung bình
 • 5 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 2

 • 6

 • 9

 • 21

 • 53

 • 66

 • 84

 • 115

 • 143

 • 182

 • 188

 • 175

 • 186

 • 172

 • 149

 • 133

 • 134

 • 86

 • 79

 • 64

 • 48

 • 28

 • 33

 • 18

 • 6

 • 4

 • 2

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 3,161 số thí sinh
 • 4.22 trung bình
 • 4 trung vị
 • 15 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 15

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 7

 • 22

 • 43

 • 76

 • 123

 • 155

 • 187

 • 222

 • 231

 • 258

 • 276

 • 226

 • 234

 • 206

 • 183

 • 125

 • 118

 • 89

 • 77

 • 72

 • 53

 • 41

 • 36

 • 26

 • 14

 • 20

 • 7

 • 4

 • 5

 • 1

 • 1

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 3,011 số thí sinh
 • 5.81 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 12 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 12

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 5

 • 7

 • 11

 • 20

 • 44

 • 40

 • 75

 • 116

 • 153

 • 178

 • 198

 • 227

 • 269

 • 240

 • 245

 • 218

 • 190

 • 177

 • 149

 • 107

 • 79

 • 74

 • 52

 • 46

 • 31

 • 22

 • 16

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

GDCD

 • 2,793 số thí sinh
 • 7.64 trung bình
 • 7.75 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 5

 • 8

 • 10

 • 21

 • 17

 • 45

 • 37

 • 71

 • 96

 • 125

 • 154

 • 191

 • 218

 • 266

 • 270

 • 279

 • 248

 • 231

 • 177

 • 142

 • 102

 • 47

 • 20

 • 3

Tiếng Anh

 • 4,521 số thí sinh
 • 3.84 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 3

 • 6

 • 20

 • 38

 • 47

 • 76

 • 129

 • 190

 • 239

 • 278

 • 303

 • 358

 • 335

 • 333

 • 325

 • 273

 • 237

 • 211

 • 173

 • 141

 • 150

 • 108

 • 83

 • 72

 • 65

 • 46

 • 41

 • 45

 • 40

 • 27

 • 21

 • 17

 • 12

 • 21

 • 10

 • 12

 • 9

 • 10

 • 4

 • 1

 • 2

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0