M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Gia Lai

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 38001370 Sở GDĐT Gia Lai 6 8.24 49.45
2 38001384 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.98 47.9
3 38001437 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.95 47.7
4 38004388 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.94 47.65
5 38001668 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.86 47.18
6 38004537 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.78 46.7
7 38001618 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.77 46.6
7 38010322 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.77 46.6
9 38001323 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.74 46.45
9 38001704 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.74 46.45
11 38008824 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.68 46.1
12 38001403 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.62 45.75
12 38007746 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.62 45.7
14 38001178 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.59 45.55
15 38001348 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.58 45.5
15 38008429 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.58 45.5
17 38001657 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.55 45.3
17 38004176 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.55 45.3
19 38001295 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.53 45.15
19 38011605 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.53 45.2
21 38001554 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.52 45.1
21 38001265 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.52 45.15
21 38001582 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.52 45.15
24 38006632 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.48 44.9
24 38011293 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.48 44.85
24 38001406 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.48 44.9
24 38003749 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.48 44.9
28 38003337 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.46 44.75
29 38001528 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.45 44.7
29 38001314 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.45 44.7
29 38008853 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.45 44.7
32 38001186 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.44 44.65
33 38011751 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.42 44.55
34 38001454 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.41 44.45
35 38001493 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.38 44.25
35 38001812 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.38 44.3
35 38001451 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.38 44.25
35 38009600 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.38 44.3
39 38001412 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.37 44.2
39 38001531 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.37 44.2
39 38004464 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.37 44.2
42 38001486 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.36 44.15
42 38001698 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.36 44.15
42 38011974 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.36 44.15
42 38003227 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.36 44.15
46 38001294 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.35 44.1
46 38001583 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.35 44.1
48 38001453 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.34 44.05
49 38010385 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.33 44
49 38001257 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.33 44
51 38001410 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.32 43.9
51 38001341 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.32 43.95
53 38001822 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.31 43.85
53 38000617 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.31 43.85
55 38001243 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.29 43.75
55 38004377 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.29 43.75
57 38003793 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.28 43.65
57 38004104 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.28 43.7
57 38001614 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.28 43.65
60 38001438 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.27 43.6
60 38003932 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.27 43.6
62 38001188 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.26 43.55
62 38001625 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.26 43.55
64 38001187 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.24 43.45
64 38001280 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.24 43.45
66 38001401 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.23 43.4
66 38001190 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.23 43.4
66 38006578 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.23 43.4
66 38000007 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.23 43.4
70 38006239 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.22 43.35
70 38001556 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.22 43.35
70 38004837 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.22 43.3
70 38001170 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.22 43.3
70 38001464 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.22 43.35
70 38001175 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.22 43.3
70 38001326 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.22 43.35
77 38001529 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.21 43.25
77 38005956 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.21 43.25
79 38001634 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.2 43.2
79 38001716 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.2 43.2
81 38006647 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.19 43.15
82 38001683 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.18 43.05
82 38000715 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.18 43.1
82 38001411 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.18 43.1
82 38004112 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.18 43.05
82 38004879 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.18 43.1
82 38001627 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.18 43.1
82 38001588 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.18 43.1
89 38001276 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.17 43
90 38001503 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.16 42.95
91 38001217 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.15 42.9
91 38001313 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.15 42.9
91 38001700 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.15 42.9
91 38003484 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.15 42.9
95 38001555 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.14 42.85
95 38007195 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.14 42.85
95 38001581 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.14 42.85
98 38001669 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.12 42.75
98 38006619 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.12 42.75
98 38006208 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.12 42.75
98 38007161 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.12 42.75
98 38001586 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.12 42.7
98 38007809 Sở GDĐT Gia Lai 6 7.12 42.7

Toán

 • 13K số thí sinh
 • 4.61 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 69 < 1 điểm
 • 1 9.2 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 67

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 10

 • 19

 • 30

 • 52

 • 110

 • 147

 • 216

 • 270

 • 349

 • 407

 • 452

 • 448

 • 492

 • 573

 • 588

 • 598

 • 564

 • 585

 • 605

 • 608

 • 550

 • 611

 • 578

 • 632

 • 530

 • 500

 • 444

 • 398

 • 319

 • 249

 • 205

 • 163

 • 112

 • 85

 • 56

 • 38

 • 28

 • 11

 • 10

 • 6

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 13K số thí sinh
 • 5.37 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 25 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 5

 • 0

 • 12

 • 8

 • 10

 • 67

 • 74

 • 82

 • 136

 • 101

 • 172

 • 203

 • 291

 • 380

 • 444

 • 408

 • 537

 • 476

 • 610

 • 464

 • 856

 • 677

 • 822

 • 653

 • 815

 • 680

 • 706

 • 479

 • 599

 • 363

 • 387

 • 246

 • 273

 • 167

 • 140

 • 69

 • 62

 • 23

 • 5

 • 1

 • 0

Vật lí

 • 5,210 số thí sinh
 • 4.75 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 15 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 15

 • 0

 • 0

 • 0

 • 7

 • 6

 • 24

 • 43

 • 66

 • 111

 • 165

 • 206

 • 230

 • 252

 • 253

 • 271

 • 288

 • 296

 • 280

 • 303

 • 292

 • 255

 • 239

 • 276

 • 237

 • 212

 • 191

 • 162

 • 150

 • 104

 • 101

 • 69

 • 44

 • 36

 • 15

 • 6

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 5,251 số thí sinh
 • 4.71 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 20 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 20

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 10

 • 24

 • 43

 • 75

 • 125

 • 172

 • 184

 • 253

 • 261

 • 271

 • 269

 • 274

 • 279

 • 276

 • 271

 • 292

 • 295

 • 265

 • 297

 • 250

 • 244

 • 197

 • 153

 • 117

 • 93

 • 80

 • 44

 • 50

 • 30

 • 15

 • 12

 • 4

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 5,133 số thí sinh
 • 4.5 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 19 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 18

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 5

 • 9

 • 17

 • 39

 • 70

 • 125

 • 164

 • 240

 • 299

 • 344

 • 400

 • 394

 • 417

 • 366

 • 367

 • 338

 • 276

 • 268

 • 221

 • 181

 • 132

 • 103

 • 78

 • 78

 • 51

 • 46

 • 30

 • 26

 • 15

 • 7

 • 3

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 7,956 số thí sinh
 • 3.76 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 56 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 52

 • 0

 • 0

 • 4

 • 8

 • 31

 • 59

 • 134

 • 249

 • 343

 • 530

 • 618

 • 706

 • 711

 • 745

 • 636

 • 554

 • 448

 • 407

 • 315

 • 279

 • 220

 • 176

 • 129

 • 117

 • 112

 • 76

 • 65

 • 43

 • 43

 • 37

 • 33

 • 30

 • 18

 • 14

 • 8

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 7,615 số thí sinh
 • 5.3 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 49 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 47

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 2

 • 5

 • 20

 • 31

 • 53

 • 58

 • 76

 • 129

 • 184

 • 186

 • 280

 • 327

 • 368

 • 463

 • 533

 • 593

 • 611

 • 553

 • 545

 • 526

 • 397

 • 327

 • 340

 • 252

 • 218

 • 167

 • 100

 • 72

 • 55

 • 39

 • 25

 • 20

 • 9

 • 2

 • 0

 • 0

GDCD

 • 6,851 số thí sinh
 • 6.89 trung bình
 • 7 trung vị
 • 22 < 1 điểm
 • 4 10 điểm
 • 7.5 điểm nhiều nhất
 • 22

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 2

 • 2

 • 6

 • 8

 • 13

 • 23

 • 31

 • 56

 • 45

 • 85

 • 90

 • 136

 • 149

 • 188

 • 225

 • 309

 • 338

 • 385

 • 445

 • 508

 • 548

 • 526

 • 575

 • 499

 • 481

 • 398

 • 273

 • 230

 • 140

 • 70

 • 27

 • 11

 • 4

Tiếng Anh

 • 11K số thí sinh
 • 3.59 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 20 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 9

 • 0

 • 1

 • 4

 • 6

 • 26

 • 35

 • 80

 • 131

 • 244

 • 359

 • 525

 • 633

 • 764

 • 900

 • 885

 • 836

 • 741

 • 654

 • 502

 • 442

 • 338

 • 314

 • 252

 • 224

 • 195

 • 152

 • 149

 • 132

 • 126

 • 95

 • 97

 • 89

 • 84

 • 69

 • 73

 • 54

 • 51

 • 52

 • 36

 • 41

 • 34

 • 23

 • 15

 • 17

 • 10

 • 8

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 2.4 trung bình
 • 2.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 2.4 điểm
 • 2.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0