M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 35003811 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 8.06 48.35
2 35004059 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.91 47.45
3 35002880 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.77 46.6
4 35004054 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.69 46.15
5 35003733 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.67 46
6 35004534 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.66 45.95
7 35004034 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.61 45.65
8 35004524 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.59 45.55
9 35005825 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.58 45.5
10 35002729 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.55 45.3
11 35002033 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.5 45
12 35001085 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.48 44.9
13 35008146 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.47 44.8
14 35002719 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.44 44.65
14 35004170 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.44 44.65
14 35004044 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.44 44.65
17 35004158 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.42 44.55
17 35003852 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.42 44.55
19 35012013 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.41 44.45
19 35004663 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.41 44.45
21 35002608 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.4 44.4
21 35004043 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.4 44.4
23 35002436 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.39 44.35
24 35002504 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.38 44.3
24 35000140 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.38 44.3
26 35000032 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.32 43.95
26 35000463 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.32 43.9
26 35006704 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.32 43.95
29 35007256 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.31 43.85
29 35004243 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.31 43.85
31 35009601 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.3 43.8
32 35004225 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.29 43.75
33 35004190 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.28 43.7
33 35004262 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.28 43.7
33 35001280 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.28 43.7
33 35009543 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.28 43.65
33 35003909 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.28 43.65
38 35000563 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.26 43.55
38 35009687 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.26 43.55
38 35002518 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.26 43.55
38 35004545 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.26 43.55
42 35006801 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.24 43.45
42 35009009 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.24 43.45
44 35002420 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.23 43.4
45 35004035 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.22 43.35
45 35000269 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.22 43.3
45 35000883 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.22 43.3
45 35006753 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.22 43.3
45 35004003 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.22 43.35
45 35004179 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.22 43.3
45 35004307 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.22 43.3
52 35004108 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.21 43.25
53 35002200 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.2 43.2
53 35006593 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.2 43.2
53 35010535 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.2 43.2
56 35004240 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.19 43.15
57 35001819 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.18 43.1
57 35007258 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.18 43.1
57 35004623 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.18 43.1
57 35004057 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.18 43.1
61 35002483 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.17 43
61 35004230 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.17 43
63 35002815 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.16 42.95
63 35006489 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.16 42.95
65 35004674 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.14 42.85
66 35004971 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.13 42.8
66 35004107 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.13 42.8
68 35008586 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.12 42.75
68 35008494 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.12 42.75
68 35003957 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.12 42.7
71 35003947 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.11 42.65
71 35005694 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.11 42.65
71 35004980 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.11 42.65
74 35003776 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.09 42.55
75 35004255 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.08 42.45
75 35006667 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.08 42.5
75 35004102 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.08 42.45
78 35008599 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.06 42.35
79 35006164 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.05 42.3
79 35004353 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.05 42.3
79 35004258 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.05 42.3
82 35001223 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.04 42.25
82 35002598 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.04 42.25
82 35000798 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.04 42.25
85 35002332 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.03 42.2
86 35004164 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.02 42.15
86 35004994 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.02 42.15
88 35004065 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7.01 42.05
89 35010464 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7 42
89 35003950 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 7 42
91 35003682 Sở GDĐT Quảng Ngãi 9 6.99 62.9
91 35003531 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.99 41.95
91 35004251 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.99 41.95
94 35003953 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.98 41.9
94 35006143 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.98 41.9
96 35003925 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.97 41.8
96 35004012 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.97 41.8
98 35002839 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.96 41.75
99 35004494 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.95 41.7
99 35004104 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.95 41.7
99 35009526 Sở GDĐT Quảng Ngãi 6 6.95 41.7

Toán

 • 13K số thí sinh
 • 4.89 trung bình
 • 5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 4

 • 20

 • 36

 • 62

 • 102

 • 123

 • 203

 • 251

 • 291

 • 340

 • 334

 • 371

 • 387

 • 440

 • 439

 • 454

 • 509

 • 523

 • 558

 • 601

 • 634

 • 590

 • 629

 • 622

 • 604

 • 590

 • 582

 • 507

 • 430

 • 328

 • 273

 • 225

 • 177

 • 103

 • 97

 • 72

 • 36

 • 25

 • 11

 • 8

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 12K số thí sinh
 • 4.79 trung bình
 • 5 trung vị
 • 32 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 6

 • 10

 • 13

 • 9

 • 85

 • 94

 • 150

 • 217

 • 194

 • 310

 • 306

 • 490

 • 430

 • 564

 • 524

 • 741

 • 570

 • 793

 • 653

 • 1,003

 • 685

 • 862

 • 564

 • 770

 • 438

 • 521

 • 252

 • 405

 • 196

 • 217

 • 98

 • 130

 • 38

 • 34

 • 6

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 6,529 số thí sinh
 • 4.91 trung bình
 • 5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 10

 • 19

 • 44

 • 87

 • 127

 • 139

 • 207

 • 246

 • 252

 • 313

 • 308

 • 369

 • 336

 • 363

 • 406

 • 386

 • 377

 • 370

 • 323

 • 335

 • 311

 • 274

 • 229

 • 184

 • 139

 • 148

 • 84

 • 66

 • 40

 • 20

 • 11

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 6,556 số thí sinh
 • 4.87 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 8

 • 13

 • 24

 • 39

 • 83

 • 123

 • 165

 • 202

 • 230

 • 288

 • 315

 • 339

 • 361

 • 391

 • 339

 • 391

 • 363

 • 402

 • 375

 • 355

 • 336

 • 301

 • 228

 • 235

 • 158

 • 132

 • 111

 • 70

 • 61

 • 52

 • 28

 • 17

 • 10

 • 4

 • 3

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 6,423 số thí sinh
 • 4.35 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 5

 • 7

 • 30

 • 52

 • 86

 • 169

 • 236

 • 336

 • 441

 • 484

 • 526

 • 617

 • 557

 • 515

 • 477

 • 415

 • 327

 • 266

 • 221

 • 155

 • 114

 • 89

 • 62

 • 57

 • 45

 • 45

 • 33

 • 17

 • 12

 • 15

 • 8

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,785 số thí sinh
 • 3.66 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 9

 • 22

 • 58

 • 118

 • 214

 • 358

 • 460

 • 568

 • 637

 • 702

 • 626

 • 599

 • 476

 • 413

 • 319

 • 239

 • 203

 • 156

 • 135

 • 94

 • 92

 • 48

 • 42

 • 40

 • 40

 • 25

 • 29

 • 23

 • 10

 • 11

 • 5

 • 6

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,701 số thí sinh
 • 5.12 trung bình
 • 5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 4 9.25 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 4

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 4

 • 9

 • 17

 • 38

 • 41

 • 68

 • 89

 • 129

 • 189

 • 217

 • 287

 • 352

 • 388

 • 487

 • 496

 • 543

 • 546

 • 524

 • 449

 • 394

 • 322

 • 304

 • 227

 • 188

 • 120

 • 68

 • 56

 • 52

 • 38

 • 26

 • 12

 • 9

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

GDCD

 • 6,042 số thí sinh
 • 6.55 trung bình
 • 6.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 4

 • 3

 • 12

 • 17

 • 19

 • 54

 • 49

 • 47

 • 81

 • 112

 • 115

 • 145

 • 203

 • 217

 • 269

 • 288

 • 347

 • 436

 • 461

 • 510

 • 512

 • 463

 • 410

 • 355

 • 291

 • 220

 • 171

 • 123

 • 59

 • 22

 • 14

 • 6

 • 1

Tiếng Anh

 • 11K số thí sinh
 • 3.67 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.6 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 18

 • 28

 • 75

 • 124

 • 223

 • 332

 • 457

 • 611

 • 723

 • 773

 • 853

 • 786

 • 784

 • 687

 • 602

 • 529

 • 471

 • 313

 • 290

 • 256

 • 244

 • 180

 • 151

 • 160

 • 140

 • 117

 • 132

 • 111

 • 79

 • 72

 • 65

 • 66

 • 46

 • 51

 • 28

 • 33

 • 22

 • 21

 • 22

 • 6

 • 8

 • 4

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0