M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Nghệ An

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 29026949 Sở GDĐT Nghệ An 6 8.06 48.35
2 29014688 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.99 47.95
3 29028930 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.97 47.8
4 29026414 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.96 47.75
5 29027562 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.87 47.2
6 29026646 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.86 47.15
7 29026528 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.82 46.95
8 29019530 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.8 46.8
9 29024968 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.78 46.65
10 29026477 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.77 46.6
11 29005007 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.74 46.45
12 29010842 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.73 46.4
13 29022354 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.7 46.2
13 29026794 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.7 46.2
15 29009883 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.69 46.15
16 29012257 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.68 46.1
16 29014469 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.68 46.1
16 29026911 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.68 46.1
19 29005788 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.66 45.95
19 29026534 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.66 45.95
21 29011577 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.65 45.9
22 29026938 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.64 45.85
22 29002431 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.64 45.85
24 29020691 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.63 45.8
25 29024859 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.61 45.65
25 29007312 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.61 45.65
25 29014534 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.61 45.65
28 29026038 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.6 45.6
28 29027076 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.6 45.6
28 29022489 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.6 45.6
28 29025245 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.6 45.6
32 29026829 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.59 45.55
32 29005505 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.59 45.55
32 29026444 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.59 45.55
35 29026085 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.57 45.4
35 29025217 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.57 45.4
37 29017645 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.55 45.3
37 29006540 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.55 45.3
37 29002794 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.55 45.3
40 29026515 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.54 45.25
41 29029469 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.53 45.2
41 29021879 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.53 45.2
43 29024073 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.52 45.1
43 29028275 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.52 45.1
43 29026592 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.52 45.1
46 29005515 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.51 45.05
46 29023936 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.51 45.05
46 29026739 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.51 45.05
49 29028073 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.49 44.95
49 29000431 Sở GDĐT Nghệ An 9 7.49 67.4
51 29025258 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.48 44.9
51 29024964 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.48 44.85
51 29009336 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.48 44.9
54 29021685 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.46 44.75
54 29025532 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.46 44.75
56 29019816 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.45 44.7
57 29024893 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.44 44.65
57 29024770 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.44 44.65
57 29025046 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.44 44.65
60 29027558 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.43 44.6
61 29009140 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.42 44.5
61 29024707 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.42 44.5
61 29005263 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.42 44.5
64 29027035 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.41 44.45
64 29027019 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.41 44.45
64 29026615 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.41 44.45
64 29027114 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.41 44.45
68 29007657 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.4 44.4
68 29026569 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.4 44.4
68 29025121 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.4 44.4
68 29026831 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.4 44.4
68 29024929 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.4 44.4
68 29009977 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.4 44.4
74 29015679 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.39 44.35
74 29024795 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.39 44.35
74 29025145 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.39 44.35
74 29026428 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.39 44.35
78 29024421 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.38 44.3
78 29027006 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.38 44.3
78 29021403 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.38 44.3
78 29025300 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.38 44.25
78 29027059 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.38 44.3
78 29027049 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.38 44.3
78 29009020 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.38 44.25
78 29015835 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.38 44.25
86 29025122 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.37 44.2
86 29019045 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.37 44.2
88 29027017 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.36 44.15
88 29026952 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.36 44.15
88 29027489 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.36 44.15
91 29027631 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.35 44.1
92 29003053 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.34 44.05
92 29029540 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.34 44.05
92 29026573 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.34 44.05
92 29028812 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.34 44.05
96 29026502 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.33 44
96 29017369 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.33 44
96 29007450 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.33 44
96 29023894 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.33 44
100 29024750 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.32 43.95
100 29019867 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.32 43.9
100 29026431 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.32 43.9
100 29027528 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.32 43.95
100 29024980 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.32 43.95
100 29024501 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.32 43.9
100 29025263 Sở GDĐT Nghệ An 6 7.32 43.95

Toán

 • 31K số thí sinh
 • 4.64 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 19

 • 42

 • 91

 • 165

 • 262

 • 424

 • 593

 • 846

 • 1,018

 • 1,155

 • 1,201

 • 1,329

 • 1,367

 • 1,346

 • 1,363

 • 1,445

 • 1,419

 • 1,327

 • 1,321

 • 1,231

 • 1,324

 • 1,221

 • 1,160

 • 1,176

 • 1,079

 • 1,031

 • 935

 • 915

 • 801

 • 747

 • 635

 • 559

 • 428

 • 355

 • 271

 • 232

 • 156

 • 90

 • 64

 • 31

 • 17

 • 10

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 30K số thí sinh
 • 5.45 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 4

 • 2

 • 5

 • 43

 • 61

 • 84

 • 193

 • 189

 • 399

 • 509

 • 741

 • 778

 • 1,099

 • 1,074

 • 1,378

 • 1,224

 • 1,580

 • 1,322

 • 2,042

 • 1,541

 • 1,953

 • 1,643

 • 2,172

 • 1,618

 • 1,739

 • 1,205

 • 1,463

 • 924

 • 1,013

 • 651

 • 686

 • 396

 • 345

 • 215

 • 134

 • 35

 • 18

 • 1

 • 0

Vật lí

 • 11K số thí sinh
 • 4.9 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 4

 • 21

 • 42

 • 102

 • 171

 • 289

 • 345

 • 456

 • 593

 • 550

 • 535

 • 592

 • 490

 • 510

 • 505

 • 521

 • 452

 • 473

 • 440

 • 426

 • 458

 • 397

 • 449

 • 381

 • 399

 • 338

 • 326

 • 257

 • 216

 • 144

 • 76

 • 42

 • 19

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

Hóa học

 • 11K số thí sinh
 • 4.96 trung bình
 • 5 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 5 10 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 6

 • 1

 • 26

 • 47

 • 99

 • 143

 • 223

 • 303

 • 430

 • 473

 • 543

 • 549

 • 579

 • 566

 • 551

 • 532

 • 526

 • 563

 • 464

 • 521

 • 521

 • 520

 • 494

 • 467

 • 437

 • 376

 • 312

 • 282

 • 205

 • 170

 • 126

 • 84

 • 44

 • 31

 • 15

 • 6

 • 2

 • 5

Sinh học

 • 11K số thí sinh
 • 4.33 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 1

 • 1

 • 2

 • 5

 • 11

 • 34

 • 65

 • 126

 • 206

 • 293

 • 433

 • 616

 • 737

 • 849

 • 906

 • 931

 • 909

 • 853

 • 753

 • 605

 • 500

 • 445

 • 357

 • 266

 • 201

 • 151

 • 150

 • 130

 • 100

 • 84

 • 83

 • 49

 • 24

 • 16

 • 10

 • 10

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 21K số thí sinh
 • 3.68 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 8 < 1 điểm
 • 4 9.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 7

 • 17

 • 53

 • 148

 • 344

 • 609

 • 1,038

 • 1,391

 • 1,738

 • 2,038

 • 2,197

 • 2,021

 • 1,874

 • 1,631

 • 1,364

 • 1,066

 • 797

 • 617

 • 514

 • 356

 • 292

 • 186

 • 163

 • 140

 • 118

 • 102

 • 74

 • 57

 • 58

 • 51

 • 41

 • 26

 • 22

 • 19

 • 9

 • 5

 • 4

 • 0

Địa lí

 • 21K số thí sinh
 • 5.44 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 9

 • 21

 • 50

 • 61

 • 94

 • 169

 • 237

 • 335

 • 471

 • 631

 • 823

 • 1,086

 • 1,328

 • 1,548

 • 1,685

 • 1,713

 • 1,714

 • 1,665

 • 1,510

 • 1,375

 • 1,051

 • 871

 • 684

 • 532

 • 404

 • 293

 • 211

 • 138

 • 99

 • 73

 • 59

 • 31

 • 28

 • 8

 • 3

GDCD

 • 20K số thí sinh
 • 6.88 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 6

 • 3

 • 8

 • 17

 • 32

 • 34

 • 55

 • 71

 • 110

 • 116

 • 219

 • 238

 • 329

 • 438

 • 561

 • 735

 • 853

 • 1,059

 • 1,192

 • 1,388

 • 1,594

 • 1,589

 • 1,690

 • 1,603

 • 1,439

 • 1,215

 • 1,060

 • 791

 • 530

 • 341

 • 184

 • 89

 • 30

 • 2

Tiếng Anh

 • 27K số thí sinh
 • 3.39 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 16 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 12

 • 54

 • 109

 • 229

 • 422

 • 733

 • 1,115

 • 1,547

 • 1,976

 • 2,159

 • 2,479

 • 2,401

 • 2,056

 • 1,945

 • 1,647

 • 1,273

 • 1,030

 • 849

 • 647

 • 483

 • 434

 • 333

 • 294

 • 228

 • 209

 • 225

 • 176

 • 147

 • 165

 • 122

 • 113

 • 115

 • 116

 • 109

 • 97

 • 87

 • 74

 • 66

 • 43

 • 57

 • 43

 • 34

 • 33

 • 7

 • 6

 • 6

 • 1

Tiếng Pháp

 • 21 số thí sinh
 • 7.68 trung bình
 • 8.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 5.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 1

 • 1

 • 2

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Tiếng Nga

 • 4 số thí sinh
 • 8.3 trung bình
 • 7.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 6.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 2 số thí sinh
 • 4.3 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 5 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0