M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Điện Biên

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 62000941 Sở GDĐT Điện Biên 6 8.24 49.45
2 62000908 Sở GDĐT Điện Biên 6 8.22 49.35
3 62000951 Sở GDĐT Điện Biên 6 8.08 48.45
4 62000932 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.9 47.4
5 62000812 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.79 46.75
6 62001044 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.72 46.35
7 62000755 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.7 46.2
8 62000792 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.57 45.4
9 62000714 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.55 45.3
10 62001264 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.54 45.25
11 62000843 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.53 45.15
12 62001652 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.5 45
13 62004005 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.49 44.95
14 62001823 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.47 44.8
14 62001013 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.47 44.8
16 62004043 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.43 44.55
17 62004049 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.41 44.45
18 62000923 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.36 44.15
19 62000112 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.35 44.1
19 62000749 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.35 44.1
21 62001075 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.33 44
22 62004125 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.3 43.8
23 62004145 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.25 43.5
23 62001057 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.25 43.5
25 62000848 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.21 43.25
26 62000987 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.2 43.2
27 62004028 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.19 43.15
27 62001078 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.19 43.15
29 62004100 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.18 43.05
29 62000673 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.18 43.05
31 62000790 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.16 42.95
32 62000874 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.12 42.7
32 62001051 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.12 42.7
32 62000885 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.12 42.75
35 62000880 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.11 42.65
35 62001068 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.11 42.65
37 62000715 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.1 42.6
37 62000878 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.1 42.6
39 62000894 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.09 42.55
39 62001201 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.09 42.55
39 62000729 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.09 42.55
42 62000477 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.08 42.45
43 62000708 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.07 42.45
43 62000795 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.07 42.45
43 62000910 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.07 42.45
43 62001007 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.07 42.4
43 62001157 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.07 42.4
43 62003522 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.07 42.4
49 62000875 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.06 42.35
50 62000742 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.05 42.3
50 62000800 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.05 42.3
50 62000833 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.05 42.3
50 62000955 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.05 42.3
50 62001033 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.05 42.3
55 62000855 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.03 42.2
55 62001107 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.03 42.2
57 62001175 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.02 42.15
57 62001118 Sở GDĐT Điện Biên 6 7.02 42.15
59 62000921 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.99 41.95
60 62000807 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.98 41.9
60 62003733 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.98 41.9
60 62001116 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.98 41.85
60 62004022 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.98 41.85
64 62000982 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.97 41.8
65 62001096 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.96 41.75
66 62000480 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.94 41.65
66 62004027 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.94 41.65
68 62000882 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.92 41.55
68 62004167 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.92 41.5
68 62004536 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.92 41.5
68 62001016 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.92 41.5
68 62002788 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.92 41.55
68 62002998 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.92 41.55
68 62004082 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.92 41.5
75 62000816 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.91 41.45
76 62000796 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.9 41.4
77 62004038 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.89 41.35
78 62004105 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.88 41.25
78 62001017 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.88 41.25
78 62001123 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.88 41.3
78 62000779 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.88 41.3
82 62000738 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.85 41.1
82 62000811 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.85 41.1
82 62000992 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.85 41.1
82 62001043 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.85 41.1
82 62001014 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.85 41.1
87 62004009 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.83 41
87 62000805 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.83 41
87 62001008 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.83 41
87 62004062 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.83 41
91 62001442 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.82 40.95
91 62001308 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.82 40.95
91 62002117 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.82 40.95
94 62004123 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.81 40.85
94 62000809 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.81 40.85
96 62000722 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.8 40.8
96 62001451 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.8 40.8
98 62001546 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.79 40.75
98 62000803 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.79 40.75
98 62001540 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.79 40.75
98 62001886 Sở GDĐT Điện Biên 6 6.79 40.75

Toán

 • 5,372 số thí sinh
 • 4.11 trung bình
 • 4 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 3

 • 9

 • 19

 • 35

 • 61

 • 99

 • 129

 • 178

 • 194

 • 270

 • 264

 • 294

 • 336

 • 319

 • 320

 • 313

 • 294

 • 294

 • 269

 • 256

 • 220

 • 187

 • 204

 • 151

 • 131

 • 112

 • 93

 • 80

 • 57

 • 46

 • 26

 • 31

 • 14

 • 25

 • 8

 • 8

 • 2

 • 4

 • 4

 • 4

 • 1

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 5,389 số thí sinh
 • 5.73 trung bình
 • 6 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 12

 • 27

 • 26

 • 52

 • 36

 • 76

 • 64

 • 118

 • 93

 • 157

 • 108

 • 213

 • 167

 • 176

 • 88

 • 427

 • 268

 • 337

 • 245

 • 359

 • 284

 • 323

 • 259

 • 333

 • 239

 • 230

 • 182

 • 181

 • 97

 • 105

 • 53

 • 32

 • 9

 • 11

 • 1

 • 0

Vật lí

 • 776 số thí sinh
 • 4.94 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 8

 • 13

 • 11

 • 32

 • 27

 • 34

 • 36

 • 43

 • 49

 • 45

 • 41

 • 47

 • 47

 • 53

 • 37

 • 31

 • 31

 • 37

 • 31

 • 22

 • 25

 • 20

 • 16

 • 13

 • 9

 • 2

 • 6

 • 4

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 815 số thí sinh
 • 5.12 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 5

 • 6

 • 6

 • 18

 • 13

 • 18

 • 31

 • 37

 • 30

 • 40

 • 48

 • 53

 • 41

 • 47

 • 59

 • 66

 • 47

 • 51

 • 40

 • 35

 • 30

 • 21

 • 26

 • 18

 • 9

 • 2

 • 3

 • 3

 • 1

 • 6

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 785 số thí sinh
 • 4.79 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 3

 • 5

 • 11

 • 15

 • 22

 • 34

 • 41

 • 52

 • 63

 • 60

 • 61

 • 51

 • 64

 • 63

 • 48

 • 42

 • 34

 • 39

 • 17

 • 19

 • 13

 • 6

 • 5

 • 2

 • 5

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

Lịch sử

 • 4,663 số thí sinh
 • 3.88 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 6

 • 12

 • 44

 • 71

 • 131

 • 212

 • 299

 • 336

 • 399

 • 396

 • 413

 • 345

 • 318

 • 302

 • 236

 • 216

 • 149

 • 129

 • 117

 • 104

 • 68

 • 77

 • 49

 • 44

 • 39

 • 37

 • 30

 • 24

 • 20

 • 15

 • 10

 • 5

 • 2

 • 4

 • 2

 • 2

 • 0

Địa lí

 • 4,312 số thí sinh
 • 5.3 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 0

 • 4

 • 9

 • 9

 • 17

 • 30

 • 42

 • 75

 • 68

 • 102

 • 144

 • 170

 • 206

 • 214

 • 270

 • 304

 • 317

 • 338

 • 286

 • 284

 • 254

 • 216

 • 193

 • 166

 • 150

 • 117

 • 74

 • 63

 • 53

 • 39

 • 34

 • 28

 • 20

 • 5

 • 6

 • 1

 • 1

GDCD

 • 3,673 số thí sinh
 • 6.74 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 6 9.75 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 10

 • 15

 • 19

 • 17

 • 26

 • 42

 • 51

 • 56

 • 64

 • 116

 • 106

 • 128

 • 161

 • 174

 • 168

 • 218

 • 222

 • 234

 • 238

 • 236

 • 240

 • 266

 • 232

 • 178

 • 151

 • 132

 • 80

 • 49

 • 33

 • 6

 • 0

Tiếng Anh

 • 4,022 số thí sinh
 • 3.15 trung bình
 • 3 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 4

 • 21

 • 42

 • 74

 • 135

 • 166

 • 276

 • 351

 • 370

 • 399

 • 377

 • 320

 • 309

 • 274

 • 228

 • 156

 • 120

 • 84

 • 64

 • 36

 • 31

 • 27

 • 20

 • 13

 • 13

 • 13

 • 9

 • 12

 • 11

 • 8

 • 9

 • 1

 • 10

 • 4

 • 9

 • 3

 • 2

 • 2

 • 4

 • 7

 • 5

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0