M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Thái Bình

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 26000927 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.58 51.5
2 26011312 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.22 49.3
3 26003213 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.2 49.2
4 26001151 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.18 49.1
5 26016115 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.17 49
6 26000954 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.15 48.9
7 26001247 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.08 48.5
8 26001039 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.07 48.4
9 26002588 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.06 48.35
10 26003623 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.02 48.15
11 26009347 Sở GDĐT Thái Bình 6 8.01 48.05
12 26006325 Sở GDĐT Thái Bình 6 8 48
13 26000897 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.96 47.75
14 26001140 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.88 47.25
15 26006116 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.87 47.2
16 26015005 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.86 47.15
17 26004466 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.85 47.1
18 26004593 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.82 46.95
19 26000920 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.8 46.8
20 26018966 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.76 46.55
21 26006413 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.75 46.5
22 26000929 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.73 46.4
23 26006386 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.72 46.3
24 26013817 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.71 46.25
24 26003513 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.71 46.25
26 26002517 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.7 46.2
27 26009304 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.68 46.1
28 26000892 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.67 46
28 26020286 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.67 46
30 26001265 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.66 45.95
31 26012184 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.65 45.9
31 26003759 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.65 45.9
33 26001200 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.64 45.85
33 26018351 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.64 45.85
33 26009111 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.64 45.85
36 26013802 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.62 45.75
36 26004825 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.62 45.75
36 26016066 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.62 45.75
36 26020034 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.62 45.75
36 26016028 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.62 45.7
41 26020145 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.61 45.65
41 26000845 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.61 45.65
43 26000821 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.6 45.6
43 26004701 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.6 45.6
43 26018809 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.6 45.6
46 26018572 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.59 45.55
46 26015035 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.59 45.55
48 26010009 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.58 45.5
48 26001005 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.58 45.5
50 26004829 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.57 45.4
50 26009608 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.57 45.4
50 26012185 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.57 45.4
50 26003541 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.57 45.4
50 26001124 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.57 45.4
55 26013288 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.56 45.35
55 26001201 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.56 45.35
55 26000957 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.56 45.35
58 26016467 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.55 45.3
59 26004051 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.54 45.25
59 26001409 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.54 45.25
61 26001083 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.53 45.15
61 26001240 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.53 45.2
63 26001229 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.52 45.1
63 26015985 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.52 45.1
65 26003514 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.51 45.05
65 26001030 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.51 45.05
65 26019318 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.51 45.05
68 26003987 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.49 44.95
69 26019234 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.48 44.9
70 26003608 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.47 44.8
70 26012224 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.47 44.8
70 26014162 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.47 44.8
70 26015948 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.47 44.8
74 26011414 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.46 44.75
74 26001096 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.46 44.75
74 26001197 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.46 44.75
77 26003454 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.45 44.7
77 26014015 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.45 44.7
77 26016155 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.45 44.7
80 26003442 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.44 44.65
80 26003903 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.44 44.65
82 26014061 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.43 44.6
83 26004647 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.42 44.55
83 26001031 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.42 44.5
83 26001210 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.42 44.5
83 26001174 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.42 44.55
83 26014891 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.42 44.5
83 26004488 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.42 44.5
89 26006136 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.41 44.45
89 26007304 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.41 44.45
89 26001002 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.41 44.45
92 26014746 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.4 44.4
92 26011855 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.4 44.4
92 26006642 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.4 44.4
95 26001042 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.39 44.35
95 26003445 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.39 44.35
95 26012771 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.39 44.35
98 26009549 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.38 44.25
98 26001014 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.38 44.25
98 26004098 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.38 44.3
98 26004866 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.38 44.3
98 26006710 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.38 44.3
98 26020283 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.38 44.25
98 26003152 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.38 44.3
98 26018656 Sở GDĐT Thái Bình 6 7.38 44.25

Toán

 • 21K số thí sinh
 • 5.17 trung bình
 • 5.2 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 3 9.4 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 11

 • 13

 • 30

 • 55

 • 93

 • 175

 • 240

 • 295

 • 387

 • 400

 • 490

 • 545

 • 610

 • 678

 • 771

 • 764

 • 769

 • 840

 • 815

 • 911

 • 937

 • 951

 • 1,054

 • 1,073

 • 1,045

 • 1,047

 • 1,035

 • 940

 • 918

 • 765

 • 619

 • 548

 • 440

 • 333

 • 301

 • 167

 • 146

 • 80

 • 57

 • 23

 • 17

 • 4

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 21K số thí sinh
 • 5.04 trung bình
 • 5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 44

 • 79

 • 115

 • 190

 • 295

 • 399

 • 456

 • 679

 • 684

 • 803

 • 806

 • 990

 • 975

 • 1,234

 • 1,194

 • 1,571

 • 1,359

 • 1,457

 • 1,381

 • 1,459

 • 1,076

 • 1,009

 • 765

 • 666

 • 414

 • 382

 • 197

 • 185

 • 76

 • 41

 • 15

 • 6

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 10K số thí sinh
 • 5.23 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 13

 • 26

 • 65

 • 97

 • 145

 • 229

 • 287

 • 319

 • 348

 • 403

 • 408

 • 457

 • 494

 • 528

 • 508

 • 534

 • 535

 • 515

 • 546

 • 476

 • 494

 • 463

 • 440

 • 400

 • 353

 • 322

 • 229

 • 208

 • 146

 • 109

 • 55

 • 17

 • 7

 • 2

 • 1

 • 0

Hóa học

 • 10K số thí sinh
 • 5.39 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 12

 • 34

 • 38

 • 80

 • 110

 • 186

 • 207

 • 272

 • 284

 • 366

 • 363

 • 406

 • 473

 • 472

 • 528

 • 556

 • 591

 • 564

 • 630

 • 642

 • 581

 • 557

 • 499

 • 416

 • 354

 • 278

 • 219

 • 176

 • 171

 • 99

 • 77

 • 49

 • 20

 • 12

 • 3

 • 1

Sinh học

 • 10K số thí sinh
 • 4.64 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 9

 • 10

 • 42

 • 81

 • 89

 • 186

 • 247

 • 361

 • 489

 • 615

 • 709

 • 782

 • 836

 • 877

 • 821

 • 724

 • 687

 • 569

 • 488

 • 351

 • 287

 • 220

 • 198

 • 126

 • 120

 • 102

 • 72

 • 35

 • 33

 • 15

 • 8

 • 8

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 11K số thí sinh
 • 3.79 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 1

 • 2

 • 16

 • 31

 • 85

 • 169

 • 288

 • 468

 • 683

 • 817

 • 978

 • 1,064

 • 1,043

 • 1,014

 • 895

 • 838

 • 669

 • 521

 • 446

 • 336

 • 268

 • 177

 • 149

 • 124

 • 87

 • 67

 • 47

 • 41

 • 31

 • 32

 • 26

 • 20

 • 14

 • 10

 • 4

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

Địa lí

 • 11K số thí sinh
 • 5.54 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 2

 • 9

 • 7

 • 23

 • 46

 • 72

 • 98

 • 135

 • 197

 • 312

 • 450

 • 558

 • 675

 • 821

 • 877

 • 934

 • 899

 • 888

 • 895

 • 770

 • 635

 • 550

 • 411

 • 341

 • 269

 • 182

 • 136

 • 77

 • 60

 • 40

 • 25

 • 13

 • 9

 • 3

 • 2

GDCD

 • 9,069 số thí sinh
 • 7.3 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 7 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 5

 • 4

 • 6

 • 11

 • 14

 • 26

 • 30

 • 38

 • 65

 • 104

 • 138

 • 156

 • 192

 • 286

 • 325

 • 466

 • 483

 • 631

 • 664

 • 790

 • 771

 • 758

 • 743

 • 659

 • 603

 • 469

 • 305

 • 192

 • 88

 • 37

 • 7

Tiếng Anh

 • 17K số thí sinh
 • 3.89 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 23

 • 45

 • 82

 • 133

 • 279

 • 399

 • 629

 • 818

 • 981

 • 1,097

 • 1,203

 • 1,211

 • 1,194

 • 1,094

 • 962

 • 844

 • 783

 • 688

 • 541

 • 534

 • 417

 • 387

 • 330

 • 271

 • 246

 • 206

 • 191

 • 195

 • 161

 • 164

 • 135

 • 136

 • 119

 • 88

 • 96

 • 89

 • 70

 • 57

 • 45

 • 37

 • 18

 • 12

 • 6

 • 2

 • 2

 • 1

Tiếng Pháp

 • 2 số thí sinh
 • 4.9 trung bình
 • 4.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 5.6 điểm
 • 4.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 6.6 trung bình
 • 6.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.6 điểm
 • 6.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 2 số thí sinh
 • 6.5 trung bình
 • 5.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 7.6 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0