M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Đắk Lắk

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 40001497 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 8.49 50.95
2 40019908 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 8.27 49.6
3 40013593 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 8.01 48.05
4 40000095 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.85 47.1
5 40018174 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.82 46.9
6 40015660 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.77 46.6
7 40007266 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.75 46.5
8 40001190 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.72 46.35
8 40003999 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.72 46.35
10 40018659 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.71 46.25
11 40018482 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.66 45.98
12 40016385 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.64 45.85
13 40019758 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.59 45.55
14 40016639 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.58 45.5
14 40009869 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.58 45.5
16 40019654 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.57 45.4
16 40015444 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.57 45.45
18 40020134 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.55 45.3
18 40018490 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.55 45.3
20 40017437 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.53 45.2
21 40002731 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.52 45.1
21 40003313 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.52 45.15
23 40016892 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.48 44.85
24 40018661 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.46 44.75
24 40000024 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.46 44.75
26 40018609 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.44 44.65
27 40009933 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.42 44.5
28 40005702 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.4 44.4
28 40016977 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.4 44.4
30 40016703 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.37 44.2
31 40016097 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.36 44.15
31 40014430 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.36 44.15
31 40018591 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.36 44.15
31 40001429 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.36 44.15
35 40017541 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.35 44.1
35 40019644 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.35 44.1
37 40009087 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.34 44.05
38 40017511 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.31 43.85
39 40019064 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.3 43.8
39 40004430 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.3 43.8
39 40015094 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.3 43.8
39 40005379 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.3 43.8
39 40016536 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.3 43.8
44 40014587 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.29 43.75
45 40008656 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.28 43.7
45 40009039 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.28 43.7
45 40015906 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.28 43.7
45 40004025 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.28 43.65
45 40013452 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.28 43.7
50 40017846 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.27 43.6
50 40017561 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.27 43.6
50 40020055 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.27 43.6
50 40017880 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.27 43.6
54 40000161 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.26 43.55
55 40005796 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.23 43.4
55 40010146 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.23 43.4
55 40018088 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.23 43.4
58 40016964 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.22 43.3
58 40007638 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.22 43.35
58 40018394 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.22 43.35
61 40017095 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.21 43.25
61 40019104 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.21 43.25
63 40009597 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.19 43.15
63 40007132 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.19 43.15
63 40002892 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.19 43.15
66 40019191 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.18 43.05
66 40002851 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.18 43.1
66 40010305 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.18 43.05
66 40019143 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.18 43.08
66 40008218 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.18 43.05
71 40010766 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.17 43
71 40016979 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.17 43.03
71 40000258 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.17 43
71 40007586 Sở GDĐT Đắk Lắk 8 7.17 57.35
71 40015942 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.17 43
76 40009639 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.16 42.95
76 40015764 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.16 42.95
78 40020189 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.15 42.9
78 40009822 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.15 42.9
78 40007308 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.15 42.9
78 40018742 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.15 42.9
82 40005660 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.14 42.82
83 40016418 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.13 42.8
83 40012409 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.13 42.8
83 40019681 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.13 42.8
83 40016460 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.13 42.8
83 40018295 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.13 42.8
83 40013565 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.13 42.8
89 40020201 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.12 42.75
89 40017102 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.12 42.75
89 40014037 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.12 42.75
89 40019651 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.12 42.7
89 40001969 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.12 42.75
89 40001295 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.12 42.75
89 40003500 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.12 42.7
96 40001286 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.11 42.65
96 40001927 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.11 42.65
98 40004026 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.09 42.55
99 40015885 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.08 42.5
99 40017346 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.08 42.45
99 40017240 Sở GDĐT Đắk Lắk 6 7.08 42.5

Toán

 • 22K số thí sinh
 • 4.61 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 2 9.2 điểm
 • 4.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 4

 • 14

 • 34

 • 72

 • 117

 • 212

 • 328

 • 460

 • 563

 • 689

 • 736

 • 763

 • 868

 • 921

 • 886

 • 902

 • 896

 • 956

 • 916

 • 974

 • 997

 • 955

 • 945

 • 958

 • 987

 • 930

 • 868

 • 764

 • 751

 • 595

 • 473

 • 346

 • 312

 • 238

 • 158

 • 115

 • 76

 • 39

 • 28

 • 21

 • 9

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 21K số thí sinh
 • 5.09 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 44 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 6

 • 19

 • 19

 • 22

 • 74

 • 110

 • 148

 • 223

 • 210

 • 419

 • 446

 • 722

 • 663

 • 876

 • 742

 • 1,097

 • 839

 • 1,198

 • 968

 • 1,593

 • 1,142

 • 1,570

 • 1,201

 • 1,542

 • 1,013

 • 1,216

 • 762

 • 819

 • 454

 • 477

 • 214

 • 269

 • 117

 • 82

 • 41

 • 13

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 9,996 số thí sinh
 • 4.72 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 6

 • 30

 • 62

 • 123

 • 168

 • 238

 • 294

 • 412

 • 481

 • 450

 • 512

 • 576

 • 521

 • 528

 • 525

 • 550

 • 531

 • 485

 • 491

 • 464

 • 414

 • 434

 • 360

 • 333

 • 295

 • 206

 • 174

 • 137

 • 85

 • 56

 • 29

 • 20

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 10K số thí sinh
 • 4.66 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 3 9.75 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 7

 • 25

 • 46

 • 114

 • 187

 • 265

 • 342

 • 460

 • 489

 • 506

 • 496

 • 530

 • 581

 • 534

 • 548

 • 492

 • 539

 • 532

 • 534

 • 489

 • 498

 • 434

 • 386

 • 319

 • 222

 • 199

 • 126

 • 105

 • 74

 • 45

 • 26

 • 16

 • 9

 • 8

 • 0

 • 3

 • 0

Sinh học

 • 9,843 số thí sinh
 • 4.46 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 4 9 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 17

 • 46

 • 74

 • 161

 • 248

 • 363

 • 456

 • 598

 • 674

 • 767

 • 783

 • 838

 • 779

 • 737

 • 603

 • 538

 • 456

 • 373

 • 314

 • 263

 • 174

 • 136

 • 126

 • 92

 • 84

 • 67

 • 31

 • 24

 • 5

 • 9

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 13K số thí sinh
 • 3.65 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 14

 • 52

 • 121

 • 213

 • 437

 • 647

 • 927

 • 1,124

 • 1,224

 • 1,299

 • 1,207

 • 1,083

 • 895

 • 770

 • 621

 • 481

 • 415

 • 312

 • 228

 • 158

 • 138

 • 109

 • 89

 • 81

 • 75

 • 43

 • 35

 • 38

 • 29

 • 22

 • 20

 • 10

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

 • 1

Địa lí

 • 13K số thí sinh
 • 5.22 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 4

 • 8

 • 13

 • 33

 • 54

 • 79

 • 119

 • 163

 • 229

 • 286

 • 388

 • 470

 • 587

 • 752

 • 840

 • 917

 • 1,026

 • 995

 • 1,038

 • 964

 • 828

 • 683

 • 551

 • 435

 • 383

 • 253

 • 209

 • 146

 • 95

 • 68

 • 50

 • 39

 • 22

 • 13

 • 9

 • 1

 • 0

GDCD

 • 11K số thí sinh
 • 6.69 trung bình
 • 6.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 4 10 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 2

 • 4

 • 7

 • 13

 • 20

 • 19

 • 41

 • 61

 • 71

 • 103

 • 141

 • 192

 • 230

 • 353

 • 417

 • 483

 • 561

 • 656

 • 761

 • 824

 • 857

 • 899

 • 869

 • 790

 • 744

 • 612

 • 453

 • 337

 • 238

 • 141

 • 83

 • 43

 • 12

 • 4

Tiếng Anh

 • 18K số thí sinh
 • 3.56 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 16 < 1 điểm
 • 2 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 1

 • 3

 • 11

 • 21

 • 58

 • 109

 • 217

 • 432

 • 652

 • 929

 • 1,122

 • 1,339

 • 1,412

 • 1,455

 • 1,315

 • 1,266

 • 1,074

 • 938

 • 724

 • 648

 • 570

 • 475

 • 362

 • 359

 • 257

 • 241

 • 206

 • 214

 • 185

 • 152

 • 162

 • 123

 • 101

 • 99

 • 91

 • 82

 • 56

 • 56

 • 51

 • 43

 • 22

 • 23

 • 23

 • 5

 • 14

 • 6

 • 2

 • 2

 • 0

Tiếng Pháp

 • 31 số thí sinh
 • 5.14 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.8 điểm
 • 7.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 0

 • 2

 • 1

 • 2

 • 0

 • 2

 • 0

 • 2

 • 1

 • 1

 • 1

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 5 số thí sinh
 • 4 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6 điểm
 • 2.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 1 số thí sinh
 • 7 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 7 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0