M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Hưng Yên

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 22010203 Sở GDĐT Hưng Yên 6 8.27 49.6
2 22000944 Sở GDĐT Hưng Yên 6 8.18 49.1
3 22012415 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.99 47.95
4 22001051 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.98 47.85
5 22005018 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.94 47.65
6 22001066 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.93 47.55
7 22009562 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.92 47.5
8 22009153 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.89 47.35
9 22001068 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.88 47.25
10 22010222 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.86 47.15
11 22002568 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.8 46.8
12 22001033 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.69 46.15
13 22001110 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.68 46.05
13 22002442 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.68 46.1
15 22010090 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.66 45.95
16 22003345 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.65 45.9
16 22000141 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.65 45.9
18 22004230 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.63 45.8
19 22006002 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.62 45.75
19 22001054 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.62 45.7
21 22006446 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.59 45.55
21 22006196 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.59 45.55
21 22010851 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.59 45.55
24 22009144 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.58 45.45
24 22008906 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.58 45.5
24 22011131 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.58 45.45
27 22010628 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.57 45.4
27 22009730 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.57 45.45
29 22000968 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.56 45.35
30 22006612 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.53 45.2
30 22010977 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.53 45.2
32 22005937 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.51 45.05
32 22010640 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.51 45.05
34 22006503 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.5 45
35 22010849 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.49 44.95
36 22000933 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.48 44.85
36 22012445 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.48 44.9
38 22006621 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.46 44.75
39 22009453 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.45 44.7
39 22007081 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.45 44.7
41 22012397 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.44 44.65
42 22012365 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.42 44.5
42 22002460 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.42 44.55
44 22011859 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.41 44.45
45 22005811 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.4 44.4
46 22010649 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.39 44.35
46 22010638 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.39 44.35
46 22001049 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.39 44.35
49 22004818 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.38 44.25
49 22010838 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.38 44.3
49 22004564 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.38 44.3
52 22004032 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.37 44.2
52 22012482 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.37 44.2
52 22009036 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.37 44.2
55 22010699 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.36 44.15
55 22009179 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.36 44.15
57 22011363 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.35 44.1
57 22003418 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.35 44.1
57 22004306 Sở GDĐT Hưng Yên 9 7.35 66.15
57 22009137 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.35 44.1
57 22007435 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.35 44.1
57 22000949 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.35 44.1
63 22010743 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.34 44.05
63 22001915 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.34 44.05
65 22006371 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.33 44
66 22009856 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.32 43.95
67 22000956 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.31 43.85
67 22008206 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.31 43.85
67 22001132 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.31 43.85
70 22004434 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.3 43.8
70 22009776 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.3 43.8
72 22010013 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.29 43.75
73 22006464 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.28 43.7
73 22002417 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.28 43.7
73 22007315 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.28 43.7
73 22009087 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.28 43.65
73 22009575 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.28 43.65
73 22012396 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.28 43.7
79 22009391 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.26 43.55
79 22001021 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.26 43.55
79 22012374 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.26 43.55
79 22009962 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.26 43.55
83 22006244 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.25 43.5
83 22003770 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.25 43.5
83 22012133 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.25 43.5
83 22007439 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.25 43.5
87 22009013 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.24 43.45
87 22008364 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.24 43.45
89 22011927 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.23 43.4
89 22007642 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.23 43.4
91 22001044 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.22 43.3
91 22003574 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.22 43.35
91 22001170 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.22 43.3
91 22001123 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.22 43.35
91 22001012 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.22 43.35
96 22000952 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.21 43.25
96 22010807 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.21 43.25
96 22001031 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.21 43.25
96 22006405 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.21 43.25
100 22012095 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.2 43.2
100 22011088 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.2 43.2
100 22001053 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.2 43.2
100 22010656 Sở GDĐT Hưng Yên 6 7.2 43.2

Toán

 • 13K số thí sinh
 • 4.94 trung bình
 • 5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 2 9.6 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 4

 • 5

 • 25

 • 31

 • 49

 • 104

 • 130

 • 204

 • 246

 • 301

 • 320

 • 361

 • 422

 • 428

 • 441

 • 495

 • 465

 • 496

 • 587

 • 584

 • 559

 • 548

 • 585

 • 601

 • 573

 • 548

 • 523

 • 502

 • 458

 • 408

 • 405

 • 320

 • 252

 • 230

 • 199

 • 152

 • 109

 • 79

 • 49

 • 32

 • 13

 • 10

 • 3

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 13K số thí sinh
 • 5.53 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 6.5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 7

 • 30

 • 36

 • 72

 • 92

 • 151

 • 190

 • 309

 • 357

 • 479

 • 481

 • 590

 • 477

 • 508

 • 502

 • 635

 • 562

 • 733

 • 675

 • 780

 • 730

 • 795

 • 702

 • 734

 • 489

 • 513

 • 387

 • 336

 • 161

 • 116

 • 32

 • 10

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 5,318 số thí sinh
 • 4.86 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 23

 • 57

 • 78

 • 112

 • 180

 • 222

 • 232

 • 246

 • 250

 • 261

 • 217

 • 210

 • 211

 • 202

 • 179

 • 249

 • 210

 • 227

 • 225

 • 203

 • 196

 • 204

 • 196

 • 176

 • 190

 • 146

 • 145

 • 100

 • 85

 • 37

 • 25

 • 17

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 5,314 số thí sinh
 • 4.93 trung bình
 • 5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 5

 • 19

 • 52

 • 58

 • 109

 • 130

 • 198

 • 228

 • 253

 • 246

 • 238

 • 232

 • 238

 • 205

 • 200

 • 228

 • 225

 • 209

 • 215

 • 234

 • 227

 • 216

 • 244

 • 214

 • 173

 • 184

 • 161

 • 114

 • 92

 • 67

 • 42

 • 21

 • 19

 • 10

 • 3

 • 2

 • 1

Sinh học

 • 5,229 số thí sinh
 • 4.27 trung bình
 • 4 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 5

 • 11

 • 7

 • 26

 • 74

 • 101

 • 160

 • 236

 • 309

 • 367

 • 421

 • 470

 • 427

 • 447

 • 370

 • 364

 • 281

 • 242

 • 181

 • 139

 • 115

 • 90

 • 92

 • 52

 • 60

 • 53

 • 42

 • 27

 • 21

 • 10

 • 12

 • 11

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 9,136 số thí sinh
 • 3.71 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 9

 • 24

 • 86

 • 149

 • 286

 • 395

 • 579

 • 714

 • 846

 • 854

 • 803

 • 848

 • 711

 • 589

 • 510

 • 386

 • 315

 • 250

 • 182

 • 150

 • 121

 • 55

 • 61

 • 42

 • 44

 • 29

 • 19

 • 19

 • 15

 • 19

 • 11

 • 4

 • 7

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 9,135 số thí sinh
 • 5.5 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 5

 • 11

 • 22

 • 40

 • 61

 • 85

 • 117

 • 194

 • 244

 • 333

 • 430

 • 580

 • 637

 • 742

 • 769

 • 775

 • 719

 • 646

 • 649

 • 504

 • 388

 • 332

 • 260

 • 190

 • 115

 • 82

 • 69

 • 54

 • 37

 • 17

 • 13

 • 6

 • 3

 • 0

GDCD

 • 7,874 số thí sinh
 • 6.92 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 3

 • 3

 • 8

 • 9

 • 15

 • 9

 • 18

 • 35

 • 50

 • 47

 • 66

 • 103

 • 125

 • 141

 • 203

 • 242

 • 341

 • 416

 • 480

 • 553

 • 617

 • 660

 • 699

 • 692

 • 632

 • 513

 • 413

 • 310

 • 208

 • 132

 • 88

 • 28

 • 10

 • 3

Tiếng Anh

 • 10K số thí sinh
 • 3.65 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 21

 • 27

 • 74

 • 148

 • 221

 • 396

 • 516

 • 658

 • 813

 • 815

 • 784

 • 742

 • 702

 • 601

 • 510

 • 437

 • 352

 • 317

 • 262

 • 236

 • 199

 • 172

 • 167

 • 122

 • 119

 • 113

 • 87

 • 82

 • 86

 • 74

 • 58

 • 57

 • 57

 • 50

 • 59

 • 36

 • 53

 • 42

 • 39

 • 18

 • 19

 • 7

 • 9

 • 4

 • 1

 • 0

Tiếng Đức

 • 1 số thí sinh
 • 5.8 trung bình
 • 5.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 5.8 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 5 số thí sinh
 • 6.52 trung bình
 • 7.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.8 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 1 số thí sinh
 • 6.2 trung bình
 • 6.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.2 điểm
 • 6.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0