M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Tuyên Quang

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 09000336 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 8.52 51.1
2 09000326 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 8.01 48.05
3 09006491 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.91 47.45
4 09006485 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.89 47.35
5 09000409 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.84 47.05
6 09000408 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.83 47
7 09000609 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.73 46.4
8 09000301 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.71 46.25
8 09000381 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.71 46.25
10 09000395 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.67 46
11 09000359 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.62 45.7
12 09006998 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.58 45.5
13 09000417 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.55 45.3
14 09000296 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.49 44.95
15 09000259 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.48 44.85
16 09000247 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.45 44.7
17 09000447 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.43 44.6
18 09000522 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.42 44.5
19 09000355 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.4 44.4
20 09000324 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.38 44.25
21 09000413 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.37 44.2
22 09002666 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.34 44.05
22 09000248 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.34 44.05
22 09001883 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.34 44.05
25 09000476 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.32 43.9
25 09000346 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.32 43.9
25 09000623 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.32 43.9
28 09001614 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.3 43.8
28 09000367 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.3 43.8
28 09000547 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.3 43.8
31 09001016 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.29 43.75
32 09000501 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.28 43.65
32 09000411 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.28 43.7
34 09000531 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.26 43.55
34 09005282 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.26 43.55
36 09000565 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.22 43.3
37 09003653 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.19 43.15
38 09005319 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.18 43.05
38 09000455 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.18 43.05
40 09000349 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.17 43
40 09000451 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.17 43
42 09007400 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.16 42.95
42 09001098 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.16 42.95
42 09007360 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.16 42.95
42 09000266 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.16 42.95
42 09000327 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.16 42.95
42 09000323 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.16 42.95
42 09000525 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.16 42.95
49 09003191 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.15 42.9
49 09000423 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.15 42.9
51 09000405 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.12 42.75
52 09000113 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.11 42.65
52 09000032 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.11 42.65
52 09000325 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.11 42.65
55 09000249 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.1 42.6
56 09006963 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.09 42.55
57 09000204 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.08 42.5
57 09007392 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.08 42.5
57 09000310 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.08 42.5
57 09000221 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.08 42.5
57 09002956 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.08 42.5
62 09000319 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.07 42.4
63 09000024 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.06 42.35
63 09005908 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.06 42.35
65 09000435 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.05 42.3
65 09000262 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.05 42.3
67 09000414 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.04 42.25
68 09000401 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.02 42.1
68 09000446 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.02 42.1
68 09001855 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7.02 42.15
71 09005689 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7 42
71 09000106 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7 42
71 09000137 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 7 42
74 09000550 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.99 41.95
75 09005694 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.98 41.9
76 09000199 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.97 41.8
76 09006700 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.97 41.8
76 09000583 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.97 41.8
76 09000510 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.97 41.8
80 09005939 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.96 41.75
80 09001487 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.96 41.75
80 09000484 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.96 41.75
83 09000542 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.95 41.7
83 09004558 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.95 41.7
85 09005409 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.94 41.65
85 09000595 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.94 41.65
87 09000322 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.93 41.6
87 09003974 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.93 41.55
87 09000110 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.93 41.6
90 09000156 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.91 41.45
90 09001625 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.91 41.45
90 09000415 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.91 41.45
90 09001582 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.91 41.45
90 09004661 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.91 41.45
90 09006728 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.91 41.45
90 09000053 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.91 41.45
97 09007407 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.9 41.4
97 09002224 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.9 41.4
99 09000166 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.89 41.35
100 09001546 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.88 41.25
100 09000432 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.88 41.3
100 09005459 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.88 41.3
100 09000173 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.88 41.3
100 09006213 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.88 41.25
100 09002832 Sở GDĐT Tuyên Quang 6 6.88 41.3

Toán

 • 7,542 số thí sinh
 • 4.04 trung bình
 • 4 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 2 9.2 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 6

 • 8

 • 28

 • 49

 • 106

 • 160

 • 185

 • 281

 • 318

 • 374

 • 387

 • 450

 • 459

 • 492

 • 453

 • 435

 • 430

 • 394

 • 367

 • 313

 • 286

 • 265

 • 218

 • 200

 • 163

 • 162

 • 128

 • 98

 • 78

 • 61

 • 53

 • 43

 • 27

 • 20

 • 13

 • 4

 • 6

 • 8

 • 2

 • 3

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 7,534 số thí sinh
 • 5.5 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 4 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 7

 • 16

 • 22

 • 28

 • 50

 • 89

 • 85

 • 165

 • 156

 • 282

 • 269

 • 393

 • 342

 • 439

 • 284

 • 555

 • 355

 • 501

 • 329

 • 510

 • 318

 • 487

 • 273

 • 397

 • 207

 • 295

 • 157

 • 222

 • 104

 • 111

 • 47

 • 25

 • 7

 • 4

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 1,009 số thí sinh
 • 4.91 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 6

 • 5

 • 16

 • 18

 • 24

 • 43

 • 48

 • 57

 • 58

 • 54

 • 70

 • 55

 • 63

 • 69

 • 54

 • 50

 • 52

 • 50

 • 39

 • 27

 • 36

 • 21

 • 18

 • 24

 • 16

 • 11

 • 8

 • 6

 • 5

 • 0

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 1,039 số thí sinh
 • 5.09 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 3

 • 10

 • 12

 • 19

 • 24

 • 23

 • 44

 • 43

 • 44

 • 39

 • 58

 • 56

 • 72

 • 63

 • 74

 • 67

 • 66

 • 67

 • 51

 • 41

 • 34

 • 30

 • 24

 • 28

 • 17

 • 10

 • 5

 • 4

 • 4

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 999 số thí sinh
 • 4.97 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 3 8.5 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 2

 • 4

 • 5

 • 14

 • 14

 • 23

 • 35

 • 36

 • 60

 • 62

 • 92

 • 58

 • 72

 • 84

 • 71

 • 58

 • 66

 • 47

 • 48

 • 35

 • 34

 • 21

 • 24

 • 10

 • 10

 • 3

 • 4

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,594 số thí sinh
 • 3.9 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 3

 • 2

 • 8

 • 19

 • 38

 • 82

 • 191

 • 306

 • 381

 • 456

 • 543

 • 581

 • 535

 • 565

 • 456

 • 421

 • 337

 • 292

 • 280

 • 206

 • 170

 • 141

 • 128

 • 98

 • 70

 • 56

 • 64

 • 42

 • 31

 • 32

 • 12

 • 24

 • 9

 • 8

 • 2

 • 3

 • 1

 • 0

 • 1

Địa lí

 • 6,442 số thí sinh
 • 5.45 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 3

 • 7

 • 4

 • 17

 • 39

 • 56

 • 99

 • 107

 • 181

 • 206

 • 271

 • 313

 • 384

 • 453

 • 454

 • 513

 • 483

 • 492

 • 421

 • 379

 • 370

 • 295

 • 251

 • 167

 • 150

 • 80

 • 88

 • 74

 • 29

 • 26

 • 18

 • 5

 • 2

 • 1

 • 0

GDCD

 • 6,233 số thí sinh
 • 6.86 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 4

 • 6

 • 8

 • 8

 • 31

 • 37

 • 49

 • 74

 • 82

 • 128

 • 156

 • 196

 • 226

 • 293

 • 363

 • 385

 • 427

 • 480

 • 461

 • 531

 • 474

 • 460

 • 389

 • 334

 • 244

 • 169

 • 112

 • 61

 • 32

 • 10

 • 1

Tiếng Anh

 • 6,603 số thí sinh
 • 3.25 trung bình
 • 3 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 3 9.4 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 18

 • 35

 • 60

 • 112

 • 198

 • 304

 • 398

 • 498

 • 584

 • 645

 • 561

 • 528

 • 466

 • 383

 • 351

 • 280

 • 239

 • 193

 • 144

 • 104

 • 93

 • 79

 • 53

 • 38

 • 35

 • 30

 • 27

 • 17

 • 11

 • 16

 • 9

 • 17

 • 17

 • 14

 • 9

 • 5

 • 8

 • 6

 • 3

 • 7

 • 1

 • 0

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0