M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Tây Ninh

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 46000247 Sở GDĐT Tây Ninh 6 8.04 48.25
1 46000638 Sở GDĐT Tây Ninh 6 8.04 48.25
3 46000854 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.92 47.55
4 46000320 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.72 46.35
5 46008325 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.65 45.9
6 46007430 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.64 45.85
6 46000569 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.64 45.85
8 46001114 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.6 45.6
9 46007465 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.55 45.3
10 46005893 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.51 45.05
11 46001268 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.43 44.55
12 46000593 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.4 44.4
12 46000255 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.4 44.4
14 46000566 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.39 44.35
14 46000788 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.39 44.35
16 46000537 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.32 43.9
17 46007526 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.27 43.6
18 46001137 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.26 43.55
19 46006580 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.24 43.45
20 46005664 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.23 43.4
21 46000212 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.22 43.35
21 46005155 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.22 43.3
23 46000556 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.19 43.15
23 46006028 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.19 43.15
25 46001016 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.16 42.95
25 46000330 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.16 42.95
27 46000416 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.14 42.85
27 46004720 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.14 42.85
29 46000163 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.13 42.8
30 46008000 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.12 42.7
30 46006547 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.12 42.7
30 46001184 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.12 42.7
33 46007467 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.11 42.65
34 46000656 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.1 42.6
35 46007106 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.09 42.55
36 46000468 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.08 42.5
37 46000756 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.07 42.4
38 46001787 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.06 42.35
39 46007469 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.05 42.3
39 46000020 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.05 42.3
39 46001287 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.05 42.3
42 46008438 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.04 42.25
42 46003859 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.04 42.25
44 46006399 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.03 42.2
44 46000287 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.03 42.17
44 46005951 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.03 42.2
47 46001672 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7.02 42.15
48 46003735 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7 42
48 46000979 Sở GDĐT Tây Ninh 6 7 42
50 46007098 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.99 41.95
50 46007929 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.99 41.95
52 46001285 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.98 41.9
52 46001633 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.98 41.9
54 46002549 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.97 41.8
54 46001078 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.97 41.8
54 46000231 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.97 41.85
57 46007796 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.94 41.65
57 46001052 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.94 41.65
57 46003874 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.94 41.65
60 46007213 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.93 41.6
60 46008141 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.93 41.6
60 46003667 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.93 41.6
63 46008391 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.92 41.5
63 46000989 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.92 41.5
63 46006370 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.92 41.5
66 46001589 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.91 41.45
66 46005324 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.91 41.45
66 46006456 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.91 41.45
66 46003542 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.91 41.45
70 46004686 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.9 41.4
70 46000521 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.9 41.4
70 46005705 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.9 41.4
73 46007614 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.89 41.35
73 46005503 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.89 41.35
73 46006100 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.89 41.35
76 46007313 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.88 41.3
76 46001028 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.88 41.25
76 46006888 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.88 41.25
76 46006935 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.88 41.3
76 46005970 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.88 41.3
76 46006177 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.88 41.3
76 46000409 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.88 41.25
83 46001043 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.87 41.2
83 46007450 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.87 41.2
85 46003865 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.86 41.15
85 46001336 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.86 41.15
85 46002530 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.86 41.15
88 46007861 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.85 41.1
88 46000073 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.85 41.1
88 46006586 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.85 41.1
91 46001187 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.84 41.05
91 46000914 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.84 41.05
93 46000598 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.83 41
93 46000361 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.83 41
95 46004705 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.82 40.9
96 46000053 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.81 40.85
97 46000574 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.8 40.8
97 46001599 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.8 40.8
97 46008459 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.8 40.8
97 46003499 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.8 40.8
97 46001689 Sở GDĐT Tây Ninh 6 6.8 40.8

Toán

 • 8,834 số thí sinh
 • 5.02 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.2 điểm
 • 5.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 7

 • 14

 • 21

 • 32

 • 41

 • 77

 • 94

 • 111

 • 132

 • 200

 • 260

 • 285

 • 326

 • 363

 • 441

 • 502

 • 540

 • 533

 • 557

 • 565

 • 548

 • 542

 • 518

 • 464

 • 402

 • 306

 • 254

 • 222

 • 155

 • 112

 • 75

 • 41

 • 32

 • 24

 • 16

 • 7

 • 6

 • 3

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 8,749 số thí sinh
 • 5.35 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 2 8.75 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 3

 • 1

 • 0

 • 6

 • 5

 • 17

 • 41

 • 46

 • 61

 • 84

 • 164

 • 164

 • 203

 • 238

 • 328

 • 334

 • 483

 • 412

 • 818

 • 661

 • 837

 • 775

 • 837

 • 587

 • 575

 • 361

 • 307

 • 166

 • 125

 • 41

 • 38

 • 16

 • 13

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 5,213 số thí sinh
 • 4.79 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 12

 • 9

 • 24

 • 45

 • 81

 • 99

 • 130

 • 179

 • 213

 • 241

 • 328

 • 310

 • 361

 • 392

 • 364

 • 342

 • 351

 • 306

 • 307

 • 250

 • 217

 • 153

 • 149

 • 110

 • 80

 • 60

 • 33

 • 35

 • 17

 • 10

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 5,218 số thí sinh
 • 4.62 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 12

 • 16

 • 40

 • 58

 • 103

 • 155

 • 165

 • 253

 • 266

 • 306

 • 315

 • 348

 • 325

 • 338

 • 341

 • 317

 • 313

 • 262

 • 252

 • 221

 • 190

 • 147

 • 141

 • 103

 • 80

 • 46

 • 24

 • 30

 • 15

 • 13

 • 9

 • 8

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

Sinh học

 • 5,168 số thí sinh
 • 4.58 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 7

 • 11

 • 27

 • 40

 • 77

 • 166

 • 191

 • 237

 • 309

 • 354

 • 424

 • 452

 • 463

 • 452

 • 390

 • 346

 • 288

 • 230

 • 204

 • 131

 • 126

 • 84

 • 50

 • 36

 • 19

 • 21

 • 12

 • 5

 • 8

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 4,393 số thí sinh
 • 3.76 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 9

 • 32

 • 49

 • 102

 • 176

 • 256

 • 326

 • 412

 • 407

 • 411

 • 410

 • 341

 • 298

 • 265

 • 220

 • 182

 • 120

 • 102

 • 80

 • 46

 • 34

 • 29

 • 23

 • 13

 • 10

 • 6

 • 11

 • 8

 • 8

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 4,274 số thí sinh
 • 5.44 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 2

 • 9

 • 9

 • 12

 • 24

 • 38

 • 61

 • 91

 • 108

 • 168

 • 215

 • 269

 • 320

 • 334

 • 393

 • 394

 • 366

 • 305

 • 272

 • 228

 • 165

 • 160

 • 118

 • 59

 • 56

 • 40

 • 30

 • 16

 • 2

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

GDCD

 • 3,979 số thí sinh
 • 7.36 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 5 10 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 2

 • 4

 • 8

 • 8

 • 14

 • 21

 • 25

 • 44

 • 60

 • 91

 • 115

 • 151

 • 211

 • 235

 • 278

 • 288

 • 336

 • 336

 • 337

 • 356

 • 286

 • 254

 • 221

 • 129

 • 88

 • 45

 • 26

 • 5

Tiếng Anh

 • 7,579 số thí sinh
 • 3.81 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 8

 • 12

 • 26

 • 48

 • 112

 • 167

 • 245

 • 325

 • 443

 • 567

 • 552

 • 560

 • 567

 • 498

 • 456

 • 451

 • 354

 • 346

 • 298

 • 230

 • 196

 • 169

 • 125

 • 127

 • 113

 • 97

 • 79

 • 57

 • 56

 • 49

 • 39

 • 36

 • 36

 • 31

 • 21

 • 14

 • 14

 • 19

 • 9

 • 10

 • 3

 • 8

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 2.6 trung bình
 • 2.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 2.6 điểm
 • 2.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0