M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Hà Tĩnh

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 30004672 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 8.18 49.05
2 30010524 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 8.1 48.6
3 30004859 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 8 48
4 30004635 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.93 47.6
5 30006001 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.92 47.5
6 30004819 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.91 47.45
7 30004692 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.87 47.2
7 30004709 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.87 47.2
7 30011188 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.87 47.2
10 30008790 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.83 47
11 30004683 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.78 46.7
12 30001851 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.75 46.5
13 30004885 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.71 46.25
13 30011800 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.71 46.25
13 30008439 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.71 46.25
16 30002654 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.7 46.2
17 30004784 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.68 46.1
18 30006369 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.67 46
19 30012073 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.65 45.9
20 30004752 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.64 45.85
21 30000020 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.63 45.8
22 30004565 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.62 45.7
23 30003215 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.61 45.65
24 30004916 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.59 45.55
25 30004840 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.58 45.45
26 30004816 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.57 45.4
26 30006825 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.57 45.4
26 30002115 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.57 45.4
29 30004867 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.56 45.35
30 30012355 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.53 45.15
30 30000062 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.53 45.2
30 30009703 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.53 45.15
33 30015117 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.52 45.1
33 30004897 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.52 45.15
35 30003714 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.51 45.05
36 30004764 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.5 45
36 30014583 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.5 45
38 30000086 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.49 44.95
38 30004754 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.49 44.95
40 30004833 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.48 44.9
41 30014665 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.47 44.85
42 30014471 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.46 44.75
42 30004828 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.46 44.75
42 30008944 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.46 44.75
45 30003520 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.45 44.7
45 30008486 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.45 44.7
47 30004145 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.44 44.65
48 30001790 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.43 44.6
49 30002640 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.42 44.5
49 30001008 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.42 44.5
49 30004838 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.42 44.55
49 30007070 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.42 44.55
53 30001536 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.41 44.45
53 30006543 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.41 44.45
53 30004918 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.41 44.45
53 30015251 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.41 44.45
53 30000244 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.41 44.45
58 30012260 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.4 44.4
58 30006887 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.4 44.4
58 30004923 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.4 44.4
58 30003611 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.4 44.4
62 30004824 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.39 44.35
63 30003518 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.38 44.25
63 30002698 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.38 44.3
63 30012364 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.38 44.3
63 30013748 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.38 44.3
63 30009800 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.38 44.25
68 30014398 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.37 44.2
68 30012823 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.37 44.2
70 30006428 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.36 44.15
70 30004921 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.36 44.15
70 30004919 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.36 44.15
73 30004836 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.35 44.1
73 30015063 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.35 44.1
73 30003610 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.35 44.1
76 30011387 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.34 44.05
76 30001529 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.34 44.05
76 30010606 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.34 44.05
76 30009485 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.34 44.05
80 30004907 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.33 44
81 30004815 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.32 43.95
81 30004825 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.32 43.95
81 30007995 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.32 43.9
81 30013184 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.32 43.9
81 30014217 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.32 43.95
86 30009167 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.31 43.85
86 30002798 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.31 43.85
86 30015455 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.31 43.85
89 30012471 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.3 43.8
89 30003817 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.3 43.8
91 30004643 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.29 43.75
91 30010445 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.29 43.75
91 30004854 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.29 43.75
91 30012161 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.29 43.75
91 30009520 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.29 43.75
96 30004723 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.28 43.7
96 30007278 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.28 43.7
96 30006261 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.28 43.65
96 30004943 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.28 43.65
100 30004829 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.26 43.55
100 30004895 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.26 43.55
100 30000247 Sở GDĐT Hà Tĩnh 6 7.26 43.55

Toán

 • 16K số thí sinh
 • 4.71 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 3 9.2 điểm
 • 4.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 6

 • 14

 • 26

 • 62

 • 95

 • 144

 • 231

 • 310

 • 355

 • 441

 • 586

 • 587

 • 688

 • 715

 • 792

 • 804

 • 843

 • 873

 • 820

 • 824

 • 796

 • 680

 • 709

 • 651

 • 617

 • 578

 • 518

 • 454

 • 419

 • 349

 • 270

 • 227

 • 183

 • 181

 • 141

 • 91

 • 47

 • 42

 • 19

 • 10

 • 7

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 16K số thí sinh
 • 6.25 trung bình
 • 6.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 6.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 7

 • 10

 • 12

 • 26

 • 27

 • 60

 • 62

 • 135

 • 150

 • 259

 • 258

 • 350

 • 353

 • 488

 • 447

 • 771

 • 661

 • 930

 • 854

 • 1,217

 • 970

 • 1,232

 • 982

 • 1,177

 • 819

 • 957

 • 672

 • 634

 • 449

 • 451

 • 240

 • 169

 • 65

 • 25

 • 1

 • 0

Vật lí

 • 5,202 số thí sinh
 • 4.94 trung bình
 • 5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 1

 • 3

 • 7

 • 19

 • 24

 • 64

 • 92

 • 131

 • 183

 • 220

 • 210

 • 242

 • 223

 • 233

 • 231

 • 235

 • 253

 • 223

 • 239

 • 206

 • 236

 • 231

 • 227

 • 190

 • 206

 • 192

 • 176

 • 176

 • 164

 • 125

 • 95

 • 60

 • 54

 • 16

 • 9

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

Hóa học

 • 5,242 số thí sinh
 • 4.97 trung bình
 • 5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 4 9.25 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 7

 • 12

 • 26

 • 47

 • 74

 • 133

 • 183

 • 193

 • 207

 • 230

 • 209

 • 234

 • 233

 • 250

 • 237

 • 248

 • 254

 • 254

 • 248

 • 241

 • 237

 • 234

 • 229

 • 230

 • 208

 • 138

 • 120

 • 106

 • 71

 • 57

 • 35

 • 30

 • 21

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 5,068 số thí sinh
 • 4.42 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 6

 • 14

 • 38

 • 77

 • 99

 • 127

 • 186

 • 251

 • 323

 • 356

 • 377

 • 449

 • 394

 • 363

 • 376

 • 323

 • 262

 • 190

 • 181

 • 136

 • 94

 • 77

 • 75

 • 54

 • 56

 • 38

 • 36

 • 35

 • 24

 • 23

 • 9

 • 9

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 12K số thí sinh
 • 3.89 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 9

 • 37

 • 52

 • 163

 • 301

 • 480

 • 677

 • 893

 • 964

 • 1,121

 • 1,104

 • 1,047

 • 865

 • 818

 • 648

 • 539

 • 438

 • 354

 • 288

 • 252

 • 201

 • 114

 • 118

 • 77

 • 82

 • 57

 • 58

 • 52

 • 50

 • 49

 • 25

 • 29

 • 17

 • 14

 • 5

 • 2

 • 0

Địa lí

 • 12K số thí sinh
 • 5.7 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 6

 • 20

 • 26

 • 50

 • 84

 • 110

 • 178

 • 259

 • 396

 • 469

 • 612

 • 755

 • 883

 • 938

 • 998

 • 1,041

 • 936

 • 853

 • 698

 • 615

 • 518

 • 357

 • 274

 • 238

 • 169

 • 132

 • 100

 • 59

 • 47

 • 31

 • 21

 • 6

 • 2

GDCD

 • 11K số thí sinh
 • 7.06 trung bình
 • 7.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 2

 • 1

 • 1

 • 7

 • 2

 • 5

 • 7

 • 15

 • 22

 • 29

 • 43

 • 64

 • 110

 • 127

 • 190

 • 268

 • 337

 • 388

 • 530

 • 625

 • 709

 • 779

 • 915

 • 990

 • 942

 • 850

 • 783

 • 650

 • 478

 • 396

 • 213

 • 123

 • 65

 • 14

 • 4

Tiếng Anh

 • 13K số thí sinh
 • 3.32 trung bình
 • 3 trung vị
 • 14 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 13

 • 41

 • 51

 • 106

 • 205

 • 366

 • 555

 • 811

 • 983

 • 1,166

 • 1,271

 • 1,193

 • 1,146

 • 1,015

 • 825

 • 674

 • 517

 • 416

 • 353

 • 234

 • 206

 • 140

 • 139

 • 108

 • 96

 • 88

 • 70

 • 76

 • 61

 • 63

 • 55

 • 39

 • 39

 • 39

 • 35

 • 28

 • 17

 • 30

 • 17

 • 19

 • 19

 • 10

 • 12

 • 7

 • 2

 • 4

 • 1

Tiếng Pháp

 • 23 số thí sinh
 • 8.37 trung bình
 • 9 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 9 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 3

 • 4

 • 1

 • 1

 • 2

 • 2

 • 2

Tiếng Đức

 • 1 số thí sinh
 • 5.8 trung bình
 • 5.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 5.8 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 4.8 trung bình
 • 4.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 4.8 điểm
 • 4.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0