M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Quảng Trị

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 32007020 Sở GDĐT Quảng Trị 6 8.12 48.7
2 32000321 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.84 47.05
3 32002463 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.69 46.15
4 32001714 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.62 45.75
5 32000071 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.59 45.55
6 32000015 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.53 45.2
7 32005119 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.48 44.85
7 32000773 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.48 44.85
9 32002127 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.45 44.7
10 32003979 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.42 44.5
10 32000718 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.42 44.5
12 32000385 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.38 44.25
12 32005877 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.38 44.25
12 32000044 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.38 44.25
15 32004725 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.31 43.85
16 32000141 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.3 43.8
17 32000929 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.29 43.75
18 32002372 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.28 43.7
19 32005895 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.27 43.6
19 32006122 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.27 43.6
19 32005423 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.27 43.6
22 32006181 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.24 43.45
23 32001666 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.19 43.15
24 32006513 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.18 43.05
25 32001763 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.17 43
26 32003077 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.15 42.9
27 32000492 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.13 42.8
27 32004002 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.13 42.8
29 32001823 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.12 42.7
30 32001748 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.11 42.65
31 32002433 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.1 42.6
31 32001965 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.1 42.6
33 32002958 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.08 42.45
33 32006362 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.08 42.45
35 32000190 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.06 42.35
35 32005837 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.06 42.35
37 32007018 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.03 42.15
38 32004972 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.02 42.15
38 32004945 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.02 42.15
40 32002797 Sở GDĐT Quảng Trị 6 7.01 42.05
41 32006081 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.99 41.95
42 32006509 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.98 41.9
42 32002878 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.98 41.9
44 32004977 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.97 41.8
45 32001892 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.96 41.75
46 32001974 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.95 41.7
46 32002196 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.95 41.7
46 32005996 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.95 41.7
49 32006208 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.93 41.6
50 32000546 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.92 41.55
50 32006584 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.92 41.55
50 32002357 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.92 41.55
50 32001660 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.92 41.55
50 32002226 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.92 41.55
55 32000028 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.91 41.45
55 32006281 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.91 41.45
57 32001767 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.9 41.4
58 32006653 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.89 41.35
58 32003421 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.89 41.35
60 32002720 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.88 41.25
60 32006187 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.88 41.3
60 32005911 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.88 41.3
60 32006862 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.88 41.3
60 32000992 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.88 41.3
65 32002926 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.87 41.2
65 32000961 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.87 41.2
67 32006528 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.85 41.1
67 32002394 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.85 41.1
67 32006507 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.85 41.1
67 32002517 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.85 41.1
71 32005130 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.84 41.05
72 32004795 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.83 41
72 32002054 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.83 41
74 32006011 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.82 40.95
74 32006358 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.82 40.95
74 32002340 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.82 40.95
74 32000648 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.82 40.9
78 32003319 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.81 40.85
78 32003476 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.81 40.85
78 32000293 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.81 40.85
78 32002460 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.81 40.85
82 32006182 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.8 40.8
82 32006695 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.8 40.8
82 32006062 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.8 40.8
85 32000253 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.79 40.75
85 32000245 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.79 40.75
85 32001332 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.79 40.75
88 32003970 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.78 40.65
88 32003318 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.78 40.65
88 32002509 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.78 40.65
88 32000429 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.78 40.65
88 32004058 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.78 40.7
88 32002404 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.78 40.65
88 32003170 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.78 40.7
88 32002987 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.78 40.65
88 32006255 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.78 40.65
97 32004919 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.77 40.6
97 32001664 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.77 40.6
97 32005778 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.77 40.6
100 32000291 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.76 40.55
100 32003957 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.76 40.55
100 32003465 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.76 40.55
100 32005949 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.76 40.55
100 32002137 Sở GDĐT Quảng Trị 6 6.76 40.55

Toán

 • 7,775 số thí sinh
 • 4.7 trung bình
 • 4.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 4.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 9

 • 20

 • 32

 • 76

 • 98

 • 127

 • 181

 • 187

 • 223

 • 281

 • 308

 • 306

 • 333

 • 355

 • 332

 • 367

 • 366

 • 346

 • 308

 • 324

 • 334

 • 354

 • 366

 • 328

 • 311

 • 296

 • 273

 • 189

 • 188

 • 137

 • 127

 • 84

 • 74

 • 54

 • 33

 • 16

 • 13

 • 8

 • 3

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 7,643 số thí sinh
 • 5.21 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 13 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 1

 • 8

 • 2

 • 4

 • 14

 • 24

 • 31

 • 53

 • 72

 • 96

 • 130

 • 209

 • 182

 • 253

 • 248

 • 391

 • 322

 • 450

 • 396

 • 623

 • 512

 • 600

 • 463

 • 593

 • 409

 • 354

 • 262

 • 271

 • 193

 • 162

 • 106

 • 111

 • 51

 • 32

 • 7

 • 5

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 2,693 số thí sinh
 • 5.15 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 6 9 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 8

 • 15

 • 20

 • 46

 • 39

 • 76

 • 83

 • 94

 • 109

 • 142

 • 124

 • 131

 • 133

 • 147

 • 146

 • 154

 • 156

 • 152

 • 149

 • 140

 • 114

 • 113

 • 88

 • 98

 • 70

 • 43

 • 39

 • 28

 • 18

 • 8

 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 2,708 số thí sinh
 • 5.13 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 10

 • 15

 • 18

 • 26

 • 51

 • 64

 • 83

 • 110

 • 106

 • 128

 • 139

 • 148

 • 141

 • 140

 • 155

 • 146

 • 175

 • 159

 • 141

 • 140

 • 136

 • 111

 • 100

 • 77

 • 56

 • 50

 • 29

 • 17

 • 12

 • 7

 • 7

 • 6

 • 2

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 2,556 số thí sinh
 • 4.5 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 11

 • 14

 • 45

 • 59

 • 71

 • 98

 • 160

 • 171

 • 193

 • 207

 • 209

 • 210

 • 221

 • 192

 • 147

 • 115

 • 103

 • 76

 • 56

 • 44

 • 29

 • 28

 • 20

 • 29

 • 13

 • 9

 • 9

 • 10

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 5,224 số thí sinh
 • 3.8 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 5

 • 13

 • 35

 • 87

 • 167

 • 236

 • 353

 • 431

 • 453

 • 501

 • 486

 • 396

 • 366

 • 312

 • 277

 • 198

 • 156

 • 127

 • 102

 • 86

 • 76

 • 53

 • 49

 • 33

 • 50

 • 30

 • 40

 • 23

 • 28

 • 13

 • 16

 • 10

 • 5

 • 4

 • 2

 • 1

 • 0

Địa lí

 • 5,080 số thí sinh
 • 5.38 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 3 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 7

 • 11

 • 22

 • 38

 • 46

 • 66

 • 85

 • 129

 • 191

 • 194

 • 275

 • 319

 • 391

 • 408

 • 391

 • 424

 • 387

 • 332

 • 301

 • 257

 • 202

 • 154

 • 119

 • 76

 • 75

 • 56

 • 37

 • 25

 • 24

 • 16

 • 8

 • 5

 • 3

 • 0

GDCD

 • 4,739 số thí sinh
 • 6.8 trung bình
 • 7 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 6.75 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 7

 • 2

 • 10

 • 17

 • 21

 • 30

 • 41

 • 59

 • 61

 • 94

 • 105

 • 179

 • 160

 • 218

 • 281

 • 292

 • 336

 • 417

 • 385

 • 385

 • 348

 • 325

 • 300

 • 228

 • 166

 • 125

 • 59

 • 57

 • 16

 • 5

 • 2

Tiếng Anh

 • 6,607 số thí sinh
 • 3.44 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 15

 • 26

 • 57

 • 107

 • 182

 • 253

 • 377

 • 487

 • 557

 • 593

 • 548

 • 524

 • 481

 • 387

 • 310

 • 242

 • 201

 • 161

 • 155

 • 107

 • 94

 • 89

 • 64

 • 75

 • 53

 • 48

 • 51

 • 44

 • 40

 • 32

 • 39

 • 36

 • 33

 • 29

 • 32

 • 12

 • 18

 • 13

 • 8

 • 10

 • 6

 • 1

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

Tiếng Trung

 • 2 số thí sinh
 • 7.1 trung bình
 • 6.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 7.4 điểm
 • 6.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0