M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Bắc Ninh

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 19000268 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 8.41 50.45
2 19000093 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 8.33 50
3 19000249 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 8.1 48.6
4 19011227 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 8.01 48.05
5 19010901 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.98 47.85
6 19000008 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.95 47.7
7 19001669 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.94 47.65
8 19008303 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.85 47.1
9 19012553 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.82 46.95
10 19000198 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.8 46.8
11 19010251 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.78 46.65
11 19010385 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.78 46.7
13 19008844 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.76 46.55
13 19000025 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.76 46.55
15 19000118 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.73 46.4
16 19000078 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.7 46.2
16 19000219 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.7 46.2
18 19013738 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.68 46.05
18 19000294 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.68 46.05
18 19008510 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.68 46.05
21 19012709 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.67 46
22 19014036 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.66 45.95
23 19000117 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.65 45.9
23 19007034 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.65 45.9
25 19013712 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.64 45.85
26 19011215 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.63 45.8
26 19000005 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.63 45.8
28 19010582 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.62 45.7
28 19013814 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.62 45.7
28 19010231 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.62 45.75
28 19005623 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.62 45.75
32 19013039 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.61 45.65
33 19010226 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.6 45.6
34 19011875 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.59 45.55
34 19000951 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.59 45.55
36 19008745 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.58 45.5
36 19000482 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.58 45.5
38 19005274 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.57 45.45
38 19012848 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.57 45.4
38 19013899 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.57 45.4
41 19010655 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.54 45.25
41 19004849 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.54 45.25
43 19013664 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.53 45.15
44 19014098 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.52 45.1
45 19007154 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.51 45.05
46 19012860 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.5 45
47 19000149 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.49 44.95
48 19001822 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.48 44.9
48 19000206 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.48 44.9
48 19007615 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.48 44.9
48 19007031 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.48 44.9
48 19010215 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.48 44.9
53 19010994 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.47 44.8
53 19008537 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.47 44.85
55 19000493 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.44 44.65
56 19004883 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.43 44.6
56 19008349 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.43 44.55
56 19013776 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.43 44.55
59 19012684 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.42 44.5
59 19000283 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.42 44.5
59 19000193 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.42 44.5
59 19005357 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.42 44.5
59 19013778 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.42 44.55
59 19010247 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.42 44.5
59 19008803 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.42 44.5
66 19007070 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.41 44.45
66 19007158 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.41 44.45
66 19010801 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.41 44.45
66 19000279 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.41 44.45
66 19010596 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.41 44.45
71 19013545 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.4 44.4
72 19010591 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.39 44.35
72 19010589 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.39 44.35
72 19000220 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.39 44.35
72 19000102 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.39 44.35
72 19000002 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.39 44.35
77 19000159 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.38 44.25
78 19005922 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.37 44.2
78 19003319 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.37 44.2
78 19009000 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.37 44.2
78 19008584 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.37 44.2
82 19000068 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.36 44.15
82 19010442 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.36 44.15
82 19005196 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.36 44.15
85 19006878 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.35 44.1
85 19000162 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.35 44.1
85 19008673 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.35 44.1
85 19013826 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.35 44.1
85 19003360 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.35 44.1
85 19013941 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.35 44.1
91 19007067 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.34 44.05
91 19000164 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.34 44.05
93 19008859 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.33 44
93 19012592 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.33 44
93 19008901 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.33 44
96 19010182 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.9
96 19005940 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.9
96 19003294 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.9
96 19000327 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.9
96 19000202 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.9
96 19000242 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.95
96 19010389 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.95
96 19008790 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.9
96 19010187 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.9
96 19008381 Sở GDĐT Bắc Ninh 6 7.32 43.95

Toán

 • 15K số thí sinh
 • 5.01 trung bình
 • 5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 6

 • 19

 • 21

 • 55

 • 88

 • 126

 • 159

 • 273

 • 275

 • 370

 • 431

 • 464

 • 489

 • 546

 • 591

 • 634

 • 626

 • 625

 • 603

 • 624

 • 660

 • 611

 • 646

 • 632

 • 638

 • 628

 • 583

 • 531

 • 535

 • 458

 • 422

 • 345

 • 289

 • 224

 • 170

 • 143

 • 100

 • 58

 • 42

 • 33

 • 7

 • 4

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

Ngữ văn

 • 15K số thí sinh
 • 5.35 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 2

 • 2

 • 0

 • 12

 • 26

 • 52

 • 121

 • 132

 • 250

 • 298

 • 455

 • 501

 • 596

 • 611

 • 725

 • 620

 • 654

 • 483

 • 1,058

 • 712

 • 846

 • 666

 • 932

 • 655

 • 767

 • 547

 • 663

 • 494

 • 493

 • 334

 • 390

 • 193

 • 188

 • 89

 • 39

 • 10

 • 1

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 5,255 số thí sinh
 • 5.58 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 5

 • 7

 • 29

 • 45

 • 73

 • 76

 • 133

 • 126

 • 152

 • 178

 • 205

 • 230

 • 235

 • 247

 • 262

 • 311

 • 267

 • 316

 • 301

 • 297

 • 261

 • 280

 • 230

 • 254

 • 212

 • 174

 • 141

 • 97

 • 57

 • 28

 • 16

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 5,269 số thí sinh
 • 5.31 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 4 9.75 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 3

 • 13

 • 27

 • 48

 • 68

 • 96

 • 128

 • 148

 • 177

 • 190

 • 250

 • 208

 • 238

 • 277

 • 263

 • 289

 • 279

 • 278

 • 294

 • 254

 • 247

 • 280

 • 226

 • 210

 • 181

 • 151

 • 124

 • 101

 • 73

 • 65

 • 36

 • 27

 • 9

 • 3

 • 4

 • 0

Sinh học

 • 5,187 số thí sinh
 • 4.32 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 2

 • 17

 • 17

 • 58

 • 92

 • 147

 • 229

 • 267

 • 348

 • 395

 • 421

 • 453

 • 464

 • 414

 • 378

 • 303

 • 263

 • 217

 • 149

 • 106

 • 73

 • 79

 • 52

 • 64

 • 50

 • 45

 • 32

 • 19

 • 17

 • 10

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 9,644 số thí sinh
 • 3.68 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 1

 • 3

 • 14

 • 44

 • 79

 • 156

 • 268

 • 463

 • 602

 • 788

 • 850

 • 984

 • 868

 • 869

 • 734

 • 637

 • 528

 • 437

 • 295

 • 241

 • 195

 • 143

 • 119

 • 68

 • 56

 • 36

 • 31

 • 23

 • 27

 • 20

 • 20

 • 16

 • 11

 • 6

 • 5

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

Địa lí

 • 9,541 số thí sinh
 • 5.3 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 5

 • 15

 • 20

 • 34

 • 70

 • 80

 • 120

 • 184

 • 237

 • 332

 • 443

 • 544

 • 636

 • 766

 • 756

 • 777

 • 792

 • 778

 • 682

 • 568

 • 413

 • 328

 • 281

 • 183

 • 176

 • 103

 • 67

 • 56

 • 37

 • 19

 • 20

 • 10

 • 1

 • 1

 • 3

GDCD

 • 8,213 số thí sinh
 • 6.97 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 10 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 6

 • 2

 • 5

 • 5

 • 7

 • 8

 • 25

 • 27

 • 47

 • 56

 • 67

 • 99

 • 116

 • 177

 • 239

 • 276

 • 327

 • 446

 • 482

 • 541

 • 634

 • 678

 • 674

 • 657

 • 573

 • 534

 • 476

 • 373

 • 262

 • 187

 • 112

 • 65

 • 22

 • 4

Tiếng Anh

 • 12K số thí sinh
 • 3.83 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 11 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 3

 • 2

 • 5

 • 12

 • 38

 • 65

 • 97

 • 161

 • 336

 • 473

 • 576

 • 724

 • 872

 • 923

 • 879

 • 845

 • 833

 • 694

 • 624

 • 530

 • 475

 • 364

 • 301

 • 243

 • 244

 • 187

 • 180

 • 151

 • 145

 • 126

 • 99

 • 128

 • 109

 • 95

 • 94

 • 65

 • 73

 • 72

 • 63

 • 51

 • 37

 • 29

 • 24

 • 23

 • 14

 • 3

 • 7

 • 1

 • 0

Tiếng Nhật

 • 3 số thí sinh
 • 5.73 trung bình
 • 6.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 7 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 1 số thí sinh
 • 8.4 trung bình
 • 8.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.4 điểm
 • 8.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0