M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Phú Yên

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 39008940 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.73 46.4
2 39008937 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.7 46.2
3 39001421 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.68 46.05
3 39001128 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.68 46.05
5 39009687 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.64 45.85
5 39008508 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.64 45.85
7 39008300 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.62 45.7
8 39008444 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.6 45.6
9 39001355 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.53 45.2
9 39000029 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.53 45.2
11 39007210 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.52 45.1
11 39009934 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.52 45.15
13 39009144 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.43 44.6
14 39009135 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.41 44.45
15 39009651 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.4 44.4
16 39007459 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.36 44.15
16 39009014 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.36 44.15
18 39001665 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.33 44
19 39004273 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.31 43.85
20 39003161 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.3 43.8
20 39008898 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.3 43.8
22 39002405 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.29 43.75
23 39007033 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.28 43.7
24 39009121 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.27 43.6
24 39007024 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.27 43.6
26 39002232 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.25 43.5
27 39008306 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.2 43.2
28 39001453 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.18 43.1
28 39000540 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.18 43.1
30 39006266 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.16 42.95
31 39005810 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.15 42.9
31 39007684 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.15 42.9
33 39008908 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.14 42.85
34 39001801 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.13 42.8
35 39001535 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.12 42.75
35 39008453 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.12 42.7
35 39000835 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.12 42.7
38 39008408 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.11 42.65
39 39007810 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.1 42.6
40 39008369 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.09 42.55
40 39008262 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.09 42.55
42 39004437 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.06 42.35
42 39000292 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.06 42.35
44 39002898 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.05 42.3
44 39000716 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.05 42.3
46 39002812 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.04 42.25
47 39007906 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.02 42.1
47 39005730 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.02 42.15
47 39001821 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.02 42.15
50 39003008 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.01 42.05
50 39009141 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.01 42.05
50 39004429 Sở GDĐT Phú Yên 6 7.01 42.05
53 39008037 Sở GDĐT Phú Yên 6 7 42
53 39008490 Sở GDĐT Phú Yên 6 7 42
53 39000606 Sở GDĐT Phú Yên 6 7 42
53 39008952 Sở GDĐT Phú Yên 6 7 42
57 39009901 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.98 41.85
57 39005641 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.98 41.9
57 39008510 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.98 41.85
57 39001124 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.98 41.9
57 39005900 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.98 41.9
62 39009936 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.97 41.85
62 39008831 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.97 41.8
64 39008210 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.95 41.7
65 39002725 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.94 41.65
66 39009087 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.93 41.6
66 39004197 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.93 41.55
66 39002404 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.93 41.55
69 39004679 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.92 41.5
69 39005690 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.92 41.55
71 39004548 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.91 41.45
71 39001597 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.91 41.45
71 39008356 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.91 41.45
74 39000944 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.89 41.35
75 39008274 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.88 41.25
75 39007238 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.88 41.3
75 39007893 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.88 41.25
78 39000201 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.87 41.2
78 39004272 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.87 41.2
78 39005272 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.87 41.2
78 39000318 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.87 41.2
82 39008649 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.86 41.15
82 39001403 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.86 41.15
82 39000359 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.86 41.15
85 39002094 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.85 41.1
85 39007837 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.85 41.1
85 39007276 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.85 41.1
88 39001638 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.84 41.05
88 39007698 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.84 41.05
88 39009649 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.84 41.05
88 39005390 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.84 41.05
88 39009106 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.84 41.05
93 39004385 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.82 40.9
93 39002433 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.82 40.95
93 39007663 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.82 40.9
93 39005687 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.82 40.9
93 39007419 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.82 40.9
98 39007496 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.8 40.8
98 39007470 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.8 40.8
98 39007672 Sở GDĐT Phú Yên 6 6.8 40.8

Toán

 • 11K số thí sinh
 • 4.77 trung bình
 • 4.8 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.2 điểm
 • 4.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 15

 • 18

 • 37

 • 66

 • 102

 • 129

 • 184

 • 220

 • 267

 • 320

 • 369

 • 404

 • 416

 • 464

 • 517

 • 532

 • 538

 • 522

 • 556

 • 544

 • 534

 • 522

 • 522

 • 484

 • 461

 • 426

 • 349

 • 303

 • 223

 • 157

 • 142

 • 105

 • 80

 • 55

 • 33

 • 28

 • 16

 • 15

 • 5

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 11K số thí sinh
 • 5.05 trung bình
 • 5 trung vị
 • 9 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 1

 • 5

 • 2

 • 0

 • 13

 • 25

 • 33

 • 81

 • 105

 • 196

 • 195

 • 307

 • 308

 • 416

 • 417

 • 539

 • 537

 • 665

 • 613

 • 888

 • 760

 • 792

 • 668

 • 757

 • 508

 • 505

 • 324

 • 305

 • 200

 • 163

 • 106

 • 82

 • 35

 • 18

 • 5

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 6,086 số thí sinh
 • 4.38 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 11

 • 23

 • 51

 • 92

 • 141

 • 196

 • 222

 • 378

 • 352

 • 391

 • 373

 • 340

 • 349

 • 317

 • 344

 • 290

 • 294

 • 287

 • 240

 • 245

 • 222

 • 163

 • 175

 • 123

 • 132

 • 107

 • 82

 • 59

 • 34

 • 28

 • 14

 • 6

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 6,096 số thí sinh
 • 4.43 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 6

 • 24

 • 48

 • 82

 • 154

 • 208

 • 246

 • 318

 • 351

 • 386

 • 365

 • 321

 • 324

 • 319

 • 275

 • 313

 • 287

 • 328

 • 262

 • 231

 • 230

 • 224

 • 217

 • 151

 • 133

 • 87

 • 70

 • 43

 • 30

 • 21

 • 18

 • 9

 • 6

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 6,020 số thí sinh
 • 4.27 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 6

 • 10

 • 34

 • 50

 • 106

 • 180

 • 245

 • 356

 • 419

 • 496

 • 536

 • 517

 • 531

 • 493

 • 404

 • 347

 • 273

 • 240

 • 182

 • 133

 • 99

 • 90

 • 67

 • 47

 • 57

 • 30

 • 32

 • 13

 • 12

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,648 số thí sinh
 • 3.66 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 8.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 7

 • 28

 • 50

 • 95

 • 210

 • 298

 • 449

 • 550

 • 624

 • 648

 • 645

 • 596

 • 495

 • 458

 • 334

 • 264

 • 223

 • 164

 • 118

 • 95

 • 57

 • 47

 • 43

 • 36

 • 26

 • 23

 • 16

 • 14

 • 17

 • 8

 • 6

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,644 số thí sinh
 • 5.31 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 4 9.25 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 7

 • 12

 • 35

 • 52

 • 62

 • 86

 • 133

 • 149

 • 250

 • 261

 • 357

 • 412

 • 494

 • 542

 • 580

 • 585

 • 539

 • 474

 • 396

 • 322

 • 255

 • 217

 • 135

 • 114

 • 54

 • 44

 • 33

 • 18

 • 13

 • 4

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

GDCD

 • 6,410 số thí sinh
 • 6.75 trung bình
 • 6.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 5 9.75 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 5

 • 3

 • 14

 • 14

 • 33

 • 29

 • 48

 • 55

 • 91

 • 130

 • 182

 • 230

 • 269

 • 346

 • 351

 • 410

 • 484

 • 549

 • 585

 • 550

 • 501

 • 446

 • 333

 • 271

 • 212

 • 130

 • 74

 • 42

 • 13

 • 5

 • 0

Tiếng Anh

 • 9,326 số thí sinh
 • 3.61 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 6

 • 20

 • 33

 • 53

 • 104

 • 180

 • 285

 • 438

 • 553

 • 690

 • 746

 • 677

 • 769

 • 629

 • 633

 • 555

 • 416

 • 370

 • 334

 • 270

 • 200

 • 178

 • 150

 • 131

 • 115

 • 102

 • 100

 • 89

 • 71

 • 49

 • 63

 • 57

 • 42

 • 45

 • 23

 • 32

 • 23

 • 19

 • 14

 • 19

 • 17

 • 11

 • 8

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 3 trung bình
 • 3 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 3 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0