M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Quảng Nam

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 34009748 Sở GDĐT Quảng Nam 6 8.12 48.75
2 34009835 Sở GDĐT Quảng Nam 6 8.04 48.25
3 34009891 Sở GDĐT Quảng Nam 6 8.02 48.1
4 34009946 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.91 47.45
5 34011198 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.88 47.25
6 34004385 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.82 46.95
7 34004267 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.81 46.85
8 34004550 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.75 46.5
9 34009840 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.72 46.3
10 34004042 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.71 46.25
11 34002225 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.62 45.7
12 34005122 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.6 45.6
12 34012095 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.6 45.6
12 34011462 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.6 45.6
12 34009708 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.6 45.6
16 34004126 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.59 45.55
16 34009909 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.59 45.55
18 34014624 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.58 45.45
19 34009937 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.57 45.45
20 34009855 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.54 45.25
21 34003866 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.53 45.15
21 34005144 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.53 45.2
23 34009774 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.52 45.15
23 34009817 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.52 45.1
25 34012603 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.48 44.85
25 34004100 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.48 44.85
27 34009786 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.47 44.8
28 34004138 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.46 44.75
29 34009812 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.45 44.7
30 34009914 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.44 44.65
31 34005123 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.43 44.6
31 34003554 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.43 44.6
33 34009758 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.42 44.5
33 34009728 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.42 44.5
33 34012333 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.42 44.5
33 34001125 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.42 44.55
37 34004471 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.41 44.45
38 34004219 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.38 44.25
38 34004055 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.38 44.3
38 34006002 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.38 44.25
38 34001011 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.38 44.3
42 34009809 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.37 44.2
43 34004199 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.36 44.15
43 34001813 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.36 44.15
45 34008161 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.35 44.1
45 34009838 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.35 44.1
47 34003063 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.34 44.05
47 34004043 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.34 44.05
49 34004131 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.33 44
50 34004064 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.32 43.9
50 34004027 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.32 43.95
50 34006728 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.32 43.9
53 34013558 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.31 43.85
54 34004262 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.3 43.8
55 34009744 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.29 43.75
56 34009721 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.28 43.65
56 34009742 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.28 43.7
56 34015593 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.28 43.65
56 34009892 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.28 43.7
60 34004241 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.27 43.6
60 34009901 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.27 43.6
62 34005493 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.24 43.45
62 34009737 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.24 43.45
64 34004172 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.23 43.4
64 34013964 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.23 43.4
64 34009853 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.23 43.4
67 34009956 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.22 43.3
67 34016779 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.22 43.35
67 34005786 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.22 43.3
67 34004016 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.22 43.35
67 34014503 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.22 43.35
72 34005526 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.21 43.25
72 34009844 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.21 43.25
74 34009868 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.2 43.2
75 34009695 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.19 43.15
76 34009896 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.18 43.05
76 34009756 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.18 43.05
76 34016350 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.18 43.1
76 34005772 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.18 43.1
76 34004123 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.18 43.1
76 34004182 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.18 43.05
82 34004082 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.17 43
82 34002114 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.17 43
84 34002209 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.16 42.95
84 34001482 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.16 42.95
84 34014184 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.16 42.95
84 34009916 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.16 42.95
88 34009379 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.15 42.9
88 34009227 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.15 42.9
90 34009746 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.14 42.85
90 34009898 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.14 42.85
90 34008827 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.14 42.85
93 34004225 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.13 42.8
93 34004250 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.13 42.8
95 34004154 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.12 42.7
95 34001157 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.12 42.75
95 34004340 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.12 42.75
95 34009886 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.12 42.7
99 34009850 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.11 42.65
99 34004213 Sở GDĐT Quảng Nam 6 7.11 42.65

Toán

 • 17K số thí sinh
 • 4.78 trung bình
 • 4.8 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 5

 • 14

 • 40

 • 81

 • 106

 • 191

 • 265

 • 328

 • 396

 • 507

 • 511

 • 636

 • 629

 • 711

 • 784

 • 736

 • 805

 • 803

 • 795

 • 822

 • 803

 • 809

 • 852

 • 822

 • 809

 • 771

 • 674

 • 597

 • 495

 • 409

 • 356

 • 240

 • 210

 • 144

 • 117

 • 77

 • 52

 • 34

 • 19

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 17K số thí sinh
 • 5.17 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 15 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 1

 • 3

 • 9

 • 10

 • 39

 • 66

 • 83

 • 165

 • 167

 • 277

 • 288

 • 504

 • 443

 • 745

 • 571

 • 892

 • 725

 • 1,097

 • 835

 • 1,455

 • 940

 • 1,321

 • 893

 • 1,272

 • 792

 • 913

 • 560

 • 661

 • 335

 • 392

 • 211

 • 228

 • 96

 • 123

 • 53

 • 40

 • 19

 • 6

 • 1

 • 0

Vật lí

 • 8,545 số thí sinh
 • 4.64 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 4

 • 12

 • 32

 • 56

 • 113

 • 176

 • 250

 • 333

 • 398

 • 421

 • 454

 • 432

 • 396

 • 438

 • 436

 • 401

 • 426

 • 430

 • 390

 • 410

 • 389

 • 349

 • 350

 • 310

 • 278

 • 239

 • 174

 • 166

 • 101

 • 91

 • 55

 • 22

 • 8

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 8,570 số thí sinh
 • 4.54 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 4

 • 10

 • 26

 • 46

 • 124

 • 183

 • 264

 • 326

 • 423

 • 449

 • 450

 • 497

 • 488

 • 449

 • 461

 • 445

 • 426

 • 377

 • 407

 • 371

 • 412

 • 355

 • 340

 • 294

 • 244

 • 179

 • 151

 • 140

 • 92

 • 54

 • 35

 • 28

 • 16

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 8,431 số thí sinh
 • 4.29 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 8

 • 25

 • 40

 • 107

 • 156

 • 249

 • 327

 • 465

 • 595

 • 677

 • 744

 • 717

 • 748

 • 672

 • 557

 • 491

 • 401

 • 337

 • 237

 • 181

 • 138

 • 113

 • 86

 • 80

 • 74

 • 63

 • 43

 • 42

 • 23

 • 11

 • 14

 • 6

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 12K số thí sinh
 • 3.67 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 4

 • 10

 • 34

 • 86

 • 191

 • 359

 • 514

 • 829

 • 1,010

 • 1,177

 • 1,250

 • 1,184

 • 1,015

 • 947

 • 771

 • 670

 • 497

 • 390

 • 295

 • 214

 • 164

 • 111

 • 98

 • 72

 • 67

 • 54

 • 43

 • 29

 • 16

 • 28

 • 13

 • 20

 • 4

 • 2

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

Địa lí

 • 12K số thí sinh
 • 5.23 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 10

 • 13

 • 28

 • 32

 • 79

 • 110

 • 165

 • 245

 • 328

 • 465

 • 589

 • 777

 • 876

 • 950

 • 1,042

 • 997

 • 1,044

 • 887

 • 822

 • 709

 • 559

 • 431

 • 309

 • 177

 • 154

 • 126

 • 79

 • 43

 • 33

 • 23

 • 20

 • 4

 • 6

 • 1

 • 0

GDCD

 • 12K số thí sinh
 • 6.64 trung bình
 • 6.75 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 11

 • 23

 • 31

 • 39

 • 61

 • 70

 • 104

 • 124

 • 147

 • 213

 • 256

 • 319

 • 417

 • 535

 • 562

 • 705

 • 847

 • 946

 • 962

 • 1,049

 • 1,025

 • 912

 • 771

 • 612

 • 490

 • 330

 • 220

 • 119

 • 51

 • 23

 • 9

 • 1

Tiếng Anh

 • 15K số thí sinh
 • 3.53 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 14 < 1 điểm
 • 4 9.6 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 9

 • 29

 • 57

 • 134

 • 231

 • 360

 • 558

 • 829

 • 996

 • 1,138

 • 1,253

 • 1,245

 • 1,142

 • 1,139

 • 960

 • 775

 • 681

 • 586

 • 443

 • 373

 • 310

 • 273

 • 252

 • 207

 • 175

 • 180

 • 162

 • 121

 • 118

 • 98

 • 102

 • 93

 • 72

 • 72

 • 40

 • 46

 • 44

 • 31

 • 24

 • 19

 • 21

 • 10

 • 3

 • 0

 • 4

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 2 số thí sinh
 • 5.1 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.4 điểm
 • 3.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 1 số thí sinh
 • 5.8 trung bình
 • 5.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 5.8 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0