M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Lạng Sơn

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 10005031 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 8.21 49.25
2 10000163 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.75 46.5
3 10006324 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.72 46.3
4 10000031 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.71 46.25
5 10000857 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.65 45.9
6 10007941 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.54 45.25
7 10000137 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.48 44.85
7 10000563 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.48 44.9
7 10000506 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.48 44.85
10 10000898 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.47 44.8
11 10000396 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.46 44.75
12 10006734 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.32 43.95
12 10000273 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.32 43.95
12 10004206 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.32 43.9
15 10007929 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.31 43.85
16 10000395 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.3 43.8
17 10000241 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.28 43.7
17 10005262 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.28 43.7
17 10002633 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.28 43.65
17 10001285 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.28 43.65
21 10000381 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.26 43.55
21 10001280 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.26 43.55
21 10007029 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.26 43.55
24 10000018 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.25 43.5
25 10001053 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.21 43.25
26 10003184 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.19 43.15
26 10000258 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.19 43.15
28 10000255 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.18 43.1
28 10000882 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.18 43.1
28 10000237 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.18 43.05
28 10004674 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.18 43.1
32 10006392 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.15 42.9
32 10000348 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.15 42.9
34 10004203 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.12 42.7
34 10000005 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.12 42.7
36 10007493 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.11 42.65
37 10001483 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.1 42.6
38 10000206 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.08 42.45
38 10003439 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.08 42.45
38 10005025 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.08 42.5
38 10000488 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.08 42.5
42 10003726 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.07 42.4
42 10005643 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.07 42.4
42 10000265 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.07 42.4
42 10005904 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.07 42.4
46 10001020 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.06 42.35
47 10002254 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.05 42.3
47 10000312 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.05 42.3
49 10001659 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.04 42.25
50 10000285 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.03 42.2
51 10000500 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7.02 42.15
52 10008383 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7 42
52 10000299 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 7 42
54 10003661 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.99 41.95
54 10000058 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.99 41.95
54 10000313 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.99 41.95
57 10000640 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.98 41.9
58 10007765 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.97 41.8
58 10000448 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.97 41.8
60 10004122 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.96 41.75
60 10000445 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.96 41.75
60 10000665 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.96 41.75
63 10004230 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.95 41.7
63 10004996 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.95 41.7
63 10006167 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.95 41.7
66 10004401 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.93 41.6
66 10002870 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.93 41.55
66 10001704 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.93 41.6
69 10006501 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.91 41.45
69 10008596 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.91 41.45
69 10007467 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.91 41.45
69 10000085 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.91 41.45
73 10002048 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.9 41.4
73 10003695 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.9 41.4
75 10004913 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.88 41.3
75 10002325 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.88 41.25
77 10004947 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.87 41.2
77 10000475 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.87 41.2
77 10003072 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.87 41.2
80 10005829 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.86 41.15
80 10008965 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.86 41.15
82 10003334 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.85 41.1
82 10000564 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.85 41.1
82 10000449 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.85 41.1
82 10000294 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.85 41.1
86 10004999 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.84 41.05
86 10003722 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.84 41.05
86 10000034 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.84 41.05
89 10000611 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.83 41
89 10000064 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.83 41
91 10005839 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.82 40.95
91 10008119 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.82 40.95
91 10008381 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.82 40.9
91 10007195 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.82 40.9
91 10000817 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.82 40.9
91 10003427 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.82 40.9
97 10005382 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.81 40.85
97 10005491 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.81 40.85
97 10000014 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.81 40.85
97 10000133 Sở GDĐT Lạng Sơn 6 6.81 40.85

Toán

 • 8,813 số thí sinh
 • 3.94 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.4 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 12

 • 23

 • 32

 • 68

 • 166

 • 215

 • 278

 • 345

 • 447

 • 501

 • 529

 • 525

 • 501

 • 521

 • 513

 • 500

 • 461

 • 421

 • 386

 • 347

 • 331

 • 266

 • 261

 • 222

 • 176

 • 179

 • 130

 • 118

 • 80

 • 68

 • 44

 • 53

 • 25

 • 26

 • 15

 • 8

 • 7

 • 4

 • 2

 • 1

 • 1

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 8,877 số thí sinh
 • 5.6 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 18

 • 19

 • 35

 • 75

 • 67

 • 121

 • 170

 • 209

 • 231

 • 298

 • 287

 • 331

 • 288

 • 356

 • 240

 • 522

 • 404

 • 501

 • 447

 • 606

 • 495

 • 593

 • 436

 • 498

 • 375

 • 366

 • 257

 • 272

 • 140

 • 129

 • 65

 • 22

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 1,198 số thí sinh
 • 4.83 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 3

 • 3

 • 10

 • 16

 • 22

 • 41

 • 52

 • 57

 • 57

 • 60

 • 98

 • 81

 • 78

 • 68

 • 67

 • 65

 • 71

 • 49

 • 53

 • 55

 • 40

 • 34

 • 29

 • 25

 • 20

 • 12

 • 13

 • 8

 • 6

 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 1,237 số thí sinh
 • 4.73 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 8.75 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 10

 • 8

 • 12

 • 17

 • 28

 • 46

 • 47

 • 57

 • 74

 • 78

 • 68

 • 78

 • 75

 • 82

 • 76

 • 67

 • 73

 • 57

 • 57

 • 52

 • 33

 • 40

 • 38

 • 21

 • 10

 • 15

 • 9

 • 2

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 1,176 số thí sinh
 • 4.73 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 8.5 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 9

 • 19

 • 29

 • 45

 • 47

 • 66

 • 76

 • 92

 • 88

 • 109

 • 82

 • 89

 • 64

 • 65

 • 60

 • 64

 • 54

 • 36

 • 29

 • 14

 • 11

 • 8

 • 5

 • 4

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 7,733 số thí sinh
 • 3.82 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 6

 • 7

 • 46

 • 104

 • 216

 • 341

 • 448

 • 660

 • 688

 • 703

 • 697

 • 656

 • 583

 • 487

 • 423

 • 290

 • 293

 • 203

 • 178

 • 133

 • 106

 • 88

 • 83

 • 63

 • 46

 • 48

 • 36

 • 26

 • 27

 • 13

 • 14

 • 10

 • 3

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 7,575 số thí sinh
 • 5.49 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 5 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 5

 • 7

 • 15

 • 18

 • 36

 • 41

 • 61

 • 111

 • 132

 • 166

 • 237

 • 275

 • 330

 • 417

 • 513

 • 549

 • 611

 • 589

 • 546

 • 537

 • 517

 • 418

 • 341

 • 280

 • 229

 • 163

 • 140

 • 105

 • 58

 • 54

 • 40

 • 20

 • 3

 • 5

 • 0

 • 0

GDCD

 • 6,488 số thí sinh
 • 7 trung bình
 • 7.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 5

 • 10

 • 8

 • 10

 • 26

 • 23

 • 45

 • 72

 • 76

 • 121

 • 165

 • 175

 • 216

 • 250

 • 294

 • 376

 • 395

 • 474

 • 478

 • 525

 • 513

 • 527

 • 464

 • 358

 • 328

 • 240

 • 161

 • 94

 • 46

 • 7

 • 2

Tiếng Anh

 • 6,972 số thí sinh
 • 3.2 trung bình
 • 3 trung vị
 • 9 < 1 điểm
 • 6 9.4 điểm
 • 2.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 6

 • 13

 • 35

 • 67

 • 117

 • 222

 • 355

 • 478

 • 581

 • 686

 • 660

 • 663

 • 575

 • 469

 • 437

 • 311

 • 271

 • 152

 • 161

 • 106

 • 93

 • 64

 • 59

 • 47

 • 50

 • 32

 • 27

 • 30

 • 12

 • 30

 • 24

 • 11

 • 20

 • 18

 • 18

 • 15

 • 7

 • 9

 • 7

 • 7

 • 7

 • 6

 • 5

 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 16 số thí sinh
 • 6.52 trung bình
 • 6.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 8.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1