M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Hậu Giang

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 64000723 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.68 46.1
2 64001317 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.65 45.9
3 64006090 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.62 45.7
3 64004146 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.62 45.7
5 64003671 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.61 45.65
6 64001637 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.57 45.4
6 64002334 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.57 45.4
8 64002855 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.52 45.15
8 64005826 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.52 45.1
10 64000210 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.51 45.05
11 64003584 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.43 44.55
12 64002615 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.42 44.55
13 64006202 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.4 44.4
14 64000887 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.31 43.85
15 64003880 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.29 43.75
15 64002566 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.29 43.75
15 64004215 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.29 43.75
18 64002810 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.28 43.7
18 64000337 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.28 43.7
20 64005665 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.27 43.6
20 64006150 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.27 43.6
22 64000396 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.26 43.55
22 64001104 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.26 43.55
24 64003886 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.25 43.5
24 64006186 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.25 43.52
24 64001441 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.25 43.5
27 64001852 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.22 43.35
27 64000407 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.22 43.35
27 64002812 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.22 43.35
27 64002833 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.22 43.35
31 64004368 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.2 43.2
32 64003856 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.18 43.05
33 64004087 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.13 42.8
34 64000663 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.12 42.75
34 64001420 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.12 42.7
34 64006168 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.12 42.73
37 64000934 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.11 42.65
38 64002792 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.09 42.55
39 64006032 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.08 42.48
39 64000265 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.08 42.45
39 64006002 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.08 42.5
42 64001680 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.07 42.4
43 64002896 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.06 42.35
44 64001347 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.05 42.3
45 64001561 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.04 42.25
46 64004244 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.03 42.2
46 64004955 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.03 42.2
46 64005039 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.03 42.15
46 64002564 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.03 42.2
46 64003066 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.03 42.2
51 64003017 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.02 42.1
52 64005312 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7.01 42.05
53 64001545 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7 42
53 64002421 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7 42
53 64005963 Sở GDĐT Hậu Giang 6 7 42
56 64006184 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.98 41.85
56 64003336 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.98 41.9
56 64005791 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.98 41.9
56 64005849 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.98 41.9
56 64002973 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.98 41.85
61 64005065 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.96 41.75
61 64001382 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.96 41.75
63 64006016 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.95 41.7
63 64001610 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.95 41.7
63 64003394 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.95 41.7
66 64002337 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.94 41.65
67 64005947 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.93 41.55
67 64005778 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.93 41.58
67 64003890 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.93 41.6
67 64003960 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.93 41.6
71 64004889 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.92 41.5
71 64003151 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.92 41.5
71 64000482 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.92 41.5
71 64001934 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.92 41.5
75 64001869 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.9 41.4
76 64005764 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.89 41.35
77 64005599 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.88 41.3
77 64002946 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.88 41.3
77 64003153 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.88 41.3
77 64003738 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.88 41.25
77 64006125 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.88 41.3
77 64005830 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.88 41.3
77 64003052 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.88 41.3
84 64000637 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.87 41.2
85 64002565 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.86 41.15
85 64001820 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.86 41.15
87 64002818 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.83 41
88 64003177 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.82 40.9
88 64001448 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.82 40.95
88 64005048 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.82 40.95
91 64003625 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.81 40.85
92 64002670 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.8 40.8
92 64002361 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.8 40.8
94 64005316 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.78 40.65
94 64004615 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.78 40.7
94 64003317 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.78 40.7
94 64005750 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.78 40.65
94 64006080 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.78 40.65
99 64001576 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.77 40.6
99 64001609 Sở GDĐT Hậu Giang 6 6.77 40.6

Toán

 • 6,176 số thí sinh
 • 4.5 trung bình
 • 4.4 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 2

 • 5

 • 13

 • 22

 • 34

 • 62

 • 85

 • 123

 • 151

 • 196

 • 204

 • 226

 • 272

 • 317

 • 330

 • 333

 • 361

 • 350

 • 344

 • 344

 • 349

 • 345

 • 317

 • 261

 • 248

 • 198

 • 193

 • 139

 • 106

 • 73

 • 61

 • 42

 • 24

 • 18

 • 8

 • 7

 • 6

 • 2

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 6,101 số thí sinh
 • 6.49 trung bình
 • 6.5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 10 9.5 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 12

 • 3

 • 21

 • 13

 • 31

 • 27

 • 68

 • 69

 • 116

 • 107

 • 155

 • 86

 • 321

 • 189

 • 374

 • 251

 • 470

 • 294

 • 512

 • 327

 • 551

 • 321

 • 481

 • 251

 • 374

 • 210

 • 241

 • 132

 • 69

 • 10

 • 10

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 2,637 số thí sinh
 • 4.52 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.75 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 5

 • 12

 • 19

 • 31

 • 50

 • 87

 • 87

 • 99

 • 128

 • 160

 • 188

 • 178

 • 194

 • 159

 • 197

 • 187

 • 160

 • 153

 • 116

 • 115

 • 94

 • 55

 • 48

 • 46

 • 31

 • 18

 • 6

 • 9

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 2,646 số thí sinh
 • 4.73 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 11

 • 14

 • 31

 • 47

 • 65

 • 71

 • 101

 • 108

 • 129

 • 157

 • 152

 • 170

 • 180

 • 160

 • 202

 • 177

 • 158

 • 160

 • 133

 • 104

 • 79

 • 81

 • 57

 • 34

 • 22

 • 19

 • 12

 • 5

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 2,602 số thí sinh
 • 4.68 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 6

 • 4

 • 11

 • 17

 • 37

 • 59

 • 73

 • 121

 • 142

 • 189

 • 178

 • 230

 • 202

 • 237

 • 223

 • 194

 • 170

 • 124

 • 112

 • 78

 • 57

 • 44

 • 29

 • 20

 • 18

 • 10

 • 9

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 3,681 số thí sinh
 • 3.78 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 15

 • 16

 • 41

 • 79

 • 145

 • 228

 • 275

 • 341

 • 366

 • 338

 • 301

 • 321

 • 241

 • 215

 • 171

 • 136

 • 113

 • 79

 • 55

 • 54

 • 30

 • 33

 • 19

 • 19

 • 13

 • 15

 • 8

 • 9

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 3,554 số thí sinh
 • 5.46 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 1

 • 4

 • 10

 • 9

 • 23

 • 32

 • 57

 • 74

 • 103

 • 121

 • 188

 • 228

 • 279

 • 263

 • 321

 • 290

 • 307

 • 251

 • 230

 • 184

 • 145

 • 121

 • 98

 • 48

 • 51

 • 40

 • 31

 • 17

 • 10

 • 8

 • 4

 • 1

 • 1

 • 1

GDCD

 • 3,338 số thí sinh
 • 7.23 trung bình
 • 7.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 1

 • 2

 • 5

 • 3

 • 9

 • 11

 • 21

 • 28

 • 34

 • 49

 • 62

 • 84

 • 128

 • 145

 • 183

 • 214

 • 233

 • 234

 • 285

 • 289

 • 253

 • 259

 • 202

 • 198

 • 159

 • 109

 • 82

 • 41

 • 9

 • 2

Tiếng Anh

 • 5,257 số thí sinh
 • 3.3 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 4

 • 8

 • 25

 • 43

 • 83

 • 143

 • 197

 • 332

 • 362

 • 417

 • 487

 • 470

 • 443

 • 392

 • 345

 • 297

 • 224

 • 195

 • 159

 • 127

 • 92

 • 69

 • 65

 • 55

 • 40

 • 29

 • 24

 • 25

 • 14

 • 14

 • 13

 • 14

 • 13

 • 13

 • 5

 • 1

 • 4

 • 1

 • 4

 • 3

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0