M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Quảng Bình

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 31008197 Sở GDĐT Quảng Bình 6 8.37 50.2
2 31003223 Sở GDĐT Quảng Bình 6 8.09 48.55
3 31007295 Sở GDĐT Quảng Bình 6 8.02 48.15
4 31007906 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.87 47.2
5 31009156 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.68 46.1
6 31009479 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.64 45.85
7 31009403 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.56 45.35
8 31001039 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.55 45.3
9 31007093 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.53 45.15
10 31004374 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.52 45.1
11 31009065 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.43 44.55
12 31001572 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.41 44.45
13 31009062 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.4 44.4
14 31008699 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.33 44
15 31006012 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.32 43.9
16 31009301 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.29 43.75
17 31004349 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.28 43.7
17 31002015 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.28 43.65
17 31000264 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.28 43.7
20 31009129 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.27 43.6
20 31009489 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.27 43.6
22 31002758 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.26 43.55
23 31005343 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.25 43.5
24 31009510 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.24 43.45
25 31000527 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.23 43.4
26 31005290 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.22 43.3
26 31002910 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.22 43.3
28 31002747 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.2 43.2
28 31005131 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.2 43.2
30 31005220 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.18 43.1
30 31000649 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.18 43.05
32 31002987 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.17 43
33 31009151 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.14 42.85
34 31000253 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.12 42.7
34 31009148 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.12 42.7
36 31007108 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.11 42.65
36 31000165 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.11 42.65
38 31009340 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.1 42.6
38 31007738 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.1 42.6
40 31002121 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.09 42.55
40 31009250 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.09 42.55
42 31008474 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.08 42.45
42 31005360 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.08 42.45
44 31009096 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.07 42.4
45 31000259 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.06 42.35
46 31009394 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.03 42.2
46 31007917 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.03 42.2
48 31007910 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.02 42.1
48 31009108 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.02 42.1
48 31004139 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7.02 42.15
51 31009343 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7 42
51 31005210 Sở GDĐT Quảng Bình 6 7 42
53 31009265 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.99 41.95
53 31008013 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.99 41.95
53 31005205 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.99 41.95
56 31006674 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.97 41.8
56 31009027 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.97 41.8
58 31006361 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.95 41.7
59 31006212 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.94 41.65
59 31009438 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.94 41.65
61 31009268 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.93 41.6
61 31009257 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.93 41.6
63 31009539 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.92 41.5
64 31009345 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.91 41.45
64 31000288 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.91 41.45
64 31001842 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.91 41.45
67 31004322 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.9 41.4
68 31009371 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.88 41.25
68 31002808 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.88 41.3
68 31009514 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.88 41.3
71 31003479 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.86 41.15
71 31009035 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.86 41.15
73 31009528 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.85 41.1
74 31008636 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.83 41
74 31005580 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.83 41
76 31000232 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.82 40.9
77 31009323 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.81 40.85
77 31003322 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.81 40.85
77 31006669 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.81 40.85
80 31009373 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.8 40.8
80 31006840 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.8 40.8
80 31009177 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.8 40.8
83 31003358 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.79 40.75
84 31005808 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.78 40.65
84 31000112 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.78 40.7
84 31001826 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.78 40.7
84 31009286 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.78 40.65
84 31008030 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.78 40.7
84 31009023 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.78 40.7
84 31002716 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.78 40.7
84 31008385 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.78 40.7
84 31001167 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.78 40.65
93 31003083 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.77 40.6
93 31009041 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.77 40.6
93 31002795 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.77 40.6
93 31009186 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.77 40.6
93 31002315 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.77 40.6
98 31002162 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.76 40.55
98 31007973 Sở GDĐT Quảng Bình 9 6.76 60.85
100 31009365 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.75 40.5
100 31009272 Sở GDĐT Quảng Bình 6 6.75 40.5

Toán

 • 9,546 số thí sinh
 • 4.3 trung bình
 • 4.2 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 3 8.8 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 2

 • 11

 • 15

 • 34

 • 66

 • 99

 • 180

 • 206

 • 321

 • 363

 • 431

 • 440

 • 465

 • 514

 • 471

 • 505

 • 470

 • 458

 • 465

 • 413

 • 409

 • 404

 • 368

 • 363

 • 313

 • 332

 • 260

 • 247

 • 214

 • 174

 • 138

 • 97

 • 79

 • 68

 • 44

 • 35

 • 31

 • 19

 • 10

 • 6

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 9,425 số thí sinh
 • 5.21 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 10

 • 14

 • 21

 • 43

 • 65

 • 122

 • 165

 • 249

 • 257

 • 362

 • 350

 • 458

 • 442

 • 584

 • 520

 • 674

 • 645

 • 663

 • 672

 • 686

 • 533

 • 483

 • 356

 • 308

 • 263

 • 216

 • 112

 • 85

 • 38

 • 28

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 2,913 số thí sinh
 • 4.38 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 11

 • 31

 • 44

 • 82

 • 104

 • 142

 • 155

 • 200

 • 180

 • 179

 • 158

 • 163

 • 148

 • 125

 • 119

 • 128

 • 117

 • 110

 • 105

 • 100

 • 84

 • 94

 • 73

 • 73

 • 55

 • 47

 • 34

 • 22

 • 11

 • 8

 • 4

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 2,970 số thí sinh
 • 4.35 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 2.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 16

 • 28

 • 44

 • 66

 • 107

 • 123

 • 193

 • 161

 • 191

 • 175

 • 152

 • 165

 • 184

 • 161

 • 153

 • 124

 • 140

 • 120

 • 116

 • 96

 • 85

 • 82

 • 75

 • 55

 • 48

 • 36

 • 28

 • 23

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 2,892 số thí sinh
 • 4.24 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 8.5 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 4

 • 8

 • 18

 • 26

 • 51

 • 92

 • 124

 • 170

 • 209

 • 247

 • 228

 • 223

 • 276

 • 233

 • 203

 • 176

 • 137

 • 113

 • 84

 • 72

 • 41

 • 32

 • 31

 • 27

 • 21

 • 23

 • 13

 • 4

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 7,576 số thí sinh
 • 3.69 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 16

 • 22

 • 63

 • 114

 • 243

 • 377

 • 529

 • 635

 • 713

 • 760

 • 694

 • 629

 • 543

 • 461

 • 378

 • 321

 • 212

 • 169

 • 141

 • 96

 • 97

 • 73

 • 61

 • 36

 • 25

 • 37

 • 21

 • 27

 • 23

 • 17

 • 18

 • 9

 • 6

 • 4

 • 2

 • 1

 • 1

Địa lí

 • 7,478 số thí sinh
 • 5.4 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 4

 • 3

 • 7

 • 15

 • 28

 • 40

 • 65

 • 98

 • 152

 • 194

 • 280

 • 329

 • 379

 • 453

 • 513

 • 589

 • 616

 • 561

 • 563

 • 519

 • 441

 • 377

 • 312

 • 240

 • 182

 • 151

 • 108

 • 84

 • 62

 • 35

 • 33

 • 21

 • 10

 • 9

 • 1

 • 1

GDCD

 • 7,284 số thí sinh
 • 6.8 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 10 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 4

 • 3

 • 10

 • 9

 • 18

 • 35

 • 40

 • 58

 • 50

 • 95

 • 125

 • 133

 • 181

 • 282

 • 270

 • 334

 • 380

 • 426

 • 500

 • 573

 • 576

 • 570

 • 572

 • 474

 • 434

 • 374

 • 299

 • 207

 • 128

 • 69

 • 39

 • 8

 • 4

Tiếng Anh

 • 8,282 số thí sinh
 • 3.33 trung bình
 • 3 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 3

 • 23

 • 33

 • 63

 • 141

 • 222

 • 357

 • 535

 • 572

 • 711

 • 732

 • 775

 • 697

 • 609

 • 482

 • 382

 • 352

 • 276

 • 209

 • 201

 • 122

 • 92

 • 88

 • 67

 • 61

 • 72

 • 51

 • 61

 • 42

 • 40

 • 32

 • 25

 • 27

 • 20

 • 19

 • 21

 • 15

 • 11

 • 10

 • 10

 • 4

 • 6

 • 6

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 6.2 trung bình
 • 6.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.2 điểm
 • 6.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0