M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Đà Nẵng

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 04001006 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 8.13 48.8
2 04000980 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 8.12 48.7
3 04000596 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.97 47.8
4 04008739 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.93 47.6
5 04000911 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.88 47.3
6 04000835 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.82 46.95
7 04003531 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.76 46.55
8 04000741 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.71 46.25
8 04000620 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.71 46.25
10 04000644 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.7 46.2
10 04008689 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.7 46.2
12 04004102 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.69 46.15
13 04000814 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.68 46.05
13 04008203 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.68 46.05
13 04000791 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.68 46.05
16 04000607 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.62 45.7
16 04008628 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.62 45.7
18 04000855 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.58 45.45
19 04001169 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.57 45.4
19 04008155 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.57 45.45
21 04008621 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.51 45.05
21 04000953 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.51 45.05
23 04000869 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.5 45
24 04000882 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.48 44.85
25 04008600 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.44 44.65
26 04000886 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.43 44.6
26 04003898 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.43 44.6
28 04009185 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.42 44.5
28 04000967 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.42 44.5
28 04000606 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.42 44.55
31 04000964 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.41 44.45
31 04009796 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.41 44.45
33 04008660 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.39 44.35
34 04000657 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.38 44.25
34 04008262 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.38 44.25
36 04001070 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.34 44.05
37 04000597 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.33 44
38 04002770 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.32 43.95
38 04007857 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.32 43.95
40 04006116 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.31 43.85
41 04000782 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.3 43.8
41 04003536 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.3 43.8
41 04004007 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.3 43.8
44 04000934 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.29 43.75
44 04000979 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.29 43.75
46 04000982 Sở GDĐT Đà Nẵng 9 7.28 65.55
47 04004562 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.27 43.6
47 04000788 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.27 43.6
49 04008146 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.26 43.55
49 04000824 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.26 43.55
49 04000956 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.26 43.55
52 04000684 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.25 43.5
53 04008669 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.24 43.45
53 04000908 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.24 43.45
55 04003741 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.23 43.4
55 04000910 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.23 43.4
55 04003730 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.23 43.4
58 04008854 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.22 43.3
59 04000664 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.21 43.25
59 04000661 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.21 43.25
61 04000959 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.19 43.15
62 04007902 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.18 43.1
62 04008878 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.18 43.1
64 04007881 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.17 43
65 04000872 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.16 42.95
65 04008834 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.16 42.95
65 04008608 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.16 42.95
68 04004425 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.15 42.9
68 04008049 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.15 42.9
68 04000909 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.15 42.9
71 04003788 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.14 42.85
72 04008729 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.13 42.8
72 04001994 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.13 42.8
72 04008400 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.13 42.8
72 04002637 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.13 42.8
76 04008609 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.12 42.7
76 04008839 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.12 42.7
78 04003437 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.11 42.65
78 04000753 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.11 42.65
80 04000913 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.1 42.6
80 04001137 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.1 42.6
80 04007740 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.1 42.6
80 04000970 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.1 42.6
84 04007659 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.09 42.55
84 04008724 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.09 42.55
86 04000679 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.08 42.45
87 04005616 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.07 42.4
87 04001004 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.07 42.4
87 04000619 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.07 42.4
90 04000984 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.06 42.35
91 04005930 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.05 42.3
91 04008484 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.05 42.3
91 04000798 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.05 42.3
94 04000717 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.02 42.1
94 04001019 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.02 42.15
96 04000842 Sở GDĐT Đà Nẵng 8 7.01 56.1
96 04000749 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.01 42.05
96 04000666 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7.01 42.05
99 04007879 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7 42
99 04008423 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7 42
99 04008210 Sở GDĐT Đà Nẵng 6 7 42

Toán

 • 11K số thí sinh
 • 5.04 trung bình
 • 5.2 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 18

 • 28

 • 41

 • 53

 • 84

 • 136

 • 199

 • 218

 • 221

 • 252

 • 285

 • 304

 • 354

 • 377

 • 404

 • 420

 • 430

 • 487

 • 523

 • 520

 • 587

 • 622

 • 583

 • 597

 • 577

 • 556

 • 439

 • 429

 • 358

 • 291

 • 212

 • 151

 • 118

 • 73

 • 55

 • 46

 • 20

 • 18

 • 5

 • 7

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 11K số thí sinh
 • 4.85 trung bình
 • 5 trung vị
 • 37 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 9

 • 2

 • 11

 • 15

 • 5

 • 64

 • 78

 • 97

 • 153

 • 143

 • 248

 • 227

 • 438

 • 330

 • 522

 • 443

 • 765

 • 459

 • 745

 • 369

 • 1,041

 • 544

 • 713

 • 434

 • 710

 • 388

 • 454

 • 269

 • 332

 • 168

 • 194

 • 95

 • 122

 • 50

 • 42

 • 11

 • 7

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 5,528 số thí sinh
 • 4.92 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 12

 • 28

 • 50

 • 68

 • 118

 • 168

 • 194

 • 224

 • 249

 • 251

 • 255

 • 263

 • 284

 • 263

 • 290

 • 282

 • 280

 • 265

 • 268

 • 261

 • 275

 • 247

 • 205

 • 200

 • 167

 • 125

 • 85

 • 57

 • 45

 • 28

 • 11

 • 4

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 5,491 số thí sinh
 • 4.83 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 4 10 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 12

 • 14

 • 20

 • 41

 • 91

 • 102

 • 179

 • 203

 • 251

 • 259

 • 290

 • 278

 • 286

 • 306

 • 255

 • 256

 • 287

 • 292

 • 265

 • 272

 • 251

 • 238

 • 215

 • 191

 • 165

 • 137

 • 102

 • 72

 • 42

 • 38

 • 30

 • 19

 • 13

 • 9

 • 2

 • 2

 • 4

Sinh học

 • 5,287 số thí sinh
 • 4.28 trung bình
 • 4 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 4 9 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 8

 • 16

 • 30

 • 56

 • 97

 • 189

 • 259

 • 308

 • 341

 • 428

 • 460

 • 485

 • 437

 • 422

 • 322

 • 244

 • 243

 • 193

 • 144

 • 116

 • 98

 • 72

 • 59

 • 63

 • 46

 • 45

 • 38

 • 24

 • 24

 • 7

 • 8

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,222 số thí sinh
 • 3.48 trung bình
 • 3.25 trung vị
 • 8 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 7

 • 5

 • 19

 • 79

 • 131

 • 230

 • 360

 • 486

 • 586

 • 633

 • 672

 • 571

 • 501

 • 469

 • 368

 • 277

 • 198

 • 159

 • 120

 • 95

 • 52

 • 57

 • 31

 • 29

 • 18

 • 16

 • 18

 • 10

 • 5

 • 6

 • 6

 • 1

 • 1

 • 4

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,065 số thí sinh
 • 5.2 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 5

 • 7

 • 15

 • 20

 • 39

 • 52

 • 81

 • 112

 • 162

 • 235

 • 311

 • 392

 • 458

 • 495

 • 532

 • 584

 • 482

 • 460

 • 370

 • 346

 • 236

 • 201

 • 135

 • 110

 • 73

 • 50

 • 41

 • 25

 • 10

 • 14

 • 6

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

GDCD

 • 5,583 số thí sinh
 • 6.9 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 4

 • 3

 • 4

 • 13

 • 15

 • 16

 • 33

 • 36

 • 62

 • 76

 • 100

 • 159

 • 205

 • 259

 • 277

 • 368

 • 441

 • 466

 • 519

 • 536

 • 501

 • 409

 • 334

 • 248

 • 209

 • 126

 • 89

 • 37

 • 22

 • 10

 • 1

Tiếng Anh

 • 9,175 số thí sinh
 • 4.22 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 3

 • 14

 • 16

 • 46

 • 79

 • 134

 • 220

 • 314

 • 391

 • 483

 • 503

 • 586

 • 534

 • 465

 • 478

 • 454

 • 392

 • 345

 • 358

 • 300

 • 291

 • 276

 • 244

 • 225

 • 204

 • 209

 • 178

 • 170

 • 155

 • 144

 • 137

 • 122

 • 133

 • 91

 • 106

 • 63

 • 77

 • 56

 • 46

 • 38

 • 34

 • 21

 • 21

 • 5

 • 8

 • 2

 • 2

Tiếng Pháp

 • 23 số thí sinh
 • 6.5 trung bình
 • 6.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.4 điểm
 • 6.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Đức

 • 1 số thí sinh
 • 7 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 7 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 66 số thí sinh
 • 6.12 trung bình
 • 6.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 5.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 0

 • 2

 • 0

 • 4

 • 1

 • 3

 • 1

 • 3

 • 1

 • 3

 • 0

 • 5

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 5

 • 1

 • 2

 • 3

 • 1

 • 1

 • 2

 • 4

 • 1

 • 2

 • 3

 • 1

 • 3

 • 0

 • 2

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

Tiếng Trung

 • 2 số thí sinh
 • 4.8 trung bình
 • 2.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 7 điểm
 • 2.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0