M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Phú Thọ

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 15003438 Sở GDĐT Phú Thọ 6 8.57 51.45
2 15000147 Sở GDĐT Phú Thọ 6 8.42 50.5
3 15006106 Sở GDĐT Phú Thọ 6 8.39 50.35
4 15006974 Sở GDĐT Phú Thọ 6 8.33 50
4 15000316 Sở GDĐT Phú Thọ 6 8.33 49.95
6 15005836 Sở GDĐT Phú Thọ 6 8.23 49.4
7 15012474 Sở GDĐT Phú Thọ 6 8.11 48.65
8 15012499 Sở GDĐT Phú Thọ 6 8.08 48.45
9 15000272 Sở GDĐT Phú Thọ 6 8.02 48.15
10 15006083 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.99 47.95
11 15000165 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.98 47.9
12 15000264 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.96 47.75
13 15012405 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.92 47.55
14 15012247 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.91 47.45
14 15000335 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.91 47.45
16 15007897 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.89 47.35
17 15005008 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.88 47.25
17 15000300 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.88 47.3
17 15012498 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.88 47.3
17 15006538 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.88 47.25
21 15005831 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.87 47.2
22 15000050 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.86 47.15
22 15005904 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.86 47.15
24 15006419 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.83 47
25 15006349 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.81 46.85
26 15012618 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.8 46.8
26 15010788 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.8 46.8
26 15006847 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.8 46.8
29 15003503 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.79 46.75
29 15004064 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.79 46.75
31 15001307 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.77 46.6
31 15002688 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.77 46.6
31 15009085 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.77 46.6
34 15000354 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.76 46.55
35 15012215 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.75 46.5
35 15007884 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.75 46.5
37 15009125 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.74 46.45
38 15007711 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.72 46.3
38 15000385 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.72 46.35
38 15012526 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.72 46.3
38 15007816 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.72 46.3
42 15012371 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.71 46.25
42 15000614 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.71 46.25
44 15000447 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.69 46.15
44 15007708 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.69 46.15
44 15000244 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.69 46.15
47 15000032 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.68 46.1
47 15000249 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.68 46.1
49 15012492 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.66 45.95
50 15005824 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.64 45.85
51 15006870 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.63 45.8
52 15007741 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.62 45.7
52 15006414 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.62 45.7
52 15009581 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.62 45.75
52 15012210 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.62 45.75
56 15012275 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.61 45.65
57 15012396 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.6 45.6
58 15012706 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.59 45.55
58 15002254 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.59 45.55
58 15012565 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.59 45.55
61 15012494 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.58 45.5
61 15012996 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.58 45.5
61 15000598 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.58 45.5
64 15003739 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.57 45.4
64 15011319 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.57 45.4
64 15010022 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.57 45.4
64 15009166 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.57 45.45
68 15000561 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.55 45.3
68 15000376 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.55 45.3
68 15006209 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.55 45.3
71 15010644 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.54 45.25
71 15010698 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.54 45.25
71 15000405 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.54 45.25
74 15012561 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.53 45.2
74 15007552 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.53 45.2
74 15000329 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.53 45.2
77 15006388 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.51 45.05
78 15012356 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.49 44.95
78 15006361 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.49 44.95
78 15007150 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.49 44.95
78 15006492 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.49 44.95
78 15000197 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.49 44.95
83 15003468 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.48 44.85
83 15005933 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.48 44.9
83 15008521 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.48 44.9
83 15000190 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.48 44.85
87 15007102 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.47 44.8
87 15002832 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.47 44.8
87 15003607 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.47 44.8
87 15007614 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.47 44.85
87 15000407 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.47 44.8
87 15003618 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.47 44.8
93 15000363 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.46 44.75
93 15010941 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.46 44.75
93 15013185 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.46 44.75
93 15007488 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.46 44.75
93 15000007 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.46 44.75
98 15006781 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.45 44.7
98 15000053 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.45 44.7
100 15006208 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.44 44.65
100 15007147 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.44 44.65
100 15000271 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.44 44.65
100 15003803 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.44 44.65
100 15010089 Sở GDĐT Phú Thọ 6 7.44 44.65

Toán

 • 14K số thí sinh
 • 4.69 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 4.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 2

 • 13

 • 30

 • 54

 • 93

 • 145

 • 229

 • 250

 • 339

 • 411

 • 460

 • 522

 • 535

 • 576

 • 649

 • 659

 • 626

 • 711

 • 672

 • 673

 • 654

 • 652

 • 595

 • 606

 • 549

 • 497

 • 467

 • 394

 • 338

 • 314

 • 233

 • 178

 • 135

 • 104

 • 94

 • 57

 • 43

 • 17

 • 17

 • 10

 • 11

 • 9

 • 2

 • 2

 • 1

 • 1

Ngữ văn

 • 14K số thí sinh
 • 5.77 trung bình
 • 6 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 8

 • 13

 • 25

 • 53

 • 50

 • 108

 • 142

 • 215

 • 230

 • 341

 • 331

 • 462

 • 385

 • 527

 • 471

 • 776

 • 691

 • 966

 • 811

 • 1,161

 • 840

 • 977

 • 685

 • 843

 • 556

 • 608

 • 345

 • 419

 • 211

 • 171

 • 53

 • 22

 • 6

 • 3

 • 1

 • 0

Vật lí

 • 3,187 số thí sinh
 • 5.08 trung bình
 • 5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 5

 • 4

 • 7

 • 24

 • 41

 • 70

 • 86

 • 95

 • 135

 • 128

 • 121

 • 125

 • 164

 • 165

 • 143

 • 151

 • 168

 • 173

 • 154

 • 151

 • 145

 • 126

 • 126

 • 123

 • 122

 • 99

 • 100

 • 76

 • 72

 • 44

 • 26

 • 10

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 3,226 số thí sinh
 • 5.15 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 9

 • 17

 • 26

 • 35

 • 57

 • 69

 • 93

 • 111

 • 135

 • 122

 • 143

 • 146

 • 145

 • 159

 • 173

 • 159

 • 146

 • 166

 • 180

 • 140

 • 147

 • 158

 • 115

 • 115

 • 107

 • 95

 • 73

 • 56

 • 51

 • 32

 • 18

 • 12

 • 7

 • 1

 • 1

 • 1

Sinh học

 • 3,156 số thí sinh
 • 4.7 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 7

 • 12

 • 29

 • 48

 • 73

 • 79

 • 105

 • 131

 • 198

 • 213

 • 231

 • 218

 • 261

 • 229

 • 216

 • 203

 • 179

 • 144

 • 115

 • 105

 • 75

 • 64

 • 53

 • 63

 • 23

 • 31

 • 23

 • 15

 • 7

 • 1

 • 1

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

Lịch sử

 • 11K số thí sinh
 • 3.96 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 6 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 10

 • 27

 • 68

 • 128

 • 231

 • 376

 • 560

 • 653

 • 845

 • 974

 • 931

 • 874

 • 877

 • 769

 • 643

 • 523

 • 430

 • 340

 • 274

 • 236

 • 170

 • 144

 • 96

 • 88

 • 79

 • 67

 • 61

 • 51

 • 42

 • 28

 • 28

 • 21

 • 7

 • 8

 • 6

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 10K số thí sinh
 • 5.75 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 6 10 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 6

 • 11

 • 15

 • 31

 • 47

 • 81

 • 104

 • 166

 • 234

 • 322

 • 437

 • 582

 • 616

 • 732

 • 799

 • 810

 • 841

 • 776

 • 699

 • 659

 • 565

 • 428

 • 328

 • 303

 • 237

 • 177

 • 167

 • 106

 • 62

 • 58

 • 43

 • 22

 • 6

 • 6

GDCD

 • 9,255 số thí sinh
 • 7.51 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 17 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 6

 • 3

 • 9

 • 11

 • 19

 • 16

 • 30

 • 56

 • 68

 • 98

 • 117

 • 167

 • 212

 • 303

 • 376

 • 457

 • 559

 • 660

 • 701

 • 780

 • 800

 • 791

 • 787

 • 653

 • 548

 • 438

 • 319

 • 182

 • 68

 • 17

Tiếng Anh

 • 11K số thí sinh
 • 3.74 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 13

 • 31

 • 56

 • 99

 • 191

 • 299

 • 437

 • 583

 • 761

 • 781

 • 924

 • 828

 • 837

 • 745

 • 654

 • 534

 • 501

 • 415

 • 324

 • 229

 • 234

 • 194

 • 174

 • 145

 • 149

 • 137

 • 112

 • 82

 • 66

 • 78

 • 70

 • 52

 • 50

 • 47

 • 47

 • 49

 • 35

 • 33

 • 32

 • 24

 • 17

 • 10

 • 13

 • 9

 • 4

 • 2

Tiếng Pháp

 • 16 số thí sinh
 • 8.7 trung bình
 • 8.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 2

 • 0

 • 1

 • 2

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 8 trung bình
 • 8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 1 số thí sinh
 • 5 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0