M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Đăk Nông

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 63000163 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.65 45.9
2 63000359 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.61 45.65
3 63003405 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.54 45.25
4 63001236 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.46 44.75
5 63005836 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.32 43.9
5 63001878 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.32 43.95
5 63000487 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.32 43.95
8 63000527 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.24 43.45
9 63002119 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.23 43.4
10 63004521 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.2 43.2
11 63004066 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.19 43.15
12 63000508 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.18 43.05
13 63001715 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.16 42.95
13 63000019 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.16 42.95
15 63000999 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.15 42.9
15 63004020 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.15 42.9
17 63000341 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.12 42.7
17 63001053 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.12 42.7
17 63000368 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.12 42.75
20 63001140 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.06 42.35
21 63001560 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.05 42.3
22 63000971 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7.01 42.05
23 63001056 Sở GDĐT Đăk Nông 6 7 42
24 63000636 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.99 41.95
25 63001740 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.98 41.9
25 63002504 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.98 41.85
25 63004209 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.98 41.9
28 63002275 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.97 41.8
29 63002117 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.95 41.7
29 63002263 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.95 41.7
29 63003376 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.95 41.7
32 63006329 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.94 41.65
33 63002022 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.92 41.5
34 63001629 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.91 41.45
35 63001379 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.89 41.35
36 63005886 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.86 41.15
37 63005579 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.83 41
37 63000315 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.83 41
37 63005585 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.83 41
40 63001097 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.82 40.9
40 63002910 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.82 40.95
42 63005158 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.81 40.85
42 63002233 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.81 40.85
44 63001838 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.8 40.8
45 63002534 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.79 40.75
46 63002887 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.78 40.7
46 63000010 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.78 40.65
48 63003406 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.76 40.55
48 63004989 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.76 40.55
48 63003880 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.76 40.55
51 63004172 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.75 40.5
52 63004431 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.74 40.45
52 63000346 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.74 40.45
54 63003620 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.73 40.4
54 63006286 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.73 40.4
56 63004347 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.72 40.3
56 63003094 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.72 40.3
56 63003864 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.72 40.35
56 63000386 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.72 40.35
56 63001095 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.72 40.35
61 63001382 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.7 40.2
62 63001278 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.69 40.15
62 63005420 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.69 40.15
62 63004083 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.69 40.15
62 63000509 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.69 40.15
66 63001787 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.68 40.05
66 63000226 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.68 40.05
66 63000211 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.68 40.1
69 63000290 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.67 40
70 63001340 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.65 39.9
70 63004163 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.65 39.9
70 63000139 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.65 39.9
73 63003378 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.64 39.85
73 63004080 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.64 39.85
75 63003135 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.62 39.7
76 63003186 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.61 39.65
76 63002127 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.61 39.65
76 63001301 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.61 39.65
76 63002956 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.61 39.65
80 63000246 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.6 39.6
80 63005503 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.6 39.6
80 63005176 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.6 39.6
80 63005569 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.6 39.6
80 63000129 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.6 39.6
85 63005288 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.59 39.55
85 63002024 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.59 39.55
87 63003420 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.58 39.45
87 63000011 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.58 39.45
87 63002816 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.58 39.5
87 63000584 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.58 39.5
91 63000036 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.57 39.4
91 63003131 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.57 39.4
91 63000626 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.57 39.4
94 63004409 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.56 39.35
94 63005939 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.56 39.35
94 63004046 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.56 39.35
97 63001562 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.55 39.3
97 63001873 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.55 39.3
99 63006198 Sở GDĐT Đăk Nông 9 6.54 58.85
99 63000012 Sở GDĐT Đăk Nông 6 6.54 39.25

Toán

 • 6,327 số thí sinh
 • 4.67 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 8.8 điểm
 • 4.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 5

 • 14

 • 33

 • 54

 • 57

 • 77

 • 127

 • 156

 • 193

 • 192

 • 206

 • 242

 • 250

 • 302

 • 301

 • 305

 • 312

 • 339

 • 358

 • 296

 • 327

 • 312

 • 306

 • 294

 • 250

 • 225

 • 204

 • 166

 • 132

 • 84

 • 64

 • 42

 • 34

 • 23

 • 18

 • 6

 • 13

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 6,211 số thí sinh
 • 4.81 trung bình
 • 5 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 3 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 2

 • 5

 • 0

 • 2

 • 13

 • 30

 • 43

 • 52

 • 70

 • 129

 • 154

 • 231

 • 210

 • 287

 • 277

 • 394

 • 352

 • 464

 • 379

 • 540

 • 408

 • 456

 • 358

 • 368

 • 209

 • 252

 • 140

 • 154

 • 84

 • 72

 • 29

 • 35

 • 6

 • 3

 • 0

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 2,797 số thí sinh
 • 4.7 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.75 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 12

 • 17

 • 36

 • 40

 • 71

 • 103

 • 127

 • 127

 • 164

 • 165

 • 174

 • 187

 • 170

 • 190

 • 162

 • 175

 • 140

 • 145

 • 113

 • 85

 • 82

 • 83

 • 64

 • 58

 • 33

 • 29

 • 17

 • 19

 • 5

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 2,799 số thí sinh
 • 4.78 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 8

 • 16

 • 29

 • 46

 • 62

 • 86

 • 117

 • 125

 • 147

 • 140

 • 148

 • 165

 • 187

 • 176

 • 191

 • 181

 • 176

 • 171

 • 131

 • 129

 • 96

 • 70

 • 57

 • 44

 • 41

 • 20

 • 13

 • 8

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 2,700 số thí sinh
 • 4.63 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 2

 • 11

 • 19

 • 44

 • 74

 • 86

 • 130

 • 180

 • 177

 • 223

 • 230

 • 252

 • 209

 • 204

 • 163

 • 169

 • 126

 • 103

 • 90

 • 44

 • 51

 • 32

 • 22

 • 20

 • 14

 • 9

 • 9

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 3,680 số thí sinh
 • 3.86 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 10

 • 24

 • 47

 • 96

 • 146

 • 186

 • 254

 • 287

 • 365

 • 327

 • 342

 • 317

 • 236

 • 200

 • 190

 • 131

 • 108

 • 85

 • 74

 • 62

 • 38

 • 18

 • 29

 • 30

 • 17

 • 15

 • 8

 • 9

 • 8

 • 7

 • 4

 • 2

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 3,529 số thí sinh
 • 5.44 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 10

 • 10

 • 17

 • 27

 • 34

 • 60

 • 79

 • 94

 • 150

 • 174

 • 197

 • 261

 • 283

 • 326

 • 292

 • 276

 • 269

 • 202

 • 178

 • 171

 • 111

 • 82

 • 77

 • 46

 • 41

 • 27

 • 8

 • 7

 • 8

 • 4

 • 4

 • 0

 • 0

GDCD

 • 3,283 số thí sinh
 • 6.96 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.75 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 6

 • 6

 • 16

 • 13

 • 13

 • 32

 • 34

 • 62

 • 69

 • 75

 • 126

 • 122

 • 150

 • 199

 • 240

 • 245

 • 291

 • 279

 • 281

 • 287

 • 200

 • 197

 • 137

 • 97

 • 50

 • 35

 • 14

 • 3

 • 0

Tiếng Anh

 • 5,359 số thí sinh
 • 3.4 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 2.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 2

 • 11

 • 44

 • 73

 • 125

 • 206

 • 291

 • 388

 • 475

 • 441

 • 416

 • 440

 • 400

 • 336

 • 295

 • 279

 • 176

 • 159

 • 148

 • 110

 • 98

 • 75

 • 59

 • 45

 • 34

 • 30

 • 21

 • 29

 • 29

 • 18

 • 28

 • 12

 • 14

 • 7

 • 7

 • 5

 • 9

 • 7

 • 7

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1