M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Trà Vinh

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 58002570 Sở GDĐT Trà Vinh 6 8.32 49.9
2 58002476 Sở GDĐT Trà Vinh 6 8.08 48.45
3 58002741 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.72 46.3
4 58003816 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.68 46.1
5 58006352 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.6 45.6
6 58002533 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.57 45.45
7 58002670 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.55 45.3
8 58003424 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.44 44.65
9 58002762 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.42 44.5
10 58002697 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.39 44.35
11 58002552 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.38 44.3
12 58001405 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.28 43.65
12 58002580 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.28 43.65
14 58002394 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.23 43.4
14 58002565 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.23 43.4
16 58004929 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.22 43.3
16 58005583 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.22 43.3
18 58002885 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.2 43.2
19 58004688 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.19 43.15
20 58007072 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.18 43.1
21 58006655 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.14 42.85
22 58000038 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.07 42.45
22 58002664 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.07 42.4
24 58003358 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.05 42.3
24 58002640 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.05 42.3
26 58002755 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.04 42.25
27 58000868 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.03 42.2
27 58002548 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.03 42.2
27 58005706 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.03 42.2
30 58005851 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.02 42.1
31 58006327 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7.01 42.05
32 58000309 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7 42
32 58002713 Sở GDĐT Trà Vinh 6 7 42
34 58002473 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.98 41.9
34 58002538 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.98 41.9
34 58005575 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.98 41.85
34 58002521 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.98 41.9
34 58005640 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.98 41.9
39 58004835 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.97 41.8
40 58002825 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.96 41.75
41 58001093 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.94 41.65
42 58002497 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.93 41.6
42 58006562 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.93 41.6
42 58004800 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.93 41.55
45 58002904 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.92 41.5
45 58006309 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.92 41.5
45 58002734 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.92 41.5
45 58006538 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.92 41.55
45 58002436 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.92 41.5
45 58004730 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.92 41.5
51 58000515 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.91 41.45
51 58002568 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.91 41.45
53 58002596 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.88 41.3
53 58002512 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.88 41.3
53 58003141 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.88 41.25
53 58002556 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.88 41.25
57 58000098 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.87 41.2
57 58007405 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.87 41.2
59 58004898 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.84 41.05
59 58002785 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.84 41.05
61 58001372 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.83 41
62 58001403 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.82 40.95
62 58004780 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.82 40.9
62 58004748 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.82 40.95
65 58005809 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.81 40.85
65 58002804 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.81 40.85
65 58007466 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.81 40.85
65 58002982 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.81 40.85
65 58003613 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.81 40.85
70 58001045 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.8 40.8
70 58000961 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.8 40.8
70 58002502 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.8 40.8
70 58001108 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.8 40.8
74 58000249 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.79 40.75
74 58002613 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.79 40.75
74 58003502 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.79 40.75
74 58005957 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.79 40.75
78 58002435 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.78 40.7
78 58000026 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.78 40.7
80 58003378 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.76 40.55
81 58000847 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.75 40.5
81 58006178 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.75 40.5
81 58003121 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.75 40.5
81 58002087 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.75 40.5
81 58002817 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.75 40.5
81 58000106 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.75 40.5
81 58002805 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.75 40.5
88 58001231 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.74 40.45
89 58001857 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.73 40.4
89 58001345 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.73 40.4
91 58002767 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.35
91 58002695 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.35
91 58006242 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.3
91 58006872 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.3
91 58002812 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.35
91 58002886 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.3
91 58002683 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.3
91 58007494 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.35
91 58005732 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.35
91 58005951 Sở GDĐT Trà Vinh 6 6.72 40.35

Toán

 • 8,152 số thí sinh
 • 4.52 trung bình
 • 4.4 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 4 8.8 điểm
 • 4.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 10

 • 21

 • 38

 • 68

 • 116

 • 160

 • 206

 • 233

 • 291

 • 333

 • 371

 • 389

 • 468

 • 451

 • 468

 • 468

 • 433

 • 478

 • 445

 • 417

 • 371

 • 388

 • 322

 • 314

 • 239

 • 180

 • 131

 • 104

 • 85

 • 52

 • 35

 • 20

 • 15

 • 10

 • 3

 • 8

 • 1

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 8,082 số thí sinh
 • 5.27 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 9

 • 15

 • 28

 • 42

 • 84

 • 113

 • 169

 • 207

 • 259

 • 269

 • 377

 • 364

 • 493

 • 391

 • 750

 • 549

 • 728

 • 560

 • 604

 • 442

 • 481

 • 292

 • 316

 • 184

 • 157

 • 85

 • 65

 • 25

 • 13

 • 7

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 2,792 số thí sinh
 • 4.58 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 2

 • 8

 • 13

 • 24

 • 33

 • 63

 • 80

 • 117

 • 145

 • 161

 • 194

 • 182

 • 224

 • 210

 • 244

 • 203

 • 193

 • 151

 • 116

 • 90

 • 97

 • 55

 • 51

 • 45

 • 23

 • 21

 • 15

 • 18

 • 6

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 2,841 số thí sinh
 • 4.71 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 4

 • 12

 • 28

 • 31

 • 56

 • 79

 • 109

 • 138

 • 162

 • 163

 • 182

 • 199

 • 199

 • 199

 • 220

 • 196

 • 179

 • 156

 • 125

 • 114

 • 72

 • 62

 • 41

 • 36

 • 26

 • 15

 • 10

 • 7

 • 8

 • 4

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 2,810 số thí sinh
 • 4.9 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 9.25 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 6

 • 13

 • 25

 • 46

 • 80

 • 75

 • 119

 • 155

 • 179

 • 218

 • 254

 • 254

 • 238

 • 220

 • 208

 • 159

 • 164

 • 108

 • 82

 • 61

 • 38

 • 40

 • 22

 • 5

 • 13

 • 10

 • 6

 • 3

 • 0

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 5,399 số thí sinh
 • 3.76 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 22

 • 24

 • 61

 • 99

 • 203

 • 327

 • 393

 • 477

 • 511

 • 540

 • 524

 • 479

 • 373

 • 321

 • 245

 • 213

 • 154

 • 121

 • 84

 • 54

 • 44

 • 39

 • 25

 • 19

 • 17

 • 14

 • 5

 • 4

 • 5

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 5,188 số thí sinh
 • 5.53 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 7

 • 12

 • 9

 • 13

 • 39

 • 69

 • 105

 • 126

 • 194

 • 219

 • 288

 • 374

 • 426

 • 464

 • 429

 • 473

 • 424

 • 325

 • 299

 • 242

 • 208

 • 138

 • 105

 • 73

 • 50

 • 27

 • 29

 • 11

 • 4

 • 1

 • 3

 • 0

 • 0

GDCD

 • 4,035 số thí sinh
 • 7.46 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 10 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 1

 • 0

 • 3

 • 6

 • 7

 • 11

 • 22

 • 31

 • 52

 • 71

 • 101

 • 135

 • 202

 • 193

 • 275

 • 325

 • 353

 • 368

 • 343

 • 387

 • 327

 • 274

 • 237

 • 146

 • 90

 • 48

 • 18

 • 4

Tiếng Anh

 • 6,102 số thí sinh
 • 3.52 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 1

 • 9

 • 8

 • 36

 • 49

 • 115

 • 179

 • 275

 • 343

 • 409

 • 473

 • 541

 • 517

 • 485

 • 445

 • 399

 • 338

 • 266

 • 216

 • 160

 • 139

 • 141

 • 83

 • 71

 • 85

 • 64

 • 46

 • 35

 • 29

 • 25

 • 22

 • 16

 • 14

 • 17

 • 9

 • 1

 • 10

 • 4

 • 7

 • 2

 • 5

 • 2

 • 4

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0