M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Bình Dương

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 44001950 Sở GDĐT Bình Dương 6 8.34 50.05
2 44002134 Sở GDĐT Bình Dương 6 8 48
3 44006008 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.98 47.9
4 44004959 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.85 47.1
5 44001211 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.81 46.85
6 44001234 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.8 46.8
7 44005111 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.74 46.45
8 44000333 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.72 46.3
8 44003862 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.72 46.35
10 44003575 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.71 46.25
11 44000381 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.66 45.95
11 44001521 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.66 45.95
13 44001881 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.65 45.9
13 44000974 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.65 45.9
15 44000236 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.64 45.85
16 44007031 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.63 45.8
16 44008734 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.63 45.8
18 44001545 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.62 45.7
18 44001026 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.62 45.73
18 44002497 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.62 45.75
21 44004582 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.61 45.65
22 44007045 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.6 45.6
23 44006856 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.58 45.5
23 44002034 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.58 45.5
25 44001434 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.55 45.3
26 44002223 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.53 45.2
26 44004869 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.53 45.2
28 44000401 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.52 45.15
29 44000774 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.51 45.05
30 44000933 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.5 45
30 44000195 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.5 45
32 44004103 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.48 44.85
32 44005127 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.48 44.9
34 44005158 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.47 44.8
34 44004534 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.47 44.8
34 44000511 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.47 44.85
34 44001288 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.47 44.8
38 44000536 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.46 44.75
38 44005034 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.46 44.75
40 44000941 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.45 44.7
41 44003700 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.44 44.65
41 44001898 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.44 44.65
41 44000979 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.44 44.65
44 44000881 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.42 44.55
45 44001136 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.41 44.45
46 44001207 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.4 44.4
46 44003470 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.4 44.4
48 44002973 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.39 44.35
48 44003601 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.39 44.35
48 44000767 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.39 44.35
51 44002404 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.38 44.25
52 44002439 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.37 44.2
53 44008332 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.36 44.15
54 44002459 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.35 44.1
55 44002258 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.34 44.05
55 44000575 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.34 44.05
57 44006966 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.33 44
57 44007079 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.33 44
59 44001359 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.32 43.9
59 44009164 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.32 43.9
61 44004923 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.31 43.85
62 44000074 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.3 43.8
63 44004896 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.27 43.6
64 44003387 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.25 43.5
65 44001449 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.24 43.45
65 44005670 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.24 43.42
67 44004874 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.23 43.4
67 44000665 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.23 43.4
67 44003270 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.23 43.4
67 44009014 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.23 43.4
71 44005160 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.22 43.3
71 44002035 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.22 43.3
71 44001401 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.22 43.35
71 44005322 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.22 43.3
75 44006409 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.21 43.25
75 44000867 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.21 43.25
77 44002316 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.2 43.2
78 44001398 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.19 43.15
78 44000021 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.19 43.15
78 44004724 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.19 43.15
81 44000795 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.18 43.1
81 44007706 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.18 43.1
81 44004522 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.18 43.1
84 44000614 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.17 43
84 44000908 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.17 43
86 44000724 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.16 42.95
86 44001186 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.16 42.93
86 44000638 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.16 42.95
86 44000448 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.16 42.95
90 44003423 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.14 42.85
90 44002288 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.14 42.85
90 44000993 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.14 42.85
93 44000397 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.13 42.8
93 44004705 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.13 42.8
95 44000682 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.12 42.75
95 44000099 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.12 42.7
97 44005832 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.11 42.65
98 44008241 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.1 42.6
98 44007321 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.1 42.6
98 44008282 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.1 42.6
98 44003475 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.1 42.6
98 44004513 Sở GDĐT Bình Dương 6 7.1 42.6

Toán

 • 11K số thí sinh
 • 5.18 trung bình
 • 5.2 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 6 8.8 điểm
 • 5.2 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 6

 • 15

 • 31

 • 51

 • 62

 • 85

 • 93

 • 139

 • 142

 • 195

 • 224

 • 292

 • 351

 • 408

 • 467

 • 524

 • 634

 • 621

 • 744

 • 764

 • 698

 • 734

 • 757

 • 676

 • 564

 • 487

 • 397

 • 335

 • 243

 • 153

 • 123

 • 85

 • 60

 • 42

 • 29

 • 12

 • 10

 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 11K số thí sinh
 • 5.65 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 9

 • 5

 • 22

 • 28

 • 35

 • 55

 • 109

 • 99

 • 147

 • 177

 • 311

 • 309

 • 545

 • 395

 • 1,137

 • 745

 • 1,089

 • 978

 • 1,146

 • 775

 • 930

 • 582

 • 516

 • 318

 • 252

 • 129

 • 108

 • 46

 • 18

 • 5

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 6,466 số thí sinh
 • 5.17 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 7

 • 12

 • 27

 • 44

 • 56

 • 92

 • 132

 • 154

 • 214

 • 290

 • 331

 • 400

 • 425

 • 470

 • 530

 • 506

 • 465

 • 437

 • 384

 • 303

 • 305

 • 233

 • 182

 • 159

 • 129

 • 73

 • 47

 • 30

 • 11

 • 9

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 6,418 số thí sinh
 • 5.01 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 12

 • 13

 • 33

 • 45

 • 79

 • 110

 • 142

 • 210

 • 280

 • 310

 • 399

 • 419

 • 452

 • 499

 • 486

 • 480

 • 431

 • 393

 • 365

 • 298

 • 259

 • 211

 • 154

 • 97

 • 80

 • 66

 • 34

 • 24

 • 17

 • 10

 • 6

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 6,266 số thí sinh
 • 4.88 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 3

 • 17

 • 31

 • 42

 • 80

 • 126

 • 202

 • 262

 • 364

 • 421

 • 511

 • 566

 • 545

 • 582

 • 553

 • 441

 • 416

 • 297

 • 233

 • 177

 • 120

 • 93

 • 67

 • 41

 • 29

 • 21

 • 9

 • 4

 • 6

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 4,764 số thí sinh
 • 4.03 trung bình
 • 4 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 5

 • 23

 • 53

 • 95

 • 135

 • 214

 • 301

 • 340

 • 355

 • 399

 • 418

 • 391

 • 372

 • 311

 • 263

 • 209

 • 205

 • 149

 • 136

 • 96

 • 77

 • 52

 • 43

 • 36

 • 17

 • 26

 • 16

 • 13

 • 2

 • 5

 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 4,370 số thí sinh
 • 5.79 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 3

 • 9

 • 10

 • 21

 • 27

 • 38

 • 76

 • 105

 • 168

 • 192

 • 261

 • 319

 • 351

 • 386

 • 372

 • 348

 • 367

 • 306

 • 273

 • 220

 • 151

 • 120

 • 84

 • 70

 • 34

 • 31

 • 15

 • 8

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

GDCD

 • 3,234 số thí sinh
 • 7.73 trung bình
 • 7.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 3

 • 7

 • 10

 • 17

 • 33

 • 47

 • 63

 • 98

 • 107

 • 178

 • 221

 • 290

 • 303

 • 339

 • 331

 • 337

 • 278

 • 233

 • 169

 • 97

 • 47

 • 19

 • 4

Tiếng Anh

 • 8,588 số thí sinh
 • 4.46 trung bình
 • 4.2 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 3 9.8 điểm
 • 3.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 7

 • 9

 • 37

 • 43

 • 75

 • 143

 • 182

 • 268

 • 352

 • 410

 • 436

 • 523

 • 455

 • 528

 • 492

 • 501

 • 450

 • 416

 • 426

 • 336

 • 310

 • 263

 • 275

 • 206

 • 183

 • 191

 • 168

 • 140

 • 112

 • 105

 • 85

 • 89

 • 67

 • 55

 • 60

 • 49

 • 43

 • 26

 • 34

 • 17

 • 5

 • 8

 • 2

 • 3

 • 0

Tiếng Nhật

 • 12 số thí sinh
 • 6.75 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.2 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 1 số thí sinh
 • 7.6 trung bình
 • 7.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 7.6 điểm
 • 7.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0