M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Kon Tum

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 36000145 Sở GDĐT Kon Tum 6 8.08 48.45
2 36000165 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.97 47.8
3 36000377 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.96 47.75
4 36000206 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.8 46.8
5 36000235 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.68 46.05
5 36000379 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.68 46.05
5 36000278 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.68 46.05
8 36000163 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.61 45.65
8 36000015 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.61 45.65
8 36000455 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.61 45.65
11 36000022 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.6 45.6
11 36000277 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.6 45.6
13 36000525 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.58 45.5
14 36000371 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.57 45.4
14 36000072 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.57 45.4
16 36000864 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.54 45.25
17 36000915 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.52 45.15
18 36000112 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.51 45.05
19 36000750 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.48 44.85
19 36000392 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.48 44.9
19 36000295 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.48 44.85
22 36000644 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.47 44.85
23 36002954 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.46 44.75
24 36000631 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.39 44.35
25 36000314 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.38 44.3
25 36000276 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.38 44.3
25 36000364 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.38 44.3
28 36000123 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.36 44.15
29 36003423 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.32 43.95
29 36000372 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.32 43.9
31 36000059 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.31 43.85
32 36002684 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.28 43.7
33 36000422 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.27 43.6
34 36000411 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.26 43.55
35 36003093 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.22 43.3
35 36000094 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.22 43.3
35 36000172 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.22 43.35
35 36000509 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.22 43.35
39 36000233 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.21 43.25
40 36002674 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.2 43.2
41 36000275 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.18 43.1
41 36002818 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.18 43.1
43 36000754 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.16 42.95
43 36002759 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.16 42.95
45 36000574 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.15 42.9
45 36002766 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.15 42.9
45 36000423 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.15 42.9
48 36000318 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.13 42.8
48 36000551 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.13 42.8
50 36000891 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.12 42.75
50 36000073 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.12 42.7
50 36000880 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.12 42.75
53 36002805 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.11 42.65
54 36000077 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.1 42.6
55 36000855 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.09 42.55
55 36000882 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.09 42.55
57 36000174 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.08 42.5
58 36002908 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.07 42.4
59 36000440 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.04 42.25
59 36000920 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.04 42.25
61 36002704 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.02 42.1
61 36000009 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.02 42.1
61 36000383 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.02 42.15
64 36000512 Sở GDĐT Kon Tum 6 7.01 42.05
65 36003512 Sở GDĐT Kon Tum 6 7 42
65 36000421 Sở GDĐT Kon Tum 6 7 42
67 36000994 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.99 41.95
67 36003035 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.99 41.95
67 36000489 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.99 41.95
70 36000251 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.98 41.9
70 36000171 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.98 41.9
70 36000714 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.98 41.85
73 36000279 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.97 41.8
73 36000215 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.97 41.85
73 36000253 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.97 41.85
73 36003016 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.97 41.8
77 36003273 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.96 41.75
77 36000236 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.96 41.75
79 36000816 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.95 41.7
80 36000537 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.93 41.55
81 36000662 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.92 41.55
81 36003807 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.92 41.5
81 36003043 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.92 41.55
84 36000813 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.91 41.45
85 36002065 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.9 41.4
85 36000220 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.9 41.4
85 36000304 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.9 41.4
85 36000001 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.9 41.4
85 36003047 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.9 41.4
90 36000365 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.89 41.35
90 36000329 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.89 41.35
90 36003414 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.89 41.35
93 36000886 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.88 41.25
93 36000348 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.88 41.3
95 36003616 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.87 41.2
95 36003122 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.87 41.2
95 36000196 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.87 41.2
98 36000136 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.86 41.15
98 36002729 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.86 41.15
100 36000248 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.85 41.1
100 36002836 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.85 41.1
100 36003322 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.85 41.1
100 36000218 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.85 41.1
100 36000173 Sở GDĐT Kon Tum 6 6.85 41.1

Toán

 • 4,425 số thí sinh
 • 4.78 trung bình
 • 4.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.2 điểm
 • 4.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 7

 • 7

 • 9

 • 14

 • 25

 • 43

 • 55

 • 72

 • 105

 • 101

 • 153

 • 162

 • 186

 • 178

 • 200

 • 200

 • 236

 • 212

 • 230

 • 205

 • 172

 • 187

 • 199

 • 208

 • 183

 • 186

 • 163

 • 139

 • 129

 • 102

 • 86

 • 74

 • 75

 • 28

 • 35

 • 22

 • 14

 • 8

 • 10

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 4,374 số thí sinh
 • 5.04 trung bình
 • 5 trung vị
 • 15 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 1

 • 9

 • 4

 • 2

 • 34

 • 41

 • 39

 • 56

 • 48

 • 85

 • 90

 • 143

 • 114

 • 185

 • 151

 • 281

 • 174

 • 274

 • 166

 • 337

 • 197

 • 326

 • 219

 • 292

 • 159

 • 236

 • 143

 • 172

 • 74

 • 114

 • 70

 • 66

 • 25

 • 27

 • 13

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 1,638 số thí sinh
 • 5.25 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 10

 • 10

 • 22

 • 10

 • 25

 • 42

 • 50

 • 70

 • 74

 • 93

 • 85

 • 98

 • 103

 • 95

 • 87

 • 95

 • 93

 • 94

 • 78

 • 67

 • 82

 • 56

 • 58

 • 50

 • 27

 • 34

 • 20

 • 5

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 1,633 số thí sinh
 • 5.22 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 8

 • 12

 • 17

 • 34

 • 50

 • 59

 • 57

 • 79

 • 77

 • 84

 • 94

 • 111

 • 99

 • 105

 • 93

 • 97

 • 96

 • 85

 • 78

 • 69

 • 61

 • 49

 • 27

 • 28

 • 23

 • 15

 • 6

 • 8

 • 3

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 1,600 số thí sinh
 • 4.89 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 2

 • 4

 • 24

 • 31

 • 46

 • 59

 • 82

 • 88

 • 112

 • 117

 • 124

 • 140

 • 136

 • 119

 • 110

 • 90

 • 70

 • 55

 • 49

 • 34

 • 27

 • 29

 • 11

 • 9

 • 8

 • 4

 • 8

 • 4

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

Lịch sử

 • 2,766 số thí sinh
 • 3.93 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 9

 • 20

 • 39

 • 72

 • 116

 • 166

 • 208

 • 220

 • 257

 • 242

 • 207

 • 185

 • 158

 • 135

 • 124

 • 90

 • 103

 • 84

 • 56

 • 50

 • 39

 • 32

 • 27

 • 33

 • 17

 • 18

 • 12

 • 14

 • 11

 • 7

 • 2

 • 5

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 2,607 số thí sinh
 • 5.44 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 5

 • 7

 • 11

 • 25

 • 26

 • 34

 • 63

 • 55

 • 94

 • 115

 • 140

 • 145

 • 150

 • 175

 • 194

 • 167

 • 215

 • 198

 • 139

 • 134

 • 125

 • 108

 • 87

 • 67

 • 44

 • 33

 • 16

 • 11

 • 8

 • 10

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

GDCD

 • 2,313 số thí sinh
 • 6.94 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 7.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 2

 • 6

 • 7

 • 16

 • 25

 • 27

 • 47

 • 42

 • 45

 • 56

 • 91

 • 106

 • 109

 • 114

 • 154

 • 158

 • 183

 • 164

 • 187

 • 170

 • 153

 • 139

 • 114

 • 83

 • 65

 • 29

 • 13

 • 1

 • 0

Tiếng Anh

 • 3,603 số thí sinh
 • 3.68 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 8

 • 24

 • 45

 • 66

 • 117

 • 140

 • 202

 • 262

 • 280

 • 305

 • 284

 • 261

 • 222

 • 216

 • 149

 • 150

 • 121

 • 78

 • 84

 • 62

 • 71

 • 56

 • 47

 • 38

 • 40

 • 30

 • 31

 • 27

 • 26

 • 24

 • 19

 • 22

 • 13

 • 11

 • 13

 • 14

 • 8

 • 6

 • 12

 • 5

 • 4

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0