M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Hà Giang

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 05000400 Sở GDĐT Hà Giang 6 8.51 51.05
2 05002038 Sở GDĐT Hà Giang 6 8.27 49.6
3 05000168 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.58 45.45
4 05000442 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.31 43.85
5 05000806 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.22 43.35
6 05000398 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.18 43.1
6 05000455 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.18 43.1
8 05000290 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.14 42.85
9 05005183 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.11 42.65
10 05003600 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.08 42.45
11 05003378 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.07 42.4
12 05000401 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.02 42.1
12 05000061 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.02 42.15
12 05000265 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.02 42.1
12 05004165 Sở GDĐT Hà Giang 6 7.02 42.1
16 05000005 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.97 41.8
16 05000219 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.97 41.8
18 05000059 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.96 41.75
19 05000685 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.94 41.65
20 05004307 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.93 41.6
21 05000004 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.92 41.55
22 05000189 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.88 41.25
22 05000443 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.88 41.25
24 05000010 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.87 41.2
25 05004539 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.84 41.05
26 05000150 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.83 41
26 05000429 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.83 41
28 05002329 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.78 40.65
28 05004137 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.78 40.65
30 05000086 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.77 40.6
31 05004593 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.76 40.55
32 05000502 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.75 40.5
32 05004022 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.75 40.5
34 05002301 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.74 40.45
34 05004237 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.74 40.45
36 05000065 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.72 40.3
36 05003070 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.72 40.3
38 05003536 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.71 40.25
38 05000288 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.71 40.25
40 05003438 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.68 40.1
40 05000431 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.68 40.1
42 05000052 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.67 40
43 05000153 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.65 39.9
43 05003100 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.65 39.9
45 05000321 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.64 39.85
46 05004501 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.63 39.8
47 05001140 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.62 39.7
48 05000233 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.6 39.6
48 05002255 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.6 39.6
50 05000185 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.59 39.55
50 05000380 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.59 39.55
52 05003404 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.56 39.35
52 05000305 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.56 39.35
54 05002148 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.55 39.3
54 05000478 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.55 39.3
56 05000946 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.53 39.2
56 05003994 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.53 39.15
56 05004885 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.53 39.2
56 05000312 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.53 39.15
56 05000422 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.53 39.2
61 05000007 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.52 39.1
61 05000067 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.52 39.15
61 05000222 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.52 39.15
61 05000331 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.52 39.15
61 05002249 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.52 39.1
61 05004376 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.52 39.15
67 05000009 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.51 39.05
68 05000681 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.48 38.85
68 05003718 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.48 38.85
70 05000320 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.47 38.8
71 05002005 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.45 38.7
72 05003431 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.44 38.65
73 05001648 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.43 38.6
73 05000096 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.43 38.6
75 05000404 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.42 38.55
76 05000266 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.41 38.45
76 05003395 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.41 38.45
78 05000102 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.4 38.4
79 05000252 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.39 38.35
79 05000451 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.39 38.35
79 05004643 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.39 38.35
79 05000210 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.39 38.35
79 05000285 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.39 38.35
84 05004280 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.38 38.3
85 05000046 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.37 38.2
86 05000167 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.35 38.1
86 05004792 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.35 38.1
88 05003558 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.34 38.05
88 05000469 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.34 38.05
88 05000368 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.34 38.05
91 05000013 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.33 38
91 05000169 Sở GDĐT Hà Giang 9 6.33 56.95
93 05003071 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.32 37.95
93 05000071 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.32 37.9
93 05001978 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.32 37.95
93 05000214 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.32 37.9
97 05002319 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.28 37.65
97 05002538 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.28 37.7
97 05000144 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.28 37.65
97 05005047 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.28 37.65
97 05000158 Sở GDĐT Hà Giang 6 6.28 37.7

Toán

 • 5,433 số thí sinh
 • 3.52 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 2.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 20

 • 24

 • 69

 • 128

 • 162

 • 187

 • 319

 • 355

 • 433

 • 414

 • 402

 • 369

 • 328

 • 304

 • 229

 • 229

 • 207

 • 179

 • 171

 • 120

 • 111

 • 89

 • 91

 • 69

 • 64

 • 49

 • 36

 • 36

 • 29

 • 31

 • 20

 • 19

 • 12

 • 13

 • 6

 • 8

 • 10

 • 9

 • 12

 • 11

 • 20

 • 14

 • 16

 • 6

 • 1

 • 0

Ngữ văn

 • 5,331 số thí sinh
 • 4.42 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 9 < 1 điểm
 • 6 9 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 6

 • 2

 • 2

 • 54

 • 70

 • 100

 • 122

 • 184

 • 186

 • 244

 • 283

 • 307

 • 342

 • 305

 • 293

 • 299

 • 282

 • 258

 • 236

 • 242

 • 227

 • 181

 • 185

 • 165

 • 152

 • 133

 • 129

 • 86

 • 83

 • 64

 • 42

 • 22

 • 27

 • 11

 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 961 số thí sinh
 • 4.36 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 8 9.75 điểm
 • 2.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 6

 • 36

 • 33

 • 56

 • 65

 • 73

 • 56

 • 56

 • 51

 • 63

 • 44

 • 35

 • 41

 • 35

 • 28

 • 20

 • 25

 • 30

 • 23

 • 20

 • 19

 • 11

 • 14

 • 7

 • 10

 • 5

 • 6

 • 6

 • 6

 • 10

 • 20

 • 16

 • 21

 • 8

 • 0

Hóa học

 • 936 số thí sinh
 • 4.24 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 3

 • 18

 • 15

 • 41

 • 47

 • 50

 • 62

 • 67

 • 65

 • 51

 • 54

 • 41

 • 55

 • 34

 • 22

 • 35

 • 38

 • 43

 • 29

 • 22

 • 22

 • 18

 • 15

 • 9

 • 9

 • 6

 • 5

 • 1

 • 3

 • 5

 • 3

 • 16

 • 10

 • 15

 • 2

 • 0

Sinh học

 • 871 số thí sinh
 • 4.06 trung bình
 • 4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 6

 • 13

 • 17

 • 25

 • 33

 • 51

 • 51

 • 82

 • 63

 • 66

 • 68

 • 81

 • 49

 • 65

 • 46

 • 39

 • 26

 • 23

 • 23

 • 12

 • 6

 • 4

 • 4

 • 7

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

Lịch sử

 • 4,779 số thí sinh
 • 3.47 trung bình
 • 3.25 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 9

 • 15

 • 54

 • 108

 • 208

 • 294

 • 370

 • 451

 • 459

 • 514

 • 448

 • 392

 • 332

 • 268

 • 211

 • 162

 • 115

 • 105

 • 55

 • 46

 • 29

 • 26

 • 21

 • 15

 • 22

 • 11

 • 6

 • 10

 • 6

 • 0

 • 3

 • 1

 • 1

 • 2

 • 4

 • 2

 • 0

Địa lí

 • 4,668 số thí sinh
 • 4.77 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 9

 • 13

 • 22

 • 59

 • 66

 • 97

 • 144

 • 170

 • 181

 • 229

 • 262

 • 292

 • 299

 • 341

 • 323

 • 314

 • 292

 • 301

 • 258

 • 223

 • 194

 • 141

 • 118

 • 96

 • 59

 • 57

 • 38

 • 23

 • 15

 • 13

 • 10

 • 4

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

GDCD

 • 4,196 số thí sinh
 • 6.21 trung bình
 • 6.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 6.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 8

 • 9

 • 19

 • 14

 • 25

 • 36

 • 37

 • 51

 • 80

 • 103

 • 108

 • 130

 • 144

 • 168

 • 224

 • 222

 • 244

 • 241

 • 257

 • 298

 • 305

 • 256

 • 270

 • 241

 • 218

 • 155

 • 118

 • 81

 • 71

 • 29

 • 19

 • 11

 • 2

 • 0

Tiếng Anh

 • 4,384 số thí sinh
 • 3 trung bình
 • 2.8 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 2

 • 15

 • 31

 • 61

 • 98

 • 186

 • 244

 • 393

 • 409

 • 467

 • 468

 • 428

 • 338

 • 287

 • 249

 • 153

 • 136

 • 99

 • 63

 • 35

 • 38

 • 22

 • 14

 • 19

 • 9

 • 7

 • 7

 • 11

 • 4

 • 5

 • 3

 • 5

 • 3

 • 3

 • 4

 • 5

 • 4

 • 4

 • 1

 • 2

 • 4

 • 9

 • 9

 • 6

 • 10

 • 9

 • 2

Tiếng Trung

 • 1 số thí sinh
 • 6 trung bình
 • 6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0