M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Vĩnh Phúc

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 16010003 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.5 51
1 16009799 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.5 51
3 16009805 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.46 50.75
4 16010109 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.39 50.35
5 16009878 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.36 50.15
6 16010391 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.33 49.95
7 16011244 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.29 49.75
8 16010199 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.25 49.5
9 16001485 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.24 49.45
10 16010307 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.22 49.35
10 16009796 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.22 49.3
12 16001413 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.2 49.2
12 16003477 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.2 49.2
12 16009910 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.2 49.2
15 16009909 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.16 48.95
16 16010067 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.12 48.75
16 16009794 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.12 48.7
18 16010100 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.08 48.45
19 16012616 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.06 48.35
19 16003603 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.06 48.35
21 16010316 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8.01 48.05
22 16001454 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 8 48
23 16009930 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.98 47.9
23 16010063 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.98 47.9
25 16001334 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.96 47.75
26 16010047 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.95 47.7
26 16009877 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.95 47.7
28 16012617 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.94 47.65
28 16009875 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.94 47.65
30 16009781 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.93 47.6
30 16012313 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.93 47.6
30 16009932 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.93 47.6
33 16009876 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.92 47.5
33 16003359 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.92 47.55
35 16010181 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.91 47.45
35 16010127 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.91 47.45
37 16009951 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.89 47.35
37 16008577 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.89 47.35
39 16003509 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.88 47.3
39 16003355 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.88 47.25
41 16009917 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.86 47.15
41 16002481 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.86 47.15
43 16002871 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.84 47.05
43 16010157 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.84 47.05
43 16004520 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.84 47.05
46 16009988 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.82 46.95
46 16010290 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.82 46.9
46 16001319 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.82 46.95
49 16010031 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.81 46.85
49 16003581 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.81 46.85
51 16003511 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.8 46.8
51 16008235 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.8 46.8
51 16002724 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.8 46.8
54 16010206 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.79 46.75
55 16010050 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.78 46.7
55 16010055 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.78 46.7
57 16009615 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.77 46.6
57 16003482 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.77 46.6
57 16003087 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.77 46.6
57 16002939 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.77 46.6
61 16002935 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.76 46.55
61 16003043 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.76 46.55
61 16002799 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.76 46.55
64 16010212 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.75 46.5
64 16008232 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.75 46.5
66 16011419 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.74 46.45
66 16009817 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.74 46.45
66 16000712 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.74 46.45
69 16001545 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.73 46.4
69 16010265 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.73 46.4
69 16005087 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.73 46.4
72 16005896 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.72 46.35
72 16004414 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.72 46.3
72 16009946 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.72 46.3
72 16010311 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.72 46.35
72 16001618 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.72 46.3
72 16009455 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.72 46.3
72 16010147 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.72 46.3
72 16001313 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.72 46.35
72 16009009 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.72 46.35
81 16001385 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.71 46.25
81 16007121 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.71 46.25
83 16001291 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.7 46.2
83 16011397 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.7 46.2
83 16010237 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.7 46.2
86 16010040 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.69 46.15
86 16011632 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.69 46.15
86 16003358 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.69 46.15
86 16001343 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.69 46.15
86 16009884 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.69 46.15
91 16010091 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.68 46.05
91 16009546 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.68 46.05
91 16010018 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.68 46.1
94 16012244 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.67 46
95 16010266 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.66 45.95
95 16010264 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.66 45.95
95 16009769 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.66 45.95
98 16003608 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.65 45.9
98 16010011 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.65 45.9
98 16010661 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.65 45.9
98 16002296 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 6 7.65 45.9

Toán

 • 13K số thí sinh
 • 4.95 trung bình
 • 5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 12

 • 26

 • 54

 • 75

 • 119

 • 191

 • 260

 • 280

 • 332

 • 364

 • 422

 • 413

 • 427

 • 515

 • 479

 • 503

 • 489

 • 516

 • 554

 • 540

 • 572

 • 584

 • 518

 • 541

 • 576

 • 496

 • 473

 • 451

 • 402

 • 320

 • 263

 • 220

 • 177

 • 165

 • 86

 • 69

 • 39

 • 17

 • 10

 • 7

 • 3

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 12K số thí sinh
 • 5.5 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 9 < 1 điểm
 • 6 9.25 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 4

 • 2

 • 1

 • 16

 • 25

 • 41

 • 89

 • 90

 • 226

 • 210

 • 370

 • 301

 • 410

 • 302

 • 487

 • 332

 • 506

 • 437

 • 840

 • 611

 • 890

 • 659

 • 964

 • 635

 • 813

 • 588

 • 710

 • 423

 • 463

 • 284

 • 281

 • 148

 • 120

 • 49

 • 23

 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 4,111 số thí sinh
 • 5.55 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 4 9.25 điểm
 • 6.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 6

 • 9

 • 12

 • 23

 • 38

 • 56

 • 68

 • 68

 • 98

 • 133

 • 153

 • 170

 • 180

 • 177

 • 212

 • 206

 • 225

 • 215

 • 229

 • 238

 • 240

 • 240

 • 214

 • 171

 • 170

 • 178

 • 123

 • 106

 • 71

 • 43

 • 28

 • 7

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 4,131 số thí sinh
 • 5.31 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 9

 • 16

 • 18

 • 35

 • 70

 • 86

 • 114

 • 145

 • 143

 • 194

 • 192

 • 221

 • 191

 • 234

 • 220

 • 252

 • 233

 • 231

 • 213

 • 217

 • 187

 • 184

 • 163

 • 133

 • 107

 • 105

 • 75

 • 54

 • 45

 • 23

 • 11

 • 3

 • 2

 • 3

 • 0

Sinh học

 • 4,011 số thí sinh
 • 4.83 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 8

 • 13

 • 24

 • 51

 • 65

 • 111

 • 143

 • 197

 • 266

 • 274

 • 314

 • 344

 • 341

 • 319

 • 321

 • 252

 • 217

 • 188

 • 136

 • 116

 • 81

 • 66

 • 43

 • 43

 • 23

 • 21

 • 14

 • 10

 • 2

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 8,428 số thí sinh
 • 4.14 trung bình
 • 4 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 6

 • 14

 • 38

 • 93

 • 163

 • 289

 • 378

 • 527

 • 600

 • 658

 • 676

 • 681

 • 589

 • 564

 • 548

 • 430

 • 382

 • 285

 • 283

 • 208

 • 188

 • 171

 • 140

 • 102

 • 83

 • 74

 • 54

 • 47

 • 43

 • 26

 • 22

 • 24

 • 18

 • 10

 • 5

 • 4

 • 3

Địa lí

 • 8,201 số thí sinh
 • 5.87 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 6.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 1

 • 4

 • 17

 • 12

 • 30

 • 38

 • 70

 • 80

 • 129

 • 188

 • 240

 • 289

 • 400

 • 468

 • 526

 • 583

 • 583

 • 570

 • 531

 • 587

 • 457

 • 463

 • 375

 • 330

 • 278

 • 215

 • 220

 • 154

 • 142

 • 84

 • 66

 • 39

 • 19

 • 6

 • 2

GDCD

 • 5,518 số thí sinh
 • 7.81 trung bình
 • 8 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 28 10 điểm
 • 8.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 1

 • 2

 • 4

 • 3

 • 3

 • 2

 • 9

 • 17

 • 23

 • 28

 • 45

 • 69

 • 85

 • 111

 • 170

 • 204

 • 271

 • 325

 • 384

 • 407

 • 496

 • 486

 • 491

 • 499

 • 439

 • 378

 • 276

 • 167

 • 90

 • 28

Tiếng Anh

 • 8,649 số thí sinh
 • 4 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 7 < 1 điểm
 • 2 9.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 6

 • 8

 • 19

 • 28

 • 64

 • 117

 • 202

 • 270

 • 393

 • 463

 • 568

 • 644

 • 590

 • 607

 • 523

 • 513

 • 428

 • 384

 • 317

 • 300

 • 247

 • 203

 • 169

 • 160

 • 146

 • 165

 • 113

 • 107

 • 97

 • 109

 • 91

 • 76

 • 71

 • 77

 • 69

 • 53

 • 58

 • 58

 • 42

 • 31

 • 24

 • 15

 • 13

 • 5

 • 3

 • 2

 • 0

Tiếng Pháp

 • 19 số thí sinh
 • 8.69 trung bình
 • 9 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 9.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 2

 • 4

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

Tiếng Nhật

 • 3 số thí sinh
 • 7.67 trung bình
 • 8.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 5.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 1 số thí sinh
 • 8.4 trung bình
 • 8.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.4 điểm
 • 8.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0