M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Quảng Ninh

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 17013194 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 8.48 50.85
2 17006642 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 8.39 50.35
3 17005958 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 8.13 48.8
4 17006474 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 8.08 48.5
4 17006776 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 8.08 48.45
4 17006503 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 8.08 48.45
7 17012214 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.98 47.85
8 17006813 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.92 47.5
9 17006181 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.88 47.3
10 17006538 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.85 47.1
11 17006526 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.82 46.95
12 17006896 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.79 46.75
13 17006907 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.78 46.65
14 17006174 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.77 46.6
15 17005349 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.73 46.4
16 17011639 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.7 46.2
17 17005701 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.67 46
18 17006721 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.66 45.95
18 17006800 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.66 45.95
18 17009161 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.66 45.95
21 17011409 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.62 45.75
21 17006120 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.62 45.7
23 17006688 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.58 45.45
24 17006587 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.57 45.4
25 17010466 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.56 45.35
26 17006462 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.55 45.3
27 17008707 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.54 45.25
27 17013195 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.54 45.25
29 17006850 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.53 45.2
30 17005811 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.52 45.15
31 17011558 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.5 45
31 17006811 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.5 45
31 17014100 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.5 45
34 17011786 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.48 44.9
34 17014630 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.48 44.9
36 17006888 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.47 44.8
36 17009247 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.47 44.8
38 17004110 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.46 44.75
39 17011127 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.44 44.65
40 17005482 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.43 44.55
40 17006198 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.43 44.6
42 17006633 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.42 44.55
42 17006326 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.42 44.5
44 17011828 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.4 44.4
44 17005409 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.4 44.4
44 17006009 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.4 44.4
44 17006790 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.4 44.4
48 17006095 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.39 44.35
48 17008020 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.39 44.35
48 17006689 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.39 44.35
51 17006719 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.38 44.25
51 17012247 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.38 44.3
51 17006173 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.38 44.3
51 17006606 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.38 44.25
55 17013536 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.37 44.2
56 17006583 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.36 44.15
57 17005387 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.35 44.1
58 17006535 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.34 44.05
59 17003166 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.33 44
59 17011782 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.33 44
59 17003913 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.33 44
62 17006286 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.32 43.95
63 17000703 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.31 43.85
64 17006861 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.3 43.8
64 17007766 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.3 43.8
64 17006519 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.3 43.8
67 17004379 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.29 43.75
67 17006283 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.29 43.75
69 17007992 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.28 43.65
69 17006518 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.28 43.65
69 17010979 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.28 43.7
69 17013128 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.28 43.65
69 17005561 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.28 43.65
69 17011758 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.28 43.65
75 17004240 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.26 43.55
76 17006656 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.24 43.45
76 17006363 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.24 43.45
76 17008893 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.24 43.45
76 17007366 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.24 43.45
80 17005301 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.23 43.4
81 17009062 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.22 43.35
81 17006511 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.22 43.35
81 17005057 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.22 43.3
81 17006809 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.22 43.3
81 17005341 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.22 43.3
81 17006353 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.22 43.35
81 17006255 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.22 43.3
81 17006339 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.22 43.35
89 17014535 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.21 43.25
89 17010679 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.21 43.25
89 17007126 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.21 43.25
92 17003489 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.19 43.15
92 17001180 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.19 43.15
94 17010597 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.18 43.1
94 17003771 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.18 43.05
94 17008585 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.18 43.05
94 17008051 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.18 43.1
94 17003580 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.18 43.05
94 17006707 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.18 43.05
100 17003505 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.17 43
100 17005819 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.17 43
100 17006596 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.17 43
100 17013963 Sở GDĐT Quảng Ninh 6 7.17 43

Toán

 • 15K số thí sinh
 • 4.42 trung bình
 • 4.4 trung vị
 • 13 < 1 điểm
 • 4 9.2 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 11

 • 17

 • 28

 • 63

 • 104

 • 174

 • 267

 • 380

 • 478

 • 548

 • 608

 • 613

 • 605

 • 627

 • 676

 • 626

 • 651

 • 615

 • 624

 • 643

 • 671

 • 641

 • 622

 • 602

 • 554

 • 563

 • 528

 • 420

 • 332

 • 302

 • 259

 • 203

 • 176

 • 113

 • 108

 • 76

 • 47

 • 43

 • 16

 • 7

 • 2

 • 2

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 14K số thí sinh
 • 5.03 trung bình
 • 5 trung vị
 • 20 < 1 điểm
 • 9 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 6

 • 1

 • 6

 • 7

 • 13

 • 41

 • 72

 • 98

 • 183

 • 262

 • 317

 • 401

 • 581

 • 600

 • 792

 • 705

 • 784

 • 593

 • 748

 • 586

 • 812

 • 626

 • 786

 • 673

 • 785

 • 620

 • 659

 • 490

 • 558

 • 337

 • 414

 • 257

 • 274

 • 154

 • 151

 • 51

 • 25

 • 9

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 3,614 số thí sinh
 • 4.96 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 6

 • 16

 • 46

 • 55

 • 84

 • 146

 • 115

 • 129

 • 129

 • 152

 • 167

 • 163

 • 189

 • 158

 • 189

 • 181

 • 177

 • 179

 • 182

 • 160

 • 171

 • 130

 • 135

 • 139

 • 105

 • 94

 • 74

 • 55

 • 40

 • 29

 • 6

 • 7

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 3,603 số thí sinh
 • 4.91 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 9 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 14

 • 15

 • 41

 • 42

 • 101

 • 106

 • 115

 • 140

 • 156

 • 146

 • 164

 • 186

 • 174

 • 206

 • 202

 • 181

 • 188

 • 184

 • 165

 • 159

 • 160

 • 132

 • 129

 • 115

 • 105

 • 81

 • 67

 • 58

 • 30

 • 17

 • 9

 • 9

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 3,494 số thí sinh
 • 4.44 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 8.75 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 4

 • 6

 • 21

 • 40

 • 56

 • 102

 • 140

 • 158

 • 221

 • 239

 • 256

 • 285

 • 272

 • 248

 • 257

 • 210

 • 214

 • 159

 • 116

 • 100

 • 81

 • 70

 • 76

 • 39

 • 36

 • 29

 • 23

 • 22

 • 5

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 11K số thí sinh
 • 3.73 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 5 9.5 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 17

 • 41

 • 109

 • 228

 • 344

 • 555

 • 778

 • 979

 • 1,023

 • 1,036

 • 1,044

 • 838

 • 763

 • 647

 • 589

 • 467

 • 367

 • 316

 • 250

 • 217

 • 182

 • 135

 • 81

 • 70

 • 66

 • 45

 • 33

 • 30

 • 36

 • 22

 • 11

 • 16

 • 10

 • 6

 • 5

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 11K số thí sinh
 • 5.38 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 3

 • 5

 • 14

 • 26

 • 39

 • 65

 • 79

 • 116

 • 158

 • 241

 • 275

 • 390

 • 471

 • 589

 • 694

 • 795

 • 791

 • 839

 • 824

 • 744

 • 747

 • 629

 • 552

 • 470

 • 398

 • 288

 • 242

 • 178

 • 144

 • 97

 • 55

 • 35

 • 21

 • 20

 • 4

 • 2

 • 0

GDCD

 • 9,575 số thí sinh
 • 6.97 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 3

 • 5

 • 5

 • 8

 • 16

 • 22

 • 29

 • 31

 • 54

 • 63

 • 79

 • 108

 • 121

 • 171

 • 173

 • 272

 • 283

 • 401

 • 440

 • 501

 • 634

 • 682

 • 686

 • 758

 • 756

 • 695

 • 686

 • 583

 • 450

 • 356

 • 246

 • 143

 • 76

 • 31

 • 2

Tiếng Anh

 • 12K số thí sinh
 • 3.6 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 14 < 1 điểm
 • 3 9.8 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 10

 • 27

 • 50

 • 70

 • 166

 • 294

 • 452

 • 602

 • 775

 • 910

 • 970

 • 905

 • 847

 • 716

 • 663

 • 540

 • 450

 • 395

 • 333

 • 291

 • 226

 • 224

 • 147

 • 153

 • 143

 • 119

 • 109

 • 98

 • 107

 • 92

 • 79

 • 86

 • 76

 • 72

 • 63

 • 55

 • 43

 • 44

 • 38

 • 31

 • 20

 • 21

 • 9

 • 4

 • 6

 • 3

 • 0

Tiếng Pháp

 • 41 số thí sinh
 • 5.16 trung bình
 • 4.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 3

 • 1

 • 1

 • 1

 • 2

 • 2

 • 2

 • 1

 • 2

 • 1

 • 2

 • 1

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

Tiếng Đức

 • 1 số thí sinh
 • 8 trung bình
 • 8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 2 số thí sinh
 • 7.9 trung bình
 • 6.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 6.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 157 số thí sinh
 • 3.63 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.6 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 2

 • 5

 • 6

 • 11

 • 13

 • 15

 • 9

 • 12

 • 9

 • 12

 • 4

 • 11

 • 12

 • 7

 • 2

 • 0

 • 4

 • 2

 • 1

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0