M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Bến Tre

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 56000028 Sở GDĐT Bến Tre 6 8.35 50.1
2 56007617 Sở GDĐT Bến Tre 6 8.14 48.85
3 56007616 Sở GDĐT Bến Tre 6 8.11 48.65
4 56011350 Sở GDĐT Bến Tre 6 8.02 48.15
5 56000019 Sở GDĐT Bến Tre 6 8 48
6 56000661 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.83 47
7 56000360 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.72 46.3
7 56000364 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.72 46.35
9 56003055 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.71 46.25
10 56000691 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.64 45.85
11 56011222 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.62 45.7
12 56000645 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.61 45.65
13 56008484 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.58 45.45
14 56000196 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.56 45.35
14 56003060 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.56 45.35
16 56010517 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.55 45.3
17 56003413 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.51 45.05
17 56009506 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.51 45.05
19 56000351 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.5 45
19 56007320 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.5 45
21 56008889 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.48 44.9
21 56004258 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.48 44.85
23 56011247 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.45 44.7
24 56007911 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.42 44.5
25 56000578 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.41 44.45
26 56004813 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.4 44.4
26 56000325 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.4 44.4
28 56003921 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.39 44.35
29 56000123 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.38 44.25
29 56008712 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.38 44.3
29 56000194 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.38 44.3
32 56005725 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.37 44.2
32 56004249 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.37 44.2
34 56003863 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.35 44.1
35 56000011 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.34 44.05
36 56000523 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.33 44
37 56011206 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.32 43.95
38 56000398 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.31 43.85
39 56007676 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.29 43.75
39 56000427 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.29 43.75
41 56004752 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.28 43.65
41 56004204 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.28 43.65
41 56007628 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.28 43.7
44 56005347 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.27 43.6
44 56007729 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.27 43.6
46 56000317 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.24 43.45
46 56007987 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.24 43.47
48 56006087 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.23 43.4
48 56003101 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.23 43.4
50 56000057 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.22 43.35
51 56002709 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.2 43.2
51 56000739 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.2 43.2
53 56000033 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.19 43.15
54 56000611 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.18 43.1
54 56000539 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.18 43.05
54 56007756 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.18 43.05
54 56006575 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.18 43.1
54 56007893 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.18 43.1
59 56001821 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.16 42.95
59 56000445 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.16 42.95
61 56000617 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.15 42.9
61 56009541 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.15 42.9
63 56002730 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.13 42.8
63 56004742 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.13 42.8
65 56006462 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.12 42.75
65 56007690 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.12 42.7
65 56007930 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.12 42.75
68 56011233 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.11 42.65
69 56000383 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.1 42.6
70 56000396 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.09 42.55
70 56007733 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.09 42.55
72 56000656 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.08 42.45
73 56000361 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.07 42.4
73 56010530 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.07 42.45
73 56004230 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.07 42.4
73 56011504 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.07 42.4
73 56007646 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.07 42.4
78 56009036 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.06 42.35
79 56003021 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.05 42.3
79 56003424 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.05 42.3
81 56000199 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.04 42.25
81 56006474 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.04 42.25
81 56003672 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.04 42.25
81 56009736 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.04 42.25
85 56000305 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.03 42.2
85 56007860 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.03 42.15
85 56000070 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.03 42.15
85 56000886 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.03 42.2
85 56010068 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.03 42.15
90 56007712 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.02 42.15
90 56004962 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.02 42.15
90 56002149 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.02 42.13
93 56002913 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.01 42.05
93 56005625 Sở GDĐT Bến Tre 6 7.01 42.05
95 56008017 Sở GDĐT Bến Tre 6 7 42.03
95 56000340 Sở GDĐT Bến Tre 6 7 42
95 56008974 Sở GDĐT Bến Tre 6 7 42
95 56000100 Sở GDĐT Bến Tre 6 7 42
99 56000267 Sở GDĐT Bến Tre 6 6.99 41.95
99 56011444 Sở GDĐT Bến Tre 6 6.99 41.95
99 56000452 Sở GDĐT Bến Tre 6 6.99 41.95
99 56006640 Sở GDĐT Bến Tre 6 6.99 41.95

Toán

 • 12K số thí sinh
 • 5.02 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 13

 • 14

 • 22

 • 30

 • 52

 • 69

 • 97

 • 152

 • 219

 • 280

 • 328

 • 365

 • 473

 • 547

 • 595

 • 629

 • 661

 • 738

 • 713

 • 727

 • 786

 • 709

 • 656

 • 643

 • 518

 • 445

 • 336

 • 278

 • 215

 • 133

 • 96

 • 71

 • 41

 • 23

 • 13

 • 7

 • 1

 • 4

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 12K số thí sinh
 • 5.3 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 12 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 5

 • 9

 • 11

 • 37

 • 49

 • 91

 • 112

 • 245

 • 214

 • 344

 • 353

 • 629

 • 526

 • 758

 • 704

 • 1,170

 • 747

 • 937

 • 718

 • 995

 • 609

 • 707

 • 423

 • 505

 • 194

 • 215

 • 124

 • 97

 • 42

 • 32

 • 9

 • 12

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 5,427 số thí sinh
 • 5.02 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 3

 • 9

 • 28

 • 41

 • 66

 • 97

 • 127

 • 178

 • 220

 • 262

 • 312

 • 342

 • 394

 • 416

 • 403

 • 420

 • 387

 • 351

 • 281

 • 236

 • 227

 • 164

 • 158

 • 115

 • 75

 • 54

 • 30

 • 14

 • 9

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 5,455 số thí sinh
 • 5 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 11

 • 11

 • 33

 • 44

 • 73

 • 111

 • 142

 • 177

 • 220

 • 256

 • 295

 • 332

 • 360

 • 377

 • 434

 • 433

 • 383

 • 378

 • 326

 • 299

 • 236

 • 154

 • 132

 • 76

 • 50

 • 29

 • 30

 • 17

 • 15

 • 8

 • 6

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 5,415 số thí sinh
 • 4.91 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 5

 • 3

 • 15

 • 21

 • 52

 • 81

 • 116

 • 202

 • 236

 • 279

 • 382

 • 449

 • 417

 • 442

 • 469

 • 456

 • 369

 • 333

 • 288

 • 211

 • 176

 • 116

 • 90

 • 65

 • 53

 • 36

 • 23

 • 12

 • 13

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,398 số thí sinh
 • 3.95 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 12

 • 15

 • 63

 • 118

 • 182

 • 325

 • 381

 • 524

 • 532

 • 575

 • 560

 • 549

 • 515

 • 420

 • 369

 • 297

 • 239

 • 186

 • 132

 • 111

 • 80

 • 45

 • 47

 • 23

 • 29

 • 17

 • 15

 • 14

 • 9

 • 3

 • 6

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,265 số thí sinh
 • 5.68 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 2

 • 7

 • 2

 • 17

 • 25

 • 34

 • 79

 • 131

 • 163

 • 242

 • 333

 • 403

 • 504

 • 584

 • 533

 • 567

 • 534

 • 478

 • 397

 • 317

 • 288

 • 207

 • 164

 • 95

 • 71

 • 44

 • 18

 • 13

 • 7

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

GDCD

 • 5,295 số thí sinh
 • 7.53 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 5 10 điểm
 • 7.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 1

 • 5

 • 11

 • 17

 • 28

 • 66

 • 72

 • 109

 • 161

 • 210

 • 277

 • 317

 • 435

 • 470

 • 518

 • 513

 • 493

 • 461

 • 407

 • 294

 • 238

 • 112

 • 46

 • 24

 • 5

Tiếng Anh

 • 9,576 số thí sinh
 • 3.93 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 6

 • 14

 • 33

 • 69

 • 104

 • 164

 • 258

 • 381

 • 454

 • 568

 • 622

 • 659

 • 667

 • 668

 • 638

 • 582

 • 543

 • 457

 • 401

 • 364

 • 294

 • 281

 • 227

 • 189

 • 153

 • 132

 • 112

 • 92

 • 75

 • 54

 • 61

 • 42

 • 40

 • 35

 • 29

 • 35

 • 19

 • 13

 • 7

 • 12

 • 9

 • 6

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Tiếng Đức

 • 1 số thí sinh
 • 3.8 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 3.8 điểm
 • 3.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 7 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 7 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0