M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Sóc Trăng

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 59000604 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.83 47
2 59006300 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.82 46.95
3 59005682 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.79 46.75
4 59007470 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.74 46.45
5 59001012 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.63 45.8
6 59002005 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.6 45.6
7 59007965 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.51 45.05
8 59002342 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.48 44.9
9 59006547 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.47 44.85
10 59003144 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.42 44.5
11 59004082 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.41 44.45
12 59004220 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.4 44.4
13 59005573 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.38 44.25
13 59000905 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.38 44.25
15 59000989 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.32 43.9
15 59003008 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.32 43.95
17 59001250 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.3 43.8
18 59007676 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.27 43.6
18 59007652 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.27 43.6
20 59003828 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.26 43.55
21 59003571 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.18 43.1
22 59008154 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.17 43
23 59007048 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.16 42.95
24 59001275 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.14 42.85
25 59004566 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.13 42.8
26 59000507 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.12 42.7
26 59003608 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.12 42.75
28 59004194 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.1 42.6
28 59001122 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.1 42.6
30 59000435 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.09 42.55
30 59000123 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.09 42.55
32 59004380 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.08 42.5
33 59007821 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.07 42.4
33 59008245 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.07 42.4
35 59001204 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.06 42.35
36 59001352 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.04 42.25
37 59008156 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.03 42.2
37 59000118 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.03 42.2
39 59007471 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.02 42.15
39 59000747 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.02 42.1
39 59004757 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.02 42.1
39 59000439 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7.02 42.1
43 59001059 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 7 42
44 59005365 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.99 41.95
45 59004063 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.98 41.85
45 59000164 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.98 41.9
45 59005322 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.98 41.9
45 59002140 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.98 41.85
49 59001279 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.97 41.8
49 59006582 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.97 41.8
51 59001112 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.96 41.75
52 59000855 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.95 41.7
52 59003126 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.95 41.7
52 59004021 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.95 41.7
55 59007724 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.94 41.65
56 59007126 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.93 41.6
56 59008333 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.93 41.6
56 59000641 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.93 41.55
59 59002692 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.92 41.55
60 59001374 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.91 41.45
61 59001120 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.9 41.4
61 59000200 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.9 41.4
61 59006426 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.9 41.4
64 59003482 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.89 41.35
65 59005849 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.88 41.25
65 59005572 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.88 41.25
65 59001342 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.88 41.25
65 59000652 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.88 41.25
65 59007562 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.88 41.3
70 59008650 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.87 41.2
70 59007543 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.87 41.2
72 59005917 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.86 41.15
73 59008011 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.85 41.1
73 59001098 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.85 41.1
73 59001192 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.85 41.1
76 59002807 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.84 41.05
77 59007406 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.83 41
78 59000071 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.82 40.9
78 59001382 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.82 40.9
78 59004677 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.82 40.95
78 59008067 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.82 40.9
78 59007639 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.82 40.9
78 59001225 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.82 40.95
78 59001247 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.82 40.9
85 59001274 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.81 40.85
85 59000927 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.81 40.85
87 59004173 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.79 40.75
88 59001201 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.78 40.65
88 59005445 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.78 40.7
88 59003215 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.78 40.65
88 59004951 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.78 40.65
88 59007685 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.78 40.7
88 59000286 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.78 40.7
94 59004535 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.77 40.6
94 59001369 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.77 40.6
94 59001004 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.77 40.6
97 59000170 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.76 40.55
98 59000821 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.75 40.5
98 59001054 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.75 40.5
98 59006719 Sở GDĐT Sóc Trăng 6 6.75 40.5

Toán

 • 9,300 số thí sinh
 • 4.52 trung bình
 • 4.4 trung vị
 • 33 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 4.4 điểm nhiều nhất
 • 31

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 2

 • 8

 • 10

 • 34

 • 54

 • 79

 • 125

 • 169

 • 229

 • 266

 • 351

 • 387

 • 449

 • 420

 • 507

 • 494

 • 513

 • 552

 • 525

 • 519

 • 484

 • 460

 • 475

 • 367

 • 336

 • 296

 • 291

 • 202

 • 185

 • 139

 • 105

 • 81

 • 64

 • 34

 • 20

 • 15

 • 10

 • 4

 • 2

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 9,209 số thí sinh
 • 5.34 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 3 9 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 7

 • 12

 • 17

 • 47

 • 49

 • 97

 • 142

 • 224

 • 192

 • 296

 • 284

 • 425

 • 295

 • 492

 • 395

 • 829

 • 508

 • 827

 • 599

 • 932

 • 529

 • 607

 • 366

 • 382

 • 184

 • 206

 • 86

 • 106

 • 37

 • 29

 • 4

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 3,180 số thí sinh
 • 4.77 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 8 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 8

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 19

 • 26

 • 31

 • 63

 • 66

 • 121

 • 132

 • 155

 • 194

 • 201

 • 224

 • 233

 • 227

 • 225

 • 218

 • 231

 • 147

 • 156

 • 125

 • 100

 • 74

 • 74

 • 48

 • 36

 • 20

 • 6

 • 10

 • 5

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 3,224 số thí sinh
 • 4.67 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 12 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 12

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 7

 • 17

 • 42

 • 37

 • 59

 • 95

 • 140

 • 156

 • 159

 • 218

 • 212

 • 226

 • 209

 • 211

 • 231

 • 207

 • 194

 • 158

 • 154

 • 126

 • 107

 • 78

 • 60

 • 38

 • 24

 • 22

 • 8

 • 4

 • 5

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 3,180 số thí sinh
 • 4.79 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 8 < 1 điểm
 • 4 8.75 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 8

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 1

 • 17

 • 14

 • 29

 • 75

 • 96

 • 148

 • 139

 • 174

 • 223

 • 271

 • 242

 • 288

 • 261

 • 246

 • 206

 • 155

 • 138

 • 113

 • 98

 • 75

 • 47

 • 40

 • 27

 • 18

 • 11

 • 7

 • 3

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,097 số thí sinh
 • 3.7 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 26 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 26

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 19

 • 37

 • 90

 • 146

 • 264

 • 384

 • 499

 • 558

 • 637

 • 550

 • 529

 • 444

 • 426

 • 374

 • 254

 • 204

 • 145

 • 120

 • 99

 • 74

 • 50

 • 39

 • 36

 • 21

 • 25

 • 9

 • 12

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 5,933 số thí sinh
 • 5.33 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 22 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 21

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 3

 • 8

 • 21

 • 20

 • 25

 • 45

 • 82

 • 112

 • 201

 • 256

 • 349

 • 399

 • 461

 • 548

 • 488

 • 589

 • 475

 • 438

 • 354

 • 284

 • 203

 • 159

 • 129

 • 83

 • 59

 • 40

 • 31

 • 16

 • 10

 • 9

 • 6

 • 2

 • 0

 • 0

GDCD

 • 5,727 số thí sinh
 • 7.17 trung bình
 • 7.25 trung vị
 • 10 < 1 điểm
 • 17 9.75 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 10

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 2

 • 6

 • 9

 • 16

 • 22

 • 25

 • 60

 • 78

 • 95

 • 117

 • 166

 • 220

 • 264

 • 278

 • 343

 • 397

 • 457

 • 506

 • 451

 • 493

 • 434

 • 368

 • 310

 • 258

 • 172

 • 88

 • 62

 • 17

 • 0

Tiếng Anh

 • 8,057 số thí sinh
 • 3.44 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 16

 • 31

 • 62

 • 100

 • 171

 • 282

 • 410

 • 526

 • 644

 • 756

 • 685

 • 602

 • 563

 • 534

 • 473

 • 404

 • 304

 • 254

 • 213

 • 151

 • 140

 • 112

 • 112

 • 73

 • 84

 • 52

 • 36

 • 40

 • 56

 • 22

 • 26

 • 29

 • 14

 • 18

 • 14

 • 9

 • 7

 • 6

 • 8

 • 6

 • 5

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 33 số thí sinh
 • 6.2 trung bình
 • 6.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.4 điểm
 • 6.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 3

 • 2

 • 1

 • 2

 • 3

 • 1

 • 4

 • 1

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0