M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Long An

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 49004601 Sở GDĐT Long An 6 8.02 48.1
2 49004072 Sở GDĐT Long An 6 7.97 47.8
3 49004339 Sở GDĐT Long An 6 7.82 46.9
3 49004379 Sở GDĐT Long An 6 7.82 46.9
5 49004545 Sở GDĐT Long An 6 7.79 46.75
6 49007560 Sở GDĐT Long An 6 7.77 46.6
7 49003097 Sở GDĐT Long An 6 7.71 46.25
8 49007903 Sở GDĐT Long An 6 7.69 46.15
9 49004217 Sở GDĐT Long An 6 7.61 45.65
10 49003044 Sở GDĐT Long An 6 7.58 45.5
11 49012747 Sở GDĐT Long An 6 7.56 45.35
12 49004595 Sở GDĐT Long An 6 7.55 45.3
13 49012799 Sở GDĐT Long An 6 7.53 45.2
13 49005676 Sở GDĐT Long An 6 7.53 45.15
15 49004590 Sở GDĐT Long An 6 7.52 45.1
15 49010781 Sở GDĐT Long An 6 7.52 45.1
15 49001631 Sở GDĐT Long An 6 7.52 45.1
15 49004396 Sở GDĐT Long An 6 7.52 45.15
19 49004622 Sở GDĐT Long An 6 7.5 45
19 49008559 Sở GDĐT Long An 6 7.5 44.98
21 49001710 Sở GDĐT Long An 6 7.48 44.9
21 49004054 Sở GDĐT Long An 6 7.48 44.9
21 49007049 Sở GDĐT Long An 6 7.48 44.9
21 49006655 Sở GDĐT Long An 6 7.48 44.9
25 49001322 Sở GDĐT Long An 6 7.47 44.8
25 49004279 Sở GDĐT Long An 6 7.47 44.8
27 49008496 Sở GDĐT Long An 6 7.46 44.75
27 49010473 Sở GDĐT Long An 6 7.46 44.75
29 49013018 Sở GDĐT Long An 6 7.45 44.7
30 49013817 Sở GDĐT Long An 6 7.44 44.65
31 49008786 Sở GDĐT Long An 6 7.43 44.6
31 49004430 Sở GDĐT Long An 6 7.43 44.6
33 49001495 Sở GDĐT Long An 6 7.41 44.45
34 49005642 Sở GDĐT Long An 6 7.4 44.4
34 49012220 Sở GDĐT Long An 6 7.4 44.4
36 49014074 Sở GDĐT Long An 6 7.38 44.3
37 49013105 Sở GDĐT Long An 6 7.37 44.2
38 49002980 Sở GDĐT Long An 6 7.36 44.15
39 49008733 Sở GDĐT Long An 6 7.35 44.1
40 49009905 Sở GDĐT Long An 6 7.34 44.05
41 49008703 Sở GDĐT Long An 6 7.33 44
41 49004376 Sở GDĐT Long An 6 7.33 44
41 49008596 Sở GDĐT Long An 6 7.33 44
44 49004163 Sở GDĐT Long An 6 7.32 43.95
44 49001713 Sở GDĐT Long An 6 7.32 43.95
46 49010190 Sở GDĐT Long An 6 7.31 43.85
46 49002001 Sở GDĐT Long An 6 7.31 43.85
46 49013193 Sở GDĐT Long An 6 7.31 43.85
46 49004270 Sở GDĐT Long An 6 7.31 43.85
50 49001879 Sở GDĐT Long An 6 7.29 43.75
51 49008605 Sở GDĐT Long An 6 7.28 43.7
52 49012725 Sở GDĐT Long An 6 7.27 43.6
53 49004314 Sở GDĐT Long An 6 7.26 43.55
53 49002493 Sở GDĐT Long An 6 7.26 43.55
55 49008492 Sở GDĐT Long An 6 7.25 43.5
56 49013073 Sở GDĐT Long An 6 7.24 43.45
56 49004623 Sở GDĐT Long An 6 7.24 43.45
58 49004999 Sở GDĐT Long An 6 7.23 43.4
58 49005731 Sở GDĐT Long An 6 7.23 43.4
60 49008575 Sở GDĐT Long An 6 7.22 43.35
61 49012633 Sở GDĐT Long An 6 7.2 43.2
62 49011560 Sở GDĐT Long An 6 7.19 43.15
62 49011664 Sở GDĐT Long An 6 7.19 43.15
64 49004664 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.1
64 49007206 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.1
64 49009342 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.1
64 49007035 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.05
64 49008441 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.05
64 49001530 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.05
64 49005018 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.1
64 49004806 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.1
64 49004401 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.05
64 49007946 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.05
64 49004651 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.05
64 49004129 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.05
64 49004172 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.1
64 49006992 Sở GDĐT Long An 6 7.18 43.05
78 49008789 Sở GDĐT Long An 6 7.17 43
78 49008376 Sở GDĐT Long An 6 7.17 43
78 49002524 Sở GDĐT Long An 6 7.17 43.02
78 49004099 Sở GDĐT Long An 6 7.17 43
82 49004361 Sở GDĐT Long An 6 7.16 42.95
82 49008878 Sở GDĐT Long An 6 7.16 42.95
82 49001491 Sở GDĐT Long An 6 7.16 42.95
82 49004152 Sở GDĐT Long An 6 7.16 42.95
82 49008692 Sở GDĐT Long An 6 7.16 42.95
87 49002899 Sở GDĐT Long An 6 7.15 42.9
87 49003269 Sở GDĐT Long An 6 7.15 42.9
87 49008852 Sở GDĐT Long An 6 7.15 42.9
90 49008736 Sở GDĐT Long An 6 7.14 42.85
90 49002507 Sở GDĐT Long An 6 7.14 42.85
92 49004636 Sở GDĐT Long An 6 7.13 42.8
92 49012621 Sở GDĐT Long An 6 7.13 42.8
92 49001833 Sở GDĐT Long An 6 7.13 42.8
92 49007355 Sở GDĐT Long An 6 7.13 42.8
92 49000604 Sở GDĐT Long An 6 7.13 42.8
92 49007158 Sở GDĐT Long An 6 7.13 42.8
98 49004593 Sở GDĐT Long An 6 7.12 42.7
98 49003548 Sở GDĐT Long An 6 7.12 42.75
100 49008621 Sở GDĐT Long An 6 7.1 42.6
100 49008430 Sở GDĐT Long An 6 7.1 42.6
100 49004044 Sở GDĐT Long An 6 7.1 42.6

Toán

 • 14K số thí sinh
 • 4.96 trung bình
 • 5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5.2 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 8

 • 12

 • 23

 • 36

 • 57

 • 86

 • 135

 • 180

 • 234

 • 286

 • 345

 • 457

 • 511

 • 545

 • 670

 • 691

 • 689

 • 810

 • 811

 • 849

 • 887

 • 842

 • 833

 • 725

 • 634

 • 624

 • 542

 • 422

 • 311

 • 245

 • 179

 • 144

 • 94

 • 50

 • 35

 • 14

 • 11

 • 6

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 14K số thí sinh
 • 5.54 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 19

 • 21

 • 25

 • 58

 • 64

 • 115

 • 135

 • 256

 • 235

 • 359

 • 304

 • 470

 • 475

 • 666

 • 484

 • 1,308

 • 855

 • 1,124

 • 1,022

 • 1,285

 • 868

 • 1,015

 • 658

 • 723

 • 414

 • 414

 • 197

 • 215

 • 96

 • 52

 • 20

 • 10

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 8,768 số thí sinh
 • 4.74 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 9

 • 17

 • 39

 • 82

 • 125

 • 200

 • 257

 • 357

 • 439

 • 444

 • 553

 • 549

 • 541

 • 594

 • 597

 • 598

 • 543

 • 522

 • 423

 • 381

 • 360

 • 289

 • 232

 • 195

 • 148

 • 89

 • 85

 • 53

 • 26

 • 14

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 8,777 số thí sinh
 • 4.74 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 5

 • 13

 • 23

 • 52

 • 86

 • 145

 • 208

 • 253

 • 325

 • 408

 • 466

 • 501

 • 501

 • 574

 • 587

 • 609

 • 582

 • 539

 • 543

 • 468

 • 430

 • 359

 • 338

 • 228

 • 172

 • 115

 • 95

 • 62

 • 39

 • 21

 • 14

 • 4

 • 5

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 8,735 số thí sinh
 • 4.53 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 1

 • 9

 • 14

 • 47

 • 82

 • 131

 • 216

 • 366

 • 480

 • 632

 • 646

 • 734

 • 767

 • 749

 • 711

 • 625

 • 585

 • 477

 • 392

 • 306

 • 211

 • 141

 • 116

 • 91

 • 72

 • 47

 • 31

 • 26

 • 13

 • 5

 • 5

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,444 số thí sinh
 • 3.78 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 15

 • 42

 • 74

 • 161

 • 259

 • 364

 • 467

 • 605

 • 620

 • 614

 • 578

 • 479

 • 449

 • 402

 • 319

 • 249

 • 153

 • 132

 • 109

 • 71

 • 70

 • 48

 • 46

 • 24

 • 24

 • 11

 • 16

 • 13

 • 7

 • 5

 • 6

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,282 số thí sinh
 • 5.38 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 3

 • 5

 • 21

 • 28

 • 49

 • 81

 • 99

 • 130

 • 237

 • 257

 • 348

 • 399

 • 463

 • 479

 • 554

 • 518

 • 491

 • 476

 • 396

 • 310

 • 255

 • 222

 • 128

 • 122

 • 69

 • 45

 • 46

 • 21

 • 10

 • 9

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

GDCD

 • 5,309 số thí sinh
 • 7.36 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 7 10 điểm
 • 7.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 3

 • 3

 • 4

 • 12

 • 9

 • 25

 • 28

 • 42

 • 59

 • 72

 • 103

 • 164

 • 194

 • 239

 • 320

 • 380

 • 432

 • 451

 • 477

 • 452

 • 434

 • 399

 • 333

 • 250

 • 196

 • 122

 • 72

 • 22

 • 7

Tiếng Anh

 • 12K số thí sinh
 • 3.89 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 3 9.6 điểm
 • 3.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 16

 • 31

 • 44

 • 84

 • 147

 • 197

 • 329

 • 496

 • 594

 • 759

 • 790

 • 829

 • 800

 • 782

 • 743

 • 715

 • 632

 • 516

 • 441

 • 359

 • 299

 • 252

 • 273

 • 214

 • 168

 • 141

 • 141

 • 123

 • 99

 • 83

 • 76

 • 49

 • 39

 • 62

 • 38

 • 32

 • 29

 • 26

 • 20

 • 17

 • 9

 • 1

 • 5

 • 3

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 7.8 trung bình
 • 7.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 7.8 điểm
 • 7.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0