M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Cần Thơ

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 55007056 Sở GDĐT Cần Thơ 6 8.02 48.15
2 55005477 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.89 47.35
3 55006986 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.86 47.15
4 55007302 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.76 46.55
5 55006878 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.72 46.35
6 55006451 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.7 46.2
7 55006792 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.67 46
7 55000879 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.67 46
9 55008688 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.66 45.95
10 55008646 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.65 45.9
11 55006963 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.63 45.8
12 55007689 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.62 45.75
12 55007100 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.62 45.75
12 55000204 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.62 45.75
12 55004531 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.62 45.75
16 55006982 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.59 45.55
17 55002324 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.58 45.45
17 55005919 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.58 45.45
19 55000552 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.57 45.4
20 55006509 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.55 45.3
21 55007007 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.54 45.25
22 55006829 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.53 45.15
23 55008103 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.52 45.1
23 55004630 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.52 45.1
23 55005578 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.52 45.15
26 55003956 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.51 45.05
27 55009118 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.5 45
28 55006971 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.49 44.92
29 55005821 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.48 44.9
29 55007434 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.48 44.9
31 55000926 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.47 44.8
32 55008668 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.46 44.75
32 55003457 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.46 44.75
34 55003677 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.45 44.7
34 55008749 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.45 44.7
34 55002007 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.45 44.7
34 55003791 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.45 44.7
34 55006828 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.45 44.7
39 55007300 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.42 44.5
39 55007388 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.42 44.5
39 55007035 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.42 44.5
39 55007314 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.42 44.55
43 55009095 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.41 44.45
43 55001503 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.41 44.45
43 55007108 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.41 44.45
46 55008734 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.39 44.35
47 55004819 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.38 44.3
47 55006939 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.38 44.3
47 55007140 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.38 44.25
47 55007366 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.38 44.3
51 55007031 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.37 44.2
51 55004950 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.37 44.2
53 55000725 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.36 44.15
54 55005995 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.34 44.05
54 55007414 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.34 44.05
56 55004593 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.33 44
57 55000346 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.32 43.9
57 55007368 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.32 43.9
57 55006145 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.32 43.9
60 55008699 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.31 43.85
60 55006948 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.31 43.85
62 55001412 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.3 43.8
62 55007556 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.3 43.8
62 55005511 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.3 43.8
65 55003157 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.28 43.67
65 55006786 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.28 43.7
67 55006976 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.27 43.6
67 55008230 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.27 43.6
67 55006111 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.27 43.6
67 55002222 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.27 43.6
67 55006151 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.27 43.6
67 55007070 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.27 43.6
73 55009266 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.26 43.55
74 55007858 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.25 43.5
74 55000302 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.25 43.5
74 55002920 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.25 43.5
74 55004763 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.25 43.5
74 55007043 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.25 43.5
79 55007324 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.24 43.45
79 55006243 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.24 43.45
79 55006440 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.24 43.45
82 55006861 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.23 43.4
82 55000884 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.23 43.4
84 55003798 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.22 43.35
84 55007036 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.22 43.35
84 55004683 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.22 43.35
87 55007130 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.21 43.25
87 55009123 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.21 43.25
89 55009602 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.2 43.2
89 55001001 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.2 43.2
89 55007231 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.2 43.2
92 55007328 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.19 43.15
93 55000551 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.18 43.1
94 55008577 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.17 43
94 55006102 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.17 43
96 55005787 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.16 42.95
96 55007099 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.16 42.95
96 55008123 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.16 42.95
96 55003902 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.16 42.95
100 55010123 Sở GDĐT Cần Thơ 6 7.15 42.9

Toán

 • 13K số thí sinh
 • 4.85 trung bình
 • 5 trung vị
 • 96 < 1 điểm
 • 1 9.2 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 95

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 6

 • 10

 • 15

 • 32

 • 58

 • 73

 • 137

 • 202

 • 243

 • 269

 • 347

 • 374

 • 433

 • 441

 • 522

 • 557

 • 642

 • 667

 • 665

 • 680

 • 658

 • 674

 • 705

 • 737

 • 675

 • 571

 • 555

 • 455

 • 386

 • 299

 • 239

 • 171

 • 126

 • 110

 • 69

 • 38

 • 38

 • 19

 • 11

 • 6

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 11K số thí sinh
 • 5.74 trung bình
 • 5.92 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 1

 • 3

 • 2

 • 12

 • 12

 • 23

 • 47

 • 56

 • 84

 • 96

 • 190

 • 183

 • 284

 • 212

 • 430

 • 340

 • 462

 • 310

 • 776

 • 472

 • 756

 • 550

 • 894

 • 607

 • 755

 • 549

 • 668

 • 402

 • 438

 • 245

 • 329

 • 144

 • 147

 • 56

 • 49

 • 12

 • 3

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 5,087 số thí sinh
 • 4.87 trung bình
 • 5 trung vị
 • 29 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 28

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 6

 • 12

 • 27

 • 51

 • 68

 • 101

 • 151

 • 185

 • 214

 • 234

 • 253

 • 300

 • 284

 • 310

 • 303

 • 340

 • 309

 • 300

 • 291

 • 268

 • 204

 • 189

 • 174

 • 149

 • 107

 • 93

 • 54

 • 45

 • 20

 • 9

 • 3

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 6,757 số thí sinh
 • 4.87 trung bình
 • 5 trung vị
 • 71 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 69

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 7

 • 25

 • 33

 • 59

 • 107

 • 178

 • 195

 • 233

 • 296

 • 313

 • 331

 • 342

 • 383

 • 346

 • 417

 • 404

 • 433

 • 425

 • 346

 • 334

 • 310

 • 275

 • 218

 • 166

 • 155

 • 112

 • 78

 • 62

 • 45

 • 33

 • 8

 • 10

 • 2

 • 3

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 6,603 số thí sinh
 • 4.99 trung bình
 • 5 trung vị
 • 62 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 61

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 3

 • 12

 • 14

 • 43

 • 68

 • 132

 • 166

 • 201

 • 270

 • 371

 • 402

 • 461

 • 474

 • 447

 • 466

 • 464

 • 408

 • 443

 • 347

 • 272

 • 252

 • 215

 • 160

 • 148

 • 95

 • 85

 • 59

 • 34

 • 15

 • 8

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,309 số thí sinh
 • 3.89 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 33 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 31

 • 0

 • 0

 • 2

 • 6

 • 13

 • 45

 • 84

 • 137

 • 249

 • 340

 • 385

 • 533

 • 566

 • 521

 • 546

 • 504

 • 438

 • 369

 • 313

 • 250

 • 212

 • 172

 • 124

 • 109

 • 83

 • 61

 • 53

 • 39

 • 29

 • 23

 • 22

 • 13

 • 14

 • 11

 • 6

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,018 số thí sinh
 • 5.5 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 30 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 30

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 4

 • 6

 • 20

 • 18

 • 43

 • 51

 • 99

 • 157

 • 192

 • 283

 • 360

 • 432

 • 554

 • 581

 • 534

 • 494

 • 476

 • 400

 • 312

 • 262

 • 183

 • 165

 • 104

 • 77

 • 70

 • 35

 • 27

 • 24

 • 13

 • 6

 • 1

 • 1

 • 0

GDCD

 • 5,292 số thí sinh
 • 7.45 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 10 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 10

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 2

 • 3

 • 3

 • 9

 • 6

 • 14

 • 25

 • 26

 • 32

 • 75

 • 94

 • 133

 • 185

 • 214

 • 279

 • 369

 • 394

 • 438

 • 453

 • 522

 • 451

 • 445

 • 360

 • 291

 • 218

 • 142

 • 68

 • 23

 • 3

Tiếng Anh

 • 8,952 số thí sinh
 • 3.89 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 16 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 13

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 11

 • 16

 • 46

 • 55

 • 127

 • 216

 • 325

 • 422

 • 513

 • 594

 • 636

 • 624

 • 565

 • 591

 • 553

 • 476

 • 399

 • 341

 • 313

 • 265

 • 223

 • 196

 • 190

 • 171

 • 163

 • 126

 • 104

 • 96

 • 83

 • 76

 • 68

 • 53

 • 53

 • 46

 • 38

 • 31

 • 31

 • 35

 • 15

 • 21

 • 12

 • 6

 • 7

 • 3

 • 1

 • 0

Tiếng Pháp

 • 30 số thí sinh
 • 5.56 trung bình
 • 5.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 6.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 2

 • 2

 • 0

 • 2

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 4

 • 1

 • 5

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 3 số thí sinh
 • 6.33 trung bình
 • 6.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8 điểm
 • 4.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0