M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Ninh Bình

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 27006449 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.4 50.4
2 27003117 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.32 49.9
3 27003038 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.23 49.4
4 27004730 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.2 49.2
5 27000347 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.15 48.9
6 27000259 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.12 48.7
7 27003142 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.11 48.65
8 27009105 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.06 48.35
9 27009138 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.02 48.1
9 27006452 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8.02 48.1
11 27003287 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8 48
11 27001288 Sở GDĐT Ninh Bình 6 8 48
13 27004094 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.99 47.95
14 27003091 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.97 47.8
15 27003157 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.96 47.75
16 27000538 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.9 47.4
17 27008615 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.88 47.25
17 27003161 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.88 47.25
19 27008788 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.86 47.15
20 27009264 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.84 47.05
21 27002175 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.83 47
22 27003279 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.82 46.9
22 27003238 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.82 46.9
24 27009129 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.81 46.85
25 27003447 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.8 46.8
26 27008729 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.79 46.75
27 27005125 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.78 46.65
28 27004880 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.77 46.6
29 27001621 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.75 46.5
29 27003300 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.75 46.5
31 27003541 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.74 46.45
31 27006354 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.74 46.45
33 27000218 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.73 46.4
34 27003453 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.71 46.25
35 27001947 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.7 46.2
36 27002390 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.69 46.15
37 27001143 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.68 46.05
37 27003082 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.68 46.05
37 27000707 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.68 46.1
40 27008462 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.66 45.95
41 27003459 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.65 45.9
41 27000416 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.65 45.9
41 27003513 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.65 45.9
44 27007454 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.64 45.85
45 27009061 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.63 45.8
45 27009422 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.63 45.8
47 27000600 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.62 45.7
47 27002416 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.62 45.7
49 27003426 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.61 45.65
49 27009273 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.61 45.65
49 27007592 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.61 45.65
52 27005265 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.6 45.6
52 27003439 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.6 45.6
54 27006295 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.58 45.45
54 27007873 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.58 45.45
54 27000281 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.58 45.5
54 27006094 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.58 45.5
58 27007627 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.57 45.45
59 27003044 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.56 45.35
59 27009221 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.56 45.35
59 27003390 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.56 45.35
59 27005140 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.56 45.35
59 27006384 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.56 45.35
59 27000638 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.56 45.35
65 27009355 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.55 45.3
66 27003660 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.54 45.25
66 27003286 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.54 45.25
66 27003281 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.54 45.25
69 27002184 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.53 45.2
69 27005113 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.53 45.2
69 27000035 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.53 45.2
69 27003538 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.53 45.2
73 27008727 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.52 45.1
74 27005245 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.51 45.05
75 27008784 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.5 45
75 27003462 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.5 45
75 27008198 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.5 45
75 27009151 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.5 45
79 27001126 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.49 44.95
80 27001447 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.48 44.85
80 27003602 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.48 44.85
80 27003271 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.48 44.85
80 27003430 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.48 44.85
80 27002343 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.48 44.9
80 27006678 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.48 44.85
86 27003283 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.47 44.85
86 27000518 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.47 44.85
88 27004245 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.46 44.75
88 27005124 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.46 44.75
90 27008682 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.45 44.7
91 27000023 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.44 44.65
91 27003938 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.44 44.65
93 27007698 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.43 44.6
93 27003442 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.43 44.6
93 27001634 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.43 44.6
93 27002863 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.43 44.6
93 27003105 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.43 44.6
98 27007768 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.42 44.5
98 27009235 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.42 44.5
98 27002025 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.42 44.5
98 27003248 Sở GDĐT Ninh Bình 6 7.42 44.5

Toán

 • 9,569 số thí sinh
 • 5.17 trung bình
 • 5.2 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 4 9.2 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 11

 • 15

 • 24

 • 32

 • 68

 • 97

 • 119

 • 126

 • 171

 • 207

 • 240

 • 268

 • 320

 • 373

 • 356

 • 397

 • 369

 • 410

 • 448

 • 437

 • 441

 • 499

 • 442

 • 480

 • 470

 • 441

 • 414

 • 369

 • 301

 • 269

 • 249

 • 188

 • 176

 • 102

 • 75

 • 68

 • 44

 • 26

 • 13

 • 6

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 9,446 số thí sinh
 • 5.97 trung bình
 • 6 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 8 9.25 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 16

 • 16

 • 35

 • 58

 • 65

 • 87

 • 111

 • 142

 • 142

 • 173

 • 194

 • 205

 • 202

 • 257

 • 248

 • 454

 • 489

 • 550

 • 612

 • 680

 • 653

 • 680

 • 575

 • 596

 • 483

 • 488

 • 357

 • 311

 • 240

 • 164

 • 101

 • 51

 • 8

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 3,548 số thí sinh
 • 5.57 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 8 9 điểm
 • 6.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 6

 • 19

 • 18

 • 29

 • 50

 • 70

 • 74

 • 91

 • 125

 • 128

 • 168

 • 170

 • 179

 • 211

 • 206

 • 215

 • 220

 • 207

 • 220

 • 233

 • 215

 • 176

 • 137

 • 111

 • 92

 • 79

 • 52

 • 23

 • 13

 • 8

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 3,548 số thí sinh
 • 5.32 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 1

 • 6

 • 13

 • 26

 • 32

 • 43

 • 59

 • 93

 • 95

 • 124

 • 149

 • 161

 • 192

 • 183

 • 184

 • 222

 • 210

 • 207

 • 214

 • 216

 • 209

 • 175

 • 169

 • 136

 • 108

 • 88

 • 67

 • 52

 • 39

 • 40

 • 15

 • 7

 • 5

 • 2

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 3,470 số thí sinh
 • 4.75 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 1

 • 1

 • 13

 • 23

 • 41

 • 62

 • 90

 • 125

 • 177

 • 229

 • 261

 • 314

 • 325

 • 315

 • 272

 • 274

 • 239

 • 166

 • 132

 • 98

 • 84

 • 73

 • 53

 • 32

 • 21

 • 17

 • 8

 • 8

 • 3

 • 7

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,060 số thí sinh
 • 4.12 trung bình
 • 4 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 6 9.5 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 15

 • 23

 • 65

 • 104

 • 203

 • 273

 • 328

 • 428

 • 490

 • 513

 • 522

 • 472

 • 433

 • 375

 • 317

 • 271

 • 224

 • 197

 • 168

 • 131

 • 87

 • 83

 • 59

 • 48

 • 50

 • 32

 • 36

 • 22

 • 31

 • 15

 • 15

 • 12

 • 8

 • 6

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 5,931 số thí sinh
 • 5.9 trung bình
 • 6 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 9

 • 3

 • 8

 • 13

 • 11

 • 45

 • 57

 • 93

 • 106

 • 155

 • 211

 • 235

 • 296

 • 377

 • 434

 • 431

 • 457

 • 458

 • 451

 • 376

 • 347

 • 317

 • 240

 • 211

 • 168

 • 135

 • 96

 • 67

 • 49

 • 32

 • 20

 • 11

 • 5

 • 2

GDCD

 • 4,780 số thí sinh
 • 7.82 trung bình
 • 8 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 9 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 2

 • 1

 • 9

 • 8

 • 8

 • 14

 • 18

 • 31

 • 49

 • 77

 • 98

 • 130

 • 166

 • 218

 • 254

 • 332

 • 375

 • 484

 • 466

 • 454

 • 445

 • 407

 • 324

 • 233

 • 108

 • 54

 • 9

Tiếng Anh

 • 7,538 số thí sinh
 • 4.04 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 6

 • 12

 • 27

 • 39

 • 92

 • 130

 • 205

 • 302

 • 398

 • 416

 • 499

 • 516

 • 532

 • 514

 • 462

 • 448

 • 375

 • 335

 • 286

 • 239

 • 231

 • 191

 • 144

 • 147

 • 119

 • 102

 • 83

 • 83

 • 74

 • 79

 • 63

 • 58

 • 45

 • 54

 • 44

 • 31

 • 28

 • 36

 • 33

 • 20

 • 19

 • 9

 • 7

 • 2

 • 2

 • 1

Tiếng Pháp

 • 8 số thí sinh
 • 8.38 trung bình
 • 8.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 8.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0