M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Kiên Giang

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 54012186 Sở GDĐT Kiên Giang 6 8.22 49.35
2 54011861 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.87 47.2
3 54009612 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.83 47
4 54007888 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.74 46.45
5 54009270 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.72 46.35
6 54005757 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.62 45.75
7 54011481 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.61 45.65
8 54011760 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.59 45.55
8 54002384 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.59 45.55
10 54008145 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.58 45.5
11 54006758 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.52 45.1
12 54003532 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.48 44.9
13 54010883 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.45 44.7
14 54002827 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.44 44.65
15 54002628 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.4 44.4
16 54011250 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.38 44.25
16 54002594 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.38 44.3
18 54002733 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.37 44.2
19 54002574 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.35 44.1
20 54002659 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.34 44.05
20 54008605 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.34 44.05
22 54005732 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.33 44
23 54002373 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.32 43.9
24 54002619 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.28 43.65
24 54011878 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.28 43.65
24 54012391 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.28 43.65
24 54008444 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.28 43.65
28 54006819 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.27 43.6
28 54005874 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.27 43.6
30 54002297 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.26 43.55
30 54011368 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.26 43.53
32 54011115 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.24 43.45
33 54011502 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.22 43.35
33 54008413 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.22 43.3
33 54002583 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.22 43.35
33 54005142 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.22 43.35
33 54009467 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.22 43.3
33 54001376 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.22 43.35
39 54012358 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.21 43.25
40 54002389 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.2 43.2
41 54001648 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.18 43.05
41 54010378 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.18 43.05
41 54002800 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.18 43.1
44 54004156 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.17 43
44 54001536 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.17 43
44 54004684 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.17 43
44 54005242 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.17 43
44 54001612 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.17 43
49 54002584 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.15 42.9
50 54002395 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.14 42.85
51 54003938 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.13 42.8
51 54001165 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.13 42.8
53 54007159 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.12 42.75
54 54000417 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.11 42.65
54 54008826 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.11 42.65
56 54002454 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.1 42.6
56 54002787 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.1 42.6
58 54002378 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.09 42.55
58 54002623 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.09 42.55
58 54003604 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.09 42.55
58 54010425 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.09 42.55
62 54003637 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.08 42.45
62 54008338 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.08 42.5
64 54002839 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.07 42.4
64 54004016 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.07 42.4
64 54002520 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.07 42.4
67 54002516 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.06 42.35
68 54002569 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.05 42.3
69 54012379 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.04 42.25
69 54004896 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.04 42.25
71 54007707 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.03 42.15
71 54002700 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.03 42.2
71 54005590 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.03 42.2
74 54002534 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.02 42.12
74 54000574 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.02 42.15
74 54010705 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.02 42.15
74 54010791 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.02 42.1
74 54006082 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.02 42.15
79 54006630 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.01 42.05
79 54003035 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7.01 42.05
81 54002840 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7 42
81 54006888 Sở GDĐT Kiên Giang 6 7 42
83 54002441 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.99 41.95
83 54003960 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.99 41.95
85 54002483 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.98 41.9
85 54001429 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.98 41.85
85 54002843 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.98 41.9
85 54010183 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.98 41.85
89 54004141 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.97 41.8
89 54002754 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.97 41.8
89 54002761 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.97 41.8
92 54005027 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.96 41.75
92 54005379 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.96 41.75
92 54002566 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.96 41.75
92 54011702 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.96 41.75
92 54007452 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.96 41.75
97 54002785 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.95 41.7
97 54007937 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.95 41.7
97 54001502 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.95 41.7
100 54005577 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.94 41.65
100 54009254 Sở GDĐT Kiên Giang 6 6.94 41.65

Toán

 • 13K số thí sinh
 • 4.59 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 8.6 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 5

 • 12

 • 17

 • 36

 • 75

 • 121

 • 155

 • 237

 • 301

 • 387

 • 418

 • 486

 • 575

 • 600

 • 700

 • 764

 • 713

 • 724

 • 751

 • 748

 • 729

 • 758

 • 681

 • 639

 • 576

 • 512

 • 448

 • 346

 • 285

 • 193

 • 139

 • 108

 • 70

 • 42

 • 28

 • 13

 • 10

 • 7

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 13K số thí sinh
 • 5.58 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 1

 • 2

 • 1

 • 3

 • 16

 • 12

 • 16

 • 34

 • 68

 • 110

 • 157

 • 238

 • 262

 • 385

 • 413

 • 460

 • 448

 • 529

 • 535

 • 1,007

 • 745

 • 965

 • 902

 • 1,102

 • 867

 • 956

 • 732

 • 741

 • 470

 • 409

 • 241

 • 223

 • 114

 • 74

 • 27

 • 9

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 5,131 số thí sinh
 • 4.56 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 11

 • 12

 • 23

 • 53

 • 91

 • 158

 • 161

 • 230

 • 274

 • 335

 • 337

 • 333

 • 339

 • 376

 • 368

 • 326

 • 332

 • 286

 • 214

 • 214

 • 168

 • 118

 • 103

 • 77

 • 71

 • 54

 • 29

 • 17

 • 11

 • 6

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 5,193 số thí sinh
 • 4.5 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 8.75 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 7

 • 15

 • 36

 • 57

 • 120

 • 169

 • 191

 • 241

 • 301

 • 334

 • 337

 • 339

 • 350

 • 341

 • 308

 • 315

 • 293

 • 281

 • 273

 • 255

 • 161

 • 148

 • 106

 • 86

 • 54

 • 32

 • 18

 • 7

 • 8

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 5,101 số thí sinh
 • 4.74 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 7 8.75 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 6

 • 8

 • 21

 • 42

 • 61

 • 98

 • 160

 • 212

 • 250

 • 356

 • 395

 • 407

 • 406

 • 462

 • 415

 • 371

 • 314

 • 261

 • 223

 • 188

 • 113

 • 97

 • 83

 • 54

 • 31

 • 24

 • 21

 • 9

 • 5

 • 7

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 8,356 số thí sinh
 • 3.82 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 7

 • 17

 • 46

 • 106

 • 219

 • 313

 • 506

 • 615

 • 707

 • 839

 • 733

 • 729

 • 644

 • 594

 • 453

 • 396

 • 280

 • 266

 • 195

 • 170

 • 117

 • 94

 • 78

 • 40

 • 48

 • 41

 • 29

 • 22

 • 17

 • 16

 • 10

 • 5

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 7,973 số thí sinh
 • 5.35 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 5

 • 8

 • 14

 • 18

 • 35

 • 53

 • 86

 • 124

 • 178

 • 235

 • 323

 • 440

 • 533

 • 659

 • 668

 • 719

 • 735

 • 616

 • 569

 • 484

 • 427

 • 308

 • 231

 • 161

 • 129

 • 74

 • 54

 • 30

 • 29

 • 12

 • 10

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

GDCD

 • 7,058 số thí sinh
 • 7.25 trung bình
 • 7.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 5 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 0

 • 6

 • 2

 • 9

 • 8

 • 19

 • 19

 • 42

 • 50

 • 47

 • 98

 • 138

 • 176

 • 232

 • 300

 • 379

 • 439

 • 492

 • 564

 • 549

 • 597

 • 613

 • 557

 • 498

 • 444

 • 317

 • 215

 • 138

 • 79

 • 19

 • 5

Tiếng Anh

 • 11K số thí sinh
 • 3.57 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 3 9.4 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 16

 • 30

 • 54

 • 121

 • 216

 • 318

 • 490

 • 659

 • 813

 • 842

 • 932

 • 863

 • 757

 • 754

 • 708

 • 558

 • 475

 • 375

 • 343

 • 270

 • 222

 • 192

 • 132

 • 124

 • 107

 • 89

 • 79

 • 76

 • 64

 • 50

 • 48

 • 32

 • 40

 • 36

 • 26

 • 22

 • 18

 • 17

 • 9

 • 8

 • 3

 • 4

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0