M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Thái Nguyên

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 12011937 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 8.36 50.15
2 12007822 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 8.32 49.9
3 12001715 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 8.12 48.7
4 12002927 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 8.04 48.25
5 12010864 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.98 47.9
6 12007014 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.95 47.7
7 12005689 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.93 47.6
8 12003338 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.86 47.15
9 12014413 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.84 47.05
10 12010327 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.78 46.7
10 12001068 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.78 46.7
10 12008106 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.78 46.65
13 12005764 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.75 46.5
14 12013887 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.74 46.45
15 12011233 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.73 46.4
16 12002658 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.72 46.3
17 12008034 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.71 46.25
17 12000516 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.71 46.25
17 12005796 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.71 46.25
20 12008323 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.7 46.2
21 12008010 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.69 46.15
21 12012909 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.69 46.15
21 12003770 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.69 46.15
24 12012628 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.68 46.1
24 12007414 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.68 46.05
24 12005314 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.68 46.05
24 12003213 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.68 46.1
28 12001914 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.67 46
29 12003662 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.66 45.95
29 12012082 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.66 45.95
31 12000224 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.62 45.75
31 12003011 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.62 45.75
33 12012665 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.61 45.65
34 12012508 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.6 45.6
35 12003076 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.58 45.5
36 12012492 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.57 45.4
36 12002874 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.57 45.4
38 12009263 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.55 45.3
38 12004341 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.55 45.3
40 12006944 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.53 45.15
40 12003862 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.53 45.15
42 12002072 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.52 45.1
42 12006107 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.52 45.15
44 12013610 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.51 45.05
45 12009229 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.49 44.95
46 12010591 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.48 44.9
46 12000728 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.48 44.85
46 12000442 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.48 44.85
46 12002989 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.48 44.9
46 12010318 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.48 44.85
46 12008510 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.48 44.9
52 12003819 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.47 44.8
52 12006797 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.47 44.8
52 12011305 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.47 44.8
55 12009300 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.46 44.75
56 12012647 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.44 44.65
56 12013917 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.44 44.65
58 12011203 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.43 44.6
58 12008505 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.43 44.6
60 12013686 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.42 44.55
60 12008038 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.42 44.55
60 12005289 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.42 44.5
60 12000639 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.42 44.55
60 12008781 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.42 44.5
65 12012572 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.41 44.45
65 12007756 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.41 44.45
67 12004479 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.4 44.4
67 12003193 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.4 44.4
67 12009183 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.4 44.4
70 12011998 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.39 44.35
71 12010488 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.38 44.25
71 12006714 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.38 44.3
71 12001117 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.38 44.3
71 12012610 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.38 44.25
75 12005509 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.37 44.2
76 12003218 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.35 44.1
77 12006915 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.34 44.05
77 12001280 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.34 44.05
79 12013414 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.33 44
79 12010536 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.33 44
79 12006533 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.33 44
82 12006760 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.32 43.95
82 12000053 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.32 43.95
82 12013410 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.32 43.95
82 12003875 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.32 43.95
86 12014205 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.31 43.85
86 12002393 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.31 43.85
86 12005065 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.31 43.85
89 12002879 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.3 43.8
90 12011650 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.28 43.7
90 12004556 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.28 43.65
90 12000888 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.28 43.7
90 12007108 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.28 43.65
90 12004444 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.28 43.65
90 12006494 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.28 43.65
90 12008921 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.28 43.7
97 12000544 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.27 43.6
98 12004394 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.26 43.55
98 12008434 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.26 43.55
98 12009960 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.26 43.55
98 12000641 Sở GDĐT Thái Nguyên 6 7.26 43.55

Toán

 • 14K số thí sinh
 • 4.4 trung bình
 • 4.4 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 4 9.2 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 12

 • 22

 • 44

 • 98

 • 176

 • 245

 • 364

 • 459

 • 514

 • 587

 • 614

 • 637

 • 648

 • 746

 • 700

 • 629

 • 678

 • 650

 • 640

 • 625

 • 616

 • 590

 • 543

 • 535

 • 495

 • 445

 • 393

 • 340

 • 289

 • 240

 • 202

 • 169

 • 127

 • 98

 • 69

 • 62

 • 30

 • 17

 • 7

 • 6

 • 3

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 14K số thí sinh
 • 6.1 trung bình
 • 6.25 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 13 9.5 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 4

 • 1

 • 0

 • 1

 • 4

 • 17

 • 28

 • 31

 • 51

 • 71

 • 99

 • 139

 • 191

 • 232

 • 298

 • 361

 • 497

 • 416

 • 467

 • 386

 • 630

 • 516

 • 639

 • 613

 • 842

 • 735

 • 920

 • 766

 • 1,010

 • 724

 • 876

 • 604

 • 706

 • 451

 • 488

 • 234

 • 126

 • 29

 • 13

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 5,214 số thí sinh
 • 4.37 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 7

 • 20

 • 47

 • 88

 • 155

 • 203

 • 246

 • 293

 • 344

 • 297

 • 337

 • 280

 • 253

 • 261

 • 240

 • 238

 • 227

 • 204

 • 215

 • 197

 • 182

 • 150

 • 161

 • 140

 • 103

 • 91

 • 71

 • 57

 • 45

 • 28

 • 20

 • 9

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

Hóa học

 • 5,265 số thí sinh
 • 4.51 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 7

 • 20

 • 49

 • 80

 • 127

 • 178

 • 226

 • 280

 • 282

 • 309

 • 299

 • 282

 • 264

 • 251

 • 262

 • 224

 • 237

 • 225

 • 237

 • 220

 • 220

 • 175

 • 160

 • 166

 • 122

 • 85

 • 96

 • 55

 • 48

 • 31

 • 21

 • 8

 • 14

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 5,168 số thí sinh
 • 4.26 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 6

 • 3

 • 21

 • 26

 • 58

 • 97

 • 155

 • 251

 • 310

 • 394

 • 387

 • 420

 • 449

 • 441

 • 397

 • 361

 • 270

 • 232

 • 190

 • 134

 • 116

 • 96

 • 91

 • 60

 • 45

 • 43

 • 43

 • 24

 • 20

 • 16

 • 5

 • 1

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 11K số thí sinh
 • 3.7 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 11

 • 47

 • 99

 • 167

 • 359

 • 512

 • 723

 • 908

 • 1,028

 • 1,022

 • 946

 • 893

 • 806

 • 670

 • 516

 • 414

 • 341

 • 255

 • 191

 • 150

 • 131

 • 110

 • 83

 • 68

 • 54

 • 49

 • 28

 • 44

 • 18

 • 25

 • 20

 • 18

 • 7

 • 8

 • 0

 • 2

 • 0

Địa lí

 • 11K số thí sinh
 • 5.4 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 3 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 3

 • 6

 • 15

 • 24

 • 49

 • 69

 • 112

 • 153

 • 224

 • 237

 • 359

 • 446

 • 548

 • 638

 • 730

 • 808

 • 874

 • 841

 • 788

 • 738

 • 641

 • 533

 • 461

 • 346

 • 283

 • 204

 • 149

 • 99

 • 89

 • 54

 • 46

 • 26

 • 14

 • 11

 • 3

 • 0

GDCD

 • 8,924 số thí sinh
 • 6.96 trung bình
 • 7 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 2

 • 8

 • 4

 • 6

 • 8

 • 21

 • 27

 • 40

 • 49

 • 67

 • 108

 • 147

 • 199

 • 229

 • 280

 • 384

 • 482

 • 545

 • 645

 • 705

 • 726

 • 748

 • 724

 • 684

 • 590

 • 493

 • 350

 • 294

 • 178

 • 108

 • 42

 • 24

 • 2

Tiếng Anh

 • 11K số thí sinh
 • 3.42 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 5

 • 19

 • 38

 • 78

 • 169

 • 279

 • 452

 • 640

 • 759

 • 838

 • 1,005

 • 1,008

 • 900

 • 818

 • 735

 • 590

 • 484

 • 417

 • 306

 • 249

 • 214

 • 183

 • 156

 • 143

 • 85

 • 84

 • 81

 • 84

 • 54

 • 59

 • 46

 • 41

 • 33

 • 21

 • 27

 • 27

 • 23

 • 17

 • 18

 • 25

 • 9

 • 9

 • 8

 • 4

 • 2

 • 1

 • 1

Tiếng Pháp

 • 23 số thí sinh
 • 8.58 trung bình
 • 9 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 9.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 3

 • 2

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 1

 • 1

Tiếng Nga

 • 13 số thí sinh
 • 8.14 trung bình
 • 8.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

Tiếng Nhật

 • 1 số thí sinh
 • 5.8 trung bình
 • 5.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 5.8 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 20 số thí sinh
 • 8.63 trung bình
 • 8.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 8.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 4

 • 1

 • 3

 • 0

 • 2

 • 3

 • 1

 • 1