M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Vĩnh Long

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 57007765 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 8.33 50
2 57000509 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 8.1 48.6
3 57000006 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 8.02 48.1
4 57008112 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.95 47.7
5 57005975 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.94 47.65
6 57000561 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.93 47.6
7 57002084 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.91 47.45
8 57000191 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.88 47.3
9 57001215 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.83 47
10 57010018 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.73 46.37
11 57006710 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.68 46.05
12 57001955 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.65 45.9
13 57002128 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.62 45.74
14 57002173 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.57 45.4
15 57007611 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.56 45.35
16 57010384 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.54 45.25
17 57001779 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.52 45.1
18 57007750 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.51 45.05
19 57003202 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.48 44.9
19 57002101 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.48 44.85
19 57000382 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.48 44.9
19 57007391 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.48 44.9
23 57001939 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.47 44.8
24 57004085 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.44 44.65
24 57010368 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.44 44.65
26 57000133 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.43 44.6
27 57010416 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.4 44.4
28 57000729 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.38 44.25
28 57000331 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.38 44.3
28 57000623 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.38 44.25
28 57006046 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.38 44.3
28 57008160 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.38 44.3
33 57009719 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.36 44.15
33 57010345 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.36 44.15
35 57008729 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.35 44.1
35 57008842 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.35 44.1
35 57000096 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.35 44.1
38 57007700 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.33 44
39 57002079 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.32 43.9
39 57002068 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.32 43.9
39 57005254 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.32 43.95
39 57002001 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.32 43.95
39 57005344 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.32 43.9
39 57001968 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.32 43.9
45 57009186 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.3 43.8
45 57001834 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.3 43.8
45 57002097 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.3 43.8
48 57000342 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.29 43.75
48 57005240 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.29 43.75
50 57002192 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.28 43.65
50 57008266 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.28 43.65
50 57000669 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.28 43.65
50 57009586 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.28 43.7
54 57005271 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.26 43.55
54 57004011 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.26 43.55
54 57002044 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.26 43.55
57 57010139 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.25 43.5
57 57002081 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.25 43.5
59 57003409 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.24 43.45
59 57010222 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.24 43.45
59 57002141 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.24 43.45
59 57009680 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.24 43.45
59 57008870 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.24 43.45
64 57007468 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.22 43.3
64 57004504 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.22 43.35
64 57000313 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.22 43.35
67 57002235 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.2 43.2
67 57002109 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.2 43.2
69 57001995 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.19 43.15
70 57001894 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.18 43.1
70 57000233 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.18 43.1
72 57002009 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.17 43
72 57005265 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.17 43
72 57005666 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.17 43
72 57000598 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.17 43
72 57009925 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.17 43
77 57003968 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.16 42.95
77 57000927 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.16 42.95
77 57002095 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.16 42.95
77 57003835 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.16 42.95
81 57000959 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.15 42.9
81 57002979 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.15 42.9
81 57006003 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.15 42.9
84 57006525 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.14 42.85
84 57007719 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.14 42.85
86 57001718 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.13 42.8
86 57009950 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.13 42.8
86 57010065 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.13 42.8
86 57006045 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.13 42.8
90 57007252 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.12 42.7
90 57002137 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.12 42.7
90 57007193 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.12 42.75
90 57009331 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.12 42.7
90 57010185 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.12 42.75
95 57001907 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.11 42.65
95 57003187 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.11 42.65
97 57002111 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.1 42.62
97 57001816 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.1 42.6
97 57003955 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.1 42.6
97 57005016 Sở GDĐT Vĩnh Long 6 7.1 42.6

Toán

 • 11K số thí sinh
 • 4.91 trung bình
 • 5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 2 9.4 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 5

 • 6

 • 18

 • 23

 • 37

 • 68

 • 87

 • 134

 • 196

 • 258

 • 271

 • 341

 • 378

 • 417

 • 497

 • 577

 • 577

 • 618

 • 636

 • 674

 • 631

 • 619

 • 595

 • 575

 • 495

 • 425

 • 369

 • 306

 • 205

 • 166

 • 120

 • 85

 • 53

 • 27

 • 26

 • 14

 • 8

 • 3

 • 4

 • 1

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 11K số thí sinh
 • 5.66 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 7 9 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 6

 • 7

 • 18

 • 16

 • 36

 • 56

 • 105

 • 136

 • 168

 • 217

 • 298

 • 392

 • 524

 • 477

 • 854

 • 784

 • 905

 • 886

 • 914

 • 764

 • 748

 • 595

 • 541

 • 343

 • 298

 • 165

 • 130

 • 65

 • 43

 • 12

 • 7

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 4,410 số thí sinh
 • 5.11 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 5

 • 20

 • 23

 • 29

 • 49

 • 91

 • 109

 • 131

 • 157

 • 198

 • 215

 • 282

 • 306

 • 276

 • 328

 • 320

 • 304

 • 306

 • 248

 • 221

 • 186

 • 161

 • 136

 • 101

 • 77

 • 47

 • 41

 • 19

 • 12

 • 7

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 4,410 số thí sinh
 • 4.94 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 3

 • 11

 • 19

 • 26

 • 52

 • 58

 • 118

 • 136

 • 174

 • 193

 • 236

 • 242

 • 257

 • 295

 • 297

 • 288

 • 255

 • 309

 • 278

 • 248

 • 217

 • 204

 • 162

 • 115

 • 84

 • 44

 • 40

 • 17

 • 11

 • 10

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 4,391 số thí sinh
 • 5.07 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 10

 • 21

 • 46

 • 40

 • 86

 • 112

 • 167

 • 212

 • 261

 • 307

 • 333

 • 355

 • 354

 • 361

 • 346

 • 283

 • 254

 • 202

 • 218

 • 131

 • 99

 • 67

 • 50

 • 30

 • 15

 • 13

 • 4

 • 4

 • 3

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,273 số thí sinh
 • 3.86 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 8

 • 13

 • 31

 • 66

 • 143

 • 232

 • 348

 • 442

 • 513

 • 535

 • 562

 • 552

 • 521

 • 467

 • 389

 • 333

 • 257

 • 205

 • 171

 • 114

 • 100

 • 82

 • 52

 • 31

 • 29

 • 20

 • 11

 • 15

 • 9

 • 6

 • 6

 • 4

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,161 số thí sinh
 • 5.63 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 9.5 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 8

 • 10

 • 15

 • 13

 • 33

 • 50

 • 86

 • 131

 • 191

 • 272

 • 354

 • 435

 • 483

 • 523

 • 524

 • 511

 • 507

 • 468

 • 359

 • 319

 • 265

 • 184

 • 122

 • 107

 • 69

 • 58

 • 31

 • 15

 • 12

 • 2

 • 4

 • 0

 • 0

GDCD

 • 5,587 số thí sinh
 • 7.58 trung bình
 • 7.75 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 9 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 5

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 0

 • 3

 • 2

 • 4

 • 2

 • 11

 • 12

 • 31

 • 37

 • 69

 • 92

 • 119

 • 174

 • 193

 • 277

 • 342

 • 393

 • 429

 • 475

 • 536

 • 496

 • 477

 • 426

 • 376

 • 285

 • 189

 • 80

 • 38

 • 9

Tiếng Anh

 • 8,988 số thí sinh
 • 3.88 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 4

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 7

 • 18

 • 26

 • 62

 • 101

 • 167

 • 238

 • 331

 • 455

 • 559

 • 649

 • 648

 • 617

 • 648

 • 598

 • 533

 • 509

 • 442

 • 364

 • 358

 • 257

 • 244

 • 200

 • 152

 • 115

 • 111

 • 93

 • 88

 • 78

 • 76

 • 49

 • 35

 • 29

 • 23

 • 20

 • 21

 • 14

 • 17

 • 13

 • 6

 • 4

 • 6

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0