M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Đồng Tháp

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 50006803 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 8.94 53.65
2 50000085 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 8.25 49.5
3 50000063 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 8.22 49.3
4 50003560 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 8.12 48.7
5 50003446 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.93 47.6
6 50004270 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.88 47.25
7 50003469 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.82 46.95
8 50006742 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.79 46.75
9 50001676 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.78 46.65
10 50006912 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.76 46.55
11 50006690 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.74 46.45
11 50009230 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.74 46.45
13 50000420 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.72 46.35
13 50002445 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.72 46.3
15 50008821 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.71 46.25
16 50009377 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.69 46.15
17 50008339 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.68 46.1
17 50003216 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.68 46.05
19 50002284 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.65 45.9
20 50006559 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.62 45.75
20 50006564 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.62 45.7
22 50009489 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.6 45.6
23 50003973 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.59 45.55
23 50002516 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.59 45.55
25 50006586 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.56 45.35
26 50010436 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.54 45.25
27 50000519 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.52 45.1
28 50001146 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.5 45
29 50003871 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.48 44.9
29 50004056 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.48 44.85
31 50001133 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.47 44.8
32 50003850 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.46 44.77
33 50000171 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.45 44.7
34 50006737 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.44 44.65
34 50002268 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.44 44.65
36 50007586 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.43 44.6
36 50003090 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.43 44.55
36 50012086 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.43 44.55
36 50001547 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.43 44.55
36 50006834 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.43 44.6
36 50009522 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.43 44.55
42 50011014 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.42 44.5
42 50001357 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.42 44.55
42 50008482 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.42 44.55
45 50006699 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.41 44.45
46 50013104 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.38 44.25
46 50012783 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.38 44.3
46 50009778 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.38 44.3
46 50009639 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.38 44.25
46 50000817 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.38 44.25
51 50006958 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.36 44.15
51 50004252 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.36 44.15
53 50010558 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.35 44.1
53 50010530 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.35 44.1
55 50001534 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.33 44
56 50001232 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.32 43.95
56 50004059 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.32 43.95
56 50001887 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.32 43.9
56 50006970 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.32 43.95
60 50003860 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.31 43.85
60 50013062 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.31 43.85
62 50008301 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.3 43.8
62 50007336 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.3 43.8
64 50003503 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.29 43.75
64 50004079 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.29 43.75
66 50010643 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.28 43.7
66 50008607 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.28 43.7
66 50000102 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.28 43.65
69 50001546 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.27 43.6
69 50006631 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.27 43.6
69 50009476 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.27 43.6
69 50010515 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.27 43.6
73 50006825 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.23 43.4
73 50002320 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.23 43.4
73 50001043 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.23 43.4
73 50000985 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.23 43.4
77 50008043 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.22 43.3
77 50007025 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.22 43.3
77 50004308 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.22 43.35
77 50000717 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.22 43.3
81 50004233 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.21 43.25
81 50001381 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.21 43.25
83 50006050 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.2 43.2
84 50007136 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.19 43.15
84 50011392 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.19 43.15
84 50001105 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.19 43.15
84 50011454 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.19 43.15
88 50006707 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.05
88 50010477 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.05
88 50011472 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.1
88 50007754 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.05
88 50000527 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.1
88 50012583 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.1
88 50001022 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.1
88 50003925 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.05
88 50003230 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.1
88 50006778 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.1
88 50008552 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.18 43.1
99 50003832 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.17 43
99 50010831 Sở GDĐT Đồng Tháp 6 7.17 43

Toán

 • 14K số thí sinh
 • 5.02 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.2 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 12

 • 19

 • 27

 • 47

 • 75

 • 101

 • 165

 • 234

 • 277

 • 333

 • 384

 • 468

 • 545

 • 602

 • 716

 • 774

 • 775

 • 878

 • 843

 • 889

 • 861

 • 943

 • 822

 • 779

 • 623

 • 563

 • 402

 • 340

 • 257

 • 211

 • 137

 • 91

 • 53

 • 33

 • 19

 • 16

 • 6

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 14K số thí sinh
 • 5.92 trung bình
 • 6 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 5

 • 7

 • 11

 • 23

 • 29

 • 71

 • 66

 • 147

 • 119

 • 201

 • 191

 • 417

 • 312

 • 591

 • 293

 • 1,273

 • 739

 • 1,187

 • 888

 • 1,439

 • 817

 • 1,228

 • 795

 • 1,129

 • 512

 • 673

 • 337

 • 368

 • 146

 • 138

 • 51

 • 43

 • 9

 • 2

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 7,221 số thí sinh
 • 4.94 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 9

 • 12

 • 26

 • 56

 • 102

 • 132

 • 186

 • 255

 • 317

 • 415

 • 468

 • 496

 • 534

 • 583

 • 569

 • 496

 • 475

 • 407

 • 337

 • 338

 • 254

 • 199

 • 159

 • 130

 • 91

 • 76

 • 53

 • 24

 • 10

 • 8

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 7,270 số thí sinh
 • 4.95 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 4

 • 7

 • 19

 • 40

 • 59

 • 126

 • 159

 • 217

 • 265

 • 321

 • 361

 • 460

 • 477

 • 494

 • 500

 • 534

 • 509

 • 479

 • 417

 • 416

 • 337

 • 293

 • 221

 • 184

 • 119

 • 90

 • 51

 • 37

 • 32

 • 16

 • 11

 • 6

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 7,231 số thí sinh
 • 4.81 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 7

 • 9

 • 16

 • 48

 • 91

 • 118

 • 159

 • 312

 • 360

 • 477

 • 519

 • 619

 • 644

 • 589

 • 556

 • 552

 • 471

 • 395

 • 322

 • 226

 • 198

 • 162

 • 104

 • 71

 • 72

 • 49

 • 31

 • 26

 • 13

 • 9

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 7,103 số thí sinh
 • 3.97 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 13

 • 40

 • 81

 • 134

 • 260

 • 332

 • 430

 • 530

 • 611

 • 649

 • 617

 • 581

 • 522

 • 467

 • 378

 • 322

 • 247

 • 201

 • 143

 • 137

 • 104

 • 67

 • 47

 • 50

 • 46

 • 26

 • 23

 • 20

 • 11

 • 4

 • 5

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,887 số thí sinh
 • 5.57 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 5

 • 5

 • 8

 • 14

 • 23

 • 45

 • 72

 • 106

 • 167

 • 241

 • 297

 • 424

 • 496

 • 550

 • 587

 • 611

 • 569

 • 553

 • 512

 • 395

 • 322

 • 250

 • 197

 • 127

 • 89

 • 87

 • 51

 • 36

 • 27

 • 8

 • 4

 • 3

 • 1

 • 0

GDCD

 • 6,206 số thí sinh
 • 7.5 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 7 10 điểm
 • 7.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 9

 • 10

 • 11

 • 23

 • 32

 • 49

 • 87

 • 97

 • 151

 • 213

 • 295

 • 330

 • 387

 • 417

 • 492

 • 590

 • 564

 • 551

 • 520

 • 426

 • 360

 • 272

 • 182

 • 96

 • 29

 • 7

Tiếng Anh

 • 12K số thí sinh
 • 3.79 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 3

 • 9

 • 23

 • 40

 • 100

 • 189

 • 253

 • 366

 • 524

 • 687

 • 769

 • 844

 • 890

 • 913

 • 853

 • 842

 • 702

 • 717

 • 556

 • 513

 • 406

 • 350

 • 303

 • 232

 • 225

 • 155

 • 132

 • 116

 • 74

 • 83

 • 60

 • 61

 • 37

 • 45

 • 30

 • 37

 • 23

 • 22

 • 8

 • 6

 • 6

 • 7

 • 4

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

Tiếng Pháp

 • 4 số thí sinh
 • 4.4 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 5.8 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0