M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Ninh Thuận

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 45000306 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.62 45.75
2 45004442 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.58 45.45
3 45005595 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.57 45.45
4 45005555 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.55 45.3
5 45004431 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.51 45.05
6 45005437 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.47 44.8
7 45005671 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.44 44.65
8 45004572 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.43 44.6
9 45005814 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.4 44.4
10 45005010 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.34 44.05
11 45004850 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.32 43.95
11 45000531 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.32 43.9
13 45005821 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.28 43.7
13 45004533 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.28 43.65
15 45004727 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.26 43.55
16 45004900 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.22 43.3
17 45005387 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.18 43.1
17 45001530 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.18 43.05
17 45004683 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.18 43.05
20 45005794 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.16 42.95
21 45004694 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.12 42.7
22 45004537 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.08 42.45
23 45004526 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.04 42.25
24 45004409 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.03 42.15
25 45005315 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.02 42.1
25 45004629 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.02 42.1
27 45001408 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7.01 42.05
28 45003430 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 7 42
29 45005648 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.97 41.85
30 45004536 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.96 41.75
31 45004430 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.93 41.6
32 45005640 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.92 41.55
32 45004141 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.92 41.5
34 45005506 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.88 41.3
34 45000342 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.88 41.3
34 45004756 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.88 41.3
37 45000423 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.86 41.15
37 45004010 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.86 41.15
39 45004508 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.84 41.05
40 45005550 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.82 40.9
40 45004611 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.82 40.95
40 45000377 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.82 40.9
43 45004957 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.8 40.8
44 45005605 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.78 40.65
44 45004908 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.78 40.7
44 45000814 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.78 40.7
44 45004664 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.78 40.65
48 45000301 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.75 40.5
49 45001625 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.72 40.3
49 45004383 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.72 40.35
51 45005413 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.71 40.25
51 45004822 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.71 40.25
53 45001255 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.7 40.2
54 45000592 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.69 40.15
54 45004117 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.69 40.15
54 45004660 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.69 40.15
57 45005381 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.68 40.1
57 45003932 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.68 40.05
59 45005349 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.67 40
59 45004538 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.67 40
61 45005385 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.64 39.85
61 45004017 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.64 39.85
63 45004225 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.63 39.8
63 45004588 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.63 39.8
63 45004439 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.63 39.8
66 45001599 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.62 39.7
66 45005780 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.62 39.7
66 45000037 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.62 39.7
66 45004975 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.62 39.75
66 45004612 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.62 39.75
66 45005764 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.62 39.7
72 45005436 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.61 39.65
72 45001182 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.61 39.65
72 45004597 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.61 39.65
72 45000458 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.61 39.65
72 45004488 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.61 39.65
77 45005719 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.6 39.6
77 45003354 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.6 39.6
77 45000136 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.6 39.6
80 45005674 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.59 39.55
81 45004800 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.58 39.45
81 45004599 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.58 39.5
81 45004459 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.58 39.5
84 45005634 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.56 39.35
85 45005390 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.54 39.25
86 45004108 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.53 39.15
87 45004856 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.52 39.15
87 45005516 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.52 39.1
87 45005453 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.52 39.1
87 45001187 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.52 39.1
87 45000537 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.52 39.15
87 45000358 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.52 39.1
87 45003433 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.52 39.1
94 45005523 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.51 39.05
94 45004569 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.51 39.05
96 45005770 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.5 39
97 45001197 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.49 38.95
97 45000004 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.49 38.95
97 45005521 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.49 38.95
97 45003382 Sở GDĐT Ninh Thuận 6 6.49 38.95

Toán

 • 5,738 số thí sinh
 • 4.55 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 8.6 điểm
 • 4.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 4

 • 10

 • 30

 • 51

 • 77

 • 111

 • 145

 • 159

 • 191

 • 191

 • 227

 • 236

 • 227

 • 276

 • 272

 • 277

 • 294

 • 292

 • 281

 • 291

 • 291

 • 266

 • 279

 • 228

 • 207

 • 197

 • 186

 • 111

 • 113

 • 72

 • 47

 • 36

 • 24

 • 15

 • 13

 • 2

 • 5

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 5,657 số thí sinh
 • 5.1 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 4

 • 2

 • 3

 • 11

 • 11

 • 23

 • 37

 • 39

 • 78

 • 94

 • 130

 • 128

 • 228

 • 198

 • 323

 • 219

 • 359

 • 302

 • 575

 • 413

 • 501

 • 326

 • 492

 • 248

 • 280

 • 145

 • 213

 • 89

 • 95

 • 26

 • 35

 • 12

 • 10

 • 6

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 2,116 số thí sinh
 • 4.62 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 3 8.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 3

 • 9

 • 15

 • 34

 • 38

 • 71

 • 91

 • 99

 • 100

 • 125

 • 120

 • 119

 • 122

 • 130

 • 143

 • 126

 • 110

 • 126

 • 94

 • 81

 • 74

 • 65

 • 76

 • 45

 • 47

 • 17

 • 17

 • 11

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 2,143 số thí sinh
 • 4.81 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 5

 • 8

 • 30

 • 37

 • 54

 • 66

 • 82

 • 90

 • 109

 • 134

 • 119

 • 114

 • 112

 • 131

 • 118

 • 152

 • 135

 • 118

 • 111

 • 103

 • 104

 • 67

 • 46

 • 44

 • 18

 • 13

 • 9

 • 5

 • 2

 • 5

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 2,079 số thí sinh
 • 4.43 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 8.75 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 5

 • 6

 • 14

 • 22

 • 55

 • 72

 • 101

 • 117

 • 139

 • 193

 • 164

 • 196

 • 178

 • 131

 • 138

 • 130

 • 94

 • 73

 • 46

 • 59

 • 38

 • 30

 • 22

 • 18

 • 11

 • 10

 • 4

 • 5

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 3,695 số thí sinh
 • 3.62 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 12

 • 32

 • 79

 • 105

 • 175

 • 278

 • 311

 • 329

 • 377

 • 359

 • 333

 • 279

 • 232

 • 194

 • 143

 • 93

 • 81

 • 63

 • 55

 • 37

 • 23

 • 26

 • 17

 • 13

 • 12

 • 10

 • 5

 • 8

 • 6

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 3,578 số thí sinh
 • 5.24 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 2

 • 1

 • 7

 • 11

 • 17

 • 33

 • 22

 • 51

 • 69

 • 97

 • 131

 • 184

 • 214

 • 247

 • 271

 • 305

 • 294

 • 287

 • 257

 • 245

 • 218

 • 171

 • 135

 • 122

 • 59

 • 33

 • 31

 • 25

 • 17

 • 7

 • 8

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

GDCD

 • 3,286 số thí sinh
 • 6.76 trung bình
 • 6.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.75 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 2

 • 2

 • 9

 • 9

 • 18

 • 9

 • 23

 • 36

 • 45

 • 70

 • 81

 • 96

 • 127

 • 159

 • 188

 • 243

 • 266

 • 291

 • 293

 • 289

 • 245

 • 237

 • 178

 • 145

 • 92

 • 57

 • 41

 • 23

 • 6

 • 3

 • 0

Tiếng Anh

 • 4,799 số thí sinh
 • 3.58 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 5

 • 9

 • 26

 • 61

 • 98

 • 169

 • 259

 • 277

 • 359

 • 376

 • 379

 • 346

 • 336

 • 290

 • 246

 • 232

 • 226

 • 164

 • 148

 • 112

 • 100

 • 80

 • 74

 • 63

 • 59

 • 46

 • 31

 • 42

 • 30

 • 22

 • 24

 • 22

 • 12

 • 20

 • 14

 • 12

 • 9

 • 2

 • 4

 • 5

 • 0

 • 4

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 2.8 trung bình
 • 2.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 2.8 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0