M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Bình Phước

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 43003265 Sở GDĐT Bình Phước 6 8.15 48.9
2 43006628 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.96 47.75
3 43003235 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.92 47.55
4 43003164 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.76 46.55
4 43001513 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.76 46.55
6 43003523 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.75 46.5
7 43003233 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.71 46.25
8 43003268 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.7 46.2
9 43003291 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.69 46.15
10 43006659 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.68 46.1
11 43004726 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.67 46
12 43003439 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.66 45.95
13 43001296 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.64 45.85
14 43001863 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.62 45.7
15 43001744 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.59 45.55
15 43006560 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.59 45.55
17 43001315 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.58 45.5
18 43003247 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.57 45.4
19 43003300 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.56 45.35
20 43006622 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.55 45.3
21 43007433 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.52 45.15
21 43001683 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.52 45.1
21 43006284 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.52 45.1
24 43001743 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.51 45.05
25 43003152 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.5 45
26 43003406 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.48 44.9
27 43001871 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.47 44.8
28 43003497 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.46 44.75
29 43003263 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.45 44.7
30 43001568 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.43 44.55
31 43001830 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.42 44.55
31 43001810 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.42 44.5
33 43003320 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.41 44.45
34 43003142 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.4 44.4
35 43001778 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.39 44.35
35 43001166 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.39 44.35
35 43003569 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.39 44.35
38 43003513 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.36 44.15
39 43003262 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.35 44.1
39 43001280 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.35 44.1
41 43003415 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.34 44.05
42 43001186 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.33 44
43 43001850 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.32 43.9
43 43005937 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.32 43.9
43 43003226 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.32 43.9
46 43001607 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.31 43.85
46 43001158 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.31 43.85
48 43001654 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.3 43.8
48 43001877 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.3 43.8
50 43009587 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.29 43.75
51 43009584 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.28 43.7
51 43009900 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.28 43.65
51 43004459 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.28 43.65
51 43003818 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.28 43.65
55 43000005 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.27 43.6
55 43001106 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.27 43.6
55 43001379 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.27 43.6
55 43003532 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.27 43.6
59 43001372 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.26 43.55
60 43003256 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.25 43.5
61 43001733 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.24 43.45
62 43009845 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.23 43.4
62 43001210 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.23 43.4
64 43003580 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.22 43.3
64 43003361 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.22 43.3
64 43001771 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.22 43.35
64 43000888 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.22 43.3
64 43001090 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.22 43.3
64 43001250 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.22 43.35
70 43003437 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.21 43.25
70 43003278 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.21 43.25
72 43000846 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.2 43.2
72 43003506 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.2 43.2
72 43009991 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.2 43.2
72 43004752 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.2 43.2
76 43001541 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.19 43.15
77 43006793 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.18 43.1
77 43001353 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.18 43.1
77 43001820 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.18 43.1
77 43001776 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.18 43.1
81 43006783 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.17 43
82 43003457 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.16 42.95
82 43001888 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.16 42.95
82 43001548 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.16 42.95
82 43003167 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.16 42.95
86 43001290 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.15 42.9
87 43003283 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.14 42.85
87 43001730 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.14 42.85
89 43001177 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.13 42.8
89 43001273 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.13 42.8
89 43001369 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.13 42.8
92 43001215 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.12 42.7
92 43001531 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.12 42.7
92 43001677 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.12 42.7
92 43003313 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.12 42.7
92 43003352 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.12 42.7
92 43003904 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.12 42.75
98 43003170 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.11 42.65
99 43001410 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.1 42.6
100 43009575 Sở GDĐT Bình Phước 6 7.09 42.55

Toán

 • 9,279 số thí sinh
 • 4.96 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.2 điểm
 • 4.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 7

 • 10

 • 21

 • 30

 • 63

 • 106

 • 139

 • 154

 • 182

 • 222

 • 252

 • 276

 • 335

 • 305

 • 393

 • 404

 • 411

 • 517

 • 501

 • 501

 • 503

 • 495

 • 468

 • 512

 • 494

 • 440

 • 350

 • 311

 • 220

 • 202

 • 151

 • 110

 • 69

 • 52

 • 35

 • 16

 • 13

 • 4

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 9,171 số thí sinh
 • 5.23 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 14 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 2

 • 5

 • 4

 • 4

 • 18

 • 26

 • 43

 • 53

 • 73

 • 116

 • 122

 • 205

 • 228

 • 288

 • 270

 • 392

 • 391

 • 583

 • 324

 • 1,041

 • 639

 • 765

 • 611

 • 694

 • 467

 • 500

 • 290

 • 369

 • 167

 • 174

 • 96

 • 100

 • 53

 • 35

 • 14

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 4,895 số thí sinh
 • 5 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 12

 • 23

 • 38

 • 49

 • 89

 • 120

 • 139

 • 182

 • 227

 • 259

 • 274

 • 285

 • 342

 • 325

 • 292

 • 311

 • 309

 • 252

 • 241

 • 219

 • 195

 • 158

 • 134

 • 120

 • 97

 • 78

 • 52

 • 39

 • 15

 • 12

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 4,916 số thí sinh
 • 4.79 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 6

 • 23

 • 32

 • 50

 • 72

 • 127

 • 167

 • 199

 • 232

 • 251

 • 249

 • 273

 • 325

 • 300

 • 309

 • 309

 • 272

 • 281

 • 284

 • 219

 • 195

 • 147

 • 142

 • 101

 • 108

 • 81

 • 50

 • 48

 • 29

 • 17

 • 4

 • 5

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 4,845 số thí sinh
 • 4.53 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 7

 • 9

 • 35

 • 47

 • 84

 • 138

 • 163

 • 266

 • 300

 • 384

 • 433

 • 446

 • 449

 • 371

 • 347

 • 322

 • 254

 • 199

 • 163

 • 114

 • 71

 • 59

 • 43

 • 37

 • 31

 • 24

 • 11

 • 17

 • 10

 • 6

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 4,640 số thí sinh
 • 3.87 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 7

 • 5

 • 35

 • 73

 • 128

 • 176

 • 266

 • 333

 • 373

 • 392

 • 426

 • 380

 • 328

 • 376

 • 253

 • 227

 • 209

 • 120

 • 112

 • 84

 • 60

 • 46

 • 57

 • 39

 • 30

 • 31

 • 15

 • 20

 • 12

 • 6

 • 6

 • 9

 • 1

 • 4

 • 0

 • 1

 • 0

Địa lí

 • 4,417 số thí sinh
 • 5.54 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 1

 • 5

 • 8

 • 21

 • 22

 • 24

 • 53

 • 53

 • 72

 • 118

 • 155

 • 203

 • 265

 • 287

 • 356

 • 385

 • 330

 • 354

 • 333

 • 274

 • 262

 • 218

 • 161

 • 117

 • 86

 • 70

 • 54

 • 53

 • 29

 • 18

 • 11

 • 6

 • 3

 • 3

 • 2

GDCD

 • 3,810 số thí sinh
 • 7.33 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 2

 • 4

 • 12

 • 10

 • 16

 • 32

 • 38

 • 37

 • 60

 • 76

 • 127

 • 158

 • 185

 • 212

 • 270

 • 303

 • 316

 • 297

 • 328

 • 299

 • 278

 • 249

 • 218

 • 123

 • 89

 • 49

 • 18

 • 2

Tiếng Anh

 • 7,688 số thí sinh
 • 3.79 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 12

 • 37

 • 49

 • 115

 • 191

 • 290

 • 351

 • 440

 • 549

 • 577

 • 566

 • 555

 • 557

 • 499

 • 434

 • 332

 • 319

 • 284

 • 222

 • 190

 • 180

 • 127

 • 114

 • 86

 • 83

 • 77

 • 64

 • 54

 • 38

 • 40

 • 31

 • 39

 • 35

 • 29

 • 23

 • 25

 • 19

 • 15

 • 15

 • 10

 • 5

 • 1

 • 3

 • 1

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 9 trung bình
 • 9 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 9 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0