M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Nam Định

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 25003660 Sở GDĐT Nam Định 6 8.48 50.9
2 25000102 Sở GDĐT Nam Định 6 8.43 50.55
3 25018305 Sở GDĐT Nam Định 6 8.38 50.25
4 25013883 Sở GDĐT Nam Định 6 8.36 50.15
5 25000033 Sở GDĐT Nam Định 6 8.34 50.05
6 25001427 Sở GDĐT Nam Định 6 8.29 49.75
7 25000041 Sở GDĐT Nam Định 6 8.28 49.65
8 25010266 Sở GDĐT Nam Định 6 8.22 49.35
8 25015081 Sở GDĐT Nam Định 6 8.22 49.3
8 25014632 Sở GDĐT Nam Định 6 8.22 49.35
11 25015002 Sở GDĐT Nam Định 6 8.21 49.25
12 25000028 Sở GDĐT Nam Định 6 8.2 49.2
12 25000219 Sở GDĐT Nam Định 6 8.2 49.2
12 25019080 Sở GDĐT Nam Định 6 8.2 49.2
15 25000333 Sở GDĐT Nam Định 6 8.19 49.15
16 25000094 Sở GDĐT Nam Định 6 8.16 48.95
16 25000488 Sở GDĐT Nam Định 6 8.16 48.95
18 25016567 Sở GDĐT Nam Định 6 8.15 48.9
19 25000278 Sở GDĐT Nam Định 6 8.11 48.65
20 25000059 Sở GDĐT Nam Định 6 8.1 48.6
20 25007336 Sở GDĐT Nam Định 6 8.1 48.6
22 25001815 Sở GDĐT Nam Định 6 8.09 48.55
23 25000027 Sở GDĐT Nam Định 6 8.08 48.45
24 25005766 Sở GDĐT Nam Định 6 8.06 48.35
24 25003708 Sở GDĐT Nam Định 6 8.06 48.35
26 25000387 Sở GDĐT Nam Định 6 8.05 48.3
27 25012059 Sở GDĐT Nam Định 6 8.02 48.15
28 25000091 Sở GDĐT Nam Định 6 8 48
28 25003651 Sở GDĐT Nam Định 6 8 48
30 25008817 Sở GDĐT Nam Định 6 7.98 47.9
30 25004678 Sở GDĐT Nam Định 6 7.98 47.9
30 25000440 Sở GDĐT Nam Định 6 7.98 47.85
33 25016951 Sở GDĐT Nam Định 6 7.97 47.85
33 25018129 Sở GDĐT Nam Định 6 7.97 47.8
35 25001156 Sở GDĐT Nam Định 6 7.96 47.75
36 25000301 Sở GDĐT Nam Định 6 7.94 47.65
36 25017149 Sở GDĐT Nam Định 6 7.94 47.65
38 25001853 Sở GDĐT Nam Định 6 7.93 47.55
38 25018380 Sở GDĐT Nam Định 6 7.93 47.55
40 25000447 Sở GDĐT Nam Định 6 7.92 47.5
40 25000179 Sở GDĐT Nam Định 6 7.92 47.5
42 25013702 Sở GDĐT Nam Định 6 7.91 47.45
43 25004489 Sở GDĐT Nam Định 6 7.89 47.35
43 25001035 Sở GDĐT Nam Định 6 7.89 47.35
43 25000231 Sở GDĐT Nam Định 6 7.89 47.35
43 25000452 Sở GDĐT Nam Định 6 7.89 47.35
43 25009564 Sở GDĐT Nam Định 6 7.89 47.35
48 25000230 Sở GDĐT Nam Định 6 7.88 47.3
49 25003505 Sở GDĐT Nam Định 6 7.87 47.2
49 25012563 Sở GDĐT Nam Định 6 7.87 47.2
49 25003785 Sở GDĐT Nam Định 6 7.87 47.2
52 25007475 Sở GDĐT Nam Định 6 7.86 47.15
53 25001698 Sở GDĐT Nam Định 6 7.85 47.1
53 25016998 Sở GDĐT Nam Định 6 7.85 47.1
53 25006147 Sở GDĐT Nam Định 6 7.85 47.1
53 25015479 Sở GDĐT Nam Định 6 7.85 47.1
57 25013758 Sở GDĐT Nam Định 6 7.84 47.05
58 25015011 Sở GDĐT Nam Định 6 7.83 47
59 25000898 Sở GDĐT Nam Định 6 7.82 46.9
59 25003543 Sở GDĐT Nam Định 6 7.82 46.95
59 25011127 Sở GDĐT Nam Định 6 7.82 46.95
59 25010419 Sở GDĐT Nam Định 6 7.82 46.9
59 25018494 Sở GDĐT Nam Định 6 7.82 46.9
59 25014687 Sở GDĐT Nam Định 6 7.82 46.95
65 25000139 Sở GDĐT Nam Định 6 7.81 46.85
65 25000005 Sở GDĐT Nam Định 6 7.81 46.85
67 25009222 Sở GDĐT Nam Định 6 7.8 46.8
67 25003922 Sở GDĐT Nam Định 6 7.8 46.8
69 25000321 Sở GDĐT Nam Định 6 7.79 46.75
70 25000345 Sở GDĐT Nam Định 6 7.78 46.7
70 25000187 Sở GDĐT Nam Định 6 7.78 46.65
70 25005572 Sở GDĐT Nam Định 6 7.78 46.65
70 25006576 Sở GDĐT Nam Định 6 7.78 46.65
74 25017599 Sở GDĐT Nam Định 6 7.77 46.6
74 25005914 Sở GDĐT Nam Định 6 7.77 46.6
76 25001163 Sở GDĐT Nam Định 6 7.76 46.55
76 25016632 Sở GDĐT Nam Định 6 7.76 46.55
78 25000034 Sở GDĐT Nam Định 6 7.75 46.5
78 25001408 Sở GDĐT Nam Định 6 7.75 46.5
78 25017197 Sở GDĐT Nam Định 6 7.75 46.5
81 25007277 Sở GDĐT Nam Định 6 7.74 46.45
82 25003869 Sở GDĐT Nam Định 6 7.73 46.4
82 25005459 Sở GDĐT Nam Định 6 7.73 46.4
84 25000999 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.35
84 25000422 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.3
84 25000842 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.3
84 25010926 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.3
84 25016631 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.3
84 25013597 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.35
84 25003698 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.3
84 25003489 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.3
84 25008019 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.3
84 25008069 Sở GDĐT Nam Định 6 7.72 46.3
94 25014716 Sở GDĐT Nam Định 6 7.71 46.25
94 25006355 Sở GDĐT Nam Định 6 7.71 46.25
94 25007603 Sở GDĐT Nam Định 6 7.71 46.25
97 25007478 Sở GDĐT Nam Định 6 7.7 46.2
97 25004562 Sở GDĐT Nam Định 6 7.7 46.2
99 25016482 Sở GDĐT Nam Định 6 7.69 46.15
99 25018454 Sở GDĐT Nam Định 6 7.69 46.15
99 25013891 Sở GDĐT Nam Định 6 7.69 46.15
99 25009598 Sở GDĐT Nam Định 6 7.69 46.15
99 25003774 Sở GDĐT Nam Định 6 7.69 46.15
99 25000038 Sở GDĐT Nam Định 6 7.69 46.15

Toán

 • 20K số thí sinh
 • 5.48 trung bình
 • 5.6 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 2 9.8 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 6

 • 13

 • 30

 • 52

 • 60

 • 116

 • 142

 • 216

 • 239

 • 271

 • 304

 • 343

 • 403

 • 425

 • 442

 • 502

 • 518

 • 621

 • 672

 • 750

 • 867

 • 919

 • 1,070

 • 1,114

 • 1,161

 • 1,178

 • 1,128

 • 1,065

 • 977

 • 904

 • 826

 • 661

 • 545

 • 383

 • 267

 • 187

 • 122

 • 89

 • 48

 • 22

 • 7

 • 4

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

Ngữ văn

 • 19K số thí sinh
 • 6 trung bình
 • 6 trung vị
 • 10 < 1 điểm
 • 10 9.25 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 1

 • 1

 • 6

 • 4

 • 25

 • 30

 • 26

 • 61

 • 70

 • 102

 • 126

 • 172

 • 196

 • 259

 • 218

 • 331

 • 252

 • 472

 • 383

 • 1,200

 • 987

 • 1,540

 • 1,478

 • 2,059

 • 1,693

 • 1,749

 • 1,272

 • 1,420

 • 886

 • 789

 • 436

 • 572

 • 266

 • 185

 • 58

 • 45

 • 10

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 10K số thí sinh
 • 5.57 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 6.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 11

 • 21

 • 30

 • 54

 • 90

 • 132

 • 173

 • 213

 • 266

 • 366

 • 412

 • 433

 • 497

 • 557

 • 603

 • 607

 • 654

 • 634

 • 637

 • 656

 • 559

 • 541

 • 497

 • 429

 • 362

 • 277

 • 207

 • 121

 • 82

 • 42

 • 18

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 10K số thí sinh
 • 5.44 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 3

 • 12

 • 18

 • 44

 • 73

 • 103

 • 151

 • 223

 • 283

 • 335

 • 392

 • 431

 • 460

 • 528

 • 534

 • 597

 • 655

 • 633

 • 602

 • 680

 • 592

 • 606

 • 531

 • 446

 • 406

 • 274

 • 218

 • 158

 • 117

 • 65

 • 50

 • 22

 • 13

 • 3

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 10K số thí sinh
 • 4.82 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 10

 • 27

 • 61

 • 101

 • 179

 • 251

 • 333

 • 499

 • 598

 • 776

 • 834

 • 900

 • 873

 • 867

 • 805

 • 685

 • 546

 • 441

 • 375

 • 251

 • 204

 • 141

 • 90

 • 95

 • 60

 • 49

 • 25

 • 20

 • 8

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 9,369 số thí sinh
 • 4.03 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 31

 • 49

 • 103

 • 202

 • 320

 • 445

 • 617

 • 729

 • 823

 • 754

 • 787

 • 709

 • 624

 • 547

 • 469

 • 410

 • 343

 • 262

 • 216

 • 175

 • 149

 • 117

 • 84

 • 76

 • 78

 • 57

 • 54

 • 41

 • 24

 • 29

 • 9

 • 14

 • 5

 • 6

 • 4

 • 1

Địa lí

 • 9,284 số thí sinh
 • 5.84 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 7

 • 6

 • 10

 • 18

 • 30

 • 45

 • 72

 • 76

 • 97

 • 177

 • 262

 • 330

 • 417

 • 511

 • 607

 • 721

 • 719

 • 758

 • 661

 • 657

 • 614

 • 522

 • 462

 • 389

 • 293

 • 226

 • 173

 • 147

 • 103

 • 71

 • 46

 • 28

 • 15

 • 8

 • 1

GDCD

 • 7,542 số thí sinh
 • 7.65 trung bình
 • 7.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 8 10 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 3

 • 6

 • 0

 • 5

 • 6

 • 1

 • 8

 • 11

 • 19

 • 33

 • 59

 • 74

 • 89

 • 151

 • 174

 • 296

 • 336

 • 420

 • 517

 • 568

 • 641

 • 658

 • 726

 • 639

 • 625

 • 545

 • 412

 • 285

 • 149

 • 76

 • 8

Tiếng Anh

 • 16K số thí sinh
 • 4.25 trung bình
 • 4 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 5

 • 18

 • 39

 • 65

 • 145

 • 202

 • 311

 • 479

 • 615

 • 799

 • 893

 • 1,004

 • 1,073

 • 1,064

 • 1,010

 • 993

 • 886

 • 756

 • 693

 • 635

 • 536

 • 466

 • 443

 • 415

 • 327

 • 340

 • 239

 • 221

 • 194

 • 175

 • 150

 • 133

 • 144

 • 124

 • 110

 • 100

 • 88

 • 69

 • 62

 • 44

 • 29

 • 18

 • 9

 • 7

 • 2

 • 2

Tiếng Pháp

 • 28 số thí sinh
 • 7.91 trung bình
 • 8.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 9 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

 • 4

 • 1

 • 3

 • 2

 • 1

 • 2

Tiếng Nga

 • 17 số thí sinh
 • 7.86 trung bình
 • 8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 9.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 1

 • 1

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 3.4 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 3.4 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0