M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Bình Định

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 37013809 Sở GDĐT Bình Định 6 8.25 49.5
2 37014448 Sở GDĐT Bình Định 6 7.85 47.1
3 37013980 Sở GDĐT Bình Định 6 7.83 47
4 37013979 Sở GDĐT Bình Định 6 7.78 46.65
5 37000250 Sở GDĐT Bình Định 6 7.71 46.25
6 37009777 Sở GDĐT Bình Định 6 7.68 46.1
7 37005755 Sở GDĐT Bình Định 6 7.67 46
8 37000968 Sở GDĐT Bình Định 6 7.65 45.9
9 37001224 Sở GDĐT Bình Định 6 7.58 45.5
10 37012188 Sở GDĐT Bình Định 6 7.56 45.35
11 37004345 Sở GDĐT Bình Định 6 7.55 45.3
12 37000696 Sở GDĐT Bình Định 6 7.54 45.25
13 37005832 Sở GDĐT Bình Định 6 7.53 45.2
14 37016232 Sở GDĐT Bình Định 6 7.52 45.1
14 37012852 Sở GDĐT Bình Định 6 7.52 45.15
16 37005760 Sở GDĐT Bình Định 6 7.49 44.95
16 37001144 Sở GDĐT Bình Định 6 7.49 44.95
18 37012026 Sở GDĐT Bình Định 6 7.47 44.8
19 37001075 Sở GDĐT Bình Định 6 7.46 44.75
20 37016505 Sở GDĐT Bình Định 6 7.45 44.7
21 37000767 Sở GDĐT Bình Định 6 7.43 44.6
22 37012668 Sở GDĐT Bình Định 6 7.42 44.5
23 37013753 Sở GDĐT Bình Định 6 7.38 44.25
23 37014037 Sở GDĐT Bình Định 6 7.38 44.25
23 37005790 Sở GDĐT Bình Định 6 7.38 44.3
23 37004206 Sở GDĐT Bình Định 6 7.38 44.3
27 37011192 Sở GDĐT Bình Định 6 7.37 44.2
28 37003373 Sở GDĐT Bình Định 6 7.35 44.1
29 37007606 Sở GDĐT Bình Định 6 7.34 44.05
29 37004248 Sở GDĐT Bình Định 6 7.34 44.05
31 37012297 Sở GDĐT Bình Định 6 7.33 44
31 37007861 Sở GDĐT Bình Định 9 7.33 66
31 37009468 Sở GDĐT Bình Định 6 7.33 44
31 37001017 Sở GDĐT Bình Định 6 7.33 44
35 37001093 Sở GDĐT Bình Định 6 7.32 43.95
35 37014589 Sở GDĐT Bình Định 6 7.32 43.9
35 37000109 Sở GDĐT Bình Định 6 7.32 43.95
35 37004429 Sở GDĐT Bình Định 6 7.32 43.95
35 37012636 Sở GDĐT Bình Định 6 7.32 43.95
35 37001252 Sở GDĐT Bình Định 6 7.32 43.95
41 37010759 Sở GDĐT Bình Định 6 7.31 43.85
41 37004614 Sở GDĐT Bình Định 6 7.31 43.85
43 37016780 Sở GDĐT Bình Định 6 7.3 43.8
44 37014001 Sở GDĐT Bình Định 6 7.29 43.75
44 37012456 Sở GDĐT Bình Định 6 7.29 43.75
44 37001213 Sở GDĐT Bình Định 6 7.29 43.75
44 37014535 Sở GDĐT Bình Định 6 7.29 43.75
48 37013822 Sở GDĐT Bình Định 6 7.28 43.65
48 37000819 Sở GDĐT Bình Định 6 7.28 43.7
48 37015115 Sở GDĐT Bình Định 6 7.28 43.7
48 37004317 Sở GDĐT Bình Định 6 7.28 43.7
48 37005475 Sở GDĐT Bình Định 6 7.28 43.7
53 37000379 Sở GDĐT Bình Định 6 7.27 43.6
53 37000848 Sở GDĐT Bình Định 6 7.27 43.6
55 37000555 Sở GDĐT Bình Định 6 7.26 43.55
55 37004558 Sở GDĐT Bình Định 6 7.26 43.55
57 37009449 Sở GDĐT Bình Định 6 7.25 43.5
57 37013651 Sở GDĐT Bình Định 6 7.25 43.5
57 37004566 Sở GDĐT Bình Định 6 7.25 43.5
57 37005351 Sở GDĐT Bình Định 6 7.25 43.5
57 37003054 Sở GDĐT Bình Định 6 7.25 43.5
62 37010117 Sở GDĐT Bình Định 6 7.24 43.45
63 37000453 Sở GDĐT Bình Định 6 7.23 43.4
63 37000567 Sở GDĐT Bình Định 6 7.23 43.4
63 37001134 Sở GDĐT Bình Định 6 7.23 43.4
63 37015966 Sở GDĐT Bình Định 6 7.23 43.4
63 37004567 Sở GDĐT Bình Định 6 7.23 43.4
63 37006792 Sở GDĐT Bình Định 6 7.23 43.4
69 37000692 Sở GDĐT Bình Định 6 7.22 43.3
69 37008122 Sở GDĐT Bình Định 6 7.22 43.35
69 37003953 Sở GDĐT Bình Định 6 7.22 43.35
69 37003213 Sở GDĐT Bình Định 6 7.22 43.35
69 37013442 Sở GDĐT Bình Định 6 7.22 43.35
74 37012023 Sở GDĐT Bình Định 6 7.2 43.2
74 37016884 Sở GDĐT Bình Định 6 7.2 43.2
74 37000594 Sở GDĐT Bình Định 6 7.2 43.2
74 37000823 Sở GDĐT Bình Định 6 7.2 43.2
78 37000798 Sở GDĐT Bình Định 6 7.19 43.15
78 37014632 Sở GDĐT Bình Định 6 7.19 43.15
78 37010881 Sở GDĐT Bình Định 6 7.19 43.15
81 37003052 Sở GDĐT Bình Định 6 7.18 43.05
82 37015045 Sở GDĐT Bình Định 6 7.17 43
82 37014933 Sở GDĐT Bình Định 6 7.17 43
84 37014833 Sở GDĐT Bình Định 6 7.15 42.9
85 37003245 Sở GDĐT Bình Định 6 7.14 42.85
85 37014717 Sở GDĐT Bình Định 6 7.14 42.85
87 37005749 Sở GDĐT Bình Định 6 7.13 42.8
87 37003249 Sở GDĐT Bình Định 6 7.13 42.8
87 37013818 Sở GDĐT Bình Định 6 7.13 42.8
87 37000443 Sở GDĐT Bình Định 6 7.13 42.8
91 37015194 Sở GDĐT Bình Định 6 7.12 42.75
91 37011106 Sở GDĐT Bình Định 6 7.12 42.7
91 37000564 Sở GDĐT Bình Định 6 7.12 42.7
91 37001006 Sở GDĐT Bình Định 6 7.12 42.75
91 37010919 Sở GDĐT Bình Định 6 7.12 42.75
91 37005613 Sở GDĐT Bình Định 6 7.12 42.75
91 37013781 Sở GDĐT Bình Định 6 7.12 42.75
98 37012935 Sở GDĐT Bình Định 6 7.11 42.65
98 37009752 Sở GDĐT Bình Định 6 7.11 42.65
100 37010120 Sở GDĐT Bình Định 6 7.1 42.6
100 37010286 Sở GDĐT Bình Định 6 7.1 42.6
100 37002346 Sở GDĐT Bình Định 6 7.1 42.6
100 37014880 Sở GDĐT Bình Định 6 7.1 42.6
100 37014355 Sở GDĐT Bình Định 6 7.1 42.6
100 37009469 Sở GDĐT Bình Định 6 7.1 42.6

Toán

 • 18K số thí sinh
 • 4.92 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 4.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 8

 • 15

 • 27

 • 50

 • 101

 • 125

 • 175

 • 260

 • 349

 • 409

 • 472

 • 562

 • 543

 • 672

 • 651

 • 706

 • 783

 • 839

 • 805

 • 962

 • 912

 • 915

 • 939

 • 907

 • 868

 • 884

 • 801

 • 661

 • 557

 • 469

 • 369

 • 292

 • 217

 • 143

 • 111

 • 70

 • 45

 • 24

 • 16

 • 8

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 18K số thí sinh
 • 5.18 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 10 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 5

 • 5

 • 10

 • 24

 • 47

 • 60

 • 113

 • 170

 • 247

 • 315

 • 481

 • 461

 • 602

 • 655

 • 839

 • 760

 • 1,012

 • 909

 • 1,447

 • 1,153

 • 1,254

 • 1,120

 • 1,350

 • 945

 • 933

 • 662

 • 683

 • 361

 • 383

 • 190

 • 190

 • 82

 • 30

 • 13

 • 7

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 9,942 số thí sinh
 • 4.66 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 10

 • 22

 • 64

 • 82

 • 146

 • 254

 • 314

 • 378

 • 476

 • 512

 • 542

 • 586

 • 549

 • 552

 • 557

 • 529

 • 530

 • 521

 • 515

 • 504

 • 456

 • 354

 • 336

 • 309

 • 254

 • 168

 • 145

 • 132

 • 60

 • 47

 • 17

 • 6

 • 7

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

Hóa học

 • 9,941 số thí sinh
 • 4.53 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 9

 • 32

 • 61

 • 107

 • 170

 • 267

 • 392

 • 385

 • 488

 • 570

 • 638

 • 568

 • 577

 • 571

 • 567

 • 500

 • 561

 • 514

 • 455

 • 441

 • 424

 • 375

 • 329

 • 263

 • 199

 • 140

 • 114

 • 94

 • 57

 • 26

 • 17

 • 15

 • 6

 • 3

 • 2

 • 0

 • 1

Sinh học

 • 9,816 số thí sinh
 • 4.43 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 11

 • 24

 • 42

 • 98

 • 138

 • 223

 • 336

 • 428

 • 550

 • 698

 • 772

 • 851

 • 830

 • 782

 • 749

 • 681

 • 615

 • 456

 • 410

 • 287

 • 215

 • 159

 • 118

 • 108

 • 61

 • 59

 • 44

 • 27

 • 16

 • 10

 • 6

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 10K số thí sinh
 • 3.65 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 12

 • 30

 • 72

 • 152

 • 262

 • 487

 • 688

 • 839

 • 968

 • 1,009

 • 1,038

 • 949

 • 760

 • 700

 • 511

 • 383

 • 314

 • 262

 • 173

 • 127

 • 87

 • 79

 • 69

 • 51

 • 42

 • 30

 • 28

 • 21

 • 9

 • 9

 • 10

 • 4

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 10K số thí sinh
 • 5.34 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 10 9.25 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 3

 • 8

 • 19

 • 34

 • 59

 • 92

 • 135

 • 159

 • 240

 • 314

 • 425

 • 559

 • 732

 • 747

 • 822

 • 846

 • 830

 • 743

 • 721

 • 635

 • 505

 • 406

 • 295

 • 190

 • 182

 • 115

 • 72

 • 62

 • 33

 • 21

 • 12

 • 10

 • 0

 • 0

 • 0

GDCD

 • 9,802 số thí sinh
 • 7.12 trung bình
 • 7.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 3

 • 1

 • 2

 • 9

 • 10

 • 13

 • 24

 • 25

 • 32

 • 49

 • 69

 • 92

 • 112

 • 142

 • 213

 • 299

 • 382

 • 428

 • 503

 • 622

 • 699

 • 804

 • 839

 • 791

 • 855

 • 737

 • 628

 • 509

 • 379

 • 260

 • 166

 • 73

 • 26

 • 3

Tiếng Anh

 • 16K số thí sinh
 • 3.82 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 9 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 7

 • 27

 • 42

 • 75

 • 130

 • 229

 • 400

 • 559

 • 773

 • 975

 • 1,077

 • 1,166

 • 1,065

 • 1,080

 • 1,032

 • 902

 • 816

 • 733

 • 580

 • 547

 • 461

 • 384

 • 346

 • 304

 • 240

 • 258

 • 206

 • 176

 • 169

 • 136

 • 137

 • 106

 • 104

 • 63

 • 84

 • 62

 • 43

 • 38

 • 22

 • 35

 • 14

 • 16

 • 8

 • 7

 • 1

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 5 số thí sinh
 • 7.04 trung bình
 • 6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0