M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Sơn La

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 14001330 Sở GDĐT Sơn La 6 9.06 54.35
2 14001557 Sở GDĐT Sơn La 6 8.68 52.1
3 14006619 Sở GDĐT Sơn La 6 8.49 50.95
4 14001479 Sở GDĐT Sơn La 6 8.12 48.7
5 14002571 Sở GDĐT Sơn La 6 7.93 47.6
6 14009005 Sở GDĐT Sơn La 6 7.82 46.95
7 14006416 Sở GDĐT Sơn La 6 7.65 45.9
8 14001540 Sở GDĐT Sơn La 6 7.62 45.75
9 14001415 Sở GDĐT Sơn La 6 7.57 45.4
10 14000764 Sở GDĐT Sơn La 6 7.5 45
11 14001602 Sở GDĐT Sơn La 6 7.48 44.85
12 14000430 Sở GDĐT Sơn La 6 7.47 44.85
13 14001661 Sở GDĐT Sơn La 6 7.45 44.7
13 14006306 Sở GDĐT Sơn La 6 7.45 44.7
15 14001482 Sở GDĐT Sơn La 6 7.4 44.4
16 14001752 Sở GDĐT Sơn La 6 7.38 44.25
16 14009066 Sở GDĐT Sơn La 6 7.38 44.3
18 14001651 Sở GDĐT Sơn La 6 7.31 43.85
19 14001480 Sở GDĐT Sơn La 6 7.3 43.8
20 14001439 Sở GDĐT Sơn La 6 7.28 43.65
21 14001505 Sở GDĐT Sơn La 6 7.27 43.6
22 14001319 Sở GDĐT Sơn La 6 7.22 43.3
22 14001281 Sở GDĐT Sơn La 6 7.22 43.35
24 14001279 Sở GDĐT Sơn La 6 7.18 43.05
25 14001261 Sở GDĐT Sơn La 6 7.15 42.9
26 14001536 Sở GDĐT Sơn La 6 7.14 42.85
27 14001545 Sở GDĐT Sơn La 6 7.13 42.8
28 14007265 Sở GDĐT Sơn La 6 7.12 42.75
28 14008116 Sở GDĐT Sơn La 6 7.12 42.7
30 14001394 Sở GDĐT Sơn La 6 7.11 42.65
31 14001523 Sở GDĐT Sơn La 6 7.1 42.6
31 14001472 Sở GDĐT Sơn La 6 7.1 42.6
33 14001293 Sở GDĐT Sơn La 6 7.08 42.45
34 14001327 Sở GDĐT Sơn La 6 7.07 42.4
35 14001410 Sở GDĐT Sơn La 6 7.06 42.35
36 14001429 Sở GDĐT Sơn La 6 7.05 42.3
36 14001730 Sở GDĐT Sơn La 6 7.05 42.3
38 14001276 Sở GDĐT Sơn La 6 7.03 42.2
39 14008976 Sở GDĐT Sơn La 6 7.02 42.15
40 14001597 Sở GDĐT Sơn La 6 6.98 41.85
40 14001478 Sở GDĐT Sơn La 6 6.98 41.85
42 14001260 Sở GDĐT Sơn La 6 6.97 41.85
43 14001759 Sở GDĐT Sơn La 6 6.94 41.65
43 14001637 Sở GDĐT Sơn La 6 6.94 41.65
43 14001811 Sở GDĐT Sơn La 6 6.94 41.65
43 14003421 Sở GDĐT Sơn La 6 6.94 41.65
47 14001424 Sở GDĐT Sơn La 6 6.93 41.6
48 14000365 Sở GDĐT Sơn La 6 6.92 41.5
48 14001351 Sở GDĐT Sơn La 6 6.92 41.5
50 14001364 Sở GDĐT Sơn La 6 6.91 41.45
51 14001349 Sở GDĐT Sơn La 6 6.89 41.35
52 14001555 Sở GDĐT Sơn La 6 6.88 41.3
52 14001258 Sở GDĐT Sơn La 6 6.88 41.3
52 14009234 Sở GDĐT Sơn La 6 6.88 41.25
52 14009128 Sở GDĐT Sơn La 6 6.88 41.25
56 14001683 Sở GDĐT Sơn La 6 6.87 41.2
56 14006537 Sở GDĐT Sơn La 6 6.87 41.2
58 14001463 Sở GDĐT Sơn La 6 6.85 41.1
58 14001387 Sở GDĐT Sơn La 6 6.85 41.1
60 14001425 Sở GDĐT Sơn La 6 6.83 41
60 14001298 Sở GDĐT Sơn La 6 6.83 41
60 14001625 Sở GDĐT Sơn La 6 6.83 41
60 14001620 Sở GDĐT Sơn La 6 6.83 41
64 14001507 Sở GDĐT Sơn La 6 6.82 40.9
64 14001017 Sở GDĐT Sơn La 6 6.82 40.95
66 14001374 Sở GDĐT Sơn La 6 6.81 40.85
67 14001417 Sở GDĐT Sơn La 6 6.79 40.75
67 14005460 Sở GDĐT Sơn La 6 6.79 40.75
69 14001366 Sở GDĐT Sơn La 6 6.78 40.7
69 14000205 Sở GDĐT Sơn La 6 6.78 40.7
71 14001290 Sở GDĐT Sơn La 6 6.75 40.5
72 14005933 Sở GDĐT Sơn La 6 6.72 40.35
72 14001325 Sở GDĐT Sơn La 6 6.72 40.3
74 14001412 Sở GDĐT Sơn La 6 6.71 40.25
75 14001685 Sở GDĐT Sơn La 6 6.69 40.15
75 14001312 Sở GDĐT Sơn La 6 6.69 40.15
77 14001309 Sở GDĐT Sơn La 6 6.68 40.05
77 14003686 Sở GDĐT Sơn La 6 6.68 40.1
77 14001283 Sở GDĐT Sơn La 6 6.68 40.05
80 14001682 Sở GDĐT Sơn La 6 6.67 40
80 14005777 Sở GDĐT Sơn La 6 6.67 40
82 14001354 Sở GDĐT Sơn La 6 6.66 39.95
82 14006075 Sở GDĐT Sơn La 6 6.66 39.95
82 14008267 Sở GDĐT Sơn La 6 6.66 39.95
82 14001634 Sở GDĐT Sơn La 6 6.66 39.95
86 14000515 Sở GDĐT Sơn La 6 6.65 39.9
87 14007802 Sở GDĐT Sơn La 6 6.64 39.85
88 14001440 Sở GDĐT Sơn La 6 6.63 39.8
89 14001324 Sở GDĐT Sơn La 6 6.62 39.7
89 14003976 Sở GDĐT Sơn La 6 6.62 39.7
89 14007376 Sở GDĐT Sơn La 6 6.62 39.7
92 14004877 Sở GDĐT Sơn La 6 6.61 39.65
92 14009418 Sở GDĐT Sơn La 6 6.61 39.65
92 14009334 Sở GDĐT Sơn La 6 6.61 39.65
95 14001618 Sở GDĐT Sơn La 6 6.6 39.6
96 14003374 Sở GDĐT Sơn La 6 6.58 39.45
96 14001857 Sở GDĐT Sơn La 6 6.58 39.5
98 14001659 Sở GDĐT Sơn La 6 6.56 39.35
98 14001328 Sở GDĐT Sơn La 6 6.56 39.35
98 14001368 Sở GDĐT Sơn La 6 6.56 39.35

Toán

 • 10K số thí sinh
 • 3.43 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 15 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 1

 • 1

 • 2

 • 8

 • 30

 • 62

 • 137

 • 186

 • 285

 • 479

 • 610

 • 717

 • 805

 • 880

 • 793

 • 720

 • 573

 • 504

 • 463

 • 374

 • 339

 • 322

 • 277

 • 250

 • 226

 • 204

 • 166

 • 147

 • 134

 • 93

 • 89

 • 54

 • 57

 • 45

 • 53

 • 38

 • 29

 • 25

 • 12

 • 11

 • 4

 • 6

 • 3

 • 5

 • 9

 • 4

 • 6

 • 10

 • 1

 • 0

Ngữ văn

 • 10K số thí sinh
 • 4.7 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 11 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 3

 • 0

 • 0

 • 12

 • 25

 • 33

 • 118

 • 90

 • 271

 • 222

 • 513

 • 368

 • 776

 • 524

 • 898

 • 602

 • 812

 • 479

 • 923

 • 471

 • 627

 • 357

 • 545

 • 298

 • 332

 • 176

 • 251

 • 138

 • 119

 • 60

 • 78

 • 36

 • 45

 • 16

 • 11

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 1,339 số thí sinh
 • 4.03 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 6 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 21

 • 27

 • 53

 • 74

 • 80

 • 95

 • 92

 • 103

 • 93

 • 94

 • 68

 • 69

 • 64

 • 51

 • 46

 • 33

 • 39

 • 38

 • 34

 • 34

 • 22

 • 16

 • 19

 • 15

 • 16

 • 6

 • 9

 • 4

 • 5

 • 2

 • 4

 • 3

 • 6

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 1,367 số thí sinh
 • 4.18 trung bình
 • 4 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 6

 • 12

 • 19

 • 50

 • 60

 • 76

 • 88

 • 93

 • 94

 • 81

 • 77

 • 85

 • 60

 • 56

 • 61

 • 66

 • 58

 • 51

 • 51

 • 40

 • 40

 • 23

 • 32

 • 24

 • 13

 • 11

 • 8

 • 10

 • 4

 • 6

 • 3

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 1,331 số thí sinh
 • 4.35 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 10

 • 15

 • 27

 • 28

 • 61

 • 74

 • 100

 • 81

 • 123

 • 107

 • 104

 • 108

 • 95

 • 68

 • 68

 • 54

 • 46

 • 33

 • 19

 • 25

 • 21

 • 19

 • 15

 • 11

 • 3

 • 5

 • 3

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 9,250 số thí sinh
 • 3.52 trung bình
 • 3.25 trung vị
 • 9 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 1

 • 7

 • 20

 • 50

 • 110

 • 259

 • 374

 • 558

 • 755

 • 890

 • 923

 • 924

 • 816

 • 666

 • 600

 • 474

 • 382

 • 291

 • 225

 • 191

 • 151

 • 110

 • 101

 • 70

 • 55

 • 50

 • 32

 • 30

 • 26

 • 20

 • 23

 • 9

 • 12

 • 11

 • 8

 • 8

 • 10

 • 4

 • 3

Địa lí

 • 8,844 số thí sinh
 • 4.67 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 18

 • 25

 • 65

 • 96

 • 139

 • 221

 • 268

 • 348

 • 426

 • 465

 • 501

 • 558

 • 636

 • 626

 • 647

 • 594

 • 573

 • 503

 • 441

 • 387

 • 322

 • 239

 • 222

 • 127

 • 111

 • 83

 • 78

 • 37

 • 25

 • 22

 • 14

 • 13

 • 6

 • 2

 • 0

 • 0

GDCD

 • 7,419 số thí sinh
 • 5.99 trung bình
 • 6 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 7

 • 19

 • 19

 • 30

 • 51

 • 77

 • 110

 • 125

 • 183

 • 197

 • 227

 • 260

 • 337

 • 366

 • 436

 • 452

 • 511

 • 488

 • 476

 • 450

 • 451

 • 417

 • 402

 • 352

 • 288

 • 229

 • 153

 • 134

 • 69

 • 40

 • 38

 • 11

 • 6

 • 2

Tiếng Anh

 • 7,726 số thí sinh
 • 3.03 trung bình
 • 2.8 trung vị
 • 11 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 2.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 5

 • 6

 • 24

 • 47

 • 128

 • 200

 • 324

 • 432

 • 594

 • 700

 • 831

 • 777

 • 745

 • 606

 • 492

 • 365

 • 294

 • 229

 • 190

 • 149

 • 109

 • 91

 • 62

 • 51

 • 36

 • 27

 • 27

 • 26

 • 13

 • 19

 • 15

 • 10

 • 8

 • 19

 • 8

 • 8

 • 10

 • 7

 • 3

 • 6

 • 3

 • 3

 • 7

 • 4

 • 2

 • 9

 • 3

 • 2

Tiếng Trung

 • 2 số thí sinh
 • 6.2 trung bình
 • 5.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.8 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0