M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Lào Cai

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 08002466 Sở GDĐT Lào Cai 6 8.26 49.55
2 08002971 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.98 47.85
3 08002896 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.88 47.3
4 08005176 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.79 46.75
5 08000154 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.68 46.05
5 08002385 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.68 46.1
5 08002435 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.68 46.1
8 08003907 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.67 46
9 08002831 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.65 45.9
10 08002560 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.64 45.85
11 08005950 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.61 45.65
12 08005110 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.6 45.6
12 08002559 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.6 45.6
14 08002893 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.59 45.55
14 08002744 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.59 45.55
14 08002760 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.59 45.55
17 08002536 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.57 45.4
18 08005797 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.56 45.35
19 08002703 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.55 45.3
20 08001706 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.53 45.2
20 08002589 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.53 45.15
22 08002546 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.48 44.85
22 08002490 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.48 44.9
24 08002411 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.47 44.8
24 08002429 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.47 44.8
26 08002579 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.46 44.75
27 08005509 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.44 44.65
28 08002829 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.42 44.55
29 08002615 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.39 44.35
30 08002353 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.37 44.2
31 08002551 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.34 44.05
32 08002363 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.33 44
33 08005881 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.31 43.85
34 08001434 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.3 43.8
35 08002937 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.27 43.6
35 08000781 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.27 43.6
37 08002453 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.25 43.5
38 08002523 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.24 43.45
38 08003429 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.24 43.45
40 08002592 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.23 43.4
41 08003045 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.22 43.35
41 08002461 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.22 43.3
41 08003426 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.22 43.3
41 08002656 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.22 43.3
41 08002539 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.22 43.35
46 08002693 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.2 43.2
46 08002419 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.2 43.2
46 08004450 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.2 43.2
49 08000025 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.19 43.15
50 08004877 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.18 43.1
50 08002878 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.18 43.05
50 08003017 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.18 43.05
53 08005845 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.17 43
54 08000255 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.16 42.95
55 08003016 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.15 42.9
56 08002735 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.12 42.75
57 08006128 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.11 42.65
57 08002389 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.11 42.65
57 08002817 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.11 42.65
60 08001111 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.1 42.6
60 08002882 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.1 42.6
60 08003073 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.1 42.6
60 08000308 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.1 42.6
60 08005840 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.1 42.6
65 08002936 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.09 42.55
66 08002573 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.08 42.5
67 08003106 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.07 42.4
67 08000644 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.07 42.4
69 08005574 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.06 42.35
69 08002888 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.06 42.35
69 08003107 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.06 42.35
69 08002390 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.06 42.35
73 08003079 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.04 42.25
74 08002580 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.03 42.2
74 08004962 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.03 42.2
74 08002757 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.03 42.2
77 08002412 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.01 42.05
77 08005529 Sở GDĐT Lào Cai 6 7.01 42.05
79 08004684 Sở GDĐT Lào Cai 6 7 42
79 08005180 Sở GDĐT Lào Cai 6 7 42
79 08002395 Sở GDĐT Lào Cai 6 7 42
82 08002876 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.99 41.95
83 08002791 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.98 41.85
84 08002638 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.97 41.85
84 08002452 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.97 41.8
86 08003027 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.96 41.75
86 08002317 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.96 41.75
86 08002968 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.96 41.75
89 08001097 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.95 41.7
89 08002374 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.95 41.7
89 08003053 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.95 41.7
89 08004683 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.95 41.7
93 08001943 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.94 41.65
93 08002711 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.94 41.65
95 08002237 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.93 41.6
95 08001697 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.93 41.6
95 08002568 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.93 41.6
95 08003098 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.93 41.6
99 08002458 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.92 41.5
99 08000458 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.92 41.55
99 08005482 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.92 41.5
99 08002548 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.92 41.5
99 08000118 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.92 41.55
99 08002884 Sở GDĐT Lào Cai 6 6.92 41.5

Toán

 • 5,784 số thí sinh
 • 4.51 trung bình
 • 4.4 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.2 điểm
 • 4.6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 5

 • 10

 • 34

 • 38

 • 74

 • 90

 • 119

 • 160

 • 197

 • 219

 • 259

 • 256

 • 279

 • 295

 • 301

 • 282

 • 294

 • 344

 • 307

 • 268

 • 263

 • 260

 • 237

 • 215

 • 167

 • 169

 • 160

 • 118

 • 102

 • 62

 • 64

 • 46

 • 27

 • 18

 • 15

 • 14

 • 5

 • 4

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 5,725 số thí sinh
 • 5.7 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 4 9.5 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 3

 • 4

 • 15

 • 20

 • 33

 • 34

 • 40

 • 55

 • 72

 • 87

 • 128

 • 148

 • 186

 • 205

 • 229

 • 254

 • 381

 • 352

 • 391

 • 405

 • 416

 • 339

 • 374

 • 307

 • 306

 • 229

 • 202

 • 150

 • 144

 • 66

 • 64

 • 49

 • 26

 • 5

 • 4

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 1,311 số thí sinh
 • 5 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 8.75 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 2

 • 3

 • 8

 • 9

 • 24

 • 25

 • 43

 • 37

 • 68

 • 69

 • 69

 • 95

 • 88

 • 85

 • 94

 • 80

 • 78

 • 83

 • 82

 • 51

 • 42

 • 43

 • 30

 • 28

 • 25

 • 17

 • 15

 • 9

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 1,328 số thí sinh
 • 5.04 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 13

 • 13

 • 21

 • 33

 • 44

 • 61

 • 51

 • 57

 • 79

 • 75

 • 86

 • 76

 • 99

 • 91

 • 73

 • 70

 • 69

 • 66

 • 61

 • 48

 • 44

 • 24

 • 18

 • 16

 • 18

 • 8

 • 8

 • 0

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 1,306 số thí sinh
 • 4.95 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 8.5 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 4

 • 6

 • 7

 • 19

 • 26

 • 32

 • 61

 • 74

 • 69

 • 106

 • 122

 • 107

 • 118

 • 103

 • 104

 • 83

 • 76

 • 43

 • 40

 • 32

 • 14

 • 21

 • 17

 • 10

 • 6

 • 0

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 4,479 số thí sinh
 • 3.95 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 13

 • 23

 • 45

 • 101

 • 160

 • 230

 • 288

 • 368

 • 388

 • 414

 • 363

 • 338

 • 319

 • 269

 • 216

 • 193

 • 154

 • 126

 • 111

 • 90

 • 60

 • 48

 • 33

 • 33

 • 27

 • 26

 • 17

 • 8

 • 7

 • 3

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 4,279 số thí sinh
 • 5.68 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 6

 • 13

 • 13

 • 20

 • 20

 • 39

 • 53

 • 65

 • 100

 • 137

 • 173

 • 236

 • 247

 • 307

 • 323

 • 329

 • 316

 • 308

 • 282

 • 287

 • 234

 • 193

 • 168

 • 119

 • 113

 • 62

 • 48

 • 29

 • 17

 • 12

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

GDCD

 • 3,767 số thí sinh
 • 7.4 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 24 9.75 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 3

 • 1

 • 6

 • 7

 • 4

 • 7

 • 11

 • 25

 • 23

 • 28

 • 41

 • 48

 • 68

 • 77

 • 105

 • 126

 • 149

 • 178

 • 215

 • 228

 • 238

 • 324

 • 304

 • 333

 • 313

 • 292

 • 262

 • 175

 • 98

 • 50

 • 24

 • 0

Tiếng Anh

 • 4,385 số thí sinh
 • 3.35 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 7

 • 20

 • 48

 • 82

 • 115

 • 164

 • 240

 • 315

 • 361

 • 427

 • 399

 • 359

 • 313

 • 322

 • 215

 • 189

 • 138

 • 114

 • 83

 • 79

 • 44

 • 43

 • 28

 • 28

 • 29

 • 27

 • 23

 • 25

 • 22

 • 10

 • 11

 • 8

 • 14

 • 15

 • 14

 • 11

 • 7

 • 5

 • 10

 • 7

 • 4

 • 0

 • 6

 • 1

 • 0

 • 1

Tiếng Nhật

 • 2 số thí sinh
 • 3.5 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 3.8 điểm
 • 3.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 243 số thí sinh
 • 3.53 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 5

 • 8

 • 21

 • 20

 • 11

 • 23

 • 24

 • 22

 • 11

 • 18

 • 18

 • 9

 • 3

 • 6

 • 4

 • 2

 • 2

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 1

 • 3

 • 2

 • 1

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0