M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Hoà Bình

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 23000223 Sở GDĐT Hoà Bình 6 8.69 52.15
2 23000376 Sở GDĐT Hoà Bình 6 8.46 50.75
3 23000092 Sở GDĐT Hoà Bình 6 8.22 49.3
4 23000362 Sở GDĐT Hoà Bình 6 8.16 48.95
4 23000260 Sở GDĐT Hoà Bình 6 8.16 48.95
6 23000011 Sở GDĐT Hoà Bình 6 8.13 48.8
7 23001099 Sở GDĐT Hoà Bình 6 8.02 48.1
8 23000442 Sở GDĐT Hoà Bình 6 8 48
9 23000007 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.85 47.1
10 23000444 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.81 46.85
11 23000114 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.78 46.65
12 23004495 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.7 46.2
13 23000193 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.69 46.15
14 23006329 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.59 45.55
15 23000298 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.58 45.45
15 23000234 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.58 45.5
17 23000183 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.57 45.4
18 23000014 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.56 45.35
18 23004323 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.56 45.35
20 23000181 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.51 45.05
21 23000339 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.5 45
22 23000036 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.48 44.85
23 23000268 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.44 44.65
24 23006375 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.39 44.35
25 23000384 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.38 44.25
25 23000057 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.38 44.25
27 23000005 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.37 44.2
28 23000294 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.36 44.15
29 23000994 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.35 44.1
30 23000353 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.34 44.05
30 23000146 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.34 44.05
32 23000331 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.33 44
33 23000175 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.32 43.95
34 23000412 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.3 43.8
35 23000410 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.29 43.75
35 23000200 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.29 43.75
37 23006720 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.28 43.65
37 23000354 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.28 43.7
39 23006331 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.27 43.6
39 23000286 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.27 43.6
41 23004174 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.26 43.55
41 23000012 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.26 43.55
43 23006541 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.25 43.5
43 23000239 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.25 43.5
45 23002297 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.24 43.45
46 23001194 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.23 43.4
46 23004149 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.23 43.4
48 23000377 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.22 43.3
49 23000225 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.21 43.25
49 23000170 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.21 43.25
51 23000229 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.2 43.2
52 23006638 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.19 43.15
53 23001018 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.18 43.05
53 23006034 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.18 43.1
53 23001170 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.18 43.05
56 23000179 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.17 43
56 23001176 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.17 43
58 23001042 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.16 42.95
59 23003876 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.14 42.85
60 23000195 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.12 42.75
60 23000383 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.12 42.75
60 23001020 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.12 42.75
63 23006405 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.11 42.65
64 23000215 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.1 42.6
64 23000295 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.1 42.6
66 23004436 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.09 42.55
66 23000228 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.09 42.55
68 23000180 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.08 42.45
68 23000285 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.08 42.5
68 23000067 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.08 42.45
68 23000446 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.08 42.5
68 23000227 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.08 42.5
73 23002929 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.07 42.4
73 23000371 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.07 42.4
73 23000299 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.07 42.4
73 23000169 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.07 42.4
77 23000363 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.06 42.35
77 23000264 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.06 42.35
79 23005415 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.05 42.3
79 23001094 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.05 42.3
81 23002264 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.04 42.25
82 23000984 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.02 42.1
82 23001142 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.02 42.1
84 23000321 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7.01 42.05
85 23000126 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7 42
85 23004730 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7 42
85 23000486 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7 42
85 23000445 Sở GDĐT Hoà Bình 6 7 42
89 23004859 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.99 41.95
89 23006125 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.99 41.95
91 23000669 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.98 41.85
91 23001301 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.98 41.9
93 23000831 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.97 41.8
93 23000130 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.97 41.8
93 23000001 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.97 41.8
93 23006772 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.97 41.8
97 23002217 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.96 41.75
97 23000373 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.96 41.75
97 23000069 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.96 41.75
97 23000307 Sở GDĐT Hoà Bình 6 6.96 41.75

Toán

 • 8,903 số thí sinh
 • 3.73 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 3 9.4 điểm
 • 3.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 3

 • 18

 • 38

 • 92

 • 151

 • 243

 • 312

 • 456

 • 531

 • 570

 • 570

 • 562

 • 616

 • 525

 • 498

 • 433

 • 392

 • 316

 • 307

 • 253

 • 229

 • 180

 • 201

 • 180

 • 158

 • 160

 • 147

 • 105

 • 116

 • 86

 • 89

 • 69

 • 51

 • 69

 • 37

 • 24

 • 26

 • 19

 • 15

 • 18

 • 8

 • 11

 • 13

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 8,807 số thí sinh
 • 5.05 trung bình
 • 5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 15 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 3

 • 0

 • 1

 • 9

 • 34

 • 42

 • 101

 • 85

 • 208

 • 196

 • 415

 • 316

 • 529

 • 367

 • 580

 • 349

 • 533

 • 314

 • 659

 • 337

 • 523

 • 295

 • 589

 • 258

 • 430

 • 238

 • 410

 • 181

 • 281

 • 146

 • 184

 • 68

 • 81

 • 29

 • 15

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 2,400 số thí sinh
 • 3.97 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 2.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 21

 • 31

 • 88

 • 106

 • 139

 • 195

 • 217

 • 178

 • 178

 • 146

 • 118

 • 113

 • 83

 • 80

 • 56

 • 52

 • 62

 • 46

 • 52

 • 62

 • 59

 • 49

 • 42

 • 32

 • 52

 • 35

 • 25

 • 24

 • 19

 • 10

 • 4

 • 13

 • 4

 • 3

 • 1

 • 0

Hóa học

 • 2,394 số thí sinh
 • 4.06 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 2.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 8

 • 9

 • 31

 • 59

 • 108

 • 144

 • 186

 • 207

 • 156

 • 170

 • 137

 • 133

 • 92

 • 81

 • 97

 • 79

 • 48

 • 77

 • 54

 • 63

 • 64

 • 67

 • 51

 • 62

 • 44

 • 42

 • 32

 • 26

 • 22

 • 13

 • 8

 • 8

 • 6

 • 7

 • 1

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 2,354 số thí sinh
 • 3.93 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 9

 • 12

 • 21

 • 52

 • 82

 • 125

 • 163

 • 172

 • 219

 • 211

 • 209

 • 201

 • 162

 • 124

 • 116

 • 96

 • 85

 • 60

 • 45

 • 38

 • 37

 • 21

 • 21

 • 24

 • 13

 • 10

 • 7

 • 7

 • 3

 • 4

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 7,640 số thí sinh
 • 3.52 trung bình
 • 3.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 16

 • 36

 • 92

 • 179

 • 310

 • 445

 • 619

 • 732

 • 813

 • 754

 • 714

 • 579

 • 522

 • 420

 • 298

 • 219

 • 207

 • 130

 • 91

 • 71

 • 69

 • 40

 • 50

 • 39

 • 37

 • 27

 • 27

 • 19

 • 18

 • 11

 • 16

 • 11

 • 8

 • 7

 • 8

 • 3

 • 1

Địa lí

 • 7,544 số thí sinh
 • 5.06 trung bình
 • 5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 5 9.75 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 8

 • 11

 • 17

 • 40

 • 64

 • 97

 • 115

 • 191

 • 248

 • 282

 • 365

 • 436

 • 502

 • 553

 • 540

 • 588

 • 521

 • 517

 • 491

 • 421

 • 330

 • 258

 • 224

 • 173

 • 138

 • 94

 • 88

 • 61

 • 46

 • 45

 • 27

 • 20

 • 17

 • 6

 • 5

 • 0

GDCD

 • 6,574 số thí sinh
 • 6.57 trung bình
 • 6.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 7

 • 11

 • 19

 • 23

 • 28

 • 50

 • 76

 • 91

 • 124

 • 137

 • 202

 • 223

 • 239

 • 303

 • 375

 • 380

 • 426

 • 449

 • 460

 • 513

 • 464

 • 461

 • 355

 • 343

 • 280

 • 206

 • 148

 • 98

 • 45

 • 23

 • 8

 • 1

Tiếng Anh

 • 7,036 số thí sinh
 • 3.11 trung bình
 • 2.8 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 24

 • 46

 • 93

 • 172

 • 251

 • 358

 • 538

 • 672

 • 707

 • 719

 • 696

 • 551

 • 439

 • 376

 • 275

 • 220

 • 158

 • 125

 • 89

 • 47

 • 57

 • 47

 • 38

 • 38

 • 29

 • 18

 • 23

 • 22

 • 22

 • 17

 • 23

 • 17

 • 18

 • 6

 • 6

 • 17

 • 10

 • 8

 • 17

 • 12

 • 10

 • 9

 • 5

 • 4

 • 1

 • 0

Tiếng Pháp

 • 18 số thí sinh
 • 7.27 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 6.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

Tiếng Nga

 • 21 số thí sinh
 • 6.88 trung bình
 • 7.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.4 điểm
 • 9.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 27 số thí sinh
 • 8.21 trung bình
 • 8.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 7.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 1

 • 3

 • 1

 • 2

 • 4

 • 1

 • 3

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0