M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Thanh Hoá

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 28030053 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.98 47.9
1 28019088 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.98 47.9
3 28012989 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.88 47.25
4 28018402 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.87 47.2
5 28002238 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.86 47.15
6 28031147 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.85 47.1
7 28002194 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.82 46.9
8 28002553 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.79 46.75
9 28033730 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.78 46.65
9 28002519 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.78 46.65
11 28002550 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.76 46.55
11 28017124 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.76 46.55
13 28002312 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.75 46.5
14 28002234 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.72 46.3
14 28025915 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.72 46.35
16 28002504 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.7 46.2
17 28002301 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.69 46.15
17 28025036 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.69 46.15
17 28002274 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.69 46.15
20 28034066 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.68 46.05
20 28018313 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.68 46.1
22 28015586 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.67 46
23 28002589 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.66 45.95
24 28028212 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.65 45.9
24 28017225 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.65 45.9
26 28008217 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.64 45.85
27 28003325 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.62 45.7
27 28002159 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.62 45.7
29 28001016 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.61 45.65
30 28001202 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.58 45.5
30 28002713 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.58 45.5
30 28017325 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.58 45.5
33 28000634 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.56 45.35
33 28016774 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.56 45.35
33 28002534 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.56 45.35
33 28002400 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.56 45.35
37 28002536 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.54 45.25
37 28007696 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.54 45.25
37 28019471 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.54 45.25
40 28002626 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.53 45.2
40 28015683 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.53 45.15
42 28002218 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.52 45.15
42 28002748 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.52 45.15
44 28002317 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.51 45.05
45 28002481 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.5 45
45 28002742 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.5 45
47 28002179 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.49 44.95
47 28002659 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.49 44.95
47 28003481 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.49 44.95
50 28027174 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.48 44.85
50 28023567 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.48 44.85
50 28026128 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.48 44.85
53 28002305 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.47 44.8
54 28027602 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.45 44.7
54 28027797 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.45 44.7
54 28017356 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.45 44.7
57 28029581 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.44 44.65
58 28002768 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.43 44.6
58 28001156 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.43 44.6
60 28007364 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.42 44.5
60 28009182 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.42 44.55
60 28001053 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.42 44.5
60 28030611 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.42 44.5
60 28021796 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.42 44.55
60 28028602 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.42 44.5
60 28001693 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.42 44.55
67 28025853 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.41 44.45
67 28000043 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.41 44.45
69 28002482 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.4 44.4
69 28003302 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.4 44.4
69 28002645 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.4 44.4
69 28018754 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.4 44.4
73 28011350 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.39 44.35
73 28030474 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.39 44.35
73 28021617 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.39 44.35
73 28003885 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.39 44.35
73 28002229 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.39 44.35
73 28023328 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.39 44.35
79 28018251 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.38 44.25
79 28027409 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.38 44.25
79 28003471 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.38 44.3
79 28019310 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.38 44.3
83 28003352 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.37 44.2
83 28025842 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.37 44.2
83 28009710 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.37 44.2
86 28009432 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.36 44.15
86 28014910 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.36 44.15
86 28002203 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.36 44.15
86 28019602 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.36 44.15
90 28002509 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.35 44.1
90 28001287 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.35 44.1
92 28015704 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.34 44.05
92 28029447 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.34 44.05
92 28020124 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.34 44.05
95 28018809 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.33 44
96 28003311 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.32 43.9
96 28016668 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.32 43.95
96 28004221 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.32 43.9
96 28028401 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.32 43.9
96 28001045 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.32 43.95
96 28013084 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.32 43.9
96 28026434 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.32 43.9
96 28002190 Sở GDĐT Thanh Hoá 6 7.32 43.9

Toán

 • 35K số thí sinh
 • 4.45 trung bình
 • 4.2 trung vị
 • 202 < 1 điểm
 • 3 9.6 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 178

 • 1

 • 0

 • 3

 • 20

 • 42

 • 83

 • 166

 • 298

 • 472

 • 688

 • 1,035

 • 1,237

 • 1,405

 • 1,494

 • 1,566

 • 1,565

 • 1,514

 • 1,577

 • 1,455

 • 1,440

 • 1,395

 • 1,258

 • 1,276

 • 1,170

 • 1,184

 • 1,137

 • 1,176

 • 1,190

 • 1,138

 • 1,106

 • 1,080

 • 919

 • 932

 • 809

 • 677

 • 558

 • 489

 • 360

 • 325

 • 247

 • 157

 • 99

 • 60

 • 42

 • 19

 • 5

 • 5

 • 3

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 34K số thí sinh
 • 5.63 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 26 < 1 điểm
 • 35 9 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 4

 • 7

 • 11

 • 4

 • 11

 • 61

 • 82

 • 104

 • 195

 • 216

 • 493

 • 425

 • 830

 • 620

 • 1,089

 • 791

 • 1,434

 • 836

 • 1,540

 • 1,038

 • 2,499

 • 1,490

 • 2,493

 • 1,570

 • 2,787

 • 1,596

 • 2,524

 • 1,480

 • 2,473

 • 1,219

 • 1,723

 • 847

 • 998

 • 370

 • 396

 • 97

 • 35

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 13K số thí sinh
 • 4.85 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 58 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 57

 • 0

 • 0

 • 1

 • 7

 • 38

 • 57

 • 146

 • 261

 • 368

 • 488

 • 551

 • 610

 • 671

 • 691

 • 600

 • 572

 • 523

 • 542

 • 562

 • 525

 • 502

 • 507

 • 485

 • 455

 • 459

 • 497

 • 451

 • 472

 • 395

 • 350

 • 318

 • 254

 • 206

 • 105

 • 54

 • 21

 • 3

 • 3

 • 1

 • 0

Hóa học

 • 13K số thí sinh
 • 4.8 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 79 < 1 điểm
 • 3 9.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 74

 • 0

 • 0

 • 5

 • 13

 • 39

 • 70

 • 126

 • 222

 • 374

 • 402

 • 548

 • 645

 • 627

 • 660

 • 658

 • 639

 • 607

 • 609

 • 553

 • 554

 • 560

 • 544

 • 553

 • 522

 • 518

 • 513

 • 459

 • 375

 • 341

 • 317

 • 234

 • 187

 • 146

 • 95

 • 59

 • 30

 • 19

 • 6

 • 3

 • 0

Sinh học

 • 13K số thí sinh
 • 4.22 trung bình
 • 4 trung vị
 • 46 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 44

 • 0

 • 0

 • 2

 • 10

 • 14

 • 27

 • 74

 • 151

 • 237

 • 359

 • 507

 • 718

 • 889

 • 1,004

 • 1,150

 • 1,128

 • 1,110

 • 1,029

 • 870

 • 697

 • 569

 • 425

 • 349

 • 243

 • 200

 • 167

 • 142

 • 85

 • 90

 • 74

 • 55

 • 44

 • 33

 • 18

 • 9

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 24K số thí sinh
 • 3.63 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 128 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 122

 • 0

 • 3

 • 3

 • 33

 • 80

 • 224

 • 434

 • 821

 • 1,185

 • 1,677

 • 2,035

 • 2,238

 • 2,302

 • 2,306

 • 2,001

 • 1,610

 • 1,398

 • 1,087

 • 914

 • 686

 • 539

 • 413

 • 303

 • 233

 • 181

 • 154

 • 129

 • 123

 • 119

 • 83

 • 76

 • 64

 • 69

 • 38

 • 19

 • 21

 • 8

 • 3

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 23K số thí sinh
 • 5.3 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 120 < 1 điểm
 • 12 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 119

 • 0

 • 0

 • 1

 • 8

 • 7

 • 21

 • 39

 • 67

 • 134

 • 161

 • 258

 • 346

 • 525

 • 685

 • 842

 • 1,106

 • 1,270

 • 1,532

 • 1,632

 • 1,800

 • 1,877

 • 1,733

 • 1,648

 • 1,501

 • 1,258

 • 1,133

 • 865

 • 711

 • 527

 • 399

 • 336

 • 229

 • 193

 • 139

 • 108

 • 85

 • 42

 • 22

 • 12

 • 0

GDCD

 • 20K số thí sinh
 • 6.81 trung bình
 • 7 trung vị
 • 82 < 1 điểm
 • 9 10 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 81

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 4

 • 4

 • 9

 • 11

 • 32

 • 28

 • 42

 • 75

 • 104

 • 117

 • 166

 • 227

 • 312

 • 378

 • 458

 • 605

 • 741

 • 870

 • 1,112

 • 1,213

 • 1,429

 • 1,591

 • 1,705

 • 1,663

 • 1,643

 • 1,500

 • 1,251

 • 920

 • 786

 • 547

 • 371

 • 207

 • 89

 • 29

 • 9

Tiếng Anh

 • 29K số thí sinh
 • 3.37 trung bình
 • 3 trung vị
 • 56 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 26

 • 0

 • 1

 • 4

 • 25

 • 89

 • 152

 • 257

 • 490

 • 807

 • 1,267

 • 1,824

 • 2,239

 • 2,488

 • 2,695

 • 2,462

 • 2,215

 • 1,926

 • 1,545

 • 1,257

 • 1,034

 • 788

 • 615

 • 556

 • 428

 • 347

 • 320

 • 273

 • 251

 • 241

 • 191

 • 192

 • 198

 • 173

 • 151

 • 140

 • 145

 • 118

 • 125

 • 103

 • 103

 • 64

 • 77

 • 53

 • 30

 • 22

 • 8

 • 4

 • 6

 • 1

 • 0

Tiếng Pháp

 • 7 số thí sinh
 • 8.94 trung bình
 • 8.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 8.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nga

 • 3 số thí sinh
 • 7.33 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.6 điểm
 • 6.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 3 số thí sinh
 • 5.67 trung bình
 • 8 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 0 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0