M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Bình Thuận

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 47007048 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.98 47.9
2 47000199 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.93 47.6
3 47007433 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.9 47.4
4 47000493 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.81 46.85
5 47003514 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.78 46.7
6 47000089 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.77 46.6
6 47008800 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.77 46.6
8 47007332 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.73 46.4
9 47007000 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.72 46.3
10 47008338 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.7 46.2
11 47007259 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.69 46.15
11 47005315 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.69 46.15
13 47010211 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.62 45.7
14 47002741 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.61 45.65
15 47005239 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.58 45.45
15 47003133 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.58 45.5
17 47003743 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.57 45.4
18 47007526 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.56 45.35
18 47003678 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.56 45.35
20 47002448 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.54 45.25
20 47002960 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.54 45.25
22 47002191 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.52 45.1
22 47006995 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.52 45.1
24 47008554 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.51 45.05
25 47007424 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.5 45
26 47003731 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.48 44.85
27 47002368 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.47 44.8
27 47000955 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.47 44.8
29 47006901 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.44 44.65
30 47007035 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.43 44.6
31 47010724 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.42 44.55
31 47007075 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.42 44.5
33 47007518 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.39 44.35
33 47010787 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.39 44.35
33 47010693 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.39 44.35
33 47003816 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.39 44.35
37 47007231 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.37 44.2
37 47008837 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.37 44.2
39 47005248 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.35 44.1
39 47004512 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.35 44.1
39 47003771 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.35 44.1
42 47003632 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.34 44.05
42 47007988 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.34 44.05
44 47007531 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.33 44
44 47007022 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.33 44
46 47011664 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.32 43.9
47 47006861 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.3 43.8
47 47007940 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.3 43.8
47 47007495 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.3 43.8
47 47003615 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.3 43.8
51 47008253 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.29 43.75
52 47005533 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.28 43.7
52 47010570 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.28 43.7
52 47007224 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.28 43.7
52 47003773 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.28 43.65
52 47003901 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.28 43.65
57 47011757 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.27 43.6
57 47007375 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.27 43.6
57 47002868 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.27 43.6
57 47009417 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.27 43.6
57 47006903 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.27 43.6
62 47002775 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.26 43.55
63 47006940 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.25 43.5
63 47006436 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.25 43.5
63 47007183 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.25 43.5
63 47002553 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.25 43.5
67 47000994 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.24 43.45
67 47007582 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.24 43.45
69 47002918 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.22 43.35
69 47007401 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.22 43.35
69 47007057 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.22 43.35
72 47007298 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.21 43.25
72 47008612 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.21 43.25
74 47004474 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.19 43.15
75 47008563 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.18 43.05
75 47007483 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.18 43.05
75 47005322 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.18 43.1
75 47001517 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.18 43.05
79 47000260 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.17 43
79 47006916 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.17 43
79 47003865 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.17 43
82 47005821 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.16 42.95
82 47007112 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.16 42.95
82 47001392 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.16 42.95
85 47003363 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.13 42.8
85 47011212 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.13 42.8
85 47003945 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.13 42.8
88 47004792 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.12 42.7
88 47003819 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.12 42.7
88 47003407 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.12 42.75
88 47003512 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.12 42.7
88 47005741 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.12 42.7
93 47008601 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.11 42.65
93 47002979 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.11 42.65
95 47010400 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.1 42.6
96 47006847 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.09 42.55
96 47007819 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.09 42.55
98 47004264 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.08 42.45
98 47003278 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.08 42.5
98 47007268 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.08 42.45
98 47000434 Sở GDĐT Bình Thuận 6 7.08 42.45

Toán

 • 12K số thí sinh
 • 4.99 trung bình
 • 5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 2

 • 11

 • 13

 • 26

 • 47

 • 78

 • 125

 • 126

 • 196

 • 233

 • 250

 • 347

 • 412

 • 432

 • 482

 • 544

 • 634

 • 655

 • 709

 • 673

 • 756

 • 730

 • 706

 • 699

 • 598

 • 530

 • 463

 • 348

 • 258

 • 189

 • 144

 • 90

 • 69

 • 46

 • 20

 • 8

 • 13

 • 4

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 12K số thí sinh
 • 6.05 trung bình
 • 6 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 3

 • 9

 • 7

 • 17

 • 16

 • 25

 • 35

 • 57

 • 90

 • 127

 • 136

 • 202

 • 192

 • 322

 • 273

 • 675

 • 619

 • 884

 • 878

 • 1,231

 • 1,000

 • 1,136

 • 905

 • 866

 • 554

 • 485

 • 305

 • 236

 • 126

 • 91

 • 42

 • 17

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 4,656 số thí sinh
 • 5.13 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 7

 • 5

 • 32

 • 34

 • 56

 • 63

 • 87

 • 139

 • 179

 • 209

 • 262

 • 313

 • 311

 • 332

 • 322

 • 321

 • 302

 • 300

 • 256

 • 231

 • 236

 • 172

 • 152

 • 116

 • 94

 • 53

 • 44

 • 19

 • 5

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 4,683 số thí sinh
 • 5.05 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 8

 • 12

 • 27

 • 36

 • 54

 • 80

 • 97

 • 179

 • 191

 • 213

 • 271

 • 286

 • 319

 • 320

 • 317

 • 338

 • 338

 • 322

 • 283

 • 243

 • 197

 • 166

 • 128

 • 83

 • 69

 • 42

 • 24

 • 17

 • 6

 • 4

 • 7

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 4,626 số thí sinh
 • 4.79 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 5

 • 10

 • 28

 • 43

 • 84

 • 138

 • 169

 • 221

 • 279

 • 363

 • 396

 • 392

 • 404

 • 428

 • 341

 • 309

 • 232

 • 208

 • 167

 • 112

 • 102

 • 62

 • 36

 • 33

 • 21

 • 16

 • 13

 • 4

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 7,027 số thí sinh
 • 3.9 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 3

 • 13

 • 39

 • 91

 • 153

 • 228

 • 342

 • 449

 • 586

 • 655

 • 678

 • 620

 • 564

 • 493

 • 444

 • 378

 • 295

 • 228

 • 186

 • 109

 • 94

 • 70

 • 67

 • 55

 • 40

 • 42

 • 39

 • 18

 • 19

 • 11

 • 11

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,723 số thí sinh
 • 5.6 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 9.25 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 3

 • 6

 • 4

 • 12

 • 14

 • 26

 • 41

 • 73

 • 76

 • 139

 • 223

 • 317

 • 381

 • 456

 • 533

 • 558

 • 604

 • 581

 • 556

 • 454

 • 387

 • 360

 • 264

 • 201

 • 159

 • 94

 • 87

 • 48

 • 30

 • 21

 • 7

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

GDCD

 • 6,326 số thí sinh
 • 7.53 trung bình
 • 7.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 4

 • 1

 • 4

 • 1

 • 1

 • 9

 • 18

 • 23

 • 30

 • 50

 • 67

 • 123

 • 108

 • 176

 • 257

 • 345

 • 370

 • 461

 • 510

 • 529

 • 626

 • 600

 • 576

 • 464

 • 383

 • 310

 • 151

 • 80

 • 39

 • 2

Tiếng Anh

 • 9,953 số thí sinh
 • 4.02 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 6 9.4 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 8

 • 18

 • 28

 • 54

 • 110

 • 190

 • 287

 • 390

 • 462

 • 578

 • 592

 • 662

 • 678

 • 658

 • 580

 • 554

 • 500

 • 491

 • 474

 • 349

 • 342

 • 314

 • 234

 • 219

 • 184

 • 157

 • 129

 • 124

 • 98

 • 81

 • 72

 • 58

 • 52

 • 63

 • 28

 • 32

 • 31

 • 19

 • 15

 • 14

 • 11

 • 4

 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 2 số thí sinh
 • 3.8 trung bình
 • 2.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 5.4 điểm
 • 2.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0