M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Tiền Giang

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 53007695 Sở GDĐT Tiền Giang 6 8.08 48.5
1 53008049 Sở GDĐT Tiền Giang 6 8.08 48.45
3 53005572 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.93 47.6
4 53002869 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.92 47.5
5 53007213 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.88 47.25
5 53008143 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.88 47.25
5 53002860 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.88 47.3
8 53006888 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.85 47.1
9 53007800 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.82 46.95
10 53007697 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.81 46.85
11 53008228 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.76 46.55
12 53007986 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.68 46.05
12 53010199 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.68 46.05
14 53007185 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.67 46
14 53012866 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.67 46
16 53001646 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.64 45.85
17 53006825 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.63 45.8
18 53007358 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.62 45.75
18 53008196 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.62 45.7
20 53006080 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.59 45.55
20 53006952 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.59 45.55
20 53007989 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.59 45.55
23 53000351 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.58 45.45
24 53011495 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.57 45.4
24 53006197 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.57 45.4
26 53008275 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.55 45.3
27 53006901 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.54 45.25
27 53007908 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.54 45.25
29 53007019 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.52 45.15
29 53006882 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.52 45.1
31 53012550 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.51 45.05
31 53005568 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.51 45.05
31 53007048 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.51 45.05
31 53006390 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.51 45.05
35 53007883 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.5 45
36 53008191 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.49 44.95
37 53012686 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.48 44.9
37 53007820 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.48 44.9
39 53007146 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.47 44.85
40 53010087 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.46 44.78
41 53007969 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.45 44.7
41 53007149 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.45 44.7
43 53008271 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.44 44.65
44 53002618 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.43 44.55
45 53008005 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.42 44.5
46 53008248 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.41 44.45
47 53007710 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.39 44.35
47 53011205 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.39 44.35
49 53007018 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.38 44.25
49 53006842 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.38 44.3
49 53006872 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.38 44.3
49 53008269 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.38 44.25
49 53005182 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.38 44.25
54 53006876 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.37 44.2
54 53007042 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.37 44.2
54 53013582 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.37 44.2
57 53006958 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.36 44.15
58 53010210 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.35 44.1
58 53003806 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.35 44.1
58 53008320 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.35 44.1
61 53005813 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.34 44.05
62 53007081 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.32 43.9
62 53007023 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.32 43.9
62 53012677 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.32 43.95
62 53013357 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.32 43.95
62 53001761 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.32 43.9
62 53014042 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.32 43.9
68 53012779 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.31 43.85
69 53007798 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.3 43.8
70 53013322 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.29 43.75
70 53005471 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.29 43.75
72 53005384 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.28 43.7
72 53007326 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.28 43.65
72 53012616 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.28 43.65
72 53007352 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.28 43.7
72 53006822 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.28 43.65
77 53011581 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.27 43.6
77 53007483 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.27 43.6
79 53008221 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.26 43.55
79 53006824 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.26 43.55
79 53005923 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.26 43.55
79 53004922 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.26 43.55
79 53007542 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.26 43.55
79 53002888 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.26 43.55
85 53002905 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.24 43.45
85 53005155 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.24 43.45
85 53003115 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.24 43.45
88 53007371 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.23 43.4
88 53003521 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.23 43.4
88 53010469 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.23 43.4
91 53012344 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.22 43.3
91 53007876 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.22 43.3
91 53007357 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.22 43.35
91 53002605 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.22 43.3
95 53004363 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.21 43.25
95 53007842 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.21 43.25
95 53007525 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.21 43.25
95 53001486 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.21 43.25
95 53013692 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.21 43.25
100 53005609 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.2 43.2
100 53003864 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.2 43.2
100 53008425 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.2 43.2
100 53008926 Sở GDĐT Tiền Giang 6 7.2 43.2

Toán

 • 14K số thí sinh
 • 5.23 trung bình
 • 5.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 3

 • 4

 • 16

 • 22

 • 46

 • 57

 • 110

 • 129

 • 162

 • 201

 • 285

 • 317

 • 365

 • 419

 • 517

 • 555

 • 624

 • 719

 • 816

 • 782

 • 878

 • 898

 • 895

 • 917

 • 830

 • 730

 • 671

 • 526

 • 449

 • 327

 • 274

 • 201

 • 125

 • 88

 • 54

 • 35

 • 16

 • 11

 • 5

 • 5

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 14K số thí sinh
 • 5.36 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 2

 • 9

 • 20

 • 16

 • 38

 • 54

 • 87

 • 122

 • 227

 • 259

 • 389

 • 410

 • 582

 • 607

 • 875

 • 793

 • 1,239

 • 1,059

 • 1,226

 • 1,096

 • 1,144

 • 864

 • 807

 • 601

 • 545

 • 314

 • 241

 • 142

 • 123

 • 46

 • 30

 • 6

 • 5

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 9,485 số thí sinh
 • 4.89 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 7

 • 11

 • 52

 • 66

 • 110

 • 175

 • 209

 • 319

 • 388

 • 479

 • 527

 • 579

 • 608

 • 660

 • 608

 • 623

 • 630

 • 602

 • 521

 • 464

 • 388

 • 322

 • 291

 • 238

 • 199

 • 151

 • 105

 • 81

 • 37

 • 25

 • 6

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 9,520 số thí sinh
 • 4.82 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 9

 • 19

 • 59

 • 90

 • 144

 • 218

 • 269

 • 338

 • 431

 • 471

 • 501

 • 547

 • 594

 • 591

 • 593

 • 652

 • 595

 • 589

 • 578

 • 509

 • 443

 • 322

 • 262

 • 207

 • 161

 • 118

 • 61

 • 51

 • 33

 • 28

 • 14

 • 11

 • 5

 • 4

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 9,481 số thí sinh
 • 4.7 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 14

 • 20

 • 56

 • 130

 • 174

 • 279

 • 420

 • 533

 • 644

 • 725

 • 814

 • 845

 • 854

 • 809

 • 697

 • 594

 • 491

 • 376

 • 298

 • 196

 • 149

 • 101

 • 80

 • 58

 • 34

 • 21

 • 23

 • 21

 • 8

 • 6

 • 6

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 4,868 số thí sinh
 • 3.88 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 7

 • 33

 • 58

 • 111

 • 195

 • 279

 • 346

 • 401

 • 438

 • 419

 • 451

 • 357

 • 332

 • 273

 • 264

 • 179

 • 148

 • 116

 • 113

 • 65

 • 62

 • 56

 • 39

 • 30

 • 28

 • 21

 • 12

 • 10

 • 5

 • 6

 • 5

 • 5

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 4,726 số thí sinh
 • 5.63 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 2

 • 6

 • 14

 • 12

 • 31

 • 43

 • 62

 • 120

 • 140

 • 203

 • 260

 • 317

 • 375

 • 385

 • 468

 • 382

 • 390

 • 343

 • 277

 • 220

 • 198

 • 121

 • 97

 • 101

 • 51

 • 37

 • 22

 • 21

 • 13

 • 6

 • 3

 • 2

 • 0

GDCD

 • 4,196 số thí sinh
 • 7.54 trung bình
 • 7.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 9 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 1

 • 2

 • 4

 • 4

 • 14

 • 16

 • 27

 • 56

 • 90

 • 90

 • 122

 • 160

 • 209

 • 267

 • 302

 • 316

 • 390

 • 415

 • 392

 • 357

 • 307

 • 252

 • 179

 • 124

 • 67

 • 21

 • 9

Tiếng Anh

 • 12K số thí sinh
 • 4.17 trung bình
 • 4 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 2 9.6 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 10

 • 46

 • 64

 • 116

 • 185

 • 311

 • 386

 • 516

 • 633

 • 703

 • 703

 • 756

 • 757

 • 729

 • 690

 • 650

 • 560

 • 487

 • 489

 • 436

 • 386

 • 376

 • 335

 • 243

 • 245

 • 194

 • 195

 • 144

 • 136

 • 120

 • 95

 • 102

 • 60

 • 48

 • 63

 • 39

 • 27

 • 21

 • 13

 • 14

 • 4

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

Tiếng Pháp

 • 4 số thí sinh
 • 7.75 trung bình
 • 6.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 6.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0