M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Cà Mau

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 61006672 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.8 46.8
2 61001019 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.76 46.55
3 61001560 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.73 46.4
4 61004986 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.7 46.2
5 61004490 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.68 46.05
6 61005546 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.58 45.45
7 61005822 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.49 44.95
8 61000364 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.47 44.8
8 61000718 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.47 44.8
10 61001051 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.45 44.7
10 61005610 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.45 44.7
10 61004180 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.45 44.7
13 61008904 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.42 44.5
14 61002069 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.41 44.45
14 61007917 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.41 44.45
14 61006391 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.41 44.45
17 61005327 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.4 44.4
18 61001225 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.39 44.35
19 61003993 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.36 44.15
20 61004519 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.33 44
21 61007022 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.32 43.9
21 61004865 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.32 43.95
23 61006992 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.31 43.85
24 61006263 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.28 43.65
24 61006169 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.28 43.65
26 61007304 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.27 43.6
27 61002204 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.26 43.55
27 61009021 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.26 43.55
27 61001410 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.26 43.55
30 61007113 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.24 43.45
30 61008338 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.24 43.45
30 61005896 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.24 43.45
33 61003489 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.23 43.4
34 61003018 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.21 43.25
35 61008108 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.2 43.2
35 61004001 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.2 43.2
37 61003793 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.19 43.15
37 61009266 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.19 43.15
37 61005315 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.19 43.15
40 61008081 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.17 43
41 61005252 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.16 42.95
41 61004228 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.16 42.95
43 61000103 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.15 42.9
43 61002575 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.15 42.9
43 61004762 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.15 42.9
46 61003627 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.14 42.85
46 61007508 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.14 42.85
48 61005989 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.12 42.7
49 61008703 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.1 42.6
49 61002471 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.1 42.6
51 61000495 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.09 42.55
51 61004997 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.09 42.55
51 61005236 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.09 42.55
51 61009299 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.09 42.55
55 61001125 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.08 42.45
55 61007749 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.08 42.45
57 61002547 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.07 42.45
58 61004146 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.06 42.35
59 61008714 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.05 42.3
60 61003775 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.04 42.25
61 61002641 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.02 42.1
61 61002559 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.02 42.1
61 61003455 Sở GDĐT Cà Mau 6 7.02 42.1
64 61002232 Sở GDĐT Cà Mau 6 7 42
65 61005763 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.99 41.95
65 61008607 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.99 41.95
65 61005904 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.99 41.95
65 61008017 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.99 41.95
65 61007414 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.99 41.95
70 61007856 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.98 41.85
70 61004204 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.98 41.85
70 61005916 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.98 41.85
70 61004265 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.98 41.85
70 61006870 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.98 41.9
75 61008742 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.97 41.8
75 61002905 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.97 41.8
77 61007717 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.96 41.75
77 61008794 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.96 41.75
77 61006270 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.96 41.75
77 61000174 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.96 41.75
81 61005079 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.93 41.6
81 61009041 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.93 41.6
81 61004148 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.93 41.6
81 61004698 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.93 41.6
85 61002703 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.92 41.5
85 61002251 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.92 41.55
85 61007140 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.92 41.5
85 61007970 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.92 41.5
85 61005625 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.92 41.55
85 61005046 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.92 41.55
91 61009227 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.91 41.45
92 61002711 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.9 41.4
92 61008036 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.9 41.4
92 61004039 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.9 41.4
95 61008704 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.89 41.35
96 61005152 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.88 41.25
96 61004748 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.88 41.3
96 61002519 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.88 41.25
99 61008199 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.87 41.2
100 61001921 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.86 41.15
100 61003795 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.86 41.15
100 61002297 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.86 41.15
100 61000484 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.86 41.15
100 61008872 Sở GDĐT Cà Mau 6 6.86 41.15

Toán

 • 9,222 số thí sinh
 • 4.62 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 8.8 điểm
 • 4.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 2

 • 18

 • 37

 • 39

 • 77

 • 128

 • 146

 • 189

 • 242

 • 315

 • 343

 • 351

 • 389

 • 438

 • 446

 • 528

 • 549

 • 530

 • 549

 • 522

 • 479

 • 497

 • 469

 • 414

 • 351

 • 303

 • 250

 • 189

 • 133

 • 108

 • 77

 • 44

 • 24

 • 18

 • 12

 • 5

 • 4

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 9,138 số thí sinh
 • 5.56 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 1

 • 10

 • 9

 • 11

 • 26

 • 29

 • 58

 • 94

 • 171

 • 172

 • 250

 • 218

 • 366

 • 320

 • 412

 • 340

 • 825

 • 568

 • 743

 • 537

 • 817

 • 554

 • 603

 • 431

 • 495

 • 304

 • 270

 • 156

 • 156

 • 72

 • 56

 • 31

 • 22

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 4,322 số thí sinh
 • 4.49 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 8.75 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 4

 • 14

 • 44

 • 46

 • 100

 • 128

 • 181

 • 190

 • 220

 • 252

 • 298

 • 304

 • 293

 • 318

 • 320

 • 252

 • 242

 • 233

 • 192

 • 141

 • 138

 • 126

 • 87

 • 73

 • 39

 • 36

 • 23

 • 15

 • 6

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 4,349 số thí sinh
 • 4.43 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 8

 • 14

 • 38

 • 71

 • 87

 • 144

 • 183

 • 229

 • 269

 • 295

 • 307

 • 283

 • 266

 • 268

 • 267

 • 281

 • 261

 • 196

 • 200

 • 159

 • 142

 • 107

 • 88

 • 65

 • 44

 • 27

 • 20

 • 12

 • 9

 • 4

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 4,295 số thí sinh
 • 4.73 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 2

 • 4

 • 15

 • 31

 • 60

 • 90

 • 138

 • 180

 • 249

 • 285

 • 307

 • 366

 • 366

 • 357

 • 343

 • 297

 • 280

 • 211

 • 168

 • 137

 • 127

 • 79

 • 65

 • 36

 • 42

 • 27

 • 9

 • 12

 • 6

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 5,053 số thí sinh
 • 4.07 trung bình
 • 4 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 4

 • 10

 • 13

 • 65

 • 117

 • 143

 • 228

 • 316

 • 391

 • 383

 • 439

 • 404

 • 418

 • 336

 • 299

 • 273

 • 217

 • 189

 • 162

 • 122

 • 104

 • 93

 • 74

 • 69

 • 36

 • 40

 • 38

 • 21

 • 22

 • 9

 • 7

 • 6

 • 1

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

Địa lí

 • 4,845 số thí sinh
 • 5.66 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 0

 • 2

 • 4

 • 6

 • 9

 • 18

 • 26

 • 36

 • 47

 • 66

 • 112

 • 155

 • 224

 • 249

 • 315

 • 331

 • 373

 • 434

 • 394

 • 388

 • 322

 • 312

 • 256

 • 184

 • 165

 • 129

 • 90

 • 67

 • 56

 • 33

 • 18

 • 9

 • 9

 • 2

 • 1

 • 0

GDCD

 • 4,467 số thí sinh
 • 7.42 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 1

 • 2

 • 3

 • 6

 • 7

 • 11

 • 19

 • 41

 • 51

 • 70

 • 97

 • 125

 • 151

 • 195

 • 243

 • 293

 • 313

 • 379

 • 354

 • 387

 • 399

 • 374

 • 328

 • 253

 • 159

 • 130

 • 58

 • 11

 • 2

Tiếng Anh

 • 7,868 số thí sinh
 • 3.56 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 9

 • 24

 • 42

 • 61

 • 139

 • 228

 • 350

 • 395

 • 519

 • 617

 • 708

 • 613

 • 616

 • 595

 • 528

 • 407

 • 355

 • 306

 • 235

 • 174

 • 160

 • 139

 • 103

 • 90

 • 85

 • 60

 • 44

 • 49

 • 39

 • 28

 • 30

 • 24

 • 13

 • 19

 • 17

 • 10

 • 6

 • 9

 • 6

 • 4

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0