M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 33003004 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.84 47.05
2 33003410 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.81 46.85
3 33002931 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.76 46.55
4 33003287 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.75 46.5
5 33002498 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.73 46.4
6 33003258 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.7 46.2
7 33003776 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.69 46.15
8 33003382 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.68 46.1
9 33002824 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.67 46
10 33003327 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.66 45.95
11 33003676 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.61 45.65
12 33003338 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.6 45.6
13 33000469 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.57 45.45
14 33000124 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.52 45.1
14 33003320 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.52 45.1
14 33001536 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.52 45.1
14 33010544 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.52 45.1
18 33003189 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.51 45.05
19 33004069 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.5 45
19 33003569 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.5 45
21 33003718 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.48 44.9
22 33003117 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.46 44.75
23 33004034 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.45 44.7
23 33003260 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.45 44.7
25 33003199 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.44 44.65
26 33003686 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.42 44.55
26 33003509 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.42 44.5
28 33003179 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.41 44.45
28 33011063 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.41 44.45
30 33000217 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.4 44.4
30 33003777 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.4 44.4
30 33009274 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.4 44.4
33 33001247 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.39 44.35
34 33003798 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.37 44.2
35 33003942 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.36 44.15
35 33003809 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.36 44.15
37 33004164 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.35 44.1
38 33003143 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.33 44
39 33004389 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.32 43.9
39 33003783 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.32 43.95
41 33003425 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.31 43.85
41 33001396 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.31 43.85
43 33003412 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.3 43.8
43 33006654 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.3 43.8
43 33003858 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.3 43.8
46 33003432 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.28 43.65
46 33003725 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.28 43.65
48 33009594 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.27 43.6
48 33004258 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.27 43.6
50 33003667 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.26 43.55
51 33000304 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.24 43.42
51 33002946 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.24 43.45
53 33000593 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.22 43.35
53 33003668 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.22 43.3
53 33004827 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.22 43.3
56 33004191 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.21 43.25
56 33003086 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.21 43.25
56 33003429 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.21 43.25
59 33004239 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.2 43.2
59 33002723 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.2 43.2
59 33003367 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.2 43.2
59 33004979 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.2 43.2
59 33004939 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.2 43.2
64 33004207 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.19 43.15
65 33004396 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.18 43.1
65 33003551 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.18 43.1
65 33004142 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.18 43.05
68 33010181 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.17 43
68 33003405 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.17 43
70 33000363 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.16 42.95
70 33011240 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.16 42.95
72 33003501 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.14 42.85
72 33004220 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.14 42.85
74 33003995 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.13 42.8
74 33003500 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.13 42.8
74 33003025 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.13 42.78
77 33003552 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.12 42.75
77 33003376 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.12 42.75
77 33003023 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.12 42.75
80 33003319 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.11 42.65
80 33003328 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.11 42.65
82 33004409 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.1 42.6
82 33003219 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.1 42.6
84 33003065 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.09 42.55
84 33010870 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.09 42.55
84 33004708 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.09 42.55
84 33011894 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.09 42.55
84 33003460 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.09 42.55
89 33008459 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.08 42.45
89 33003687 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.08 42.5
89 33001441 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.08 42.5
89 33001482 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.08 42.5
89 33003461 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.08 42.45
94 33008981 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.07 42.45
95 33004118 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.06 42.35
95 33004314 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.06 42.35
95 33002966 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.06 42.35
95 33003045 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.06 42.35
95 33002424 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.06 42.35
100 33003198 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.05 42.3
100 33008870 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.05 42.3
100 33004381 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.05 42.3
100 33005832 Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế 6 7.05 42.3

Toán

 • 12K số thí sinh
 • 4.89 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.4 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 10

 • 29

 • 53

 • 89

 • 138

 • 205

 • 249

 • 279

 • 339

 • 348

 • 403

 • 450

 • 406

 • 450

 • 494

 • 452

 • 555

 • 526

 • 558

 • 491

 • 568

 • 598

 • 605

 • 588

 • 532

 • 533

 • 473

 • 404

 • 341

 • 305

 • 227

 • 184

 • 143

 • 109

 • 60

 • 42

 • 30

 • 16

 • 13

 • 2

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 12K số thí sinh
 • 4.9 trung bình
 • 5 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 4

 • 2

 • 5

 • 22

 • 38

 • 52

 • 88

 • 145

 • 249

 • 309

 • 439

 • 383

 • 477

 • 506

 • 631

 • 614

 • 789

 • 803

 • 1,089

 • 852

 • 904

 • 747

 • 806

 • 491

 • 497

 • 301

 • 295

 • 143

 • 158

 • 72

 • 61

 • 23

 • 12

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 4,656 số thí sinh
 • 5.21 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 10 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 17

 • 26

 • 34

 • 52

 • 83

 • 100

 • 129

 • 183

 • 157

 • 205

 • 203

 • 256

 • 263

 • 233

 • 282

 • 257

 • 274

 • 241

 • 254

 • 246

 • 251

 • 222

 • 168

 • 134

 • 125

 • 89

 • 77

 • 40

 • 29

 • 13

 • 10

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 4,719 số thí sinh
 • 5.26 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 2

 • 7

 • 18

 • 30

 • 64

 • 74

 • 99

 • 129

 • 143

 • 188

 • 168

 • 210

 • 242

 • 246

 • 256

 • 277

 • 262

 • 274

 • 295

 • 278

 • 261

 • 273

 • 211

 • 193

 • 154

 • 117

 • 84

 • 59

 • 33

 • 31

 • 20

 • 7

 • 8

 • 2

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 4,565 số thí sinh
 • 4.59 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 4

 • 13

 • 37

 • 59

 • 97

 • 135

 • 191

 • 228

 • 315

 • 321

 • 353

 • 398

 • 363

 • 356

 • 328

 • 284

 • 199

 • 169

 • 134

 • 111

 • 93

 • 82

 • 80

 • 60

 • 37

 • 36

 • 30

 • 19

 • 17

 • 8

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 7,659 số thí sinh
 • 3.62 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 9

 • 27

 • 57

 • 151

 • 240

 • 401

 • 527

 • 677

 • 762

 • 773

 • 705

 • 651

 • 546

 • 484

 • 386

 • 303

 • 199

 • 157

 • 135

 • 101

 • 72

 • 54

 • 56

 • 40

 • 34

 • 29

 • 17

 • 21

 • 16

 • 10

 • 9

 • 7

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 7,495 số thí sinh
 • 5.35 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 2

 • 4

 • 18

 • 25

 • 34

 • 57

 • 63

 • 118

 • 142

 • 213

 • 227

 • 335

 • 392

 • 466

 • 515

 • 584

 • 617

 • 585

 • 601

 • 527

 • 457

 • 358

 • 314

 • 221

 • 178

 • 126

 • 90

 • 79

 • 57

 • 42

 • 24

 • 11

 • 8

 • 1

 • 2

 • 0

GDCD

 • 7,086 số thí sinh
 • 6.9 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 13 9.75 điểm
 • 6.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 1

 • 2

 • 5

 • 7

 • 11

 • 12

 • 34

 • 28

 • 61

 • 67

 • 106

 • 125

 • 162

 • 182

 • 265

 • 309

 • 372

 • 423

 • 490

 • 576

 • 554

 • 576

 • 571

 • 539

 • 488

 • 388

 • 278

 • 198

 • 130

 • 73

 • 37

 • 13

 • 0

Tiếng Anh

 • 10K số thí sinh
 • 3.76 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 1

 • 10

 • 32

 • 69

 • 123

 • 245

 • 354

 • 491

 • 560

 • 730

 • 814

 • 745

 • 714

 • 687

 • 581

 • 459

 • 470

 • 422

 • 295

 • 330

 • 256

 • 220

 • 228

 • 178

 • 184

 • 148

 • 129

 • 130

 • 105

 • 103

 • 90

 • 97

 • 69

 • 59

 • 59

 • 55

 • 41

 • 29

 • 25

 • 27

 • 19

 • 11

 • 10

 • 6

 • 3

 • 1

 • 0

Tiếng Pháp

 • 35 số thí sinh
 • 5.84 trung bình
 • 5.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.4 điểm
 • 4.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 3

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 1

 • 1

 • 3

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 65 số thí sinh
 • 6.73 trung bình
 • 7.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.6 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 4

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 4

 • 0

 • 2

 • 2

 • 0

 • 3

 • 3

 • 2

 • 2

 • 4

 • 2

 • 4

 • 3

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 7 số thí sinh
 • 5 trung bình
 • 5.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.2 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0