M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Cao Bằng

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 06000935 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.84 47.05
1 06002843 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.84 47.05
3 06000846 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.79 46.75
4 06000815 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.72 46.35
5 06000680 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.69 46.15
6 06003826 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.62 45.75
7 06001240 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.61 45.65
8 06000648 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.6 45.6
9 06000827 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.58 45.45
10 06000725 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.53 45.15
11 06003213 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.51 45.05
12 06000734 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.44 44.65
12 06000938 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.44 44.65
14 06000756 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.43 44.6
15 06000659 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.42 44.5
16 06002789 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.38 44.3
17 06003214 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.36 44.15
18 06000882 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.35 44.1
19 06000751 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.31 43.85
20 06000654 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.29 43.75
21 06000931 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.28 43.65
21 06000713 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.28 43.7
23 06000811 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.26 43.55
23 06001828 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.26 43.55
25 06000632 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.25 43.5
26 06000874 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.23 43.4
27 06000671 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.22 43.3
28 06003375 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.21 43.25
29 06000870 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.19 43.15
30 06000847 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.18 43.05
31 06000682 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.17 43
32 06000724 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.16 42.95
33 06001529 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.15 42.9
34 06000929 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.13 42.8
35 06000688 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.11 42.65
36 06000741 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.09 42.55
36 06000707 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.09 42.55
36 06000641 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.09 42.55
39 06000848 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.08 42.45
40 06000712 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.07 42.4
41 06000783 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.05 42.3
41 06000817 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.05 42.3
43 06003165 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.04 42.25
44 06001335 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.03 42.2
45 06000912 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.01 42.05
45 06001224 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.01 42.05
45 06000698 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7.01 42.05
48 06001067 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7 42
48 06000711 Sở GDĐT Cao Bằng 6 7 42
50 06000911 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.99 41.95
50 06000665 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.99 41.95
52 06002612 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.98 41.9
53 06002871 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.97 41.8
54 06000644 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.95 41.7
54 06002019 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.95 41.7
56 06004169 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.93 41.6
56 06002008 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.93 41.55
58 06000780 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.92 41.5
58 06000851 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.92 41.5
58 06000767 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.92 41.55
58 06000788 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.92 41.5
62 06002578 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.91 41.45
62 06000642 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.91 41.45
62 06000875 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.91 41.45
65 06000748 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.9 41.4
65 06003767 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.9 41.4
67 06000907 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.89 41.35
67 06001095 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.89 41.35
69 06000710 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.88 41.25
69 06000779 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.88 41.25
71 06000691 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.87 41.2
72 06000871 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.86 41.15
72 06000887 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.86 41.15
74 06000841 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.85 41.1
74 06000664 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.85 41.1
76 06000881 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.83 41
76 06000906 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.83 41
76 06000758 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.83 41
76 06000716 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.83 41
76 06000792 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.83 41
81 06000825 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.82 40.9
81 06002766 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.82 40.95
81 06000791 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.82 40.95
81 06000897 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.82 40.95
81 06001208 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.82 40.95
81 06000919 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.82 40.95
81 06001851 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.82 40.9
81 06003547 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.82 40.95
81 06003755 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.82 40.9
90 06000866 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.79 40.75
90 06000750 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.79 40.75
92 06001544 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.78 40.7
92 06000843 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.78 40.7
92 06000675 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.78 40.65
95 06000722 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.77 40.6
95 06000856 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.77 40.6
95 06003513 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.77 40.6
98 06000914 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.75 40.5
98 06000684 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.75 40.5
98 06003220 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.75 40.5
98 06003345 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.75 40.5
98 06000891 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.75 40.5
98 06002062 Sở GDĐT Cao Bằng 6 6.75 40.5

Toán

 • 4,360 số thí sinh
 • 3.85 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 2 8.2 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 5

 • 8

 • 23

 • 55

 • 92

 • 122

 • 162

 • 220

 • 229

 • 264

 • 264

 • 261

 • 284

 • 238

 • 228

 • 205

 • 201

 • 173

 • 173

 • 143

 • 170

 • 139

 • 129

 • 102

 • 101

 • 81

 • 72

 • 71

 • 41

 • 31

 • 26

 • 9

 • 13

 • 10

 • 6

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 4,496 số thí sinh
 • 5.43 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 19 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 2

 • 2

 • 1

 • 10

 • 27

 • 35

 • 45

 • 57

 • 73

 • 96

 • 140

 • 138

 • 198

 • 163

 • 257

 • 150

 • 230

 • 156

 • 260

 • 163

 • 234

 • 159

 • 248

 • 168

 • 231

 • 159

 • 215

 • 121

 • 180

 • 97

 • 141

 • 95

 • 106

 • 53

 • 52

 • 14

 • 19

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 749 số thí sinh
 • 4.12 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 9

 • 7

 • 22

 • 30

 • 45

 • 48

 • 49

 • 62

 • 65

 • 37

 • 34

 • 31

 • 48

 • 33

 • 39

 • 32

 • 34

 • 23

 • 20

 • 16

 • 13

 • 12

 • 8

 • 9

 • 6

 • 6

 • 4

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 750 số thí sinh
 • 4.21 trung bình
 • 4 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 8.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 3

 • 7

 • 14

 • 22

 • 32

 • 42

 • 45

 • 41

 • 49

 • 51

 • 29

 • 46

 • 43

 • 38

 • 45

 • 35

 • 35

 • 30

 • 16

 • 20

 • 24

 • 22

 • 18

 • 14

 • 6

 • 12

 • 7

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 719 số thí sinh
 • 4.53 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.5 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 7

 • 8

 • 7

 • 18

 • 32

 • 44

 • 64

 • 59

 • 53

 • 54

 • 51

 • 51

 • 39

 • 54

 • 36

 • 32

 • 26

 • 21

 • 22

 • 11

 • 11

 • 6

 • 4

 • 2

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 4,012 số thí sinh
 • 3.95 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 8

 • 25

 • 43

 • 109

 • 165

 • 245

 • 299

 • 306

 • 326

 • 351

 • 313

 • 290

 • 269

 • 220

 • 168

 • 150

 • 137

 • 92

 • 92

 • 77

 • 60

 • 49

 • 43

 • 45

 • 32

 • 30

 • 17

 • 14

 • 8

 • 12

 • 4

 • 4

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 3,903 số thí sinh
 • 5.45 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 2

 • 2

 • 8

 • 21

 • 28

 • 49

 • 63

 • 63

 • 112

 • 124

 • 146

 • 202

 • 242

 • 293

 • 284

 • 289

 • 273

 • 258

 • 232

 • 234

 • 194

 • 195

 • 136

 • 105

 • 94

 • 74

 • 65

 • 40

 • 33

 • 24

 • 7

 • 4

 • 2

 • 2

 • 0

GDCD

 • 3,302 số thí sinh
 • 6.8 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 4

 • 5

 • 5

 • 14

 • 15

 • 23

 • 28

 • 41

 • 53

 • 74

 • 119

 • 125

 • 115

 • 155

 • 188

 • 203

 • 238

 • 232

 • 246

 • 248

 • 227

 • 199

 • 183

 • 185

 • 133

 • 97

 • 64

 • 43

 • 23

 • 11

 • 2

Tiếng Anh

 • 3,495 số thí sinh
 • 3.21 trung bình
 • 3 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 4

 • 10

 • 34

 • 57

 • 104

 • 192

 • 233

 • 308

 • 317

 • 323

 • 308

 • 301

 • 260

 • 219

 • 164

 • 112

 • 103

 • 71

 • 65

 • 43

 • 54

 • 27

 • 27

 • 24

 • 21

 • 7

 • 10

 • 8

 • 10

 • 9

 • 11

 • 5

 • 10

 • 13

 • 4

 • 5

 • 3

 • 3

 • 3

 • 4

 • 2

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

Tiếng Trung

 • 1 số thí sinh
 • 6.2 trung bình
 • 6.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.2 điểm
 • 6.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0